4,6600 zł
1,30% 0,0600 zł
Centrum Finansowe SA (CFS)

Komunikaty spółki - CFSA

Uzyskanie decyzji kredytowej dotyczącej podwyższenia kwoty kredytu rewolwingowego
Wypowiedzenie umowy o podtrzymanie płynności obrotu akcjami na rynku New Connect
Otrzymanie oświadczenia większościowego akcjonariusza Spółki odnośnie do polityki dywidendowej Spółki
Uzyskanie decyzji kredytowej dotyczącej przyznania kredytu obrotowego
Raport okresowy Spółki Centrum Finansowe S.A. za III kwartał 2023 roku
Raport okresowy Spółki Centrum Finansowe S.A. za II kwartał 2023 roku
Raport okresowy Spółki Centrum Finansowe S.A. za I kwartał 2023 roku
Powołanie członka Rady Nadzorczej
Wypłata dywidendy za 2022 rok
Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Centrum Finansowe Spółka Akcyjna w dniu 4 maja 2023 r.
Informacja nt. treści uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 4 maja 2023 r.
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 4 maja 2023 r.
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 4 maja 2023 r.
Rekomendacja Rady Nadzorczej Spółki w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2022
Raport roczny spółki Centrum Finansowe S.A. za 2022 rok
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.