0,0720 zł
-10,00% -0,0080 zł
GOVENA LIGHTING S.A. (GOV)

Komunikaty spółki - GOVENA

Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów
Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30.06.2020 r.
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30.06.2020r. wraz z projektami uchwał.
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA na dzień 30 czerwca 2020 r. wraz z projektami uchwał
Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2019r.
Raport okresowy za I kwartał 2020 roku
Dokonanie przeglądu projektów unijnych Govena Lighting S.A.
Decyzja Zarządu Spółki o zawieszeniu projektu dystrybucji samochodów eletrycznych
Rezygnacja osoby zarządzającej oraz powołanie osoby zarządzającej
Raport okresowy za IV kwartał 2019 roku
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku
Podpisanie umowy z biegłym rewidentem
Raport okresowy za III kwartał 2019 roku
Spełnienie kryteriów wyboru projektu do dofinansowania
Raport okresowy za II kwartał 2019 roku
GOVENA -10,00% 0,07
2020-07-14 15:19:56

Kalendarium

  • Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.