0,89 zł
2,30% 0,02 zł
Alumast SA (ALU)

Akcjonariat - ALUMAST

Dane ogólne

Kapitalizacja: 5 242 590,39 Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji: 5 890 551 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 4 161 341
Liczba głosów na WZA: 5 890 551 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 70,64%
Kapitał akcyjny: 5 890 551,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 4 161 341
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 70,64%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 29,36%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Colo-Colo Podwykonawstwo Logistyczne sp. z o.o. 2 000 000 (33,95%) 2 000 000 (33,95%) 2018-03-07 -
Stanik Krzysztof 1 200 000 (20,37%) 1 200 000 (20,37%) 2017-11-24 ORL
Szkopek Zbigniew wraz z Comhop sp. z o.o. 961 341 (16,32%) 961 341 (16,32%) 2018-03-07 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - akcje założycielskie 2000-01-18 7 560
75 600,00
10,00 10,00 7 560
75 600,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-12-24
2000-06-14
seria B - subskrypcja prywatna 2000-07-20 1 008
10 080,00
10,00 10,00 8 568
85 680,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-12-24
2001-07-30
seria C - subskrypcja prywatna 2001-02-16 18 362
183 620,00
10,00 10,00 26 930
269 300,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-12-24
2001-07-30
seria D - subskrypcja prywatna 2003-01-23 24 000
240 000,00
10,00 10,00 50 930
509 300,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-12-24
2003-06-05
seria E - subskrypcja prywatna 2004-09-07 15 000
150 000,00
10,00 10,00 65 930
659 300,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-12-24
2005-01-28
seria F - subskrypcja prywatna 2006-03-23 14 100
141 000,00
10,00 10,00 80 030
800 300,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-12-24
2006-06-14
seria G - subskrypcja prywatna 2006-04-13 7 000
70 000,00
10,00 10,00 87 030
870 300,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-12-24
2006-06-14
seria H - subskrypcja prywatna 2007-03-28 87 030
3 368 061,00
10,00 38,70 174 060
1 740 600,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-12-24
2007-06-25
split 1:10 2007-10-08 0
0,00
1,00 0,00 1 740 600
1 740 600,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria I - oferta menedżerska 2007-11-30 91 600
91 600,00
1,00 1,00 1 832 200
1 832 200,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-03-10
seria J - subskrypcja prywatna 2007-11-30 347 800
2 434 600,00
1,00 7,00 2 180 000
2 180 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-12-24
2008-03-10
seria K - prawo poboru 1:0,75 2011-08-22 1 472 094
1 472 094,00
1,00 1,00 3 652 094
3 652 094,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-12-06
seria L - subskrypcja prywatna 2014-08-07 1 200 000
1 200 000,00
1,00 1,00 4 852 094
4 852 094,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-10-07
