1,6200 zł
-0,61% -0,0100 zł
ATOMIC JELLY SA (ATJ)

Komunikaty spółki - ATOMJELLY

Raport kwartalny za III kwartał 2023 roku
Raport sprzedażowy gry Space Mechanic Simulator
Raport kwartalny za II kwartał 2023 roku
Zwrot podatku od towarów i usług
Zawarcie przez Emitenta umowy pożyczki
Zmiana daty premiery Space Mechanic Simulator
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na 03.07.2023 roku
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 03.07.2023 roku
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 03.07.2023 roku
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 03.07.2023 roku
Zmiana daty premiery Space Mechanic Simulator
Raport kwartalny za I kwartał 2023 roku
Wyjaśnienia do zawartych w sprawozdaniu finansowym odpisów aktualizujących wartość zapasów
Ustalenie daty premiery Space Mechanic Simulator
Raport roczny Spółki za rok obrotowy 2022
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.