0,0100 zł
0,00% 0,0000 zł
Próchnik SA (PRC)

Akcjonariat - PROCHNIK

Dane ogólne

Kapitalizacja: 534 256,66 Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji: 53 425 666 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 17 575 252
Liczba głosów na WZA: 53 425 666 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 32,90%
Kapitał akcyjny: 53 425 666,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 17 575 252
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 32,90%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 67,10%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Soho Development SA 17 575 252 (32,89%) 17 575 252 (32,89%) 2018-08-30 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
wykluczenie akcji z obrotu

KDPW:
KRS:
GPW:


2019-01-17
ogłoszenie upadłości likwidacyjnej

KDPW:
KRS:
GPW:

2018-06-05
seria A - przekształcenie PP w SA 1990-10-01 1 500 000
2,00 1 500 000
3 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1991-10-18
1990-10-01
1991-04-16
seria B - prawo poboru 1997-09-11 1 897 569
31 499 645,40
2,00 16,60 10 000 000
20 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-11-27
1997-12-31
1998-03-30
seria B - NFI za akcje spółek odzieżowych 1997-09-11 6 602 431
109 600 354,60
2,00 16,60
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-11-27
1997-12-31
1998-03-30
obniżenie kapitału 2005-01-10
0,50 10 000 000
5 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2005-04-11
seria C - prawo poboru 1:3 2005-01-10 30 000 000
15 000 000,00
0,50 0,50 40 000 000
20 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2005-04-11
2005-04-28
seria D - Elżbieta Sjöblom za wierzytelności 2005-01-10 5 455 150
2 727 575,00
0,50 0,50 45 455 150
22 727 575,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2005-04-11
seria E - prawo poboru 1:1 2005-10-24 45 455 150
22 727 575,00
0,50 0,50 90 910 300
45 455 150,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2006-04-25
2006-07-27
seria F - oferta menedżerska za warranty subskrypcyjne 2006-12-19 9 089 700
4 544 850,00
0,50 0,50
KDPW:
KRS:
GPW:


seria G - subskrypcja prywatna 2009-06-26 7 074 065
3 537 032,50
0,50 0,50 97 984 365
48 992 182,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2009-10-07
2009-07-22
2009-10-07
seria H - prawo poboru 4:1 2009-09-25 24 496 091
12 248 045,50
0,50 0,50 122 480 456
61 240 228,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-07-06
2010-06-17
2010-07-15
seria I - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii A 2012-11-28 160 000 000
0,20 282 480 456
56 496 091,20
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-02-12
renominacja akcji 2012-11-28
0,20 122 480 456
24 496 091,20
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-01-14
