0,2500 zł
0,00% 0,0000 zł
Liberty Group SA (LTG)

Akcjonariat - LIBERTY

Dane ogólne

Kapitalizacja: 359 500 Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji: 1 438 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 767 388
Liczba głosów na WZA: 1 438 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 53,36%
Kapitał akcyjny: 1 438 000,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 767 388
Cena nominalna akcji: 10,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 53,36%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 46,64%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Senso sp. z o.o. 767 388 (53,37%) 767 388 (53,37%) 2016-08-18 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria B - subskrypcja prywatna 2 900 000
0,00
0,10 0,00 7 900 000
790 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-10-05
seria A - akcje założycielskie 2007-09-20 500 000
500 000,00
1,00 1,00 500 000
500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-10-22
split 1:10 2007-10-24 0
0,00
0,10 0,00 5 000 000
500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-10-30
seria C - subskrypcja prywatna 2011-06-11 1 800 000
180 000,00
0,10 0,10 19 700 000
1 970 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-07-11
seria D - subskrypcja prywatna 2011-12-21 10 000 000
1 000 000,00
0,10 0,10 17 900 000
1 790 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-04-05
zmiana firmy z Liberty Group SA na Concept Liberty Group SA 2013-03-19 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-01-28
seria E - subskrypcja prywatna 2013-03-19 103 300 000
0,00
0,10 0,00 123 000 000
12 300 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-10-21
seria F - subskrypcja prywatna 2014-02-24 20 800 000
2 080 000,00
0,10 0,10 143 800 000
14 380 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-08-30
scalenie akcji 100:1 2015-06-24 0
0,00
10,00 0,00 1 438 000
14 380 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-12-14
renumeracja akcji: seria A1 2015-06-24 0
0,00
10,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-12-14

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
MBMB sp. z o.o. 0 (-9 600 000) 0,00 (-6,67) 0 (-9 600 000) 0,00 (-6,67) 2017-11-08
Senso sp. z o.o. 827 288 (-59 343) 57,53 (-4,13) 827 288 (-59 343) 57,53 (-4,13) 2016-07-26
Senso sp. z o.o. 886 631 61,66 886 631 61,66 2016-07-07
Senso sp. z o.o. 886 631 (-54 900) 61,66 (-3,82) 886 631 (-54 900) 61,66 (-3,82) 2016-07-07
Senso sp. z o.o. 941 531 65,48 941 531 65,48 2016-06-30
Coferal Enterprises Ltd. 941 531 (6 039) 65,48 (0,42) 941 531 (6 039) 65,48 (0,42) 2016-06-30
Coferal Enterprises Ltd. 935 492 (-93 223 708) 65,06 (-0,41) 935 492 (-93 223 708) 65,06 (-0,41) 2016-01-29
Novavis Group SA wraz z podmiotem zależnym 6 041 977 (-4 312 973) 4,20 (-3,00) 6 041 977 (-4 312 973) 4,20 (-3,00) 2015-10-27
