1,5500 zł
4,03% 0,0600 zł
Kancelaria Prawna . Inkaso WEC S.A. (KPI)

Akcjonariat - KANCELWEC

Dane ogólne

Kapitalizacja: 15 317 100 Liczba dużych akcjonariuszy: 4
Liczba akcji: 9 882 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 8 874 245
Liczba głosów na WZA: 9 882 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 89,80%
Kapitał akcyjny: 988 200,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 8 874 245
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 89,80%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 10,20%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Brzeziński Remigiusz 3 897 852 (39,44%) 3 897 852 (39,44%) 2022-12-06 -
Pastusiak-Brzezińska Sylwia ZWZ 2 142 433 (21,68%) 2 142 433 (21,68%) 2018-06-26 -
Moska Adrian 1 446 000 (14,63%) 1 446 000 (14,63%) 2021-03-18 -
Moska Krzysztof 1 387 960 (14,04%) 1 387 960 (14,04%) 2021-03-29 KME, MRH, PWX, LTX, LBT, PRS

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - założycielskie 2011-02-25 1 000 000
0,10 1 000 000
100 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-03-24
seria B - subskrypcja prywatna 2011-07-15 800 000
80 000,00
0,10 0,10 1 800 000
180 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-11-23
seria C - subskrypcja prywatna 2011-07-15 200 000
20 000,00
0,10 0,10 2 000 000
200 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-11-23
seria D - subskrypcja prywatna 2011-07-15 205 000
24 600,00
0,10 0,12 2 205 000
220 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-11-23
seria E - subskrypcja prywatna 2012-05-11 526 000
99 940,00
0,10 0,19 2 731 000
273 100,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-06-20
seria F - subskrypcja prywatna 2012-05-11 270 000
27 000,00
0,10 0,10 3 001 000
300 100,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-06-20
seria G - subskrypcja prywatna 2013-01-11 500 000
50 000,00
0,10 0,10 3 501 000
350 100,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-08-08
seria H - subskrypcja prywatna 2013-12-04 700 000
70 000,00
0,10 0,10 4 201 000
420 100,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-12-20
renumeracja akcji: seria A1 i A2 2014-03-07
0,10 0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


