0,1205 zł
0,42% 0,0005 zł
Moliera2 SA (MO2)

Akcjonariat - MOLIERA2

Dane ogólne

Kapitalizacja: 46 334 182,338 Liczba dużych akcjonariuszy: 4
Liczba akcji: 384 516 036 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 217 188 030
Liczba głosów na WZA: 384 516 036 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 56,48%
Kapitał akcyjny: 38 451 603,60 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 217 188 030
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 56,48%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 43,52%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Probatus sp. z o.o. bezpośrednio, w porozumieniu z Wirtualną Polską Holding SA 69 136 164 (17,98%) 69 136 164 (17,98%) 2022-11-17 -
Michnicki Marcin 62 012 598 (16,12%) 62 012 598 (16,12%) 2022-11-17 -
Athena T Ltd. 57 187 154 (14,87%) 57 187 154 (14,87%) 2022-11-18 -
Mirallia Holdco SA porozumienie 28 852 114 (7,50%) 28 852 114 (7,50%) 2021-02-25 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
podwyższenie kapitału seria J 2 000 000
0,10 146 127 894
14 612 789,40
KDPW:
KRS:
GPW:


seria N - subskrypcja prywatna 15 000 000
3 000 000,00
0,10 0,20 161 127 894
16 112 789,40
KDPW:
KRS:
GPW:

2021-06-17
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2010-04-06 150 000
150 000,00
1,00 1,00 150 000
150 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-05-27
split 1:10 2010-06-29 152 251
1,00 1 500 000
150 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-09-14
seria B - subskrypcja prywatna 2010-06-29 152 251
15 225,10
0,10 0,10 1 652 251
165 225,10
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-09-14
seria C - subskrypcja prywatna 2011-03-14 5 000
500,00
0,10 0,10 1 657 251
165 725,10
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-07-25
seria D - subskrypcja prywatna 2011-03-14 120 000
12 000,00
0,10 0,10 1 777 251
177 725,10
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-07-25
seria E - subskrypcja prywatna 2012-01-25 300 000
30 000,00
0,10 0,10 2 077 251
207 725,10
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-05-10
zmiana firmy z Air Market SA na Speed Up Venture Capital Group SA 2013-04-08

KDPW:
KRS:
GPW:


seria H - subskrypcja prywatna uchylona 2013-04-08 1 700 000
170 000,00
0,10 0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


seria F - subskrypcja prywatna uchylona 2013-04-08 13 300 000
1 330 000,00
0,10 0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


seria G - za obligacje zamienne uchylona 2013-04-08 3 554 502
355 450,20
0,10 0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


seria I - subskrypcja prywatna 2015-10-28 101 758 169
20 351 633,80
0,10 0,20 103 835 420
10 383 542,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-12-18
zmiana firmy z Air Market SA na Modern Commerce SA 2016-03-15

KDPW:
KRS:
GPW:

2016-08-12
seria K - subskrypcja prywatna 2017-02-27 13 500 000
1 350 000,00
0,10 0,10 117 335 420
11 733 542,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-07-18
seria M - subskrypcja prywatna za obligacje zamienne 2020-12-09 12 500 000
0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


seria L - subskrypcja prywatna 2020-12-09 26 792 474
0,10 144 127 894
14 412 789,40
KDPW:
KRS:
GPW:

2021-04-13
seria O - subskrypcja publiczna 2021-06-21 148 131 000
79 990 740,00
0,10 0,54 309 258 894
30 925 889,40
KDPW:
KRS:
GPW:

2021-09-17
seria P - subskrypcja prywatna 2021-06-21 42 592 594
0,10 351 316 036
35 131 603,60
KDPW:
KRS:
GPW:

2021-10-27
seria Q - kapitał docelowy 2021-12-23 30 000 000
19 800 000,00
0,10 0,66 381 316 036
38 131 603,60
KDPW:
KRS:
GPW:

2022-01-17
zmiana firmy z Modern Commerce SA na Moliera2 SA 2022-02-01

KDPW:
KRS:
GPW:

