0,0100 zł
0,00% 0,0000 zł
CALL2ACTION SA (C2A)

Komunikaty spółki - C2A

Uchwała Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w sprawie wykluczenia z obrotu NewConnect akcji spółki Call2Action S.A. w upadłości likwidacyjnej
Raport Call2Action w upadłości likwidacyjnej S.A. za II kwartał 2013 roku
Treść uchwał podjętych na Zwyczjanym Walnym Zgromadzeniu Call2Action S.A. w upadłości likwidacyjnej w dniu 28 czerwca 2013 roku
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Call2Action S.A. w upadłości likwidacyjnej w dniu 28 czerwca 2013 roku.
Raport roczny Spółki Call2Action S.A. w upadłości likwidacyjnej za 2012 rok.
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Call2Action S.A. w upadłości likwidacyjnej
Wyznaczenie biegłego rewidenta ds. szczególnych
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Call2Action S.A. w upadłości likwidacyjnej.
Raport Call2Action S.A. - w upadłości likwidacyjnej za I kwartał 2013 roku
Postanowienie Sądu o ogłoszeniu upadłości likwidacyjnej Spółki z kluzulą prawomocności
Informacja o posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki
Wniosek o wyznaczenie przez Sąd Rejestrowy wskazanego podmotu jako rewidenta ds. szczególnych
Raport Call2Action S.A. za IV kwartał 2012 roku
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2013 roku
Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Call2Action S.A. w upadłości likwidacyjnej w dniu 30.01.2013 roku.
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.