0,6400 zł
-6,57% -0,0450 zł
Falcon Games SA (FLG)

Akcjonariat - FALCON

Dane ogólne

Kapitalizacja: 4 044 197,76 Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji: 6 319 059 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 2 942 371
Liczba głosów na WZA: 6 319 059 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 46,56%
Kapitał akcyjny: 9 478 588,50 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 2 942 371
Cena nominalna akcji: 1,50 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 46,56%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 53,44%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
WestSideCapital sp. z o.o. 2 942 371 (46,56%) 2 942 371 (46,56%) 2017-05-16 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - akcje założycielskie 2007-05-23 500 000
0,00
1,00 0,00 500 000
500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-08-07
split 1:100 2007-11-19 0
0,00
0,01 0,00 50 000 000
500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria B - subskrypcja prywatna 2008-01-15 9 000 000
9 000 000,00
0,01 1,00 59 000 000
590 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-04-24
scalenie akcji 10:1 2010-02-18 0
0,00
0,10 0,00 5 900 000
590 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-02-26
seria C - subskrypcja prywatna 2010-02-18 5 100 000
0,00
0,10 0,00 11 000 000
1 100 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-03-30
split 1:5 2010-12-06 0
0,00
0,02 0,00 165 000 000
3 300 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2011-07-07
2011-05-26
seria D - prawo poboru 1:2 2010-12-06 22 000 000
0,00
0,10 0,00 33 000 000
3 300 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria E - subskrypcja prywatna 2011-06-24 144 375 000
11 550 000,00
0,02 0,08 309 375 000
6 187 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-02-24
seria F - prawo poboru 1:1 2012-01-10 88 663 617
3 546 544,68
0,02 0,04 398 038 617
7 960 772,34
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-09-28
zmiana firmy z E-Energo SA na EastSideCapital SA 2012-01-10 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-02-03
renominacja akcji 2014-06-25 0
0,00
0,01 0,00 398 038 617
3 980 386,17
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-09-24
renumeracja akcji: seria H 2014-12-03 0
0,00
5,00 5,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


scalenie akcji 500:1 2014-12-03 0
0,00
5,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria G - subskrypcja prywatna 2014-12-03 749 961 383
7 499 613,83
0,01 0,01 1 148 000 000
11 480 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-01-22
seria H - Aspesi Investment Ltd. 2015-04-08 283
2,83
0,01 0,01 1 148 000 283
11 480 002,83
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-05-05
renumeracja akcji: seria I i J 2015-04-08 0
0,00
0,01 0,01 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


scalenie akcji 243:1 2015-04-08 0
0,00
2,43 0,00 4 724 281
11 480 002,83
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-06-02
obniżenie kapitału 2015-04-08 0
0,00
1,50 0,00 4 724 281
7 086 421,50
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-06-09
seria A - prawo poboru 3,99:1 2015-07-30 355 534
533 301,00
1,50 1,50 5 079 815
7 619 722,50
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-01-14
obniżenie kapitału 2016-09-01 0
0,00
1,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria B - subskrypcja prywatna 2016-10-12 840 014
2 520 042,00
1,50 3,00 5 919 829
8 879 743,50
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-05-16
seria C - subskrypcja prywatna 2017-02-28 399 230
1 317 459,00
1,50 3,30 6 319 059
9 478 588,50
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-03-06
obniżenie kapitału zmiana wartości nominalnej akcji 2017-08-28 0
0,00
0,30 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