seria M - subskrypcja prywatna 2015-08-12 38 457
38 457,00
1,00 1,00 4 890 551
4 890 551,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-03-14
seria N - subskrypcja prywatna 2017-09-29 1 000 000
1 000 000,00
1,00 1,00 5 890 551
5 890 551,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-11-24
seria O - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii A 2017-09-29 2 000 000
0,00
1,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Colo-Colo Podwykonawstwo Logistyczne sp. z o.o. 1 000 000 16,98 1 000 000 16,98 2017-11-24
Stanik Krzysztof ZWZ 1 000 000 20,45 (3,47) 1 000 000 20,45 (3,47) 2017-06-27
Stanik Krzysztof ZWZ 1 000 000 (52 400) 16,98 (-2,40) 1 000 000 (52 400) 16,98 (-2,40) 2017-06-27
Stanik Krzysztof 947 600 (46 300) 19,38 (0,95) 947 600 (46 300) 19,38 (0,95) 2016-07-06
Stanik Krzysztof ZWZ 901 300 (51 300) 18,43 (0,91) 901 300 (51 300) 18,43 (0,91) 2016-06-10
Ogółem 4 890 551 (38 457) 0 4 890 551 (38 457) 0 2016-03-14
Stanik Krzysztof 850 000 17,52 (0,52) 850 000 17,52 (0,52) 2016-01-19
Stanik Krzysztof 850 000 (103 000) 17,00 (1,61) 850 000 (103 000) 17,00 (1,61) 2016-01-19
Stanik Krzysztof 747 000 (20 000) 15,39 (0,41) 747 000 (20 000) 15,39 (0,41) 2015-10-19
Stanik Krzysztof 727 000 (467 000) 14,98 (9,63) 727 000 (467 000) 14,98 (9,63) 2015-06-09
Letus Capital SA 0 (-358 884) 0,00 (-7,39) 0 (-358 884) 0,00 (-7,39) 2015-06-09
Szkopek Zbigniew wraz z Hotel Polonia sp. z o.o. 1 961 341 40,42 (0,42) 1 961 341 40,42 (0,42) 2015-04-20
Szkopek Zbigniew wraz z Hotel Polonia sp. z o.o. 1 961 341 40,00 (6,70) 1 961 341 40,00 (6,70) 2015-04-20
Szkopek Zbigniew wraz z Hotel Polonia sp. z o.o. 1 961 341 (-358 884) 33,30 (-14,51) 1 961 341 (-358 884) 33,30 (-14,51) 2015-04-20
Letus Capital SA 358 884 (268 384) 7,39 (4,92) 358 884 (268 384) 7,39 (4,92) 2015-04-20
Szkopek Zbigniew wraz z Hotel Polonia sp. z o.o. 2 320 225 (1 200 000) 47,81 (24,73) 2 320 225 (1 200 000) 47,81 (24,73) 2014-11-20
Stanik Krzysztof 260 000 (100 000) 5,35 (0,97) 260 000 (100 000) 5,35 (0,97) 2014-11-04
Szkopek Zbigniew wraz z Hotel Polonia sp. z o.o. 1 120 225 (-50 000) 23,08 (-8,96) 1 120 225 (-50 000) 23,08 (-8,96) 2014-10-16
Hut Beata 50 000 1,03 50 000 1,03 2014-10-16
Ogółem 4 852 094 (1 200 000) 0 4 852 094 (1 200 000) 0 2014-10-07
Letus Capital SA 90 500 (-5 500) 2,47 (-0,15) 90 500 (-5 500) 2,47 (-0,15) 2014-09-11
Letus Capital SA 96 000 (-3 000) 2,62 (-0,09) 96 000 (-3 000) 2,62 (-0,09) 2014-08-28
Letus Capital SA 99 000 (-7 697) 2,71 (-0,21) 99 000 (-7 697) 2,71 (-0,21) 2014-08-26
Letus Capital SA 106 697 (-12 803) 2,92 (-0,35) 106 697 (-12 803) 2,92 (-0,35) 2014-08-18
Letus Capital SA 119 500 (-6 000) 3,27 (-0,16) 119 500 (-6 000) 3,27 (-0,16) 2014-07-31
Stanik Krzysztof na WZA 160 000 4,38 160 000 4,38 2014-06-30
Letus Capital SA 125 500 (-35 500) 3,43 (-0,97) 125 500 (-35 500) 3,43 (-0,97) 2014-05-27
