0,0400 zł
-20,00% -0,0100 zł
Geotrekk SA (GTK)

Akcjonariat - GEOTREKK

Dane ogólne

Kapitalizacja: 1 185 049,96 Liczba dużych akcjonariuszy: 5
Liczba akcji: 29 626 249 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 28 273 039
Liczba głosów na WZA: 29 626 249 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 95,43%
Kapitał akcyjny: 2 962 624,90 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 28 273 039
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 95,43%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 4,57%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Niewiadomski Leszek bezpośrednio, w porozumieniu z Piotrem Chrobot, Markiem Wasitą, Marleną Kalecińską, Bolesławem Kaletą, Mileną Chrzanowską,Kariną Tomaszewską,,Pawłem Sławniak,Bartłomiejem Zającem,Ewą Jastrzębską,Erykiem Libelt,Januszem Kawka, Andrzejem Petl 11 294 254 (38,12%) 11 294 254 (38,12%) 2019-09-11 -
Białoskórski, Bogusław Tomasz wraz z Saffrons Sp. z o.o. 6 560 342 (22,14%) 6 560 342 (22,14%) 2018-01-26 -
WBA Investment sp. z o.o. 5 422 842 (18,30%) 5 422 842 (18,30%) 2016-03-15 -
IT & Investment sp. z o.o. w porozumieniu 2 500 000 (8,43%) 2 500 000 (8,43%) 2016-10-25 -
Apollo Capital ASI SA 2 495 601 (8,42%) 2 495 601 (8,42%) 2014-10-31 SMA

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA połączenie z PressTrix Sp. z o.o. i MediaBreakers Sp. z o.o. 2011-04-27 15 699 100
1 569 910,00
0,10 0,10 15 699 100
1 569 910,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-07-06
seria B - subskrypcja prywatna 2011-07-15 923 467
0,10 16 622 567
1 662 256,70
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-01-31
seria C - subskrypcja prywatna 2012-06-29 3 253 682
0,10 19 876 249
1 987 624,90
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-01-15
seria D - subskrypcja prywatna 2014-02-25 3 250 000
0,10 23 126 249
2 312 624,90
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-09-16
zmiana firmy z PlayMakers SA na A\'Vista Ventures SA 2014-02-25

KDPW:
KRS:
GPW:


seria E - subskrypcja prywatna 2015-07-31 2 500 000
0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


zmiana firmy z PlayMakers SA na Geotrekk SA 2015-12-29

KDPW:
KRS:
GPW:

2016-01-27
seria E - subskrypcja prywatna 2016-04-27 5 500 000
550 000,00
0,10 0,10 28 626 249
2 862 624,90
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-12-08
seria F - subskrypcja prywatna 2016-10-31 1 000 000
100 000,00
0,10 0,10 29 626 249
2 962 624,90
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-05-12
seria G - subskrypcja prywatna 2017-03-20 1 000 000
100 000,00
0,10 0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Niewiadomski Leszek bezpośrednio, w porozumieniu z Jackiem Lange, Piotrem Chrobot, Markiem Wasitą, Marleną Kalecińską, Bolesławem Kaletą, Mileną Chrzanowską,Kariną Tomaszewską,,Pawłem Sławniak,Bartłomiejem Zającem,Ewą Jastrzębską,Erykiem Libelt,Januszem Kawka, Andrzejem Petl 11 614 254 (-845 511) 39,20 (-2,86) 11 614 254 (-845 511) 39,20 (-2,86) 2019-09-03
Niewiadomski Leszek bezpośrednio, w porozumieniu z Jackiem Lange, Piotrem Chrobot, Tomaszem Królem, Markiem Wasitą, Marleną Kalecińską, Bolesławem Kaletą, Mileną Chrzanowską,Kariną Tomaszewską,,Pawłem Sławniak,Bartłomiejem Zającem,Ewą Jastrzębską,Erykiem Libelt,Januszem Kawk 12 459 765 (-154 489) 42,06 (-0,52) 12 459 765 (-154 489) 42,06 (-0,52) 2019-02-18
Niewiadomski Leszek bezpośrednio, w porozumieniu z Jackiem Lange, Piotrem Chrobot, Tomaszem Królem, Jackiem Wasita, Marleną Kalecińską, Bolesławem Kaletą, Mileną Chrzanowską,Kariną Tomaszewską,,Pawłem Sławniak,Bartłomiejem Zającem,Ewą Jastrzębską,Erykiem Libelt,Januszem Kawk 12 614 254 (4 673 985) 42,58 (15,78) 12 614 254 (4 673 985) 42,58 (15,78) 2018-09-25
Niewiadomski Leszek bezpośrednio, w porozumieniu z Jackiem lange, Piotrem Chrobot, Tomaszem Królem, Jackiem Wasita, Marleną kalicińską, Bogusławem Kaletą, Mileną Chrzanowską i Kariną Tomaszewską 7 940 269 (5 139 989) 26,80 (17,02) 7 940 269 (5 139 989) 26,80 (17,02) 2018-09-11
Archimedeo sp. z o.o. w ogranizacji 0 (-6 422 842) 0,00 (-21,68) 0 (-6 422 842) 0,00 (-21,68) 2018-01-26
Górecka-Warchoł Maria 1 457 223 (-681 642) 4,92 (-2,55) 1 457 223 (-681 642) 4,92 (-2,55) 2017-10-18
Archimedeo sp. z o.o. w ogranizacji 6 422 842 (1 000 000) 21,68 (-1,77) 6 422 842 (1 000 000) 21,68 (-1,77) 2017-04-28
Górecka-Warchoł Maria 2 138 865 7,47 (0,25) 2 138 865 7,47 (0,25) 2017-03-31
Górecka-Warchoł Maria 2 138 865 (787 961) 7,22 (2,50) 2 138 865 (787 961) 7,22 (2,50) 2017-03-31
Górecka-Warchoł Maria 1 350 904 (-124 932) 4,72 (-1,66) 1 350 904 (-124 932) 4,72 (-1,66) 2016-12-16
Niewiadomski Leszek 2 800 280 9,78 (0,33) 2 800 280 9,78 (0,33) 2016-11-30
Niewiadomski Leszek 2 800 280 (300 280) 9,45 (0,72) 2 800 280 (300 280) 9,45 (0,72) 2016-11-30
IT & Investment sp. z o.o. 2 500 000 8,73 (0,29) 2 500 000 8,73 (0,29) 2016-10-25
IT & Investment sp. z o.o. 2 500 000 8,44 2 500 000 8,44 2016-10-25
Archimedeo sp. z o.o. w ogranizacji 5 422 842 23,45 (4,51) 5 422 842 23,45 (4,51) 2016-09-15
Archimedeo sp. z o.o. w ogranizacji 5 422 842 18,94 (0,64) 5 422 842 18,94 (0,64) 2016-09-15
Archimedeo sp. z o.o. w ogranizacji 5 422 842 18,30 (18,30) 5 422 842 18,30 (18,30) 2016-09-15
Osiak Andrzej 808 741 (-825 759) 3,50 (-3,57) 808 741 (-825 759) 3,50 (-3,57) 2016-09-01
