6,1000 zł
8,93% 0,5000 zł
IDH SA (IDH)

Akcjonariat - IDH

Dane ogólne

Kapitalizacja: 12 985 900 Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji: 2 201 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 10 761 158
Liczba głosów na WZA: 12 201 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 488,92%
Kapitał akcyjny: 88 040 000,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 10 761 158
Cena nominalna akcji: 40,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 88,20%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: -388,92%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Leśniak-Paduch, Sylwia 10 761 158 (88,20%) 10 761 158 (88,20%) 2020-12-31 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
zmiana firmy z Index Copernicus International SA na IDH SA

KDPW:
KRS:
GPW:

2012-04-04
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria H i I 1 122 861 200
0,05 1 200 619 580
60 030 979,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-10-27
podwyższenie kapitału seria J 560 157 688
0,05 1 760 777 268
88 038 863,40
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-04-27
seria D 2 900 000
1,00 6 050 000
6 050 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2007-08-03 1 050 000
1 050 000,00
1,00 1,00 1 050 000
1 050 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2008-04-04
2007-10-16
seria B 2007-08-03 1 100 000
1,00 2 150 000
2 150 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2008-04-04
2007-10-16
seria C - subskrypcja prywatna 2007-10-29 1 000 000
1 000 000,00
1,00 1,00 3 150 000
3 150 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2008-04-04
2007-12-04
seria E - subskrypcja prywatna 2007-11-09 361 420
596 343,00
1,00 1,65 6 411 420
6 411 420,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2008-04-04
2008-02-05
konwersja akcji D 2008-06-30 2 900 000

KDPW:
KRS:
GPW:

2008-09-11
seria G - prawo poboru 2:1 2008-09-30 964 418
964 418,00
1,00 1,00 7 775 838
7 775 838,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2009-04-16
seria H - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii A, B, C 2008-09-30 500 000
1,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria F - subskrypcja prywatna 2008-09-30 400 000
1,00 6 811 420
6 811 420,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2009-04-16
split 1:10 2011-01-18
0,10 77 758 380
7 775 838,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-02-21
seria I - subskrypcja prywatna 2011-01-18 1 281 706 820
64 085 341,00
0,05 0,05
KDPW:
KRS:
GPW:


seria H - subskrypcja prywatna 2011-01-18 77 758 380
3 887 919,00
0,05 0,05
KDPW:
KRS:
GPW:


scalenie akcji 2:1 2011-06-20
0,05 77 758 380
3 887 919,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-10-27
seria J - subskrypcja prywatna 2011-12-13 850 000 000
42 500 000,00
0,05 0,05
KDPW:
KRS:
GPW:


seria L - subskrypcja prywatna konwalidacja kapitału 2014-04-30 2 641 165 902
52 823 318,04
0,02 0,02
KDPW:
KRS:
GPW:


zmiana firmy z IDH SA na ElementLife SA 2014-04-30

KDPW:
KRS:
GPW:


seria K - subskrypcja prywatna 2018-07-09 22 732
1 136,60
0,05 0,05 1 760 800 000
88 040 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-10-11
seria B1 - subskrypcja prywatna 2018-07-09 10 000 000
500 000,00
0,05 0,05
KDPW:
KRS:
GPW:


zmiana firmy z IDH SA na IDH Development SA 2018-07-09

KDPW:
KRS:
GPW:

2018-10-11
scalenie akcji 800:1 2018-07-09
40,00 2 201 000
88 040 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-10-11
seria B1 - subskrypcja prywatna konwalidacja kapitału 2018-07-09 10 000 000
0,05 12 201 000
610 050,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-10-11