MBMB sp. z o.o. 9 600 000 (9 504 000) 6,67 (-0,01) 9 600 000 (9 504 000) 6,67 (-0,01) 2015-01-27
MBMB sp. z o.o. 96 000 6,68 96 000 6,68 2015-01-27
Dagia sp. z o.o. Tanita SKA 4 712 400 (-4 712 400) 3,27 (-3,28) 4 712 400 (-4 712 400) 3,27 (-3,28) 2014-12-10
Novavis Group SA wraz z podmiotem zależnym 10 354 950 (1 867 500) 7,20 (0,30) 10 354 950 (1 867 500) 7,20 (0,30) 2014-10-06
Dagia sp. z o.o. Tanita SKA 9 424 800 6,55 9 424 800 6,55 2014-10-06
Coferal Enterprises Ltd. 94 159 200 (8 609 200) 65,47 (-4,08) 94 159 200 (8 609 200) 65,47 (-4,08) 2014-10-06
Ogółem 143 800 000 (20 800 000) 0 143 800 000 (20 800 000) 0 2014-08-30
Edminton International Investments Ltd. 6 500 000 5,28 (0,28) 6 500 000 5,28 (0,28) 2013-10-30
Edminton International Investments Ltd. 6 500 000 5,00 6 500 000 5,00 2013-10-30
Novavis Group SA 8 487 450 (2 500 000) 6,90 (-26,54) 8 487 450 (2 500 000) 6,90 (-26,54) 2013-10-25
Coferal Enterprises Ltd. 85 550 000 69,55 85 550 000 69,55 2013-10-25
Carlson Ventures International Ltd. 3 855 497 (-623 503) 3,13 (-19,60) 3 885 497 (-593 503) 3,15 (-19,58) 2013-10-25
Ogółem 123 000 000 (103 300 000) 0 123 000 000 (103 300 000) 0 2013-10-21
Berkowicz Zbigniew 569 662 0,46 (0,46) 569 662 0,46 (0,46) 2013-04-08
Berkowicz Zbigniew 569 662 0,00 (-2,89) 569 662 0,00 (-2,89) 2013-04-08
Berkowicz Zbigniew 569 662 (295 715) 2,89 (1,50) 569 662 (295 715) 2,89 (1,50) 2013-04-08
Berkowicz Zbigniew 273 947 (60 997) 1,39 (0,21) 273 947 (60 997) 1,39 (0,21) 2012-12-06
Carlson Ventures International Ltd. 4 479 000 22,73 (19,09) 4 479 000 22,73 (19,09) 2012-08-14
Carlson Ventures International Ltd. 4 479 000 (3 000) 3,64 (-21,36) 4 479 000 (3 000) 3,64 (-21,36) 2012-08-14
Kubiak Klaudia 1 800 000 1,00 (-8,13) 1 800 000 1,00 (-8,13) 2012-07-14
Kubiak Klaudia 1 800 000 9,13 (7,67) 1 800 000 9,13 (7,67) 2012-07-14
Kubiak Klaudia 1 800 000 1,46 1 800 000 1,46 2012-07-14
Polaris IT Group SA 942 000 4,78 942 000 4,78 2012-07-12
Ogółem 19 700 000 (1 800 000) 0 19 700 000 (1 800 000) 0 2012-07-11
Carlson Ventures International Ltd. 4 476 000 25,00 (2,28) 4 476 000 25,00 (2,28) 2012-04-17
Carlson Ventures International Ltd. 4 476 000 (4 000 000) 22,72 (20,07) 4 476 000 (4 000 000) 22,72 (20,07) 2012-04-17
Novavis Group SA 5 987 450 33,44 (3,05) 5 987 450 33,44 (3,05) 2012-04-16
Novavis Group SA 5 987 450 30,39 (25,53) 5 987 450 30,39 (25,53) 2012-04-16
Novavis Group SA 5 987 450 (3 087 450) 4,86 (-31,84) 5 987 450 (3 087 450) 4,86 (-31,84) 2012-04-16
Eastern Europe Equity Holding Ltd. 2 000 000 11,17 (1,02) 2 000 000 11,17 (1,02) 2012-04-16
Eastern Europe Equity Holding Ltd. 2 000 000 10,15 (8,53) 2 000 000 10,15 (8,53) 2012-04-16
Eastern Europe Equity Holding Ltd. 2 000 000 1,62 (1,62) 2 000 000 1,62 (1,62) 2012-04-16
Berkowicz Zbigniew 212 950 1,18 (0,10) 212 950 1,18 (0,10) 2012-04-13
Berkowicz Zbigniew 212 950 (212 550) 1,08 (1,08) 212 950 (212 550) 1,08 (1,08) 2012-04-13
