4,8000 zł
-4,00% -0,2000 zł
Automatyka Pomiary Sterowanie SA (APS)

Wyniki finansowe - APS			

Skonsolidowane raporty kwartalne

I Q 2023 II Q 2023 III Q 2023 IV Q 2023
Waluta PLN PLN PLN PLN
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 9 423 9 707 10 670 10 587
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 203 596 1 374 2 144
Zysk (strata) brutto (tys.) 280 559 1 539 1 987
Zysk (strata) netto (tys.)* 35 674 1 011 1 630
Amortyzacja (tys.) 126 117 150 226
EBITDA (tys.) 329 713 1 524 2 370
Aktywa (tys.) 24 734 24 439 21 826 24 627
Kapitał własny (tys.)* 10 503 9 182 10 192 11 822
Liczba akcji (tys. szt.) 5 296,839 5 296,839 5 296,839 5 296,839
Zysk na akcję (zł) 0,007 0,127 0,191 0,308
Wartość księgowa na akcję (zł) 1,983 1,733 1,924 2,232
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.