2022-04-01
połączenie ze Złote Wyprzedaże SA, Mamissima sp. z o.o.i IT Fashion Polska Group & Partners sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2022-02-01

KDPW:
KRS:
GPW:

2022-04-01
seria R - subskrypcja prywatna za warranty serii A 2022-08-18 50 000 000
5 000 000,00
0,10 0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


seria S - subskrypcja prywatna za obligacje zamienne 2023-04-05 40 000 000
8 400 000,00
0,10 0,21
KDPW:
KRS:
GPW:


seria T - kapitał docelowy 2023-06-28 3 200 000
320 000,00
0,10 0,10 384 516 036
38 451 603,60
KDPW:
KRS:
GPW:

2023-08-17
seria U - kapitał docelowy 2023-10-05 30 300 000
3 030 000,00
0,10 0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Athena T Ltd. 57 187 154 (35 955 131) 14,99 (9,43) 57 187 154 (35 955 131) 14,99 (9,43) 2022-11-18
Probatus sp. z o.o. bezpośrednio, w porozumieniu z Wirtualną Polską Holding SA 69 136 164 (18 520 000) 18,13 (4,86) 69 136 164 (18 520 000) 18,13 (4,86) 2022-11-17
Michnicki Marcin 62 012 598 (25 958 188) 16,26 (6,81) 62 012 598 (25 958 188) 16,26 (6,81) 2022-11-17
Probatus sp. z o.o. w porozumieniu z Marcinem Michnickim i Wirtualna Polska Holding SA 50 616 164 13,27 50 616 164 13,27 2022-10-06
Probatus sp. z o.o. 50 616 164 (2 478 048) 13,27 (0,65) 50 616 164 (2 478 048) 13,27 (0,65) 2022-10-06
Michnicki Marcin w porozumieniu z Probatus sp. z o.o., ZWZ 36 054 410 (11 103) 9,45 36 054 410 (11 103) 9,45 2022-06-30
Probatus sp. z o.o. w porozumieniu z Marcinem Michnickim i Wirtualna Polska Holding SA 48 138 116 (3 807 792) 12,62 (-14,89) 48 138 116 (3 807 792) 12,62 (-14,89) 2022-01-17
Michnicki Marcin w porozumieniu z Probatus sp. z o.o. 36 043 307 (-48 017 283) 9,45 (-42,72) 36 043 307 (-48 017 283) 9,45 (-42,72) 2022-01-17
Michnicki Marcin w porozumieniu z Probatus sp. z o.o. 84 060 590 (48 138 116) 52,17 (29,88) 84 060 590 (48 138 116) 52,17 (29,88) 2021-10-27
WP Holding SA 18 520 000 5,98 18 520 000 5,98 2021-09-17
Probatus sp. z o.o. w porozumieniu z Marcinem Michnickim i Wirtualna Polska Holding SA 44 330 324 (12 962 963) 27,51 (8,05) 44 330 324 (12 962 963) 27,51 (8,05) 2021-09-17
Athena T Ltd. 21 232 023 5,56 (-1,30) 21 232 023 5,56 (-1,30) 2021-09-17
Athena T Ltd. 21 232 023 6,86 21 232 023 6,86 2021-09-17
Probatus sp. z o.o. w porozumieniu z Marcinem Michnickim i Wirtualna Polskja Holding SA 31 367 361 19,46 (-7,27) 31 367 361 19,46 (-7,27) 2021-07-28
Michnicki Marcin w porozumieniu z Probatus sp. z o.o. i Wirtualna Polskja Holding SA 35 922 474 22,29 (-8,32) 35 922 474 22,29 (-8,32) 2021-07-28
Janowska Magdalena 15 000 000 9,30 15 000 000 9,30 2021-06-17