Berkan Barbara 200 000 0,00 (-1,11) 200 000 0,00 (-1,11) 2012-04-13
Berkan Barbara 200 000 1,11 (0,10) 200 000 1,11 (0,10) 2012-04-13
Berkan Barbara 200 000 1,01 (0,85) 200 000 1,01 (0,85) 2012-04-13
Berkan Barbara 200 000 0,16 200 000 0,16 2012-04-13
Ogółem 17 900 000 (10 000 000) 0 17 900 000 (10 000 000) 0 2012-04-05
Carlson Ventures International Ltd. 476 000 (51 000) 2,65 (-5,85) 476 000 (51 000) 2,65 (-5,85) 2012-04-04
Eastern Europe Equity Holding Ltd. 0 (-1 377 768) 0,00 (-17,44) 0 (-1 377 768) 0,00 (-17,44) 2012-02-06
Eastern Europe Equity Holding Ltd. 1 377 768 17,44 1 377 768 17,44 2011-12-16
Capital Partners SA wraz z DM Capital Partners SA 216 929 (-1 377 768) 2,74 (-17,44) 216 929 (-1 377 768) 2,74 (-17,44) 2011-12-16
Capital Partners SA wraz z DM Capital Partners SA 1 594 697 (-55 304) 20,18 (-12,82) 1 594 697 (-55 304) 20,18 (-12,82) 2011-12-15
Polaris IT Group SA 942 000 4,78 (-7,14) 942 000 4,78 (-7,14) 2011-11-29
Polaris IT Group SA 942 000 11,92 (6,66) 942 000 11,92 (6,66) 2011-11-29
Polaris IT Group SA 942 000 (-378 352) 5,26 (-11,45) 942 000 (-378 352) 5,26 (-11,45) 2011-11-29
Polaris IT Group SA 1 320 352 (-76 130) 16,71 (-11,21) 1 320 352 (-76 130) 16,71 (-11,21) 2011-11-17
Novavis Group SA 2 900 000 36,70 (20,50) 2 900 000 36,70 (20,50) 2011-10-21
Novavis Group SA 2 900 000 16,20 2 900 000 16,20 2011-10-21
Berkowicz Zbigniew 400 0,00 400 0,00 2011-10-21
Berkowicz Zbigniew 400 0,00 400 0,00 2011-10-21
Ogółem 7 900 000 (2 900 000) 0 7 900 000 (2 900 000) 0 2011-10-05
Jarosz Sławomir wraz z podmiotem powiązanym 22 500 (-10 500) 0,00 (-0,41) 22 500 (-10 500) 0,00 (-0,41) 2011-09-20
Jarosz Sławomir wraz z podmiotem powiązanym 33 000 (10 500) 0,41 (0,13) 33 000 (10 500) 0,41 (0,13) 2011-09-20
Jarosz Sławomir wraz z podmiotem powiązanym 22 500 0,28 (0,16) 22 500 0,28 (0,16) 2011-09-20
Jarosz Sławomir wraz z podmiotem powiązanym 22 500 0,12 (0,01) 22 500 0,12 (0,01) 2011-09-20
Jarosz Sławomir wraz z podmiotem powiązanym 22 500 0,11 (0,10) 22 500 0,11 (0,10) 2011-09-20
Jarosz Sławomir wraz z podmiotem powiązanym 22 500 0,01 (0,01) 22 500 0,01 (0,01) 2011-09-20
Capital Partners SA wraz z DM Capital Partners SA 1 650 001 33,00 (12,12) 1 650 001 33,00 (12,12) 2011-07-22
Capital Partners SA wraz z DM Capital Partners SA 1 650 001 (-42 781) 20,88 (-12,97) 1 650 001 (-42 781) 20,88 (-12,97) 2011-07-22
Polaris IT Group SA 1 396 482 27,92 (10,25) 1 396 482 27,92 (10,25) 2011-07-15
Polaris IT Group SA 1 396 482 (-425 000) 17,67 (-18,75) 1 396 482 (-425 000) 17,67 (-18,75) 2011-07-15
Carlson Ventures International Ltd. 425 000 8,50 (3,13) 425 000 8,50 (3,13) 2011-07-15
Carlson Ventures International Ltd. 425 000 5,37 (3,00) 425 000 5,37 (3,00) 2011-07-15
Carlson Ventures International Ltd. 425 000 2,37 425 000 2,37 2011-07-15
Polaris IT Group SA 1 821 482 (-45 000) 36,42 (-0,90) 1 821 482 (-45 000) 36,42 (-0,90) 2011-07-14