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Impera Invest sp. z o.o. 1 564 (-1 248 436) 0,01 (-10,24) 1 564 (-1 248 436) 0,01 (-10,24) 2021-03-02
Leśniak-Paduch, Sylwia 10 761 158 (537 968) 88,20 (4,41) 10 761 158 (537 968) 88,20 (4,41) 2020-12-31
Górski Artur 0 (-623 770) 0,00 (-5,11) 0 (-623 770) 0,00 (-5,11) 2020-12-31
Habowski Mariusz 0 (-1 030 000) 0,00 (-8,44) 0 (-1 030 000) 0,00 (-8,44) 2020-10-02
Impera Invest sp. z o.o. 1 250 000 10,25 1 250 000 10,25 2020-09-11
Habowski Mariusz 1 030 000 8,44 1 030 000 8,44 2020-09-01
Habowski Mariusz 1 030 000 8,44 1 030 000 8,44 2020-09-01
Leśniak-Paduch, Sylwia 10 223 190 (-1 236 270) 83,79 (-10,13) 10 223 190 (-1 236 270) 83,79 (-10,13) 2020-07-22
Górski Artur 623 770 5,11 623 770 5,11 2020-07-20
Leśniak-Paduch, Sylwia 11 459 460 (-1 155 725 676) 93,92 (27,63) 11 459 460 (-1 155 725 676) 93,92 (27,63) 2018-10-11
Investors TFI SA portfele 1 000 000 0,06 1 000 000 0,06 2018-06-30
Leśniak-Paduch, Sylwia 1 167 185 136 66,29 1 167 185 136 66,29 2017-04-27
Leśniak-Paduch, Sylwia 1 167 185 136 (1 165 726 155) 66,29 1 167 185 136 (1 165 726 155) 66,29 2017-04-27
Leśniak-Paduch, Sylwia 1 458 981 66,29 (54,33) 1 458 981 66,29 (54,33) 2017-04-27
Leśniak-Paduch, Sylwia 1 458 981 11,96 1 458 981 11,96 2017-04-27
China Trading House sp. z o.o. 0 (-1 167 037 756) 0,00 (-66,28) 0 (-1 167 037 756) 0,00 (-66,28) 2017-04-27
Green Pear SA 0 (-1 166 287 656) 0,00 (-66,24) 0 (-1 166 287 656) 0,00 (-66,24) 2016-12-23
China Trading House sp. z o.o. 1 167 037 756 66,28 1 167 037 756 66,28 2016-12-23
Towarzystwo Finansowe Mibrok sp. z o.o. 1 166 287 656 66,24 (0,24) 1 166 287 656 66,24 (0,24) 2016-08-23
4 Better Life SA 0 (-1 166 287 656) 0,00 (-66,00) 0 (-1 166 287 656) 0,00 (-66,00) 2016-08-23
Towarzystwo Finansowe Mibrok sp. z o.o. 1 166 287 656 66,00 (66,00) 1 166 287 656 66,00 (66,00) 2016-08-18
Towarzystwo Finansowe Mibrok sp. z o.o. 0 0,00 0 0,00 2016-08-18
Green Pear SA 1 166 287 656 66,24 1 166 287 656 66,24 2016-08-18
PMPG Polskie Media SA 87 862 786 (-7 571 634) 4,99 (-0,43) 87 862 786 (-7 571 634) 4,99 (-0,43) 2016-05-19
4 Better Life SA 1 166 287 656 66,00 (-0,24) 1 166 287 656 66,00 (-0,24) 2016-04-08
4 Better Life SA 1 166 287 656 (39 735 108) 66,24 (2,26) 1 166 287 656 (39 735 108) 66,24 (2,26) 2016-04-08
4 Better Life SA 1 126 552 548 (235 019 000) 63,98 (13,35) 1 126 552 548 (235 019 000) 63,98 (13,35) 2016-02-22
IDM SA 39 735 108 (-319 825 656) 2,26 (-18,16) 39 735 108 (-319 825 656) 2,26 (-18,16) 2016-02-09
4 Better Life SA 891 533 548 (314 321 204) 50,63 (17,85) 891 533 548 (314 321 204) 50,63 (17,85) 2016-02-09
Netmedium Capital sp. z o.o. 0 (-537 212 344) 0,00 (-30,51) 0 (-537 212 344) 0,00 (-30,51) 2015-10-27