Michnicki Marcin 35 922 474 30,61 (8,32) 35 922 474 30,61 (8,32) 2021-04-13
Michnicki Marcin 35 922 474 (26 792 474) 22,29 (14,51) 35 922 474 (26 792 474) 22,29 (14,51) 2021-04-13
Mirallia Holdco SA porozumienie 28 852 114 7,56 (-17,02) 28 852 114 7,56 (-17,02) 2021-02-25
Mirallia Holdco SA porozumienie 28 852 114 24,58 (6,68) 28 852 114 24,58 (6,68) 2021-02-25
Mirallia Holdco SA porozumienie 28 852 114 (-5 000 000) 17,90 (-14,70) 28 852 114 (-5 000 000) 17,90 (-14,70) 2021-02-25
Deluco s.a.r.l. porozumienie; NWZ 17 464 628 14,88 (4,05) 17 464 628 14,88 (4,05) 2018-03-28
Deluco s.a.r.l. porozumienie; NWZ 17 464 628 (6 500 000) 10,83 (0,28) 17 464 628 (6 500 000) 10,83 (0,28) 2018-03-28
Probatus sp. z o.o. 31 367 361 26,73 (7,27) 31 367 361 26,73 (7,27) 2018-01-31
Probatus sp. z o.o. 31 367 361 (-9 130 000) 19,46 (-15,05) 31 367 361 (-9 130 000) 19,46 (-15,05) 2018-01-31
Michnicki Marcin 9 130 000 7,78 9 130 000 7,78 2018-01-31
Probatus sp. z o.o. 40 497 361 (110 985) 34,51 (-4,38) 40 497 361 (110 985) 34,51 (-4,38) 2017-07-18
Probatus sp. z o.o. wraz z Marcinem Michnickim, porozumienie, NWZ 40 386 376 38,89 (4,48) 40 386 376 38,89 (4,48) 2017-05-08
Probatus sp. z o.o. wraz z Marcinem Michnickim, porozumienie, NWZ 40 386 376 (89 015) 34,41 (-4,39) 40 386 376 (89 015) 34,41 (-4,39) 2017-05-08
Deluco s.a.r.l. porozumienie 10 964 628 10,55 (1,21) 10 964 628 10,55 (1,21) 2016-08-12
Deluco s.a.r.l. porozumienie 10 964 628 (270 270) 9,34 (-0,95) 10 964 628 (270 270) 9,34 (-0,95) 2016-08-12
Probatus sp. z o.o. wraz z Marcinem Michnickim, porozumienie 40 297 361 (-100 000) 38,80 (-0,10) 40 297 361 (-100 000) 38,80 (-0,10) 2016-07-01
Probatus sp. z o.o. wraz z Marcinem Michnickim 40 397 361 (26 256 376) 38,90 (25,29) 40 397 361 (26 256 376) 38,90 (25,29) 2016-03-14
Probatus sp. z o.o. 14 140 985 (-24 002 670) 13,61 (-23,12) 14 140 985 (-24 002 670) 13,61 (-23,12) 2015-12-22
Probatus sp. z o.o. wraz z Marcinem Michnickim 38 143 655 36,73 (36,73) 38 143 655 36,73 (36,73) 2015-12-22
IDM SA 1 659 591 (976 191) 1,59 (-31,30) 1 659 591 (976 191) 1,59 (-31,30) 2015-12-18
Mirallia Holdco SA porozumienie 33 852 114 32,60 (3,75) 33 852 114 32,60 (3,75) 2015-11-26
Mirallia Holdco SA porozumienie 33 852 114 28,85 33 852 114 28,85 2015-11-26
Deluco s.a.r.l. 10 694 358 10,29 10 694 358 10,29 2015-11-26
Iplex SA 300 000 14,44 (14,16) 300 000 14,44 (14,16) 2015-07-29
Iplex SA 300 000 (-39 200) 0,28 (-16,04) 300 000 (-39 200) 0,28 (-16,04) 2015-07-29
Probatus sp. z o.o. 0 (-465 071) 0,00 (-26,16) 0 (-465 071) 0,00 (-26,16) 2013-12-20
IDM SA 683 400 32,89 (32,24) 683 400 32,89 (32,24) 2013-12-20
IDM SA 683 400 (465 026) 0,65 (-9,86) 683 400 (465 026) 0,65 (-9,86) 2013-12-20
