0,0840 zł
-11,58% -0,0110 zł
Reinhold Polska SA (RHD)

Akcjonariat - REINHOLD

Dane ogólne

Kapitalizacja: 12 056 076,816 Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji: 143 524 724 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 55 840 497
Liczba głosów na WZA: 152 524 724 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 38,91%
Kapitał akcyjny: 5 817 275,27 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 55 840 497
Cena nominalna akcji: 0,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 36,61%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 61,09%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Wallin Jonas 36 309 763 (25,14%) 36 309 763 (23,80%) 2019-10-15 -
Liberg Kenneth 11 620 734 (8,04%) 11 620 734 (7,61%) 2015-12-07 -
Bodell, Sven-Gunnar 7 910 000 (5,47%) 7 910 000 (5,18%) 2018-09-05 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
akcje zwykłe cena w EUR 25 598 000
143 524 724
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-11-15
akcje zwykłe cena w EUR 7 576 344
109 926 724
5 817 275,27
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-05-27
akcje zwykłe cena w EUR 7 850 380
102 350 380
5 416 338,38
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-01-28
seria A - akcje założycielskie cena w SEK 2006-05-30 1 000
100 000,00
100,00 100,00 1 000
100 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2006-06-27
2007-12-13
zmiana oznaczeń serii 2006-08-14

KDPW:
KRS:
GPW:


seria B 2006-08-14 800 000
0,50 1 000 000
500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2007-12-13
split 1:200 cena w SEK 2006-08-14
0,50 200 000
100 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria B cena w SEK 2006-10-18 6 000 000
0,50 7 000 000
3 500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-10-09

2007-12-13
zmiana firmy z Reinhold Polska AB na Reinhold Europe AB 2014-03-07

KDPW:
KRS:
GPW:

2014-03-27
emisja akcji klasy B cena w EUR 2014-08-29
94 500 000
5 000 899,63
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-10-31

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Wallin Jonas 43 809 762 42,80 (5,65) 43 809 762 39,66 (2,51) 2018-11-23
Wallin Jonas 43 809 762 37,15 (6,82) 43 809 762 37,15 (8,43) 2018-11-23
Wallin Jonas 43 809 762 (39 509 762) 30,33 (26,13) 43 809 762 (39 509 762) 28,72 (24,83) 2018-11-23
Bodell, Sven-Gunnar 7 910 000 7,72 (1,01) 7 910 000 7,16 (0,45) 2018-09-05
Bodell, Sven-Gunnar 7 910 000 6,71 7 910 000 6,71 2018-09-05
Wallin Jonas 4 300 000 (-9 300 000) 4,20 (-9,08) 4 300 000 (-9 300 000) 3,89 (-8,42) 2018-07-05
Wallin Jonas 13 600 000 13,28 13 600 000 12,31 2018-02-13
Henriksson Joakim 4 900 000 4,78 (0,62) 13 000 000 11,76 (0,74) 2017-08-09
Henriksson Joakim 4 900 000 4,16 (0,77) 13 000 000 11,02 (2,50) 2017-08-09
Henriksson Joakim 4 900 000 (-4 100 000) 3,39 (-5,40) 13 000 000 (4 000 000) 8,52 (0,38) 2017-08-09
DXA Stockholm AB 6 000 000 5,86 44 800 000 (38 800 000) 40,56 (35,13) 2017-03-25
DXA Stockholm AB 6 000 000 5,86 (0,77) 6 000 000 5,43 (0,34) 2017-03-25
DXA Stockholm AB 6 000 000 5,09 (0,94) 6 000 000 5,09 (1,16) 2017-03-25
DXA Stockholm AB 6 000 000 (-38 800 000) 4,15 (-39,62) 6 000 000 (-38 800 000) 3,93 (-36,63) 2017-03-25
Henriksson Joakim 9 000 000 8,79 9 000 000 8,14 2016-12-15
Dormberg Investments Ltd. 0 (-1 028 731) 0,00 (-14,69) 0 (-9 128 731) 0,00 (-60,45) 2016-12-15
Liberg Kenneth 11 620 734 11,35 (1,50) 11 620 734 10,52 (0,67) 2015-12-07
Liberg Kenneth 11 620 734 (-48 903 943) 9,85 (-54,19) 11 620 734 (-48 903 943) 9,85 (-49,14) 2015-12-07
DXA Stockholm AB wraz z DXA 44 800 000 43,77 44 800 000 40,56 2015-12-07
Liberg Kenneth 60 524 677 64,04 (4,91) 60 524 677 58,99 (4,20) 2014-12-31
Liberg Kenneth 60 524 677 59,13 60 524 677 54,79 2014-12-31
Foselo Company Ltd. 0 (-438 000) 0,00 (-6,25) 0 (-4 380 000) 0,00 (-29,00) 2012-06-19
Dormberg Investments Ltd. 1 028 731 14,69 (13,61) 9 128 731 60,45 (51,56) 2012-06-19
Dormberg Investments Ltd. 1 028 731 1,08 (0,08) 9 128 731 8,89 (0,63) 2012-06-19
Dormberg Investments Ltd. 1 028 731 1,00 9 128 731 8,26 2012-06-19
Projekt Jankowo sp. z o.o. przez Dormberg Investment Ltd. 553 731 7,91 (7,33) 4 378 731 28,99 (24,73) 2012-03-31
Projekt Jankowo sp. z o.o. przez Dormberg Investment Ltd. 553 731 0,58 4 378 731 4,26 2012-03-31
Lacroma Services Ltd. przez Dormberg Investments Ltd 0 (-590 731) 0,00 (-8,43) 0 (-4 748 731) 0,00 (-31,44) 2012-03-26
Lacroma Services Ltd. przez Dormberg Investments Ltd 590 731 (-438 000) 8,43 (-6,26) 4 748 731 (3 720 000) 31,44 (24,63) 2012-01-11
Foselo Company Ltd. 438 000 6,25 4 380 000 29,00 2012-01-11
Lacroma Services Ltd. przez Dormberg Investments Ltd 1 028 731 14,69 1 028 731 (-8 100 000) 6,81 (-53,64) 2011-09-15
Lacroma Services Ltd. przez Dormberg Investments Ltd 1 028 731 14,69 9 128 731 60,45 2011-09-15
Bessonia Company Ltd. przez Dormberg Investments Ltd. 0 (-1 028 731) 0,00 (-14,69) 0 (-9 128 731) 0,00 (-60,45) 2011-09-15
Novavis Group SA przez Dormberg Investments Limited 0 (-1 028 731) 0,00 (-14,69) 0 (-9 128 731) 0,00 (-60,45) 2011-08-22
Bessonia Company Ltd. przez Dormberg Investments Ltd. 1 028 731 14,69 9 128 731 60,45 2011-08-19
Reinhold Group BV 1 028 731 14,00 (-0,69) 9 128 731 59,99 (-0,46) 2011-08-08
Novavis Group SA przez Dormberg Investments Limited 1 028 731 14,69 9 128 731 60,45 2011-08-08
Reinhold Group BV 1 028 731 (-21 139) 14,69 (-0,30) 9 128 731 (-21 139) 60,45 (-0,14) 2007-12-31
Reinhold Group BV 1 049 870 (-10 130) 14,99 (-0,15) 9 149 870 (-10 130) 60,59 (-0,07) 2007-12-20
Reinhold Group BV 1 060 000 15,14 9 160 000 60,66 2007-10-09
ALMC HF 1 226 100 17,51 (16,22) 1 226 100 8,11 (6,92) 2007-10-09
ALMC HF 1 226 100 1,29 1 226 100 1,19 2007-10-09

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.