Letus Capital SA 161 000 (-23 200) 4,40 (-0,64) 161 000 (-23 200) 4,40 (-0,64) 2014-05-13
Letus Capital SA 184 200 (-6 400) 5,04 (-0,17) 184 200 (-6 400) 5,04 (-0,17) 2014-05-06
Letus Capital SA 190 600 (-13 342) 5,21 (-0,37) 190 600 (-13 342) 5,21 (-0,37) 2014-04-23
Letus Capital SA 203 942 (-10 834) 5,58 (-0,30) 203 942 (-10 834) 5,58 (-0,30) 2014-04-17
Letus Capital SA 214 776 (-15 000) 5,88 (-0,41) 214 776 (-15 000) 5,88 (-0,41) 2014-04-07
Letus Capital SA 229 776 (-13 224) 6,29 (-0,36) 229 776 (-13 224) 6,29 (-0,36) 2014-03-28
Twinlight Finance Ltd. 0 (-316 369) 0,00 (-8,66) 0 (-316 369) 0,00 (-8,66) 2014-03-23
Letus Capital SA 243 000 (-66 000) 6,65 (-1,81) 243 000 (-66 000) 6,65 (-1,81) 2014-03-20
Letus Capital SA 309 000 (-49 884) 8,46 (-1,36) 309 000 (-49 884) 8,46 (-1,36) 2014-03-17
Twinlight Finance Ltd. 316 369 (-92 831) 8,66 (-2,54) 316 369 (-92 831) 8,66 (-2,54) 2014-02-04
Szkopek Zbigniew wraz z Hotel Polonia sp. z o.o. 1 170 225 32,04 (7,93) 1 170 225 32,04 (7,93) 2013-12-17
Szkopek Zbigniew wraz z Hotel Polonia sp. z o.o. 1 170 225 (358 884) 24,11 (1,90) 1 170 225 (358 884) 24,11 (1,90) 2013-12-17
Letus Capital SA 358 884 (-358 884) 9,82 (-9,83) 358 884 (-358 884) 9,82 (-9,83) 2013-12-16
Letus Capital SA 717 768 (367 768) 19,65 (10,07) 717 768 (367 768) 19,65 (10,07) 2012-12-12
mWealth Management SA 145 254 (28 674) 3,97 (0,78) 145 254 (28 674) 3,97 (0,78) 2012-10-08
Twinlight Finance Ltd. 409 200 11,20 409 200 11,20 2012-06-30
Rybicki Piotr 175 356 4,80 175 356 4,80 2012-03-31
Szkopek Zbigniew wraz z Hotel Polonia sp. z o.o. 811 341 (-191 659) 22,21 (-5,25) 811 341 (-191 659) 22,21 (-5,25) 2012-03-19
Hotel Polonia Sp. z o.o. 0 (-348 120) 0,00 (-9,53) 0 (-348 120) 0,00 (-9,53) 2012-03-19
Hefal Serwis SA w restrukturyzacji 191 659 5,24 (1,29) 191 659 5,24 (1,29) 2012-03-16
Hefal Serwis SA w restrukturyzacji 191 659 3,95 191 659 3,95 2012-03-16
Szkopek Zbigniew wraz z Hotel Polonia sp. z o.o. 1 003 000 (343 320) 27,46 (9,40) 1 003 000 (343 320) 27,46 (9,40) 2012-03-15
Szkopek Zbigniew 659 680 (355 232) 18,06 (0,57) 659 680 (355 232) 18,06 (0,57) 2011-12-22
Rybicki Piotr 175 356 (35 400) 4,80 (0,97) 175 356 (35 400) 4,80 (0,97) 2011-12-22
Hotel Polonia Sp. z o.o. 348 120 9,53 (-10,47) 348 120 9,53 (-10,47) 2011-12-22
Twinlight Finance Ltd. w tym 301200 PDA 409 200 11,20 409 200 11,20 2011-12-20
Ogółem 3 652 094 (1 472 094) 0 3 652 094 (1 472 094) 0 2011-11-07
Boszko Bartosz wraz z System Capital sp. zo.o. 100 315 (-100 000) 4,60 (-4,58) 100 315 (-100 000) 4,60 (-4,58) 2011-10-24
Boszko Bartosz wraz z System Capital sp. zo.o. 200 315 (5 382) 9,18 (0,24) 200 315 (5 382) 9,18 (0,24) 2011-10-19
Rybicki Piotr 139 956 3,83 (-2,58) 139 956 3,83 (-2,58) 2011-09-30
mWealth Management SA 116 580 3,19 (-2,15) 116 580 3,19 (-2,15) 2011-09-30
