0,0856 zł
-1,38% -0,0012 zł
APIS SA (ASA)

Komunikaty spółki - APIS

Informacja o uzyskaniu zaliczki z NCBR na realizację projektu w ramach programu GameINN
Dotyczy projektu POIR.01.01.01-00-0648/21
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ APIS S.A. w dniu 30 czerwca 2022 roku.
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie APIS S.A. w dniu 30 czerwca 2022 roku.
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ APIS S.A. na 30 czerwca 2022 r. wraz z projektami uchwał.
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ APIS S.A. na 30 czerwca 2022 r. wraz z projektami uchwał.
Raport roczny APIS S.A. za 2021 rok.
Raport kwartalny APIS S.A. za I kwartał 2022 roku.
Incydentalne naruszenie obowiązków informacyjnych określonych w Załączniku nr 3 do Regulaminu ASO.
Zawarcie umowy z biegłym rewidentem.
Rejestracja zmian w statucie Spółki.
Informacja o podpisaniu umowy z NCBR na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-202 działanie "Projekty B+R Przedsiębiorstw"
Raport kwartalny APIS S.A. za IV kwartał 2021 roku.
Zakończenie prac nad II etapem projektu nr 1
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 r.
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.