4 Better Life SA 577 212 344 32,78 577 212 344 32,78 2015-10-27
SYNERGA.fund SA wraz ze spółkami zależnymi 399 718 000 (137 494 344) 22,70 (7,81) 399 718 000 (137 494 344) 22,70 (7,81) 2014-03-31
SYNERGA.fund SA wraz ze spółkami zależnymi 262 223 656 (-274 988 688) 14,89 (-15,10) 262 223 656 (-274 988 688) 14,89 (-15,10) 2014-03-31
Netmedium Capital sp. z o.o. 537 212 344 30,51 537 212 344 30,51 2014-03-31
PMPG Polskie Media SA 95 434 420 (13 328 910) 5,42 (1,42) 95 434 420 (13 328 910) 5,42 (1,42) 2014-02-14
IDM SA 359 560 764 (-88 885 422) 20,42 (-5,04) 359 560 764 (-88 885 422) 20,42 (-5,04) 2013-11-05
SYNERGA.fund SA wraz ze spółkami zależnymi 537 212 344 29,99 (-0,52) 537 212 344 29,99 (-0,52) 2013-10-15
SYNERGA.fund SA wraz ze spółkami zależnymi 537 212 344 30,51 537 212 344 30,51 2013-10-15
SYNERGA.fund SA 537 212 344 (97 012 320) 30,51 (5,51) 537 212 344 (97 012 320) 30,51 (5,51) 2013-10-15
IDM SA 448 446 186 (80 986 298) 25,46 (4,60) 448 446 186 (80 986 298) 25,46 (4,60) 2013-06-07
SYNERGA.fund SA wraz ze spółkami zależnymi 440 200 024 (399 718 000) 25,00 (22,71) 440 200 024 (399 718 000) 25,00 (22,71) 2013-05-13
SYNERGA.fund SA 40 482 024 (-481 382 582) 2,29 (-27,34) 40 482 024 (-481 382 582) 2,29 (-27,34) 2013-05-13
SYNERGA.fund SA wraz ze spółkami zależnymi 521 864 606 (-165 854 115) 29,63 (-9,42) 521 864 606 (-165 854 115) 29,63 (-9,42) 2012-12-21
SYNERGA.fund SA wraz ze spółkami zależnymi 687 718 721 39,05 687 718 721 39,05 2012-10-30
Silva SA wraz z podmiotem zależnym Silva Capital sp. z o.o. 0 (-599 936 675) 0,00 (-34,00) 0 (-599 936 675) 0,00 (-34,00) 2012-10-30
Mamrowicz Piotr 0 (-103 000 000) 0,00 (-8,57) 0 (-103 000 000) 0,00 (-8,57) 2012-10-30
Silva SA wraz z podmiotem zależnym Silva Capital sp. z o.o. 599 936 675 (360 000) 34,00 (-0,05) 599 936 675 (360 000) 34,00 (-0,05) 2012-09-07
Silva SA wraz z podmiotem zależnym Silva Capital sp. z o.o. 599 576 675 (-360 000) 34,05 (-0,02) 599 576 675 (-360 000) 34,05 (-0,02) 2012-09-07
Achiliawood Management Ltd. 0 (-434 082 560) 0,00 (-24,65) 0 (-434 082 560) 0,00 (-24,65) 2012-05-22
Silva SA 599 936 675 (434 082 560) 34,07 (24,66) 599 936 675 (434 082 560) 34,07 (24,66) 2012-05-21
Achiliawood Management Ltd. 434 082 560 24,65 (24,65) 434 082 560 24,65 (24,65) 2012-05-16
IDM SA 367 459 888 (40 436 777) 20,86 (-6,37) 367 459 888 (40 436 777) 20,86 (-6,37) 2012-05-14
IDM SA 327 023 111 27,23 (8,66) 327 023 111 27,23 (8,66) 2012-03-16
IDM SA 327 023 111 (130 253 490) 18,57 (2,19) 327 023 111 (130 253 490) 18,57 (2,19) 2012-03-16
IDM SA 196 769 621 (81 260) 16,38 196 769 621 (81 260) 16,38 2012-03-15
Achiliawood Management Ltd. 0 (-106 822 110) 0,00 (-8,89) 0 (-106 822 110) 0,00 (-8,89) 2012-01-04