seria J - subskrypcja prywatna 2013-08-08 28 248 045
9 039 374,40
0,20 0,32 310 728 501
62 145 700,20
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-03-10
połączenie z Equity Doctors sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2013-12-16

KDPW:
KRS:
GPW:

2013-12-31
renumeracja akcji: seria K 2014-03-04
1,80 1,80
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-04-04
scalenie akcji 9:1 2014-03-04
1,80 34 525 389
62 145 700,20
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-04-04
2014-05-22
seria L - subskrypcja prywatna konwalidacja kapitału 2015-09-22 3 452 538
3 452 538,00
1,00 1,00 37 977 927
37 977 927,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-11-23
seria M - subskrypcja prywatna konwalidacja kapitału 2015-09-22 9 047 462
9 047 462,00
1,00 1,00 47 025 389
47 025 389,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-11-23
seria N - subskrypcja prywatna 2017-03-03 6 400 277
6 720 290,85
1,00 1,05 53 425 666
53 425 666,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-03-13
obniżenie kapitału 2017-11-20
0,30
KDPW:
KRS:
GPW:


seria O - subskrypcja prywatna 2017-11-20 60 549 089
18 164 726,70
0,30 0,30
KDPW:
KRS:
GPW:


Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Listella SA 50 000 (-17 575 252) 0,09 (-32,90) 50 000 (-17 575 252) 0,09 (-32,90) 2018-08-30
Listella SA 17 625 252 32,99 17 625 252 32,99 2018-04-17
MetLife PTE SA 2 661 283 (-1 021 717) 4,98 (-2,85) 2 661 283 (-1 021 717) 4,98 (-2,85) 2018-04-06
Altus SA z Listella SA 0 (-17 625 252) 0,00 (-32,00) 0 (-17 625 252) 0,00 (-32,00) 2018-01-31
Soho Development SA poprzez Listella SA 18 473 852 (16 175 282) 34,00 (29,12) 18 473 852 (16 175 282) 34,00 (29,12) 2018-01-30
Altus SA z Listella SA 17 625 252 (-18 286 750) 32,00 (-35,22) 17 625 252 (-18 286 750) 32,00 (-35,22) 2017-06-12
Altus SA poprzez fundusze inwestycyjne, z Listella SA 35 912 002 (18 036 750) 67,22 (33,76) 35 912 002 (18 036 750) 67,22 (33,76) 2017-03-13
Altus SA poprzez Progress FIZAN, z Listella SA 17 875 252 (-12 661 498) 33,46 (-23,70) 17 875 252 (-12 661 498) 33,46 (-23,70) 2017-03-13
MetLife PTE SA portfel 3 683 000 7,83 (0,94) 3 683 000 7,83 (0,94) 2016-12-31
MetLife PTE SA portfel 3 683 000 (183 000) 6,89 (-0,55) 3 683 000 (183 000) 6,89 (-0,55) 2016-12-31
MetLife PTE SA NWZ 3 500 000 (1 018 255) 7,44 (2,16) 3 500 000 (1 018 255) 7,44 (2,16) 2016-12-12
TFI Capital Partners SA poprzez fundusze inwestycyjne 2 350 488 (-506 822) 5,00 (-1,08) 2 350 488 (-506 822) 5,00 (-1,08) 2016-12-02
TFI Capital Partners SA poprzez fundusze inwestycyjne 2 857 310 6,08 2 857 310 6,08 2016-11-28
Altus SA poprzez fundusze inwestycyjne, z Listella SA 30 536 750 57,16 (-7,78) 30 536 750 57,16 (-7,78) 2016-11-23
