3,3800 zł
-1,74% -0,0600 zł
MADMIND STUDIO SA (MMS)

Komunikaty spółki - MADMIND

Jednostkowy raport okresowy za II kwartał 2022 roku
Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów
Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2022 r.
Sprzedaż gry "Succubus" na koniec czerwc 2022 roku
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Madmind Studio S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
Zmiana w Radzie Nadzorczej Madmind Studio S.A.
Jednostkowy raport okresowy za I kwartał 2022 roku
Nabycie praw autorskich do gry oraz zawarcie listu intencyjnego.
Raport roczny za rok 2021
Rezygnacja osoby nadzorującej
Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta
Raport sprzedażowy dotyczący gry Succubus.
Temat: Zapowiedź nowej gry na platformę VR oraz utworzenie wewnętrznego zespołu VR
Temat: Zapowiedź nowej gry na platformę VR oraz utworzenie wewnętrznego zespołu VR
MADMIND -1,74% 3,38
2022-08-19 10:22:55

Kalendarium

  • Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.