Letus Capital SA 350 000 9,58 (-6,47) 350 000 9,58 (-6,47) 2011-08-25
Letus Capital SA 350 000 (50 000) 16,05 (2,29) 350 000 (50 000) 16,05 (2,29) 2011-08-25
KDG Invest Ltd. 50 000 (-50 000) 2,29 (-2,29) 50 000 (-50 000) 2,29 (-2,29) 2011-06-20
Rybicki Piotr 139 956 6,41 (2,58) 139 956 6,41 (2,58) 2011-03-31
Rybicki Piotr 139 956 (9 956) 3,83 (-2,13) 139 956 (9 956) 3,83 (-2,13) 2011-03-31
KDG Invest Ltd. 100 000 (-21 616) 4,58 (-0,99) 100 000 (-21 616) 4,58 (-0,99) 2010-12-10
Letus Capital SA 300 000 13,76 300 000 13,76 2010-12-07
KDG Invest Ltd. 121 616 (-350 000) 5,57 (-16,06) 121 616 (-350 000) 5,57 (-16,06) 2010-12-07
KDG Invest Ltd. 471 616 (-2 222) 21,63 (-0,10) 471 616 (-2 222) 21,63 (-0,10) 2010-12-01
KDG Invest Ltd. 473 838 (-104 968) 21,73 (-4,82) 473 838 (-104 968) 21,73 (-4,82) 2010-11-26
Rybicki Piotr 130 000 (-9 956) 5,96 (-0,45) 130 000 (-9 956) 5,96 (-0,45) 2010-11-25
KDG Invest Ltd. 578 806 (-10 778) 26,55 (-0,49) 578 806 (-10 778) 26,55 (-0,49) 2010-11-25
KDG Invest Ltd. 589 584 (10 778) 27,04 (0,49) 589 584 (10 778) 27,04 (0,49) 2010-11-25
Boszko Bartosz wraz z System Capital sp. zo.o. 194 933 (1 017) 8,94 (0,05) 194 933 (1 017) 8,94 (0,05) 2010-11-25
mWealth Management SA 116 580 5,34 (2,15) 116 580 5,34 (2,15) 2010-11-15
mWealth Management SA 116 580 3,19 116 580 3,19 2010-11-15
KDG Invest Ltd. 578 806 (-110 000) 26,55 (-5,04) 578 806 (-110 000) 26,55 (-5,04) 2010-11-15
KDG Invest Ltd. 688 806 (-84 000) 31,59 (-3,85) 688 806 (-84 000) 31,59 (-3,85) 2010-11-08
KDG Invest Ltd. 772 806 (-10 778) 35,44 (-9,57) 772 806 (-10 778) 35,44 (-9,57) 2010-10-11
Boszko Bartosz wraz z System Capital sp. zo.o. 193 916 8,89 193 916 8,89 2010-05-04
Rybicki Piotr 139 956 (131 700) 6,41 (6,04) 139 956 (131 700) 6,41 (6,04) 2010-04-28
Rybicki Piotr 8 256 0,37 8 256 0,37 2010-04-27
Kowalski Daniel 0 (-256 752) 0,00 (-11,77) 0 (-256 752) 0,00 (-11,77) 2010-04-27
Kowalski Daniel 256 752 (-47 696) 11,77 (-5,72) 256 752 (-47 696) 11,77 (-5,72) 2010-04-26
Ogółem 2 180 000 (439 400) 0 2 180 000 (439 400) 0 2008-03-10
Szkopek Zbigniew 304 448 17,49 (3,53) 304 448 17,49 (3,53) 2007-12-24
Szkopek Zbigniew 304 448 13,96 (5,63) 304 448 13,96 (5,63) 2007-12-24
Szkopek Zbigniew 304 448 8,33 304 448 8,33 2007-12-24
Ogółem 1 740 600 0 1 740 600 0 2007-12-24
Kowalski Daniel 304 448 17,49 (3,53) 304 448 17,49 (3,53) 2007-12-24
Kowalski Daniel 304 448 13,96 304 448 13,96 2007-12-24
KDG Invest Ltd. 783 584 45,01 (9,07) 783 584 45,01 (9,07) 2007-12-24
KDG Invest Ltd. 783 584 35,94 783 584 35,94 2007-12-24
Hotel Polonia Sp. z o.o. 348 120 20,00 (4,04) 348 120 20,00 (4,04) 2007-12-24
Hotel Polonia Sp. z o.o. 348 120 15,96 (6,43) 348 120 15,96 (6,43) 2007-12-24
Hotel Polonia Sp. z o.o. 348 120 9,53 348 120 9,53 2007-12-24

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2011-09-06 Prawo poboru 4:3
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl