0,0100 zł
0,00% 0,0000 zł
Navimor-Invest SA (NIN)

Akcjonariat - NAVIMORIN

Dane ogólne

Kapitalizacja: 55 776 Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji: 5 577 600 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 4 872 028
Liczba głosów na WZA: 5 577 600 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 87,35%
Kapitał akcyjny: 557 760,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 4 872 028
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 87,35%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 12,65%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Zremb-Chojnice SA 4 587 800 (82,25%) 4 587 800 (82,25%) 2013-05-16 -
Bieleń Mieczysław 284 228 (5,09%) 284 228 (5,09%) 2017-06-06 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
wykluczenie akcji z obrotu

KDPW:
KRS:
GPW:


ogłoszenie upadłości likwidacyjnej

KDPW:
KRS:
GPW:

2018-04-27
podwyższenie kapitału seria D1 123 500
0,10 5 577 600
557 760,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-08-12
konwersja obligacji zamiennych seria D 55 250
0,20 2 727 050
545 410,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-08-16
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2010-10-11 2 296 800
459 360,00
0,20 0,20 2 296 800
459 360,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-11-16
seria B - subskrypcja prywatna 2010-12-07 175 000
35 000,00
0,20 0,20 2 471 800
494 360,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-02-03
seria C - subskrypcja prywatna 2011-02-18 200 000
1 160 000,00
0,20 5,80 2 671 800
534 360,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-05-10
seria D - oferta menedżerska za obligacje zamienne serii A 2011-09-15 312 500
2 500 000,00
0,20 8,00
KDPW:
KRS:
GPW:


split 1:2 2012-12-17
0,10 5 454 100
545 410,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-01-09
seria E - oferta menedżerska za warranty subskrypcyjne serii B 2013-03-14 520 000
416 000,00
0,10 0,80
KDPW:
KRS:
GPW:


Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Czarnecki Wiesław 250 000 (87 100) 4,48 (-1,61) 250 000 (87 100) 4,48 (-1,61) 2017-06-27
Zremb-Chojnice SA 4 587 800 (2 438 900) 84,11 (3,69) 4 587 800 (2 438 900) 84,11 (3,69) 2013-05-16
Kosiorek-Sobolewski Krzysztof 614 0,01 614 0,01 2013-05-16
Kosiorek-Sobolewski Krzysztof 614 (-144 693) 0,01 (-5,31) 614 (-144 693) 0,01 (-5,31) 2013-05-16
Kosiorek-Sobolewski Krzysztof 145 307 (-145 307) 5,32 145 307 (-145 307) 5,32 2012-08-16
Kosiorek-Sobolewski Krzysztof 290 614 5,32 290 614 5,32 2012-08-16
Marcinkowski Tomasz 1 615 0,06 (0,01) 1 615 0,06 (0,01) 2011-10-28
Marcinkowski Tomasz 1 615 (-1 615) 0,05 1 615 (-1 615) 0,05 2011-10-28
Marcinkowski Tomasz 3 230 0,05 3 230 0,05 2011-10-28
Marcinkowski Tomasz 3 230 0,05 3 230 0,05 2011-10-28
Zremb-Chojnice SA 2 148 900 80,42 (1,63) 2 148 900 80,42 (1,63) 2011-06-20
Zremb-Chojnice SA 2 148 900 (-2 148 900) 78,79 2 148 900 (-2 148 900) 78,79 2011-06-20
Zremb-Chojnice SA 4 297 800 78,79 4 297 800 78,79 2011-06-20
Czarnecki Wiesław 162 900 6,09 (0,12) 162 900 6,09 (0,12) 2011-06-20
Czarnecki Wiesław 162 900 (-162 900) 5,97 162 900 (-162 900) 5,97 2011-06-20
Czarnecki Wiesław 325 800 5,97 (0,13) 325 800 5,97 (0,13) 2011-06-20
Czarnecki Wiesław 325 800 5,84 325 800 5,84 2011-06-20

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2013-01-29 Split 1:2
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.