0,2840 zł
-0,70% -0,0020 zł
Falcon Games SA (FLG)

Wyniki finansowe - FALCON			

Jednostkowe raporty kwartalne

IV Q 2022 I Q 2023 II Q 2023 III Q 2023
Waluta PLN PLN PLN PLN
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 73 42 0 0
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 14 40 -3 -27
Zysk (strata) brutto (tys.) 14 40 -3 -27
Zysk (strata) netto (tys.)* 14 40 -3 -27
Amortyzacja (tys.) 0 0 0 0
EBITDA (tys.) 14 40 -3 -27
Aktywa (tys.) 14 910 14 878 14 871 14 829
Kapitał własny (tys.)* 14 788 14 801 14 798 14 761
Liczba akcji (tys. szt.) 26 319,059 26 319,059 26 319,059 26 319,059
Zysk na akcję (zł) 0,001 0,002 0,000 -0,001
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,562 0,562 0,562 0,561
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.