1,7400 zł
-0,29% -0,0050 zł
MBF Group S.A. (MBF)

Akcjonariat - MBFGROUP

Dane ogólne

Kapitalizacja: 5 220 000 Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji: 3 000 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 1 174 129
Liczba głosów na WZA: 3 000 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 39,14%
Kapitał akcyjny: 7 500 000,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 1 174 129
Cena nominalna akcji: 2,50 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 39,14%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 60,86%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Prelewicz Patryk 670 000 (22,33%) 670 000 (22,67%) 2021-03-11 -
Majdan Radosław 305 000 (10,16%) 305 000 (10,32%) 2022-03-06 -
Czarkowski Dariusz 199 129 (6,63%) 199 129 (6,73%) 2021-02-12 -
MBF Group SA 45 000 (1,50%) 45 000 (0,00%) 2021-08-26 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - akcje założycielskie 2011-01-26 1 000 000
100 000,00
0,10 0,10 1 000 000
100 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-03-10
seria B - subskrypcja prywatna 2011-03-28 200 000
50 000,00
0,10 0,25 1 200 000
120 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-06-07
seria C - subskrypcja prywatna 2011-10-11 200 000
30 000,00
0,10 0,15 1 400 000
140 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2012-06-18
2012-06-05
seria D - subskrypcja prywatna 2011-10-11 150 000
300 000,00
0,10 2,00 1 550 000
155 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2012-06-18
2012-06-05
zmiana firmy z Mobile Factory SA na MF SA 2013-01-17

KDPW:
KRS:
GPW:


seria E - subskrypcja prywatna 2013-01-17 40 450 000
4 045 000,00
0,10 0,10 42 000 000
4 200 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-03-14
zmiana firmy z Mobile Factory SA na MBF Group SA 2014-01-29

KDPW:
KRS:
GPW:

2014-04-15
scalenie akcji 25:1 2014-01-29
2,50 1 680 000
4 200 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-03-04
seria F - subskrypcja prywatna 2016-09-30 484 500
1 332 375,00
2,50 2,75 2 164 500
5 411 250,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-12-19
seria G - subskrypcja prywatna 2017-03-17 75 500
192 525,00
2,50 2,55 2 240 000
5 600 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-04-14
seria H - subskrypcja prywatna 2018-02-27 560 000
1 484 000,00
2,50 2,65 2 800 000
7 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-10-04
seria I - kapitał docelowy 2021-01-30 200 000
530 000,00
2,50 2,65 3 000 000
7 500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2021-03-29