Altus SA poprzez fundusze inwestycyjne, z Listella SA 30 536 750 (2 083 341) 64,94 (4,44) 30 536 750 (2 083 341) 64,94 (4,44) 2016-11-23
MetLife PTE SA 2 481 745 (792 856) 5,28 (0,39) 2 481 745 (792 856) 5,28 (0,39) 2016-06-16
Soho Development SA 2 298 570 (374 000) 4,88 (-0,69) 2 298 570 (374 000) 4,88 (-0,69) 2015-11-25
Altus SA poprzez fundusze inwestycyjne, z Listella SA 28 453 409 (23 311 034) 60,50 (45,61) 28 453 409 (23 311 034) 60,50 (45,61) 2015-11-25
Altus SA poprzez fundusze inwestycyjne, z Listella SA 5 142 375 14,89 (3,96) 5 142 375 14,89 (3,96) 2015-10-27
Altus SA poprzez fundusze inwestycyjne, z Listella SA 5 142 375 (-6 250 000) 10,93 (-22,06) 5 142 375 (-6 250 000) 10,93 (-22,06) 2015-10-27
Soho Development SA 1 924 570 5,57 (1,48) 1 924 570 5,57 (1,48) 2015-06-25
Soho Development SA 1 924 570 (-9 309 034) 4,09 (-27,91) 1 924 570 (-9 309 034) 4,09 (-27,91) 2015-06-25
Altus SA poprzez fundusze inwestycyjne 11 392 375 (7 983 144) 32,99 (23,12) 11 392 375 (7 983 141) 32,99 (23,12) 2015-06-25
MetLife PTE SA 1 688 889 (-16 311 111) 4,89 (-0,90) 1 688 889 (-16 311 111) 4,89 (-0,90) 2015-04-07
Altus SA poprzez fundusze inwestycyjne 3 409 231 (-186 668) 9,87 (-0,54) 3 409 234 (-186 665) 9,87 (-0,54) 2015-03-05
Altus SA poprzez fundusze inwestycyjne 3 595 899 (-744 885) 10,41 (-2,16) 3 595 899 (-744 885) 10,41 (-2,16) 2015-02-27
Altus SA poprzez fundusze inwestycyjne 4 340 784 (-857 005) 12,57 (-2,48) 4 340 784 (-857 005) 12,57 (-2,48) 2014-12-04
Soho Development SA poprzez Listella SA 11 233 604 (-8 933 617) 32,00 (25,51) 11 233 604 (-8 933 617) 32,00 (25,51) 2014-06-24
Altus SA 5 197 789 (843 497) 15,05 (2,44) 5 197 789 (843 497) 15,05 (2,44) 2014-06-24
Bauer Rafał wraz z Modern Rainvest sp. z o.o. SKA 9 879 034 28,61 (28,61) 9 879 034 28,61 (28,61) 2014-06-18
Bauer Rafał wraz z Modern Rainvest sp. z o.o. SKA 0 (-10 213 963) 0,00 (-29,58) 0 (-10 213 963) 0,00 (-29,58) 2014-06-18
Bauer Rafał wraz z Modern Rainvest sp. z o.o. SKA i Eustis Company Ltd. 10 213 963 29,58 (0,59) 10 213 963 29,58 (0,59) 2014-06-18
Altus SA 4 354 292 (-23 675 708) 12,61 (3,59) 4 354 292 (-23 675 708) 12,61 (3,59) 2014-06-18
Rage Age International Holding Ltd. 555 557 (-61 096 197) 1,60 (-18,24) 555 557 (-61 096 197) 1,60 (-18,24) 2014-06-17
Bauer Rafał wraz z Modern Rainvest sp. z o.o. SKA 10 213 963 (-25 133 321) 28,99 (17,62) 10 213 963 (-25 133 321) 28,99 (17,62) 2014-06-17
Grabowska Małgorzata wraz z Krzysztofem Grabowskim 793 533 (-14 852 076) 2,29 (-3,24) 793 533 (-14 852 076) 2,29 (-3,24) 2014-05-29
Soho Development SA 20 167 221 (17 926 419) 6,49 20 167 221 (17 926 419) 6,49 2014-03-03
Soho Development SA 2 240 802 6,49 (6,49) 2 240 802 6,49 (6,49) 2014-03-03
Rage Age International Holding Ltd. 61 651 754 (54 801 559) 19,84 61 651 754 (54 801 559) 19,84 2014-03-03