Gekko Capital Management SA 300 000 5,99 (2,20) 300 000 5,99 (2,20) 2011-06-24
Gekko Capital Management SA 300 000 3,79 (0,80) 300 000 3,79 (0,80) 2011-06-24
Gekko Capital Management SA 300 000 2,99 300 000 2,99 2011-06-24
Polaris IT Group SA 1 866 482 (357 071) 37,32 (7,14) 1 866 482 (357 071) 37,32 (7,14) 2011-04-29
Jarosz Sławomir wraz z ABS Inwestment sp. z o.o. 0 (-173 000) 0,00 (-3,45) 0 (-173 000) 0,00 (-3,45) 2011-04-27
Jarosz Sławomir wraz z ABS Inwestment sp. z o.o. 173 000 (26 295) 3,45 (0,52) 173 000 (26 295) 3,45 (0,52) 2011-03-30
Jarosz Sławomir wraz z ABS Inwestment sp. z o.o. 146 705 (23 963) 2,93 (0,48) 146 705 (23 963) 2,93 (0,48) 2011-01-11
Jarosz Sławomir wraz z ABS Inwestment sp. z o.o. 122 742 (23 119) 2,45 (0,46) 122 742 (23 119) 2,45 (0,46) 2010-12-14
Jarosz Sławomir wraz z ABS Inwestment sp. z o.o. 99 623 (-300 426) 1,99 (-6,01) 99 623 (-300 426) 1,99 (-6,01) 2010-12-07
Polaris IT Group SA 1 509 411 (266 667) 30,18 (5,33) 1 509 411 (266 667) 30,18 (5,33) 2010-10-25
Polaris IT Group SA 1 242 744 (126 000) 24,85 (2,52) 1 242 744 (126 000) 24,85 (2,52) 2010-10-22
Polaris IT Group SA 1 116 744 (616 667) 22,33 (12,33) 1 116 744 (616 667) 22,33 (12,33) 2010-10-18
Jarosz Sławomir wraz z ABS Inwestment sp. z o.o. 400 049 (363 000) 8,00 (7,26) 400 049 (363 000) 8,00 (7,26) 2010-10-15
Jarosz Sławomir wraz z ABS Inwestment sp. z o.o. 37 049 (-361 500) 0,74 (-7,23) 37 049 (-361 500) 0,74 (-7,23) 2010-10-15
Janik Katarzyna wraz z Grupa Nordpress sp. z o.o. 240 796 (-259 575) 4,81 (-5,19) 240 796 (-259 575) 4,81 (-5,19) 2010-10-15
Polaris IT Group SA 500 077 (255 077) 10,00 (5,10) 500 077 (255 077) 10,00 (5,10) 2010-10-14
Jarosz Sławomir wraz z ABS Inwestment sp. z o.o. 398 549 (33 549) 7,97 (0,68) 398 549 (33 549) 7,97 (0,68) 2010-10-01
Jarosz Sławomir wraz z ABS Inwestment sp. z o.o. 365 000 (24 654) 7,29 (0,49) 365 000 (24 654) 7,29 (0,49) 2010-09-23
Jarosz Sławomir wraz z ABS Inwestment sp. z o.o. 340 346 (10 500) 6,80 (0,21) 340 346 (10 500) 6,80 (0,21) 2010-09-02
Jarosz Sławomir wraz z ABS Inwestment sp. z o.o. 329 846 (23 120) 6,59 (0,46) 329 846 (23 120) 6,59 (0,46) 2010-08-25
Janik Katarzyna wraz z Grupa Nordpress sp. z o.o. 500 371 (-18 608) 10,00 (-0,37) 500 371 (-18 608) 10,00 (-0,37) 2010-07-22
Jarosz Sławomir wraz z ABS Inwestment sp. z o.o. 306 726 (22 691) 6,13 (0,45) 306 726 (22 691) 6,13 (0,45) 2010-07-21
Jarosz Sławomir wraz z ABS Inwestment sp. z o.o. 284 035 (29 035) 5,68 (0,59) 284 035 (29 035) 5,68 (0,59) 2010-06-22
Janik Katarzyna wraz z Grupa Nordpress sp. z o.o. 518 979 (18 608) 10,37 (0,37) 518 979 (18 608) 10,37 (0,37) 2010-06-10
Jarosz Sławomir wraz z ABS Inwestment sp. z o.o. 255 000 5,09 255 000 5,09 2010-06-09
Janik Katarzyna wraz z Grupa Nordpress sp. z o.o. 500 371 (75 371) 10,00 (1,50) 500 371 (75 371) 10,00 (1,50) 2010-03-11
Ekman Zbigniew 0 (-252 900) 0,00 (-5,05) 0 (-252 900) 0,00 (-5,05) 2010-01-14
