1,9500 zł
0,00% 0,0000 zł
Radpol SA (RDL)

Komunikaty spółki - RADPOL

Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 17 sierpnia 2020 roku na żądanie akcjonariuszy Spółki
Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 17 sierpnia 2020 roku na żądanie akcjonariuszy Spółki
Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału poniżej 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce
Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
Wstępne wyniki finansowe Radpol S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 30 czerwca 2020 roku
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Radpol S.A.
Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału poniżej 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce
Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Radpol S.A.
Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki dokonanywanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
Otrzymanie wsparcia z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
Sprawozdanie Rady Nadzorczej Radpol S.A. z działalności w 2019 roku
Stanowisko Zarządu Spółki dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki ogłoszonego w dniu 14 maja 2020 roku
Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki dokonanych przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze
Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
Odwołanie Członka Zarządu Spółki oraz powołanie Członków Zarządu Spółki nowej kadencji
RADPOL 0,00% 1,95
2020-08-07 11:06:23

Kalendarium

  • ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku.

  • Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.