Rage Age International Holding Ltd. 6 850 195 19,84 (19,84) 6 850 195 19,84 (19,84) 2014-03-03
MetLife PTE SA 18 000 000 (16 000 000) 5,79 18 000 000 (16 000 000) 5,79 2014-03-03
MetLife PTE SA 2 000 000 5,79 2 000 000 5,79 2014-03-03
Bauer Rafał wraz z Kortowo sp. z o.o. 35 347 284 (31 419 808) 11,37 35 347 284 (31 419 808) 11,37 2014-03-03
Bauer Rafał wraz z Kortowo sp. z o.o. 3 927 476 11,37 (11,37) 3 927 476 11,37 (11,37) 2014-03-03
Altus SA 28 030 000 (24 915 556) 9,02 28 030 000 (24 915 556) 9,02 2014-03-03
Altus SA 3 114 444 9,02 (9,02) 3 114 444 9,02 (9,02) 2014-03-03
porozumienie akcjonariuszy Black Lion Fund SA, Kortowo sp. z o.o, Karolina Mościcka-Bauer, Rafał Bauer,Rage Age International Holding Ltd., Limited, Eustis Company Ltd., Altus TFI SA 155 461 904 50,03 155 461 904 (-1 400 000 000) 50,03 (-450,55) 2014-02-28
porozumienie akcjonariuszy Black Lion Fund SA, Kortowo sp. z o.o, Karolina Mościcka-Bauer, Rafał Bauer,Rage Age International Holding Ltd., Limited, Eustis Company Ltd., Altus TFI SA 155 461 904 (-6 300 000) 50,03 (-2,02) 1 555 461 904 (1 393 700 000) 500,58 (448,53) 2013-11-05
porozumienie akcjonariuszy p. K. Mościcka-Bauer. p. R. Bauer. Altus TFI SA. Black Lion Find SA. Eustis Company Ltd.. Korotowo Sp. z o.o.. Rage Age International Holding Ltd. 161 761 904 (3 938 695) 52,05 (1,26) 161 761 904 (3 938 695) 52,05 (1,26) 2013-10-09
porozumienie akcjonariuszy p. K. Mościcka-Bauer. p. R. Bauer. Altus TFI SA. Black Lion Find SA. Eustis Company Ltd.. Korotowo Sp. z o.o.. Rage Age International Holding Ltd. 157 823 209 (-9 848 246) 50,79 (-3,17) 157 823 209 (-9 848 246) 50,79 (-3,17) 2013-09-30
porozumienie akcjonariuszy p. K. Mościcka-Bauer. p. R. Bauer. Altus TFI SA. Black Lion Find SA. Eustis Company Ltd.. Korotowo Sp. z o.o.. Rage Age International Holding Ltd. 167 671 455 53,96 (-5,39) 167 671 455 53,96 (-5,39) 2013-04-10
porozumienie akcjonariuszy p. K. Mościcka-Bauer. p. R. Bauer. Altus TFI SA. Black Lion Find SA. Eustis Company Ltd.. Korotowo Sp. z o.o.. Rage Age International Holding Ltd. 167 671 455 (-18 500 000) 59,35 (-6,55) 167 671 455 (-18 500 000) 59,35 (-6,55) 2013-04-10
Grabowska Małgorzata wraz z Krzysztofem Grabowskim 15 645 609 5,53 (0,50) 15 645 609 5,53 (0,50) 2013-04-04
Grabowska Małgorzata wraz z Krzysztofem Grabowskim 15 645 609 (13 907 208) 5,03 15 645 609 (13 907 208) 5,03 2013-04-04
Grabowska Małgorzata wraz z Krzysztofem Grabowskim 1 738 401 5,03 (5,03) 1 738 401 5,03 (5,03) 2013-04-04
Soho Development SA 0 (-25 618 975) 0,00 (-9,06) 0 (-25 618 975) 0,00 (-9,06) 2013-02-15
Rage Age International Holding Ltd. 0 (-90 000 000) 0,00 (-31,86) 0 (-90 000 000) 0,00 (-31,86) 2013-02-15
