1,3600 zł
0,00% 0,0000 zł
Radpol SA (RDL)

Komunikaty spółki - RADPOL

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Radpol S.A.
Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I półrocze 2019 roku
Wniosek akcjonariusza dotyczący zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Radpol S.A.
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Radpol S.A. w dniu 25 czerwca 2019 roku
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Radpol S.A. zwołane na dzień 25 czerwca 2019 roku
Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce
Wygaśnięcie listu intencyjnego
Opinia Rady Nadzorczej Spółki dotycząca projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Radpol S.A.
Sprawozdanie Rady Nadzorczej Radpol S.A. z działalności w 2018 roku
Opinia Rady Nadzorczej Radpol S.A. dotycząca propozycji Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2018
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Radpol S.A.
Wyniki finansowe
Podpisanie aneksu do listu intencyjnego dot. negocjacji w zakresie potencjalnego zbycia wchodzącego w skład majątku Spółki zakładu produkcyjnego
Umowa zmieniająca do umowy znaczącej
Wyniki finansowe
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.