13,7000 zł
1,41% 0,1900 zł
Teta S.A. (TET)

Wyniki finansowe - TETA			

Skonsolidowane raporty kwartalne

II Q 2009 III Q 2009 IV Q 2009 I Q 2010
Waluta PLN PLN PLN PLN
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 22 927 22 086 37 951 30 611
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 1 595 3 220 10 259 3 210
Zysk (strata) brutto (tys.) 983 2 169 8 686 2 293
Zysk (strata) netto (tys.)* 584 1 922 6 909 1 997
Amortyzacja (tys.) 2 219 2 268 109 1 890
EBITDA (tys.) 3 814 5 488 10 368 5 100
Aktywa (tys.) 167 674 182 137 205 591 189 130
Kapitał własny (tys.)* 95 950 106 062 110 366 108 871
Liczba akcji (tys. szt.) 10 864,664 10 864,664 11 826,831 11 826,831
Zysk na akcję (zł) 0,054 0,177 0,584 0,169
Wartość księgowa na akcję (zł) 8,831 9,762 9,332 9,205
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.