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Krassowski Robert 75 677 (-245 953) 2,52 (-8,20) 75 677 (-245 953) 2,56 (-8,27) 2022-03-07
MBF Group SA 30 000 (15 002) 1,00 (0,50) 30 000 (15 002) 0,00 2021-05-11
Krassowski Robert 321 630 (151 412) 10,72 (5,05) 321 630 (151 412) 10,83 (5,13) 2021-04-01
MBF Group SA 14 998 0,50 14 998 0,00 2021-03-31
Prelewicz Patryk 670 000 (200 000) 22,33 (5,54) 670 000 (200 000) 22,56 (5,77) 2021-03-11
Prelewicz Patryk 470 000 (154 800) 16,79 (5,53) 470 000 (154 800) 16,79 (5,53) 2021-03-10
Czarkowski Dariusz 199 129 6,64 (-2,25) 199 129 6,70 (-2,19) 2021-02-12
Poznański Marcin 25 000 (-137 180) 0,89 (-4,90) 25 000 (-137 180) 0,89 (-4,90) 2020-03-18
Pytkowski Jarosław 137 675 (-15 236) 4,92 (-0,54) 137 675 (-15 236) 4,92 (-0,54) 2020-03-10
Pytkowski Jarosław 152 911 5,46 152 911 5,46 2019-05-28
Krassowski Robert 170 218 (51 249) 5,67 (0,36) 170 218 (51 249) 5,70 (0,39) 2018-11-22
Poznański Marcin 162 180 (48 199) 5,79 (1,72) 162 180 (48 199) 5,79 (1,72) 2018-10-22
Krassowski Robert 118 969 5,31 (1,06) 118 969 5,31 (1,06) 2018-09-28
Krassowski Robert 118 969 4,25 118 969 4,25 2018-09-28
Luxury Trade sp. z o.o. 0 (-150 000) 0,00 (-6,70) 0 (-150 000) 0,00 (-6,70) 2018-09-13
Czarkowski Dariusz 199 129 8,89 (1,78) 199 129 8,89 (1,78) 2018-09-13
Czarkowski Dariusz 199 129 7,11 199 129 7,11 2018-09-13
Luxury Trade sp. z o.o. 150 000 6,70 150 000 6,70 2018-09-07
Prelewicz Patryk 315 200 11,26 (-2,81) 315 200 11,26 (-2,81) 2018-09-06
Prelewicz Patryk 315 200 (-35 000) 14,07 (-1,56) 315 200 (-35 000) 14,07 (-1,56) 2018-09-06
Krassowski Zbigniew 10 000 (-115 000) 0,45 (-5,13) 10 000 (-115 000) 0,45 (-5,13) 2018-09-04
Maciejewski, Janusz Ryszard 107 001 (-108 450) 4,78 (-4,84) 107 001 (-108 450) 4,78 (-4,84) 2018-06-27
Poznański Marcin 113 981 4,07 (-1,02) 113 981 4,07 (-1,02) 2018-05-08
Poznański Marcin 113 981 5,09 113 981 5,09 2018-05-08
Krassowski Zbigniew 125 000 5,58 125 000 5,58 2017-11-20
Prelewicz Patryk 350 200 (25 200) 15,63 (1,12) 350 200 (25 200) 15,63 (1,12) 2017-11-16
Vainavi Holdings Ltd. 106 000 (-538 303) 4,73 (-25,04) 106 000 (-538 303) 4,73 (-25,04) 2017-11-14
Prelewicz Patryk 325 000 14,51 325 000 14,51 2017-11-14
Maciejewski, Janusz Ryszard 215 451 (-85 563) 9,62 (-4,29) 215 451 (-85 563) 9,62 (-4,29) 2017-08-31
Witkowski, Mariusz Adam 0 (-150 000) 0,00 (-8,93) 0 (-150 000) 0,00 (-8,93) 2016-12-20
Vainavi Holdings Ltd. 644 303 29,77 (1,01) 644 303 29,77 (1,01) 2016-12-19
Vainavi Holdings Ltd. 644 303 (242 500) 28,76 (4,84) 644 303 (242 500) 28,76 (4,84) 2016-12-19
Maciejewski, Janusz Ryszard 301 014 13,91 (0,47) 301 014 13,91 (0,47) 2016-12-19
Maciejewski, Janusz Ryszard 301 014 (21 414) 13,44 (-3,20) 301 014 (21 414) 13,44 (-3,20) 2016-12-19