Achiliawood Management Ltd. 106 822 110 (6 822 110) 8,89 (0,57) 106 822 110 (6 822 110) 8,89 (0,57) 2012-01-03
Silva SA 165 854 115 9,41 (-4,40) 165 854 115 9,41 (-4,40) 2011-12-30
Silva SA 165 854 115 (-130 000 000) 13,81 (-10,83) 165 854 115 (-130 000 000) 13,81 (-10,83) 2011-12-30
Silva SA 295 854 115 (115 062 110) 24,64 (9,59) 295 854 115 (115 062 110) 24,64 (9,59) 2011-12-29
PMA Consulting sp. z o.o. 0 (-103 000 000) 0,00 (-8,57) 0 (-103 000 000) 0,00 (-8,57) 2011-12-08
Mamrowicz Piotr 103 000 000 8,57 (2,73) 103 000 000 8,57 (2,73) 2011-12-08
Mamrowicz Piotr 103 000 000 5,84 103 000 000 5,84 2011-12-08
IDM SA 196 688 361 (-235 019 000) 16,38 (-19,57) 196 688 361 (-235 019 000) 16,38 (-19,57) 2011-11-17
B.A.C.D. SA w upadłości układowej wraz z Idea Y FIZ AN 235 019 000 19,57 (6,23) 235 019 000 19,57 (6,23) 2011-11-17
B.A.C.D. SA w upadłości układowej wraz z Idea Y FIZ AN 235 019 000 13,34 (-0,01) 235 019 000 13,34 (-0,01) 2011-11-17
B.A.C.D. SA w upadłości układowej wraz z Idea Y FIZ AN 235 019 000 (234 725 226) 13,35 235 019 000 (234 725 226) 13,35 2011-11-17
B.A.C.D. SA w upadłości układowej wraz z Idea Y FIZ AN 293 774 13,35 (10,94) 293 774 13,35 (10,94) 2011-11-17
B.A.C.D. SA w upadłości układowej wraz z Idea Y FIZ AN 293 774 2,41 293 774 2,41 2011-11-17
IDM SA przez eFund sp. zo.o. 431 707 361 (177 874 360) 35,95 (14,81) 431 707 361 (177 874 360) 35,95 (14,81) 2011-11-16
Silva SA 180 792 005 15,05 180 792 005 15,05 2011-11-08
PMA Consulting sp. z o.o. 103 000 000 8,57 103 000 000 8,57 2011-11-08
IDM SA przez eFund sp. zo.o. 253 833 001 (253 533 001) 21,14 (17,29) 253 833 001 (253 533 001) 21,14 (17,29) 2011-11-08
Achiliawood Management Ltd. 100 000 000 8,32 100 000 000 8,32 2011-11-04
eFund sp. z o.o. 235 019 000 19,57 (0,57) 235 019 000 19,57 (0,57) 2011-11-03
eFund sp. z o.o. 235 019 000 19,00 235 019 000 19,00 2011-11-03
PMPG Polskie Media SA 82 105 510 4,00 (-2,83) 82 105 510 4,00 (-2,83) 2011-10-28
PMPG Polskie Media SA 82 105 510 6,83 (2,17) 82 105 510 6,83 (2,17) 2011-10-28
PMPG Polskie Media SA 82 105 510 (80 088 609) 4,66 (-21,27) 82 105 510 (80 088 609) 4,66 (-21,27) 2011-10-28
Kroczyński Przemysław 5 100 000 6,55 (6,13) 5 100 000 6,55 (6,13) 2011-05-13
Kroczyński Przemysław 5 100 000 0,42 (0,14) 5 100 000 0,42 (0,14) 2011-05-13
Kroczyński Przemysław 5 100 000 0,28 5 100 000 0,28 2011-05-13
IDM SA 300 000 (-90 000) 3,85 (-1,16) 300 000 (-90 000) 3,85 (-1,16) 2011-04-11
PMPG Polskie Media SA 2 016 901 (-18 152 109) 25,93 2 016 901 (-18 152 109) 25,93 2010-09-30
PMPG Polskie Media SA 20 169 010 25,93 (24,26) 20 169 010 25,93 (24,26) 2010-09-30
PMPG Polskie Media SA 20 169 010 (18 024 109) 1,67 (-25,91) 20 169 010 (18 027 109) 1,67 (-25,87) 2010-09-30
IDM SA 390 000 5,01 390 000 5,01 2010-09-06
