2,9500 zł
1,72% 0,0500 zł
Apanet S.A. (APA)

Komunikaty spółki - APANET

Raport kwartalny za II kwartał 2022 r.
Wygaśnięcie porozumienia akcjonariuszy z dnia 21 września 2022 r..
Korekta raportu EBI 11/2022 w sprawie treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 27 lipca 2022 r.
Wykaz akcjonariuszy dysponujących udziałem co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym
Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 27 lipca 2022 r.
Rezygnacje Członków Rady Nadzorczej
Żądania akcjonariuszy umieszczenia spraw i projektów uchwał w porządku obrad walnego zgromadzenia wraz z projektami uchwał
Żądania akcjonariuszy umieszczenia spraw i projektów uchwał w porządku obrad walnego zgromadzenia wraz z projektami uchwał
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 lipca 2022 r. wraz z projektami uchwał
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 lipca 2022 r. wraz z projektami uchwał
Raport roczny Apanet S.A. za 2021 rok
Korekta raportu EBI 1/2022- Terminy publikacji raportów okresowych w 2022 r.
Raport kwartalny za I kwartał 2022 r.
Zawarcie umowy z biegłym rewidentem
Aktualizacja strategii rozwoju grupy kapitałowej Emitenta
APANET 1,72% 2,95
2023-03-29 09:55:46

Kalendarium

  • Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2023 roku.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.