Vainavi Holdings Ltd. 401 803 23,92 (5,36) 401 803 23,92 (5,36) 2016-09-30
Vainavi Holdings Ltd. 401 803 (153 550) 18,56 (3,78) 401 803 (153 550) 18,56 (3,78) 2016-09-30
Vainavi Holdings Ltd. 248 253 (82 773) 14,78 (4,93) 248 253 (82 773) 14,78 (4,93) 2016-09-29
Vainavi Holdings Ltd. 165 480 9,85 (9,85) 165 480 9,85 (9,85) 2016-09-27
Lewandowska Edyta 6 000 (-122 180) 0,36 (-7,27) 6 000 (-122 180) 0,36 (-7,27) 2016-09-27
Steć Mateusz 72 200 (-7 800) 4,30 (-0,46) 72 200 (-7 800) 4,30 (-0,46) 2016-09-26
Instytut Biznesu sp. z o.o. 71 000 (-92 700) 4,23 (-5,51) 71 000 (-92 700) 4,23 (-5,51) 2016-07-04
Steć Mateusz 80 000 (-17 464) 4,76 (-1,04) 80 000 (-17 454) 4,76 (-1,04) 2016-06-02
Maciejewski, Janusz Ryszard 279 600 16,64 (3,72) 279 600 16,64 (3,72) 2016-03-22
Maciejewski, Janusz Ryszard 279 600 (83 800) 12,92 (1,27) 279 600 (83 800) 12,92 (1,27) 2016-03-22
Lewandowska Edyta 128 180 7,63 128 180 7,63 2016-01-22
Witkowski, Mariusz Adam 150 000 8,93 (2,00) 150 000 8,93 (2,00) 2016-01-02
Witkowski, Mariusz Adam 150 000 6,93 150 000 6,93 2016-01-02
Vainavi Holdings Ltd. 0 (-247 464) 0,00 (-14,73) 0 (-247 464) 0,00 (-14,73) 2016-01-02
Steć Mateusz 97 464 5,80 97 454 5,80 2015-12-31
Vainavi Holdings Ltd. 247 464 (-277 773) 14,73 (-16,53) 247 464 (-277 773) 14,73 (-16,53) 2015-12-29
FTC Alternative Investments Trust SICAV 0 (-746 460) 0,00 (-44,00) 0 (-746 460) 0,00 (-44,00) 2014-12-11
FTC Alternative Investments Trust SICAV 746 460 44,00 746 460 44,00 2014-12-02
Maciejewski, Janusz Ryszard 195 800 (32 200) 11,65 (1,92) 195 800 (32 200) 11,65 (1,92) 2014-11-18
Vainavi Holdings Ltd. 525 237 31,26 525 237 31,26 2014-11-11
Promo Polska sp. z o.o. 580 000 (-25 000) 34,00 (-2,01) 580 000 (-25 000) 34,00 (-2,01) 2014-10-04
Maciejewski, Janusz Ryszard 163 600 9,73 163 600 9,73 2014-08-03
Promo Polska sp. z o.o. 605 000 (-19 795 000) 36,01 (-12,56) 605 000 (-19 795 000) 36,01 (-12,56) 2014-06-24
Instytut Biznesu sp. z o.o. 163 700 (-6 300) 9,74 (-0,37) 163 700 (-6 300) 9,74 (-0,37) 2014-05-28
Mielech, Przemysław Romuald 2 010 000 (-275 000) 4,78 (-0,66) 2 010 000 (-275 000) 4,78 (-0,66) 2014-03-25
Mielech, Przemysław Romuald 2 285 000 5,44 2 285 000 5,44 2014-03-24
Instytut Biznesu sp. z o.o. 170 000 (-4 080 000) 10,11 170 000 (-4 080 000) 10,11 2014-03-19
Instytut Biznesu sp. z o.o. 4 250 000 (-4 140 000) 10,11 (-9,86) 4 250 000 (-4 140 000) 10,11 (-9,86) 2014-03-19
Promo Polska sp. z o.o. 20 400 000 (19 584 000) 48,57 20 400 000 (19 584 000) 48,57 2013-10-10
Promo Polska sp. z o.o. 816 000 (-21 913 500) 48,57 (-5,54) 816 000 (-21 913 500) 48,57 (-5,54) 2013-10-10
Promo Polska sp. z o.o. 22 729 500 (-1 692 500) 54,11 (-4,03) 22 729 500 (-1 692 500) 54,11 (-4,03) 2013-09-26