porozumienie akcjonariuszy p. K. Mościcka-Bauer. p. R. Bauer. Altus TFI SA. Black Lion Find SA. Eustis Company Ltd.. Korotowo Sp. z o.o.. Rage Age International Holding Ltd. 186 171 455 65,90 186 171 455 65,90 2013-02-15
Bauer Rafał wraz z Kortowo sp. z o.o. i Eustis Company Ltd. 0 (-32 522 480) 0,00 (-11,51) 0 (-32 522 480) 0,00 (-11,51) 2013-02-15
Altus SA 0 (-28 030 000) 0,00 (-9,92) 0 (-28 030 000) 0,00 (-9,92) 2013-02-15
Soho Development SA 25 618 975 9,06 25 618 975 9,06 2013-02-13
Rage Age International Holding Ltd. 90 000 000 31,86 90 000 000 31,86 2013-02-13
Kortowo sp. z o.o. 0 (-32 500 000) 0,00 (-26,53) 0 (-32 500 000) 0,00 (-26,53) 2013-02-13
Bauer Rafał wraz z Kortowo sp. z o.o. i Eustis Company Ltd. 32 522 480 (32 172 480) 11,51 (11,51) 32 522 480 (32 172 480) 11,51 (11,51) 2013-02-13
Altus SA 28 030 000 9,92 28 030 000 9,92 2013-02-13
Kordalska Dorota 200 000 0,00 (-0,16) 200 000 0,00 (-0,16) 2013-02-12
Grabowski Krzysztof 823 909 0,00 (-0,67) 823 909 0,00 (-0,67) 2013-02-12
Augustyniak Marcin 1 600 000 0,00 (-0,56) 1 600 000 0,00 (-0,56) 2013-02-12
Kortowo sp. z o.o. 32 500 000 26,53 (15,03) 32 500 000 26,53 (15,03) 2013-01-31
Kortowo sp. z o.o. 32 500 000 11,50 32 500 000 11,50 2013-01-31
Jarosław Drozd 56 765 (-12 143 235) 0,04 (-9,92) 56 765 (-12 143 235) 0,04 (-9,92) 2013-01-31
Grabowski Krzysztof 823 909 0,67 (0,38) 823 909 0,67 (0,38) 2013-01-31
Grabowski Krzysztof 823 909 (-11 176 091) 0,29 (-9,50) 823 909 (-11 176 091) 0,29 (-9,50) 2013-01-31
Grabowska Małgorzata wraz z MIK Małgorzata Grabowska 0 (-9 149 024) 0,00 (-7,46) 0 (-9 149 024) 0,00 (-7,46) 2013-01-31
Augustyniak Marcin 1 600 000 0,56 (-0,74) 1 600 000 0,56 (-0,74) 2012-06-30
Augustyniak Marcin 1 600 000 (775 000) 1,30 (0,63) 1 600 000 (775 000) 1,30 (0,63) 2012-06-30
Kuś Mirosław 6 116 122 (-10 001) 4,99 (-0,01) 6 116 122 (-10 001) 4,99 (-0,01) 2011-12-14
Kuś Mirosław 6 126 123 (-3 343 877) 5,00 (-2,73) 6 126 123 (-3 343 877) 5,00 (-2,73) 2011-12-13
Kordalska Dorota 200 000 0,16 (0,09) 200 000 0,16 (0,09) 2011-09-30
Kordalska Dorota 200 000 (21 164) 0,07 (-0,07) 200 000 (21 164) 0,07 (-0,07) 2011-09-30
Jarosław Drozd 12 200 000 (2 210 000) 9,96 (1,81) 12 200 000 (2 210 000) 9,96 (1,81) 2011-09-30
Augustyniak Marcin 825 000 (200 000) 0,67 (0,16) 825 000 (200 000) 0,67 (0,16) 2011-09-30
Grabowski Krzysztof 12 000 000 9,79 (9,79) 12 000 000 9,79 (9,79) 2011-09-20
Grabowska Małgorzata wraz z MIK Małgorzata Grabowska 9 149 024 (-12 000 000) 7,46 (-9,80) 9 149 024 (-12 000 000) 7,46 (-9,80) 2011-09-20
Opera TFI SA wraz z Opera-Kwiatkowski i Wspólnicy sp. Komandytowo-Akcyjna 4 584 640 (-1 553 968) 3,74 (-1,27) 4 584 640 (-1 553 968) 3,74 (-1,27) 2011-05-20
Opera TFI SA wraz z Opera-Kwiatkowski i Wspólnicy sp. Komandytowo-Akcyjna 6 138 608 (-616 607) 5,01 (-0,50) 6 138 608 (-616 607) 5,01 (-0,50) 2011-05-19