W Investments Ltd. 300 000 1,00 (-4,99) 300 000 1,00 (-4,99) 2009-10-12
W Investments Ltd. 300 000 5,99 (2,20) 300 000 5,99 (2,20) 2009-10-12
W Investments Ltd. 300 000 3,79 (2,12) 300 000 3,79 (2,12) 2009-10-12
W Investments Ltd. 300 000 1,67 300 000 1,67 2009-10-12
Osiński Adam 0 (-300 000) 0,00 (-5,99) 0 (-300 000) 0,00 (-5,99) 2009-10-12
Janik Katarzyna wraz z Grupa Nordpress sp. z o.o. 425 000 8,50 425 000 8,50 2009-10-12
Ekman Zbigniew 252 900 (44 750) 5,05 (0,89) 252 900 (44 750) 5,05 (0,89) 2009-10-07
Ekman Zbigniew 208 150 4,16 208 150 4,16 2009-10-06
Polaris IT Group SA 245 000 (-245 000) 4,90 (-4,90) 245 000 (-245 000) 4,90 (-4,90) 2009-09-29
Polaris IT Group SA 490 000 9,80 490 000 9,80 2009-09-29
City Grup Invest sp. z o.o. sp.k. 248 500 (-389 000) 4,96 (-7,79) 248 500 (-389 000) 4,96 (-7,79) 2009-08-13
Niczewski Robert 252 000 3,18 (1,78) 252 000 3,18 (1,78) 2009-07-30
Niczewski Robert 252 000 1,40 (0,40) 252 000 1,40 (0,40) 2009-07-30
Niczewski Robert 252 000 1,00 (-4,04) 252 000 1,00 (-4,04) 2009-07-30
Niczewski Robert 252 000 (-748 000) 5,04 (-14,96) 252 000 (-748 000) 5,04 (-14,96) 2009-07-30
Niczewski Robert 1 000 000 (-150 000) 20,00 (-3,00) 1 000 000 (-150 000) 20,00 (-3,00) 2009-07-28
Kliszko Sławomir 200 199 (-52 301) 4,00 (-1,04) 200 199 (-52 301) 4,00 (-1,04) 2009-07-14
Mezzo Capital sp. z o.o. 0 (-500 000) 0,00 (-10,00) 0 (-500 000) 0,00 (-10,00) 2009-05-29
Kliszko Sławomir 252 500 (2 500) 5,04 (0,04) 252 500 (2 500) 5,04 (0,04) 2009-04-15
Nordima Holdings Ltd. 102 410 (-252 915) 2,04 (-5,06) 102 410 (-252 915) 2,04 (-5,06) 2009-04-14
Nordima Holdings Ltd. 355 325 (-88 375) 7,10 (-1,77) 355 325 (-88 375) 7,10 (-1,77) 2009-01-12
Kliszko Sławomir 250 000 5,00 250 000 5,00 2009-01-09
Niczewski Robert 1 150 000 (-50 000) 23,00 (-0,99) 1 150 000 (-50 000) 23,00 (-0,99) 2008-12-19
Osiński Adam 300 000 5,99 300 000 5,99 2008-12-12
Niczewski Robert 1 200 000 (-300 000) 23,99 (-6,00) 1 200 000 (-300 000) 23,99 (-6,00) 2008-12-12
Nordima Holdings Ltd. 443 700 (196 200) 8,87 (3,92) 443 700 (196 200) 8,87 (3,92) 2008-06-09
Nordima Holdings Ltd. 247 500 4,95 247 500 4,95 2008-06-08
Ogółem 5 000 000 0 5 000 000 0 2007-10-30
Niczewski Robert 1 500 000 29,99 1 500 000 29,99 2007-10-30
Mezzo Capital sp. z o.o. 500 000 10,00 500 000 10,00 2007-10-30
City Grup Invest sp. z o.o. sp.k. 637 500 12,75 637 500 12,75 2007-10-30
Capital Partners SA 1 692 782 33,85 1 692 782 33,85 2007-10-30

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2016-02-05 Split 100:1
2010-09-15 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,02 zł
2010-06-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,02 zł
2009-01-08 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,06 zł
2009-01-02 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,06 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.