seria A3 - subskrypcja prywatna 2014-09-18 740 000
199 800,00
0,10 0,27 4 941 000
494 100,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2015-04-21
2015-05-18
seria A4 - prawo poboru 1:1 2017-12-15 4 941 000
2 470 500,00
0,10 0,50 9 882 000
988 200,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-05-02
seria A4 - prawo poboru 1:1 2017-12-15 4 941 000
0,00
0,10 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Brzeziński Remigiusz ZWZ 3 662 456 (150 000) 37,06 (1,52) 3 662 456 (150 000) 37,06 (1,52) 2022-06-20
Brzeziński Remigiusz 3 512 456 (149 704) 35,54 (1,52) 3 512 456 (149 704) 35,54 (1,52) 2021-09-03
Łanoszka Adam 332 000 (-488 963) 3,35 (-4,95) 332 000 (-488 963) 3,35 (-4,95) 2021-07-19
Brzeziński Remigiusz 3 362 752 (400 000) 34,02 (4,04) 3 362 752 (400 000) 34,02 (4,04) 2021-03-29
Łanoszka Adam 820 963 8,30 (8,30) 820 963 8,30 (8,30) 2021-02-18
Moska Adrian 1 700 000 (833 810) 17,20 (-0,33) 1 700 000 (833 810) 17,20 (-0,33) 2021-02-15
Brzeziński Remigiusz 2 962 752 (110 000) 29,98 (1,12) 2 962 752 (110 000) 29,98 (1,12) 2021-02-15
Moska Krzysztof 1 484 027 (14 627) 15,01 (0,15) 1 484 027 (14 627) 15,01 (0,15) 2019-12-04
Brzeziński Remigiusz ZWZ 2 852 752 (41 850) 28,86 (0,42) 2 852 752 (41 850) 28,86 (0,42) 2019-06-28
Brzeziński Remigiusz ZWZ 2 810 902 (1 406 031) 28,44 (0,01) 2 810 902 (1 406 031) 28,44 (0,01) 2018-06-26
Moska Krzysztof 1 469 400 (904 631) 14,86 (3,43) 1 469 400 (904 631) 14,86 (3,43) 2018-02-10
Pastusiak-Brzezińska Sylwia 1 071 100 21,67 (10,84) 1 071 100 21,67 (10,84) 2018-02-07
Pastusiak-Brzezińska Sylwia 1 071 100 (-650 000) 10,83 (-24,00) 1 071 100 (-1 597 860) 10,83 (-25,25) 2018-02-07
Moska Krzysztof 564 769 11,43 (5,72) 564 769 11,43 (5,72) 2018-02-07
Moska Krzysztof 564 769 (210 252) 5,71 (-1,46) 564 769 (210 252) 5,71 (-1,46) 2018-02-07
Moska Adrian 866 190 17,53 (8,77) 866 190 17,53 (8,77) 2018-02-06
Moska Adrian 866 190 (300 488) 8,76 (-2,68) 866 190 (300 488) 8,76 (-2,68) 2018-02-06
Moska Krzysztof 354 517 7,17 354 517 7,17 2017-11-07
Moska Adrian 565 702 (65 702) 11,44 (1,33) 565 702 (65 702) 11,44 (4,68) 2017-11-07
Brzeziński Remigiusz 1 404 871 28,43 (14,22) 1 404 871 28,43 (14,22) 2017-11-07
Brzeziński Remigiusz 1 404 871 (-696 000) 14,21 (-28,30) 1 404 871 (-2 080 187) 14,21 (-32,91) 2017-11-07
Pastusiak-Brzezińska Sylwia NWZ 1 721 100 34,83 2 668 960 (947 860) 36,08 (1,25) 2017-10-02
Pastusiak-Brzezińska Sylwia 1 721 100 (11 111) 34,83 (0,23) 1 721 100 (-936 749) 34,83 (-1,10) 2017-10-02
Łanoszka Adam 0 (-500 000) 0,00 (-10,11) 0 (-500 000) 0,00 (-6,76) 2017-04-11
Moska Adrian 500 000 10,11 500 000 6,76 (-3,35) 2017-03-13
Moska Adrian 500 000 10,11 500 000 10,11 2017-03-13
Łanoszka Adam 500 000 (-387 630) 10,11 (-7,85) 500 000 (-387 630) 6,76 (-5,24) 2017-03-13
Łanoszka Adam 887 630 (187 630) 17,96 (3,80) 887 630 (187 630) 12,00 (2,54) 2017-02-22
Łanoszka Adam 700 000 14,16 700 000 9,46 2017-02-16
Pastusiak-Brzezińska Sylwia ZWZ 1 709 989 (19 989) 34,60 (-5,62) 2 657 849 (19 989) 35,93 (-3,70) 2016-06-06
Brzeziński Remigiusz ZWZ 2 100 871 42,51 3 485 058 (1 384 187) 47,12 (4,61) 2016-06-06
Brzeziński Remigiusz ZWZ 2 100 871 (2 505) 42,51 (0,05) 2 100 871 (-1 380 682) 42,51 (-4,56) 2016-06-06
Brzeziński Remigiusz 2 098 366 (50 366) 42,46 (-6,29) 3 481 553 (50 366) 47,07 (-4,47) 2016-03-10
Pastusiak-Brzezińska Sylwia 1 690 000 40,22 (6,02) 2 637 860 39,63 (3,97) 2015-04-21
Pastusiak-Brzezińska Sylwia 1 690 000 34,20 2 637 860 35,66 2015-04-21
Brzeziński Remigiusz 2 048 000 48,75 (7,31) 3 431 187 51,54 (5,15) 2015-04-21
Brzeziński Remigiusz 2 048 000 41,44 3 431 187 46,39 2015-04-21

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2022-07-07 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,04 zł
2022-06-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,04 zł
2021-07-21 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,04 zł
2021-07-07 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,04 zł
2020-09-24 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,02 zł
2020-09-10 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,02 zł
2019-08-30 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,09 zł
2019-08-16 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,09 zł
2018-08-13 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,06 zł
2018-07-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,06 zł
2018-02-19 Prawo poboru 1:1
2017-07-28 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,04 zł
2017-07-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,04 zł
2016-08-12 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,03 zł
2016-07-29 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,03 zł
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.