zmiana firmy z EastSideCapital SA na Falcon Games SA 2019-04-09 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-05-22
obniżenie kapitału zmiana wartości nominalnej akcji 2019-04-09 0
0,00
0,30 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Deep Contrast sp. z o.o. 310 239 (-320 732) 4,91 (-5,08) 310 239 (-320 732) 4,91 (-5,08) 2019-01-28
Deep Contrast sp. z o.o. 630 971 (-314 926) 9,99 (-4,98) 630 971 (-314 926) 9,99 (-4,98) 2019-01-15
Deep Contrast sp. z o.o. 945 897 (-69 963) 14,97 (-2,19) 945 897 (-69 963) 14,97 (-2,19) 2018-11-02
Hemp & Wood SA 0 (-1 015 991) 0,00 (-20,00) 0 (-1 015 991) 0,00 (-20,00) 2017-10-31
Deep Contrast sp. z o.o. 1 015 860 17,16 (1,08) 1 015 860 17,16 (1,08) 2017-10-31
Deep Contrast sp. z o.o. 1 015 860 16,08 1 015 860 16,08 2017-10-31
WestSideCapital sp. z o.o. 2 942 371 (163 801) 49,70 (-5,00) 2 942 371 (163 801) 49,70 (-5,00) 2017-05-16
Ogółem 5 919 829 (840 014) 0 5 919 829 (840 014) 0 2017-05-16
WestSideCapital sp. z o.o. 2 778 570 54,70 (7,76) 2 778 570 54,70 (7,76) 2016-10-13
WestSideCapital sp. z o.o. 2 778 570 46,94 2 778 570 46,94 2016-10-13
EastWind NoLimits Inc. 0 (-3 086 261) 0,00 (-60,76) 0 (-3 086 261) 0,00 (-60,76) 2016-10-13
Hemp & Wood SA 1 015 991 20,00 (2,84) 1 015 991 20,00 (2,84) 2016-07-06
Hemp & Wood SA 1 015 991 (26 175) 17,16 (-2,33) 1 015 991 (26 175) 17,16 (-2,33) 2016-07-06
EBC SeedFund Ltd. 0 (-1 747 943) 0,00 (-34,41) 0 (-1 747 943) 0,00 (-34,41) 2016-07-01
EastWind NoLimits Inc. 3 086 261 (-1) 60,76 3 086 261 (-1) 60,76 2016-07-01
EastWind NoLimits Inc. 3 086 262 60,76 3 086 262 60,76 2016-07-01
Aspesi Investments Ltd. 188 912 (-1 149 407) 3,72 (-24,60) 188 912 (-1 149 407) 3,72 (-24,60) 2016-07-01
Hemp & Wood SA 989 816 (-1 747 943) 19,49 (-38,46) 989 816 (-1 747 943) 19,49 (-38,46) 2016-06-15
EBC SeedFund Ltd. 1 747 943 34,41 1 747 943 34,41 2016-06-15
Ogółem 5 079 815 (-1 142 920 468) 0 5 079 815 (-1 142 920 468) 0 2016-01-14
Hemp & Wood SA 2 737 759 57,95 (4,06) 2 737 759 57,95 (4,06) 2015-10-16
Hemp & Wood SA 2 737 759 (328 560) 53,89 (2,90) 2 737 759 (328 560) 53,89 (2,90) 2015-10-16
Aspesi Investments Ltd. 1 338 319 28,32 (1,97) 1 338 319 28,32 (1,97) 2015-10-16
Aspesi Investments Ltd. 1 338 319 (-328 560) 26,35 (-8,93) 1 338 319 (-328 560) 26,35 (-8,93) 2015-10-16
Hemp & Wood SA 2 409 199 (710 741) 50,99 (15,04) 2 409 199 (710 741) 50,99 (15,04) 2015-09-25
Aspesi Investments Ltd. 1 666 879 (-710 741) 35,28 (-15,04) 1 666 879 (-710 741) 35,28 (-15,04) 2015-09-25
Hemp & Wood SA 1 698 458 (-238 871 822) 35,95 (-24,48) 1 698 458 (-238 871 822) 35,95 (-24,48) 2015-09-15
Aspesi Investments Ltd. 2 377 620 (-747 583 763) 50,32 (-15,00) 2 377 620 (-747 583 763) 50,32 (-15,00) 2015-09-15
Ogółem 1 148 000 283 (1 143 276 002) 0 1 148 000 283 (1 143 276 002) 0 2015-05-05
