1,9400 zł
46,97% 0,6200 zł
Petrolinvest SA (OIL)

Akcjonariat - PETROLINV

Dane ogólne

Kapitalizacja: 29 335 160,98 Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji: 15 121 217 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 2 426 385
Liczba głosów na WZA: 15 121 217 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 16,05%
Kapitał akcyjny: 2 419 404 720,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 2 426 385
Cena nominalna akcji: 160,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 16,05%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 83,95%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Konieczek Marek bezpośrednio, w porozumieniu z Mirosławem Chrzanowskim,Janem Chachulskim,Janen Grugiel,Dawidem Smółką 2 426 385 (16,04%) 2 426 385 (16,04%) 2021-07-29 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria G 11 643 873
10,00 241 940 472
2 419 404 720,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2013-04-30
wykonanie warrantów subskrypcyjnych seria C 1 000 000
10,00 65 475 895
654 758 950,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2011-06-22
wykonanie warrantów subskrypcyjnych seria C 1 000 000
10,00 64 475 895
644 758 950,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2011-06-13
wykonanie warrantów subskrypcyjnych seria C 1 929 296
10,00 63 475 895
634 758 950,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2011-06-02
wykonanie warrantów subskrypcyjnych seria C 1 250 000
10,00 61 546 599
615 465 990,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2011-06-01
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria B 3 578 943
10,00 60 296 599
602 965 990,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2011-03-22

realizacja warrantów subskrypcyjnych seria B 1 900 000
10,00 56 717 656
567 176 560,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2011-02-14
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria B 1 800 000
10,00 54 817 656
548 176 560,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2011-01-28
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria B 2 500 000
10,00 53 017 656
530 176 560,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2011-01-20

2011-01-20
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria P 399 200
10,00 41 296 599
412 965 990,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-09-29

2010-09-29
podwyższenie kapitału seria V 2 469 129
10,00 40 897 399
408 973 990,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-09-21

2010-09-21
podwyższenie kapitału seria V 4 712 534
10,00 38 428 270
384 282 700,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-08-18

2010-08-18
podwyższenie kapitału seria V 754 004
10,00 33 715 736
337 157 360,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-08-05

2010-07-05
podwyższenie kapitału seria V 131 950
10,00 32 961 732
329 617 320,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2010-08-04
wykonanie warrantów subskrypcyjnych seria C 639 664
10,00 66 115 559
661 155 590,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2011-06-30
wykonanie warrantów subskrypcyjnych seria C 220 000
10,00 66 335 559
663 355 590,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2011-07-06
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria F 1 608 006
10,00 230 296 599
2 302 965 990,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2013-04-30
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria F 16 999 675
10,00 228 688 593
2 286 885 930,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2013-01-18
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria F 21 392 319
10,00 211 688 918
2 116 889 180,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2012-12-18
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria E 15 470 491
10,00 190 296 599
1 902 965 990,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2012-08-03
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria C i D 1 743 035
17 430 350,00
10,00 10,00 174 826 108
1 748 261 080,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2012-07-25
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria E 44 529 509
10,00 173 083 073
1 730 830 730,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2012-03-13
wykonanie warrantów subskrypcyjnych seria D 36 629 553
10,00 128 553 564
1 285 535 640,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2011-12-12
wykonanie warrantów subskrypcyjnych seria D 3 370 369
10,00 91 924 011
919 240 110,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2011-10-19
wykonanie warrantów subskrypcyjnych seria C 9 676 776
10,00 88 553 642
885 536 420,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2011-09-08
wykonanie warrantów subskrypcyjnych seria C 3 550 000
10,00 78 876 866
788 768 660,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2011-09-05
wykonanie warrantów subskrypcyjnych seria C 3 550 000
35 500 000,00
10,00 10,00 75 326 866
753 268 660,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2011-08-30
wykonanie warrantów subskrypcyjnych seria C 1 154 141
11 541 410,00
10,00 10,00 71 776 866
717 768 660,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2011-08-16

2011-08-18
wykonanie warrantów subskrypcyjnych seria C 4 287 166
42 871 660,00
10,00 10,00 70 622 725
70 622 725,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2011-07-18
podwyższenie kapitału seria V 56 550
10,00 32 829 782
328 297 820,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-08-03
2010-08-03
podwyższenie kapitału seria V 2 323 777
10,00 32 773 232
327 732 320,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-06-15

