1,4000 zł
0,00% 0,0000 zł
Kancelaria Prawna . Inkaso WEC S.A. (KPI)

Komunikaty spółki - KANCELWEC

Istotna informacja dotycząca działalności Emitenta w sektorach B2B i B2C
Raport okresowy Spółki za II kwartał 2022 r.
Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za II kwartał 2022 roku
Aneks o przedłużeniu finansowania do Umowy Kredytu odnawialnego
Powołanie Zarządu Spółki Kancelaria Prawna – Inkaso WEC S.A. na kolejną kadencję
Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 20 czerwca 2022 roku.
Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2021 oraz wypłaty dywidendy dla Akcjonariuszy
ść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
INFORMACJA O ZAKUPIE PAKIETU WIERZYTELNOŚCI
Zakup pakietu wierzytelności nieprzeterminowanych
Raport okresowy Spółki za I kwartał 2022 r.
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” S.A. wraz z projektami uchwał
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” S.A. wraz z projektami uchwał
Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie wypłaty dywidendy
Podpisanie listu intencyjnego dot. nabycia spółki z branży wierzytelności
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.