Ogółem 4 724 281 (-1 143 275 719) 0 4 724 281 (-1 143 275 719) 0 2015-05-05
Ratyński Paweł 37 786 235 (6 050 788) 3,29 (-6,96) 37 786 235 (6 050 788) 3,29 (-6,96) 2015-01-22
Ogółem 1 148 000 000 (749 961 383) 0 1 148 000 000 (749 961 383) 0 2015-01-22
Aspesi Investments Ltd. 749 961 383 65,32 749 961 383 65,32 2015-01-22
Aspesi Investments Ltd. 749 961 383 (746 875 122) 65,32 749 961 383 (746 875 122) 65,32 2015-01-22
Aspesi Investments Ltd. 3 086 261 65,32 3 086 261 65,32 2015-01-22
Vandonanco Ltd. 0 0 (-240 570 280) 0,00 (-60,43) 0 (-240 570 280) 0,00 (-60,43) 2012-11-08
Hemp & Wood SA 240 570 280 60,43 (39,48) 240 570 280 60,43 (39,48) 2012-11-08
Hemp & Wood SA 240 570 280 20,95 240 570 280 20,95 2012-11-08
Hemp & Wood SA 240 570 280 (239 580 279) 20,95 240 570 280 (239 580 279) 20,95 2012-11-08
Hemp & Wood SA 990 001 20,95 990 001 20,95 2012-11-08
Vandonanco Ltd. w tym 88502476 PDA 240 570 280 60,43 240 570 280 60,43 2012-11-02
UkTel Ltd. 0 (-69 033 045) 0,00 (-41,83) 0 (-69 033 045) 0,00 (-41,83) 2012-11-02
Lexact Solutions Ltd. 32 076 036 8,05 (5,26) 32 076 036 8,05 (5,26) 2012-11-02
Lexact Solutions Ltd. 32 076 036 2,79 32 076 036 2,79 2012-11-02
Endlercon Ltd. 0 (-229 632 045) 0,00 (-57,69) 0 (-229 632 045) 0,00 (-57,69) 2012-11-02
Endlercon Ltd. 88502476 PDA 229 632 045 (85 257 045) 57,69 (11,03) 229 632 045 (85 257 045) 57,69 (11,03) 2012-10-09
Ogółem 398 038 617 (88 663 617) 0 398 038 617 (88 663 617) 0 2012-08-21
Endlercon Ltd. 144 375 000 46,66 (10,39) 144 375 000 46,66 (10,39) 2012-04-11
Endlercon Ltd. 144 375 000 36,27 144 375 000 36,27 2012-04-11
Ratyński Paweł 31 735 447 10,25 (2,28) 31 735 447 10,25 (2,28) 2012-03-02
Ratyński Paweł 31 735 447 7,97 (5,21) 31 735 447 7,97 (5,21) 2012-03-02
Ratyński Paweł 31 735 447 (1 357 308) 2,76 (-7,05) 31 735 447 (1 357 308) 2,76 (-7,05) 2012-03-02
Ratyński Paweł 30 378 139 (5 172 537) 9,81 (-5,46) 30 378 139 (5 172 537) 9,81 (-5,46) 2012-03-01
Ogółem 309 375 000 (276 375 000) 0 309 375 000 (276 375 000) 0 2012-02-24
Ratyński Paweł 25 205 602 15,27 (7,13) 25 205 602 15,27 (7,13) 2011-12-02
Ratyński Paweł 25 205 602 (3 157 450) 8,14 (-5,22) 25 205 602 (3 157 450) 8,14 (-5,22) 2011-12-02
Ratyński Paweł 22 048 152 (13 340 983) 13,36 (8,09) 22 048 152 (13 340 983) 13,36 (8,09) 2011-12-01
UkTel Ltd. 69 033 045 41,83 (19,52) 69 033 045 41,83 (19,52) 2011-11-22
UkTel Ltd. 69 033 045 22,31 (4,97) 69 033 045 22,31 (4,97) 2011-11-22
UkTel Ltd. 69 033 045 17,34 69 033 045 17,34 2011-11-22
Dieninvest Investments Ltd. 0 (-101 967 045) 0,00 (-61,79) 0 (-101 967 045) 0,00 (-61,79) 2011-11-22
Pupik Karol 0 (-30 306 730) 0,00 (-18,36) 3 000 (-30 303 730) 0,00 (-18,36) 2011-11-09
Dieninvest Investments Ltd. 101 967 045 (35 834 840) 61,79 (21,71) 101 967 045 (35 834 840) 61,79 (21,71) 2011-11-09
Pupik Karol 30 306 730 (24 252 425) 18,36 (0,02) 30 306 730 (24 252 425) 18,36 (0,02) 2011-11-08
Konopka Krzysztof 0 (-66 132 205) 0,00 (-40,08) 0 (-66 132 205) 0,00 (-40,08) 2011-10-28
Dieninvest Investments Ltd. 66 132 205 40,08 66 132 205 40,08 2011-10-28
Konopka Krzysztof 66 132 205 (53 564 576) 40,08 (2,00) 66 132 205 (53 564 576) 40,08 (2,00) 2011-08-24
Ratyński Paweł 8 707 169 (1 064 379) 5,27 (0,64) 8 707 169 (1 064 379) 5,27 (0,64) 2011-08-10
Ratyński Paweł 7 642 790 4,63 7 642 790 4,63 2011-08-09
Pupik Karol 6 054 305 (-24 217 220) 18,34 6 054 305 (-24 217 220) 18,34 2011-06-03
Pupik Karol 30 271 525 (28 104 832) 18,34 (-1,35) 30 271 525 (28 104 832) 18,34 (-1,35) 2011-06-03
Konopka Krzysztof 12 567 629 (-50 270 516) 38,08 12 567 629 (-50 270 516) 38,08 2011-06-02
Konopka Krzysztof 62 838 145 (58 212 146) 38,08 (-3,97) 62 838 145 (58 212 146) 38,08 (-3,97) 2011-06-02
Pajka Paweł 1 003 500 3,04 (0,05) 1 003 500 3,04 (0,05) 2011-04-01
Pajka Paweł 1 003 500 2,99 (-0,05) 1 003 500 2,99 (-0,05) 2011-04-01
Pajka Paweł 1 003 500 (-4 014 000) 3,04 1 003 500 (-4 014 000) 3,04 2011-04-01
Pajka Paweł 5 017 500 3,04 (1,42) 5 017 500 3,04 (1,42) 2011-04-01
Pajka Paweł 5 017 500 (3 899 000) 1,62 (-8,54) 5 017 500 (3 899 000) 1,62 (-8,54) 2011-04-01
Ogółem 33 000 000 (-132 000 000) 0 33 000 000 (-132 000 000) 0 2011-03-30
Ogółem 165 000 000 (154 000 000) 0 165 000 000 (154 000 000) 0 2011-03-30
Pupik Karol 2 166 693 19,69 (13,13) 2 166 693 19,69 (13,13) 2010-06-30
Pupik Karol 2 166 693 (-529 807) 6,56 (-17,95) 2 166 693 (-529 807) 6,56 (-17,95) 2010-06-30
Rewucki Jarosław 401 801 3,65 401 801 3,65 2010-06-29
Pupik Karol 2 696 500 (-15 000) 24,51 (-0,13) 2 696 500 (-15 000) 24,51 (-0,13) 2010-06-29
Rewucki Jarosław 401 801 (-688 199) 3,65 (-6,25) 401 801 (-688 199) 3,65 (-6,25) 2010-06-18
Rewucki Jarosław 1 090 000 (10 000) 9,90 (0,09) 1 090 000 (10 000) 9,90 (0,09) 2010-06-17
Rewucki Jarosław 1 080 000 9,81 1 080 000 9,81 2010-05-19
Pupik Karol 2 711 500 24,64 2 711 500 24,64 2010-05-19
Pajka Paweł 1 118 500 10,16 (6,78) 1 118 500 10,16 (6,78) 2010-05-19
Pajka Paweł 1 118 500 3,38 1 118 500 3,38 2010-05-19
Konopka Krzysztof 4 625 999 42,05 (28,04) 4 625 999 42,05 (28,04) 2010-05-19
Konopka Krzysztof 4 625 999 14,01 4 625 999 14,01 2010-05-19
Ogółem 11 000 000 0 11 000 000 0 2010-03-30

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2015-11-23 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,17 zł
2015-10-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,17 zł
2015-08-21 Prawo poboru 4724281:1181071
2015-08-04 Split 243:1
2012-02-01 Prawo poboru 1:1
2011-07-07 Split 1:5
2010-12-20 Prawo poboru 1:2
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.