1,5200 zł
4,83% 0,0700 zł
Kancelaria Prawna . Inkaso WEC S.A. (KPI)

Komunikaty spółki - KANCELWEC

Raport kwartalny Emitenta za II kwartał 2023 roku
Zawarcie umowy ramowej w zakresie finansowania
Otrzymanie powiadomień o transakcjach wykonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze oraz osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze
Publikacja zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji
Upoważnienie Zarządu do nabycia akcji własnych
: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 czerwca 2023 roku.
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” S.A. wraz z projektami uchwał
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” S.A. wraz z projektami uchwał
Raport jednostkowy i skonsolidowany za I kwartał 2023
Raport roczny jednostkowy i skonsolidowany GK WEC
Uchwała Zarządu w przedmiocie dojścia do skutku emisji obligacji serii H oraz dokonania ich przydziału
Zmiana Warunków Emisji Obligacji serii E wyemitowanych przez Emitenta
Uchwała Zarządu w przedmiocie dojścia do skutku emisji obligacji serii H oraz dokonania ich przydziału
Uzupełnienie raportu bieżącego EBI 3/2023:Zmiana Warunków Emisji Obligacji serii E wyemitowanych przez Emitenta
Zmiana Warunków Emisji Obligacji serii E wyemitowanych przez Emitenta
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.