Promo Polska sp. z o.o. 24 422 000 (-525 000) 58,14 (-1,25) 24 422 000 (-525 000) 58,14 (-1,25) 2013-09-06
Promo Polska sp. z o.o. 24 947 000 (-1 848 000) 59,39 (-4,40) 24 947 000 (-1 848 000) 59,39 (-4,40) 2013-09-02
Promo Polska sp. z o.o. 26 795 000 (-1 305 000) 63,79 (-3,11) 26 795 000 (-1 305 000) 63,79 (-3,11) 2013-08-26
JW Investments sp. z o.o. 2 036 000 (-1 600 000) 4,84 (-3,81) 2 036 000 (-1 600 000) 4,84 (-3,81) 2013-06-25
JW Investments sp. z o.o. 3 636 000 8,65 3 636 000 8,65 2013-04-23
Instytut Biznesu sp. z o.o. 8 390 000 19,97 8 390 000 19,97 2013-04-23
Paklikowski Radosław 0 (-100 000) 0,00 (-7,40) 0 (-100 000) 0,00 (-7,40) 2013-02-15
Kuna Łukasz 0 (-76 000) 0,00 (-6,33) 0 (-76 000) 0,00 (-6,33) 2013-02-15
Unfold.vc ASI SA 380 310 24,53 (23,63) 380 310 24,53 (23,63) 2012-09-13
Unfold.vc ASI SA 380 310 (310) 0,90 (-23,61) 380 310 (310) 0,90 (-23,61) 2012-09-13
Promo Polska sp. z o.o. 28 100 000 66,90 28 100 000 66,90 2012-04-22
Dom Inwestycyjny Taurus SA 320 000 (200 000) 23,70 (14,82) 320 000 (200 000) 23,70 (14,82) 2012-03-31
Dom Inwestycyjny Taurus SA 120 000 8,88 (1,14) 120 000 8,88 (1,14) 2012-03-31
Dom Inwestycyjny Taurus SA 120 000 7,74 (7,46) 120 000 7,74 (7,46) 2012-03-31
Dom Inwestycyjny Taurus SA 120 000 0,28 (-8,60) 120 000 0,28 (-8,60) 2012-03-31
Unfold.vc ASI SA 380 000 24,51 (-7,15) 380 000 24,51 (-7,15) 2012-01-05
Unfold.vc ASI SA 380 000 31,66 (3,52) 380 000 31,66 (3,52) 2012-01-05
Unfold.vc ASI SA 380 000 28,14 380 000 28,14 2012-01-05
Uherek Michał 24 000 2,00 (0,23) 24 000 2,00 (0,23) 2012-01-05
Uherek Michał 24 000 1,77 (0,23) 24 000 1,77 (0,23) 2012-01-05
Uherek Michał 24 000 1,54 (1,54) 24 000 1,54 (1,54) 2012-01-05
Uherek Michał 24 000 0,00 24 000 0,00 2012-01-05
Paklikowski Radosław 100 000 7,40 (0,95) 100 000 7,40 (0,95) 2012-01-05
Paklikowski Radosław 100 000 6,45 (-1,88) 100 000 6,45 (-1,88) 2012-01-05
Paklikowski Radosław 100 000 8,33 100 000 8,33 2012-01-05
Kuna Łukasz 76 000 6,33 (0,71) 76 000 6,33 (0,71) 2012-01-05
Kuna Łukasz 76 000 5,62 (0,72) 76 000 5,62 (0,72) 2012-01-05
Kuna Łukasz 76 000 4,90 76 000 4,90 2012-01-05
Dom Inwestycyjny Taurus SA 120 000 8,88 (-1,12) 120 000 8,88 (-1,12) 2012-01-05
Dom Inwestycyjny Taurus SA 120 000 10,00 120 000 10,00 2012-01-05
ABAGA sp. z o.o. 500 000 37,03 (4,78) 500 000 37,03 (4,78) 2012-01-05
ABAGA sp. z o.o. 500 000 32,25 (31,06) 500 000 32,25 (31,06) 2012-01-05
ABAGA sp. z o.o. 500 000 1,19 (-40,47) 500 000 1,19 (-40,47) 2012-01-05
ABAGA sp. z o.o. 500 000 41,66 500 000 41,66 2012-01-05

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2017-08-28 Prawo poboru
2014-04-15 Split 25:1
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.