Jaworski, Wiesław Franciszek 375 000 (-25 000) 4,82 (-0,32) 375 000 (-25 000) 4,82 (-0,32) 2010-08-04
Jaworski, Wiesław Franciszek 400 000 (-345 309) 5,14 (-4,44) 400 000 (-345 309) 5,14 (-4,44) 2010-08-03
Jaworski, Wiesław Franciszek 745 309 (-34 691) 9,58 (-0,45) 745 309 (-34 691) 9,58 (-0,45) 2010-06-29
Jaworski, Wiesław Franciszek 780 000 (-316 987) 10,03 (-4,07) 780 000 (-316 987) 10,03 (-4,07) 2010-06-28
Jaworski, Wiesław Franciszek 1 096 987 (95 487) 14,10 (1,23) 1 096 987 (95 487) 14,10 (1,23) 2010-02-18
Jaworski, Wiesław Franciszek 1 001 500 (46 260) 12,87 (0,59) 1 001 500 (46 260) 12,87 (0,59) 2010-02-15
Jaworski, Wiesław Franciszek 955 240 (5 000) 12,28 (0,06) 955 240 (5 000) 12,28 (0,06) 2010-02-10
Jaworski, Wiesław Franciszek 950 240 (486 650) 12,22 (6,26) 950 240 (486 650) 12,22 (6,26) 2010-02-04
Stefano George 0 (-565 000) 0,00 (-7,26) 0 (-565 000) 0,00 (-7,26) 2010-02-03
Stefano George 565 000 (-385 000) 7,26 (-4,95) 565 000 (-385 000) 7,26 (-4,95) 2010-02-02
Jaworski, Wiesław Franciszek 463 590 (63 590) 5,96 (0,82) 463 590 (63 590) 5,96 (0,82) 2010-01-26
Jaworski, Wiesław Franciszek 400 000 (132 204) 5,14 (1,70) 400 000 (132 204) 5,14 (1,70) 2010-01-22
Jaworski, Wiesław Franciszek 267 796 3,44 267 796 3,44 2010-01-21
PMPG Polskie Media SA 2 144 901 27,58 2 141 901 (-3 000) 27,54 (-0,04) 2010-01-20
PMPG Polskie Media SA 2 144 901 (-695 527) 27,58 (-8,94) 2 144 901 (-695 527) 27,58 (-8,94) 2010-01-20
Graczyński Marek 0 (-905 000) 0,00 (-11,63) 0 (-905 000) 0,00 (-11,63) 2010-01-12
Graczyński Marek 905 000 (-50 000) 11,63 (-0,65) 905 000 (-50 000) 11,63 (-0,65) 2010-01-11
Nowosad, Cezary Przemysław 350 000 (-40 000) 4,50 (-0,51) 350 000 (-40 000) 4,50 (-0,51) 2009-12-22
Nowosad, Cezary Przemysław 390 000 (-120 000) 5,01 (-1,54) 390 000 (-120 000) 5,01 (-1,54) 2009-12-21
Capital Investment Group sp. z o.o. 337 700 (-62 300) 4,34 (-0,80) 337 700 (-62 300) 4,34 (-0,80) 2009-12-15
Capital Investment Group sp. z o.o. 400 000 (-171 654) 5,14 (-2,21) 400 000 (-171 654) 5,14 (-2,21) 2009-12-02
Capital Investment Group sp. z o.o. 571 654 (-297 346) 7,35 (-3,82) 571 654 (-297 346) 7,35 (-3,82) 2009-11-06
Leśniewski Przemysław 238 728 (-150 330) 3,07 (-1,93) 238 728 (-150 330) 3,07 (-1,93) 2009-08-31
Leśniewski Przemysław 389 058 (-36 704) 5,00 (-0,47) 389 058 (-36 704) 5,00 (-0,47) 2009-08-24
Stefano George 950 000 (-265 000) 12,21 (-3,41) 950 000 (-265 000) 12,21 (-3,41) 2009-06-30
PMPG Polskie Media SA 2 840 428 (1 270 428) 36,52 (16,33) 2 840 428 (1 270 428) 36,52 (16,33) 2009-06-30
Leśnodorski Bogusław wraz z Capital Investment Group sp. z o.o. 869 000 11,17 (11,17) 869 000 11,17 (11,17) 2009-06-30
Leśnodorski Bogusław wraz z Capital Investment Group sp. z o.o. 0 (-956 000) 0,00 (-12,29) 0 (-956 000) 0,00 (-12,29) 2009-06-30