IDM SA 218 374 (-98 947) 10,51 (-4,76) 218 374 (-98 947) 10,51 (-4,76) 2013-09-04
Iplex SA 339 200 16,32 339 200 16,32 2013-06-25
IDM SA 317 321 (-339 559) 15,27 (-16,35) 317 321 (-339 559) 15,27 (-16,35) 2013-06-25
IDM SA 656 880 (300 039) 31,62 (14,45) 656 880 (300 039) 31,62 (14,45) 2013-05-10
IDM SA 356 841 (14 208) 17,17 (-2,10) 356 841 (14 208) 17,17 (-2,10) 2013-05-02
Probatus sp. z o.o. 465 071 26,16 (3,78) 465 071 26,16 (3,78) 2013-02-22
Probatus sp. z o.o. 465 071 (-339 200) 22,38 (-22,87) 465 071 (-339 200) 22,38 (-22,87) 2013-02-22
IDM SA 342 633 19,27 (2,78) 342 633 19,27 (2,78) 2013-02-22
IDM SA 342 633 16,49 342 633 16,49 2013-02-22
Probatus sp. z o.o. 804 271 45,25 804 271 45,25 2012-05-16
Derwent sp. z o.o. Marseille SKA 0 (-804 272) 0,00 (-45,25) 0 (-804 272) 0,00 (-45,25) 2012-05-16
Projekt Jankowo sp. z o.o. 804 270 0,77 (-44,48) 804 270 0,77 (-44,48) 2012-03-30
Projekt Jankowo sp. z o.o. 804 270 45,25 (6,54) 804 270 45,25 (6,54) 2012-03-30
Projekt Jankowo sp. z o.o. 804 270 38,71 804 270 38,71 2012-03-30
Derwent sp. z o.o. Marseille SKA 804 272 (-804 270) 45,25 (-45,25) 804 272 (-804 270) 45,25 (-45,25) 2012-03-26
Signh Nemesh 0 (-294 539) 0,00 (-16,57) 0 (-294 539) 0,00 (-16,57) 2011-11-04
Derwent sp. z o.o. Marseille SKA 1 608 542 (294 539) 90,50 (16,57) 1 608 542 (294 539) 90,50 (16,57) 2011-11-04
Xtreme Heigths Information Technology Pvt. Ltd. wraz z Nemesh Signh 0 (-414 539) 0,00 (-23,32) 0 (-414 539) 0,00 (-23,32) 2011-09-25
Xtreme Heigths Information Technology Pvt. Ltd. wraz z Nemesh Signh 414 539 (120 000) 23,32 (6,75) 414 539 (120 000) 23,32 (6,75) 2011-09-23
Xtreme Heigths Information Technology Pvt. Ltd. wraz z Nemesh Signh 294 539 16,57 294 539 16,57 2011-09-23
Signh Nemesh 294 539 16,57 294 539 16,57 2011-09-23
Derwent sp. z o.o. Marseille SKA 1 314 003 73,93 1 314 003 73,93 2011-09-23
Venda SE 0 (-1 194 003) 0,00 (-67,18) 0 (-1 194 003) 0,00 (-67,18) 2011-09-19
Xtreme Heigths Information Technology Pvt. Ltd. wraz z Nemesh Signh 294 539 (-5 461) 16,57 (-1,58) 294 539 (-5 461) 16,57 (-1,58) 2011-08-03
Xtreme Heigths Information Technology Pvt. Ltd. 300 000 18,15 (1,27) 300 000 18,15 (1,27) 2011-03-15
Xtreme Heigths Information Technology Pvt. Ltd. 300 000 16,88 300 000 16,88 2011-03-15
Venda SE 1 194 003 67,18 (-5,08) 1 194 003 67,18 (-5,08) 2011-03-15
Venda SE 1 194 003 (-300 000) 72,26 (-18,16) 1 194 003 (-300 000) 72,26 (-18,16) 2011-03-15
Venda SE 1 494 003 (-5 997) 90,42 (-0,36) 1 494 003 (-5 997) 90,42 (-0,36) 2010-12-06
Venda SE 1 500 000 90,78 1 500 000 90,78 2010-10-01

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.