Kordalska Dorota 178 836 0,14 178 836 0,14 2011-05-16
Kuś Mirosław 9 470 000 (670 000) 7,73 (0,55) 9 470 000 (670 000) 7,73 (0,55) 2010-11-12
Opera TFI SA wraz z Opera-Kwiatkowski i Wspólnicy sp. Komandytowo-Akcyjna 6 755 215 (824 293) 5,51 (0,67) 6 755 215 (824 293) 5,51 (0,67) 2010-10-28
Jarosław Drozd 9 990 000 8,15 9 990 000 8,15 2010-10-28
Grabowski Krzysztof 0 (-2 000 000) 0,00 (-1,63) 0 (-2 000 000) 0,00 (-1,63) 2010-10-28
Grabowska Małgorzata wraz z MIK Małgorzata Grabowska 21 149 024 (-7 990 000) 17,26 (-6,53) 21 149 024 (-7 990 000) 17,26 (-6,53) 2010-10-28
Opera TFI SA wraz z Opera-Kwiatkowski i Wspólnicy sp. Komandytowo-Akcyjna 5 930 922 4,84 5 930 922 4,84 2010-10-27
Kuś Mirosław 8 800 000 (-670 000) 7,18 (-0,55) 8 800 000 (-670 000) 7,18 (-0,55) 2010-06-30
Bauer Rafał 350 000 0,00 (-0,28) 350 000 0,00 (-0,28) 2010-06-30
Grabowski Krzysztof 2 000 000 (-3 574 066) 1,63 (-2,92) 2 000 000 (-3 574 066) 1,63 (-2,92) 2010-06-23
Grabowska Małgorzata wraz z MIK Małgorzata Grabowska 29 139 024 (3 597 870) 23,79 (2,94) 29 139 024 (3 597 870) 23,79 (2,94) 2010-06-23
Augustyniak Marcin 625 000 (125 000) 0,51 625 000 (125 000) 0,51 2010-06-23
Kuś Mirosław w tym: 670000 PDA 9 470 000 (670 000) 7,73 (0,55) 9 470 000 (670 000) 7,73 (0,55) 2010-06-22
Grabowski Krzysztof 5 574 066 (2 000 000) 4,55 (0,91) 5 574 066 (2 000 000) 4,55 (0,91) 2010-06-22
Grabowska Małgorzata wraz z MIK Małgorzata Grabowska 25 541 154 (18 000 000) 20,85 (13,16) 25 541 154 (18 000 000) 20,85 (13,16) 2010-06-22
Kuś Mirosław 8 800 000 (3 791 558) 7,18 (2,07) 8 800 000 (3 791 558) 7,18 (2,07) 2010-06-17
Grabowski Krzysztof 3 574 066 3,64 (0,73) 3 574 066 3,64 (0,73) 2010-05-28
Grabowski Krzysztof 3 574 066 (2 000 000) 2,91 (1,31) 3 574 066 (2 000 000) 2,91 (1,31) 2010-05-28
Grabowski Krzysztof 1 574 066 (-3 500 000) 1,60 (-3,57) 1 574 066 (-3 500 000) 1,60 (-3,57) 2009-12-01
Grabowska Małgorzata wraz z MIK Małgorzata Grabowska 7 541 154 7,69 (1,54) 7 541 154 7,69 (1,54) 2009-12-01
Grabowska Małgorzata wraz z MIK Małgorzata Grabowska 7 541 154 (3 500 000) 6,15 (2,03) 7 541 154 (3 500 000) 6,15 (2,03) 2009-12-01
Grabowska Małgorzata wraz z MIK Małgorzata Grabowska 4 041 154 4,12 4 041 154 4,12 2009-11-30
Kuś Mirosław 5 008 442 5,11 (1,03) 5 008 442 5,11 (1,03) 2009-11-23
Kuś Mirosław 5 008 442 (2 958 442) 4,08 (-0,42) 5 008 442 (2 958 442) 4,08 (-0,42) 2009-11-23
Wiśniewski Józef 2 000 000 (-5 074 065) 2,04 (-5,17) 2 000 000 (-5 074 065) 2,04 (-5,17) 2009-11-18
Grabowski Krzysztof 5 074 066 (5 074 065) 5,17 (5,17) 5 074 066 (5 074 065) 5,17 (5,17) 2009-11-18
Augustyniak Marcin 500 000 0,51 (0,11) 500 000 0,51 (0,11) 2009-09-30
Augustyniak Marcin 500 000 0,40 500 000 0,40 2009-09-30
Bauer Rafał 350 000 0,28 (-0,07) 350 000 0,28 (-0,07) 2009-09-01
