4,6600 zł
1,30% 0,0600 zł
Centrum Finansowe SA (CFS)

Wyniki finansowe - CFSA			

Jednostkowe raporty kwartalne

IV Q 2022 I Q 2023 II Q 2023 III Q 2023
Waluta PLN PLN PLN PLN
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 4 398 4 417 4 948 4 040
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 1 521 2 478 3 265 1 587
Zysk (strata) brutto (tys.) 1 555 2 258 2 973 1 364
Zysk (strata) netto (tys.)* 1 225 1 865 2 423 1 076
Amortyzacja (tys.) 17 4 3 2
EBITDA (tys.) 1 538 2 482 3 268 1 589
Aktywa (tys.) 66 265 70 701 68 664 72 248
Kapitał własny (tys.)* 46 354 50 972 48 658 51 396
Liczba akcji (tys. szt.) 9 199,856 9 199,856 9 199,856 9 199,856
Zysk na akcję (zł) 0,133 0,203 0,263 0,117
Wartość księgowa na akcję (zł) 5,039 5,541 5,289 5,587
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.