Górecka-Warchoł Maria 1 475 836 6,38 (1,22) 1 475 836 6,38 (1,22) 2016-08-30
Górecka-Warchoł Maria 1 475 836 (516 429) 5,16 (1,01) 1 475 836 (516 429) 5,16 (1,01) 2016-08-30
Chrobot Piotr 900 000 (-295 450) 3,89 (-1,28) 900 000 (-295 450) 3,89 (-1,28) 2016-08-05
Osiak Andrzej WZA 1 634 500 (242 500) 7,07 (0,07) 1 634 500 (242 500) 7,07 (0,07) 2016-04-27
Chrobot Piotr 1 195 450 5,17 1 195 450 5,17 2016-04-13
Górecka-Warchoł Maria 959 407 (-578 093) 4,15 (-5,09) 959 407 (-578 093) 4,15 (-5,09) 2016-03-31
WBA Investment sp. z o.o. 5 422 842 23,45 (4,51) 5 422 842 23,45 (4,51) 2016-03-15
WBA Investment sp. z o.o. 5 422 842 18,94 5 422 842 18,94 2016-03-15
Archimedeo sp. z o.o. w ogranizacji 0 (-5 422 842) 0,00 (-23,44) 0 (-5 422 842) 0,00 (-23,44) 2016-03-15
Stolarski Janusz 810 232 (-1 282 384) 3,50 (-5,54) 810 232 (-1 282 384) 3,50 (-5,54) 2016-03-03
Niewiadomski Leszek 2 500 000 8,73 (-2,08) 2 500 000 8,73 (-2,08) 2015-06-24
Niewiadomski Leszek 2 500 000 10,81 2 500 000 10,81 2015-06-24
Equimaxx LLC 900 000 (-500 000) 3,89 (-3,15) 900 000 (-500 000) 3,89 (-3,15) 2014-11-03
Apollo Capital ASI SA 2 495 601 10,79 (2,07) 2 495 601 10,79 (2,07) 2014-10-31
Apollo Capital ASI SA 2 495 601 (838 897) 8,72 (1,56) 2 495 601 (838 897) 8,72 (1,56) 2014-10-31
Apollo Capital ASI SA 1 656 704 7,16 1 656 704 7,16 2014-10-28
Stolarski Janusz 2 092 616 9,04 2 092 616 9,04 2014-09-16
Archimedeo sp. z o.o. w ogranizacji 5 422 842 (2 219 437) 23,44 (7,33) 5 422 842 (2 219 437) 23,44 (7,33) 2014-09-16
Equimaxx LLC 1 400 000 7,04 1 400 000 7,04 2014-09-01
Archimedeo sp. z o.o. w ogranizacji 3 203 405 16,11 (2,26) 3 203 405 16,11 (2,26) 2014-06-25
Archimedeo sp. z o.o. w ogranizacji 3 203 405 (-1 688 060) 13,85 (-10,76) 3 203 405 (-1 688 060) 13,85 (-10,76) 2014-06-25
Archimedeo sp. z o.o. w ogranizacji 4 891 465 (-7 830 041) 24,61 (-51,92) 4 891 465 (-7 830 041) 24,61 (-51,92) 2014-06-24
Osiak Andrzej 1 392 000 7,00 (0,99) 1 392 000 7,00 (0,99) 2014-04-15
Osiak Andrzej 1 392 000 6,01 1 392 000 6,01 2014-04-15
Archimedeo sp. z o.o. w ogranizacji 12 721 506 76,53 (12,53) 12 721 506 76,53 (12,53) 2012-09-26
Archimedeo sp. z o.o. w ogranizacji 12 721 506 (-262 764) 64,00 (-14,11) 12 721 506 (-262 764) 64,00 (-14,11) 2012-09-26
Archimedeo sp. z o.o. w ogranizacji 12 984 270 (-254 655) 78,11 (-1,53) 12 984 270 (-254 655) 78,11 (-1,53) 2012-09-19
Archimedeo sp. z o.o. w ogranizacji 13 238 925 (-374 331) 79,64 (-2,25) 13 238 925 (-374 331) 79,64 (-2,25) 2012-06-22
Archimedeo sp. z o.o. w ogranizacji 13 613 256 (-246 599) 81,89 (-1,48) 13 613 256 (-246 599) 81,89 (-1,48) 2012-04-27
Archimedeo sp. z o.o. w ogranizacji 13 859 855 (-301 745) 83,37 (-1,82) 13 859 855 (-301 745) 83,37 (-1,82) 2012-03-22
Górecka-Warchoł Maria 1 537 500 9,24 (1,51) 1 537 500 9,24 (1,51) 2012-02-08
Górecka-Warchoł Maria 1 537 500 7,73 (1,09) 1 537 500 7,73 (1,09) 2012-02-08
Górecka-Warchoł Maria 1 537 500 6,64 1 537 500 6,64 2012-02-08
Archimedeo sp. z o.o. w ogranizacji 14 161 600 85,19 14 161 600 85,19 2012-02-08

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.