Bauer Rafał 350 000 (-4 195 550) 0,35 (-4,65) 350 000 (-4 195 550) 0,35 (-4,65) 2009-09-01
Wiśniewski Józef 7 074 065 7,21 7 074 065 7,21 2009-06-30
Grabowski Krzysztof 1 0,00 1 0,00 2009-06-15
Grabowski Krzysztof 1 0,00 1 0,00 2009-06-15
Grabowski Krzysztof 0 (-8 949 767) 0,00 (-9,84) 0 (-8 949 767) 0,00 (-9,84) 2009-05-21
Bauer Rafał 4 545 550 5,00 (0,37) 4 545 550 5,00 (0,37) 2009-05-18
Bauer Rafał 4 545 550 4,63 4 545 550 4,63 2009-05-18
Osiej Krzysztof 0 (-3 200 000) 0,00 (-3,52) 0 (-3 200 000) 0,00 (-3,52) 2009-05-15
Grabowski Krzysztof 8 949 767 (1 873 603) 9,84 (2,06) 8 949 767 (1 873 603) 9,84 (2,06) 2009-01-02
Truszkowski Piotr 700 000 0,00 (-0,77) 700 000 0,00 (-0,77) 2008-11-14
Serafiński Robert 57 000 0,00 (-0,06) 57 000 0,00 (-0,06) 2008-11-14
Mikulska Agnieszka 17 231 0,00 (-0,01) 17 231 0,00 (-0,01) 2008-11-14
Andrzejak Przemysław 328 444 0,00 (-0,36) 328 444 0,00 (-0,36) 2008-11-14
Osiej Krzysztof 3 200 000 3,52 (0,53) 3 200 000 3,52 (0,53) 2008-11-04
Grabowski Krzysztof 7 076 164 (1 526 130) 7,78 (1,68) 7 076 164 (1 526 130) 7,78 (1,68) 2008-11-04
Grabowski Krzysztof 5 550 034 6,10 5 550 034 6,10 2008-09-02
Osiej Krzysztof 3 200 000 2,99 (-0,53) 3 200 000 2,99 (-0,53) 2008-06-30
Andrzejak Przemysław 328 444 (-130 500) 0,36 (-0,14) 328 444 (-130 500) 0,36 (-0,14) 2008-06-30
Habit Mikołaj 700 000 0,00 700 000 0,00 2008-05-05
Habit Mikołaj 700 000 0,00 (-0,77) 700 000 0,00 (-0,77) 2008-04-01
Truszkowski Piotr 700 000 (113 228) 0,77 (0,13) 700 000 (113 228) 0,77 (0,13) 2008-03-31
Serafiński Robert 57 000 0,06 57 000 0,06 2008-03-31
Serafiński Marek 360 000 0,00 (-0,39) 360 000 0,00 (-0,39) 2008-03-31
Andrzejak Przemysław 458 944 0,50 458 944 0,50 2008-03-31
Habit Mikołaj 700 000 0,77 (0,77) 700 000 0,77 (0,77) 2008-03-25
Habit Mikołaj 0 (-218 886) 0,00 (-0,24) 0 (-218 886) 0,00 (-0,24) 2008-03-25
Truszkowski Piotr 586 772 0,64 586 772 0,64 2008-02-13
Serafiński Marek 360 000 0,39 360 000 0,39 2008-02-13
Osiej Krzysztof 3 200 000 3,52 3 200 000 3,52 2008-02-13
Okoński Krzysztof 15 720 0,00 (-0,01) 15 720 0,00 (-0,01) 2008-02-13
Mikulska Agnieszka 17 231 0,01 17 231 0,01 2008-02-13
Habit Mikołaj 218 886 (-21 130) 0,24 (-0,02) 218 886 (-21 130) 0,24 (-0,02) 2008-02-13
Habit Mikołaj 240 016 (50 000) 0,26 (0,06) 240 016 (50 000) 0,26 (0,06) 2007-11-02
Habit Mikołaj 190 016 (130 016) 0,20 (0,14) 190 016 (130 016) 0,20 (0,14) 2007-10-16
Sjőblom Elżbieta 3 500 000 (-2 000 000) 3,84 (-2,20) 38 499 (-5 461 501) 0,04 (-6,00) 2006-12-21
Habit Mikołaj 60 000 (-20 000) 0,06 (-0,02) 60 000 (-20 000) 0,06 (-0,02) 2006-10-17
Sjőblom Elżbieta 5 500 000 (44 849) 6,04 (-5,96) 5 500 000 (44 849) 6,04 (-5,96) 2006-08-04
Panek Zdzisław 68 232 (57 928) 0,00 (-0,10) 68 232 (57 928) 0,00 (-0,10) 2006-08-04