Capital Investment Group sp. z o.o. 869 000 11,17 (11,17) 869 000 11,17 (11,17) 2009-06-30
Leśniewski Przemysław 425 762 5,47 425 762 5,47 2009-06-26
Stefano George 1 215 000 15,62 (-3,33) 1 215 000 15,62 (-3,33) 2009-04-16
PMPG Polskie Media SA 1 570 000 20,19 (-4,29) 1 570 000 20,19 (3,33) 2009-04-16
Nowosad, Cezary Przemysław 510 000 (75 000) 6,55 (0,96) 510 000 (75 000) 6,55 (0,96) 2009-04-16
Nowosad, Cezary Przemysław 435 000 (-75 000) 5,59 (-2,36) 435 000 (-75 000) 5,59 (0,12) 2009-04-16
Leśnodorski Bogusław wraz z Capital Investment Group sp. z o.o. 956 000 12,29 (-2,62) 956 000 12,29 (2,03) 2009-04-16
Graczyński Marek 955 000 12,28 (-2,61) 955 000 12,28 (2,03) 2009-04-16
Garus Stefan 30 000 0,46 30 000 0,32 (-0,14) 2008-11-14
Graczyński Marek 955 000 (-920 000) 14,89 (-14,35) 955 000 (-920 000) 10,25 (-9,88) 2008-09-30
Nowosad, Cezary Przemysław 510 000 (75 000) 7,95 (1,17) 510 000 (75 000) 5,47 (0,80) 2008-09-23
Leśnodorski Bogusław wraz z Capital Investment Group sp. z o.o. 956 000 (75 000) 14,91 (1,17) 956 000 (75 000) 10,26 (0,80) 2008-09-23
PMPG Polskie Media SA 1 570 000 24,48 1 570 000 16,86 (-7,62) 2008-09-22
Nowosad, Cezary Przemysław 435 000 (75 000) 6,78 (1,17) 435 000 (75 000) 4,67 (0,81) 2008-09-16
Leśnodorski Bogusław wraz z Capital Investment Group sp. z o.o. 881 000 (74 500) 13,74 (1,17) 881 000 (74 500) 9,46 (0,80) 2008-09-16
Graczyński Marek 1 875 000 (920 000) 29,24 (14,35) 1 875 000 (920 000) 20,13 (5,24) 2008-09-16
Capital Investment Group sp. z o.o. 0 (-629 000) 0,00 (-9,81) 0 (-629 000) 0,00 (-6,75) 2008-09-16
Nowosad, Cezary Przemysław 360 000 (-150 000) 5,61 (-2,34) 360 000 (-150 000) 3,86 (-4,09) 2008-09-15
Leśnodorski Bogusław 806 500 (-149 500) 12,57 (-2,34) 806 500 (-149 500) 8,66 (-6,25) 2008-09-15
Stefano George 1 215 000 18,95 1 215 000 18,95 (5,91) 2008-09-11
PMPG Polskie Media SA 1 570 000 24,48 1 570 000 24,48 2008-09-11
Nowosad, Cezary Przemysław 510 000 7,95 510 000 7,95 2008-09-11
Leśnodorski Bogusław wraz z Capital Investment Group sp. z o.o. 956 000 14,91 956 000 14,91 2008-09-11
Graczyński Marek 955 000 (-1 070 000) 14,89 (-16,69) 955 000 (-2 710 000) 14,89 (-24,47) 2008-09-11
Garus Stefan 30 000 0,46 30 000 0,46 2008-09-11
Stefano George 1 215 000 18,95 1 215 000 (-1 000 000) 13,04 (-10,75) 2008-08-29
Stefano George 1 215 000 18,95 2 215 000 23,79 2008-02-05
Graczyński Marek 2 025 000 31,58 3 665 000 39,36 2008-02-05
Capital Investment Group sp. z o.o. 629 000 9,81 629 000 6,75 2008-02-05

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2021-03-01 Split 800:1
2011-03-08 Split 1:10
2008-10-23 Prawo poboru 2:1
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.