1,3800 zł
0,73% 0,0100 zł
Kancelaria Prawna . Inkaso WEC S.A. (KPI)

Komunikaty spółki - KANCELWEC

Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej - przekroczenie progu 33 1/3 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki
Rezygnacja z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej
Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki
Otrzymanie kolejnego zlecenia w zakresie serwisowania wierzytelności SPV
Otrzymanie zleceń na obsługę wierzytelności od PKN Orlen SA
Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej - przekroczenie progu 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA
Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2020 roku
Podpisanie umowy aktywacji współpracy
Uchwała Zarządu w przedmiocie dojścia do skutku emisji obligacji serii D oraz dokonania ich przydziału.
Przydział obligacji serii D
Harmonogram przekazywania raportów okresowych w roku 2021
Informacja o odzyskach w segmencie windykacji masowej i łącznej wartości nominalnej wierzytelności nabytych i posiadanych w 2020 roku
Podpisanie istotnej umowy współpracy
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.