Okoński Krzysztof 15 720 0,01 15 720 0,01 2006-08-04
Habit Mikołaj 80 000 0,08 80 000 0,08 2006-08-04
Sjőblom Elżbieta 5 455 151 12,00 (6,00) 5 455 151 12,00 (6,00) 2006-02-15
Sjőblom Elżbieta 5 455 151 (-1 000 000) 6,00 (-8,20) 5 455 151 (-1 000 000) 6,00 (-8,20) 2006-02-15
Sjőblom Elżbieta 6 455 151 (999 999) 14,20 (2,20) 6 455 151 (999 999) 14,20 (2,20) 2005-12-30
Pawłowski Henryk na WZA 360 000 0,79 360 000 0,79 2005-10-24
Kuś Mirosław 2 050 000 (-1 105 122) 4,50 (-2,44) 2 050 000 (-1 105 122) 4,50 (-2,44) 2005-08-04
Sjőblom Elżbieta 5 455 152 (2) 12,00 5 455 152 (2) 12,00 2005-05-11
Sjőblom Elżbieta 5 455 150 (5 255 150) 12,00 (10,00) 5 455 150 (5 255 150) 12,00 (10,00) 2005-04-11
Kuś Mirosław 3 155 122 6,94 3 155 122 6,94 2005-04-11
Sjőblom Elżbieta 200 000 2,00 (2,00) 200 000 2,00 (2,00) 2004-12-14
Panek Zdzisław 10 304 0,10 10 304 0,10 2004-12-14
Sjőblom Elżbieta 0 (-650 000) 0,00 (-6,50) 0 (-650 000) 0,00 (-6,50) 2004-03-17
Sjőblom Elżbieta 650 000 6,50 650 000 6,50 2004-02-05
BBI Development SA 0 (-1 532 054) 0,00 (-15,32) 0 (-1 532 054) 0,00 (-15,32) 2003-06-09
BBI Development SA 1 532 054 (-779 337) 15,32 (-7,79) 1 532 054 (-779 337) 15,32 (-7,79) 2003-06-08
BBI Development SA 2 311 391 (-395 000) 23,11 (-3,95) 2 311 391 (-395 000) 23,11 (-3,95) 2003-06-03
BBI Development SA 2 706 391 (-610 174) 27,06 (-6,10) 2 706 391 (-610 174) 27,06 (-6,10) 2003-03-03
BBI Development SA 3 316 565 (-253 000) 33,16 (-2,53) 3 316 565 (-253 000) 33,16 (-2,53) 2003-02-20
BBI Development SA 3 569 565 (-330 000) 35,69 (-3,30) 3 569 565 (-330 000) 35,69 (-3,30) 2003-02-13
BBI Development SA 3 899 565 (-932 030) 38,99 (-9,33) 3 899 565 (-932 030) 38,99 (-9,33) 2003-02-10
Paribas Affaires Industrielles 0 (-700 000) 0,00 (-7,00) 0 (-700 000) 0,00 (-7,00) 2001-12-31
Compagnie Financiere Ottomane 700 000 7,00 (5,46) 700 000 7,00 (5,46) 2001-12-31
Compagnie Financiere Ottomane 700 000 1,54 700 000 1,54 2001-12-31
BBI Development SA 4 831 595 (150 478) 48,32 (1,51) 4 831 595 (150 478) 48,32 (1,51) 2001-02-19
BBI Development SA 4 681 117 (-309 677) 46,81 (-3,10) 4 681 117 (-309 677) 46,81 (-3,10) 2000-11-09
BBI Development SA 4 990 794 (8 700) 49,91 (0,09) 4 990 794 (8 700) 49,91 (0,09) 2000-06-29
Paribas Affaires Industrielles 700 000 7,00 700 000 7,00 1997-12-31
BBI Development SA 4 982 094 49,82 4 982 094 49,82 1997-12-31

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2014-05-22 Split 9:1
2009-12-14 Prawo poboru 4:1
2005-12-05 Prawo poboru 1:1
2005-02-07 Prawo poboru 1:3
1998-03-30 Asymilacja akcji seria B
1994-12-07 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,66 zł
1994-06-20 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,66 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.