13,7000 zł
1,41% 0,1900 zł
Teta S.A. (TET)

Komunikaty spółki - TETA

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na NWZA Spółki TETA SA w dniu 1 września 2010 roku
Wykluczenie z obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji spółki TETA SA
Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na NWZA Spółki TETA SA w dniu 11 sierpnia 2010 roku
Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 11 sierpnia 2010 r.
Zwiększenie zaangażowania przez UNIT4 N.V.
Wybór Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej TETA SA
Zmiana audytora do badania i przeglądu sprawozdań finansowych Spółki za 2010 rok
Tekst jednolity Statutu Spółki
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na NWZA Spółki TETA SA w dniu 5 sierpnia 2010 roku
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej TETA SA
Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 5 sierpnia 2010 r.
Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
Rezygnacja Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Rezygnacja Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.