1,8500 zł
-4,15% -0,0800 zł
Elektromont SA (ELM)

Akcjonariat - EMONT

Dane ogólne

Kapitalizacja: 12 025 000 Liczba dużych akcjonariuszy: 4
Liczba akcji: 6 500 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 5 360 872
Liczba głosów na WZA: 6 500 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 82,47%
Kapitał akcyjny: 650 000,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 5 360 872
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 82,47%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 17,53%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Kiciński Paweł 3 301 296 (50,78%) 3 301 296 (50,78%) 2022-06-01 YOL, LCN
Ragnar Trade sp. z o.o. 897 034 (13,80%) 897 034 (13,80%) 2022-09-01 IGS
Jasiński Cezary 729 402 (11,22%) 729 402 (11,22%) 2022-07-12 -
Fijałkowski, Arkadiusz Paweł 433 140 (6,66%) 433 140 (6,66%) 2022-07-04 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2008-10-30 5 100 000
510 000,00
0,10 0,10 5 100 000
510 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2009-05-06
2008-12-01
seria B - subskrypcja prywatna 2008-12-03 28 000
4 200,00
0,10 0,15 5 128 000
512 800,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2009-05-06
2009-03-05
seria C - subskrypcja prywatna 2008-12-03 1 372 000
1 961 960,00
0,10 1,43 6 500 000
650 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2009-05-06
2009-03-05
zmiana firmy z Elektromont SA na Carbon Group SA 2022-08-29

KDPW:
KRS:
GPW:


Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Ragnar Trade sp. z o.o. 1 212 165 (389 155) 18,64 (5,99) 1 212 165 (389 155) 18,64 (5,99) 2022-07-12
Ekobox SA ZWZ 0 (-1 283 302) 0,00 (-19,74) 0 (-1 283 302) 0,00 (-19,74) 2022-07-12
Ragnar Trade sp. z o.o. 823 010 12,65 823 010 12,65 2022-07-04
Kondrat Zdzisław 0 (-1 254 500) 0,00 (-19,30) 0 (-1 254 500) 0,00 (-19,30) 2022-07-04
Tymińska Małgorzata 0 (-2 094 160) 0,00 (-32,22) 0 (-2 094 160) 0,00 (-32,22) 2022-06-01
Mazur Tadeusz 0 (-2 280 004) 0,00 (-35,07) 0 (-2 280 004) 0,00 (-35,07) 2022-06-01
Charążka Wiesław 0 (-578 345) 0,00 (-8,89) 0 (-578 345) 0,00 (-8,89) 2022-06-01
Ekobox SA ZWZ 1 283 302 (35 921) 19,74 (0,55) 1 283 302 (35 921) 19,74 (0,55) 2020-06-15
Ekobox SA ZWZ 1 247 381 (8 044) 19,19 (0,12) 1 247 381 (8 044) 19,19 (0,12) 2019-05-20
Ekobox SA 1 239 337 (45 673) 19,07 (0,71) 1 239 337 (45 673) 19,07 (0,71) 2018-08-14
Tymińska Małgorzata ZWZ 2 094 160 (1 590 000) 32,22 (24,47) 2 094 160 (1 590 000) 32,22 (24,47) 2018-06-18
Ekobox SA ZWZ 1 193 664 (36 562) 18,36 (0,56) 1 193 664 (36 562) 18,36 (0,56) 2017-06-20
Ekobox SA ZWZ 1 157 102 (157 615) 17,80 (2,43) 1 157 102 (157 615) 17,80 (2,43) 2016-06-21
Ekobox SA 999 487 (345 732) 15,37 (5,32) 999 487 (345 732) 15,37 (5,32) 2015-11-26
Tymińska Małgorzata WZA 504 160 (-51 709) 7,75 (-0,80) 504 160 (-51 709) 7,75 (-0,80) 2015-06-23
Jacek Charążka 311 084 (-330 055) 4,78 (-5,08) 311 084 (-330 055) 4,78 (-5,08) 2015-02-19
Ekobox SA 653 755 (323 760) 10,05 (4,98) 653 755 (323 760) 10,05 (4,98) 2014-05-27
Ekobox SA 329 995 5,07 329 995 5,07 2014-03-24
Mazur Tadeusz 2 280 004 35,07 2 280 004 35,07 2013-12-12
Mazur Jarosław 0 (-2 278 354) 0,00 (-35,05) 0 (-2 278 354) 0,00 (-35,05) 2013-12-12
Jacek Charążka 641 139 (-114 504) 9,86 (-1,76) 641 139 (-114 504) 9,86 (-1,76) 2013-08-12
Jacek Charążka 755 643 (-138 300) 11,62 (-2,13) 755 643 (-138 300) 11,62 (-2,13) 2013-02-21
Tymińska Małgorzata 555 869 (-34 490) 8,55 (-0,53) 555 869 (-34 490) 8,55 (-0,53) 2012-12-04
Jacek Charążka 893 943 (-164 939) 13,75 (-2,54) 893 943 (-164 939) 13,75 (-2,54) 2012-12-04
Jacek Charążka 1 058 882 (-206 232) 16,29 (-3,17) 1 058 882 (-206 232) 16,29 (-3,17) 2012-10-19
Charążka Wiesław 578 345 (-60 000) 8,89 (-0,93) 578 345 (-60 000) 8,89 (-0,93) 2012-09-13
Błażków Marek 67 650 (500) 1,04 (0,01) 67 650 (500) 1,04 (0,01) 2012-07-25
Jacek Charążka 1 265 114 (-93 893) 19,46 (-1,44) 1 265 114 (-93 893) 19,46 (-1,44) 2012-06-27
Błażków Marek 67 150 (60 000) 1,03 (0,92) 67 150 (60 000) 1,03 (0,92) 2012-06-27
Błażków Marek 7 150 0,11 7 150 0,11 2011-10-25
Charążka Wiesław 638 345 (-11 655) 9,82 (-0,18) 638 345 (-11 655) 9,82 (-0,18) 2011-10-14
Charążka Wiesław 650 000 10,00 650 000 10,00 2011-09-30
Tymińska Małgorzata 590 359 (-3 998) 9,08 (-0,06) 590 359 (-3 998) 9,08 (-0,06) 2011-09-19
Tymińska Małgorzata 594 357 (-14 539) 9,14 (-0,22) 594 357 (-14 639) 9,14 (-0,22) 2011-07-25
Jacek Charążka 1 359 007 (-655 507) 20,90 (-10,09) 1 359 007 (-655 507) 20,90 (-10,09) 2011-05-17
Jacek Charążka 2 014 514 (-1) 30,99 2 014 514 (-1) 30,99 2010-12-30
Tymińska Małgorzata 608 896 (-100) 9,36 608 996 9,36 2010-12-20
Tymińska Małgorzata 608 996 (-8 967) 9,36 (-0,14) 608 996 (-8 967) 9,36 (-0,14) 2010-12-20
Tymińska Małgorzata 617 963 (-2 550) 9,50 (-0,04) 617 963 (-2 550) 9,50 (-0,04) 2010-09-30
Tymińska Małgorzata 620 513 (-6 805) 9,54 (-0,11) 620 513 (-6 805) 9,54 (-0,11) 2010-06-30
Jacek Charążka 2 014 515 (-3 950) 30,99 (-0,06) 2 014 515 (-3 950) 30,99 (-0,06) 2010-06-30
Tymińska Małgorzata 627 318 (-20 082) 9,65 (-0,31) 627 318 (-20 082) 9,65 (-0,31) 2010-03-31
Mazur Jarosław 2 278 354 (-22 496) 35,05 (-0,34) 2 278 354 (-22 496) 35,05 (-0,34) 2010-03-31
Jacek Charążka 2 018 465 (-21 035) 31,05 (-0,32) 2 018 465 (-21 035) 31,05 (-0,32) 2010-03-31
Tymińska Małgorzata 647 400 (231) 9,96 (0,01) 647 400 (231) 9,96 (0,01) 2010-01-21
Tymińska Małgorzata 647 169 (-9 765) 9,95 (-0,15) 647 169 (-9 765) 9,95 (-0,15) 2010-01-21
Mazur Jarosław 2 300 850 (850) 35,39 (0,01) 2 300 850 (850) 35,39 (0,01) 2009-12-31
Jacek Charążka 2 039 500 (-500) 31,37 (-0,01) 2 039 500 (-500) 31,37 (-0,01) 2009-12-31
Tymińska Małgorzata 656 934 10,10 (0,10) 656 934 10,10 (0,10) 2009-09-30
Tymińska Małgorzata 656 934 (-103 066) 10,00 (-1,69) 656 934 (-103 066) 10,00 (-1,69) 2009-06-30
Tymińska Małgorzata 760 000 11,69 760 000 11,69 2009-03-05
Mazur Jarosław 2 300 000 35,38 2 300 000 35,38 2009-03-05
Kondrat Zdzisław 1 254 500 19,30 1 254 500 19,30 2009-03-05
Jacek Charążka 2 040 000 31,38 2 040 000 31,38 2009-03-05

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2015-07-16 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,03 zł
2015-07-03 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,03 zł
2014-07-16 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,04 zł
2014-07-02 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,04 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.