2010-06-15
wykluczenie akcji z obrotu

KDPW:
KRS:
GPW:


2018-12-29
podwyższenie kapitału seria P 300 000
10,00 19 022 971
190 229 710,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2009-11-09
2009-11-19
2009-11-16
realizacja oferty menedżerskiej seria M 730 000
10,00 12 838 409
128 384 090,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2009-07-01
2009-05-05
podwyższenie kapitału seria P i S 370 800
10,00 21 897 399
218 973 990,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-02-19
podwyższenie kapitału seria V 1 313 780
10,00 23 211 179
232 111 790,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-03-17

2010-03-17
podwyższenie kapitału seria V 5 264 595
10,00 28 475 774
284 757 740,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-03-23

2010-03-23
podwyższenie kapitału seria V 394 736
10,00 28 870 510
288 705 100,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-03-24

2010-03-24
podwyższenie kapitału seria V 1 578 945
10,00 30 449 455
304 494 550,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2010-03-25
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2006-12-22 5 286 000
52 860 000,00
10,00 10,00 5 286 000
52 860 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-06-13
2006-12-29
2007-08-23
seria B - subskrypcja publiczna 2007-05-15 528 600
119 992 200,00
10,00 227,00 5 814 600
58 146 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-06-13
2007-08-10
2007-08-23
seria C - ofera menedżerska 2007-07-10 58 402
10,00 5 873 002
58 730 020,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-08-10
2007-09-05
seria D - subskrypcja prywatna 2008-03-06 290 474
79 880 350,00
10,00 275,00 6 163 476
61 634 760,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-04-09
2008-04-22
seria E - oferta menedżerska 2008-04-29 264 285
59 992 695,00
10,00 227,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria F - Bakhytbek Baiseitov 2008-09-16 184 616
24 000 080,00
10,00 130,00 6 348 092
63 480 920,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2009-07-01
2008-11-07
seria I - akcjonariusze Caspian Services Inc. 2008-10-24 412 221
92 749 725,00
10,00 225,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria J - akcjonariusze Caspian Services Inc. 2008-10-24 17 841
4 014 225,00
10,00 225,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria G - akcjonariusze Occidental Resources Inc., Salt Lake City 2008-10-24 2 613 163
10,00 11 660 467
116 604 670,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2009-07-01
2009-03-12
seria H - akcjonariusze EmbaYugNeft LLP, Kazachstan objęcie 50% skcji spółki 2008-10-24 447 942
100 786 950,00
10,00 225,00 12 108 409
121 084 090,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2009-07-01
2009-03-12
seria K - oferta menedżerska 2009-01-13 599 212
5 992 120,00
10,00 10,00 6 947 304
69 473 040,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2009-07-01
2009-02-16
seria M - oferta menedżerska 2009-01-28 730 000
10,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria L - Prokom Investments SA 2009-01-28 2 100 000
96 453 000,00
45,93 9 047 304
90 473 040,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2009-02-16
seria O - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne; GEM Global Yield Fund Limited 2009-07-31 1 300 000
10,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria R - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne; GEM Global Yield Fund Limited 2009-07-31 600 000
23 814 000,00
10,00 39,69 16 217 400
162 174 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2009-08-17
2009-09-11
seria Q - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne; PROKOM Investments SA 2009-07-31 2 778 991
127 861 375,91
10,00 46,01 15 617 400
15 617 400,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2009-08-17
2009-09-11
seria P - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne 2009-07-31 1 200 000
10,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria N - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne 2009-09-07 1 052 000
10,00 17 269 400
172 694 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2009-11-09
2009-10-02
2009-11-16
seria T - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne 2009-11-12 1 453 571
50 874 985,00
10,00 35,00 18 722 971
187 229 710,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2009-11-19
seria U za warranty subskrypcyjne 2009-11-30 2 503 628
88 478 213,52
10,00 35,34 21 526 599
215 265 990,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2009-12-09
seria S - subskrypcja prywatna GEM Global Yield Fund Limited 2009-12-11 300 000
8 523 000,00
10,00 28,41
KDPW:
KRS:
GPW:


seria V - za warranty i obligacje 2009-12-30 19 000 000
10,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria B - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne 2010-10-30 9 221 057
10,00 50 517 656
505 176 560,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-12-03

seria C - subskrypcja prywatna za imienne warranty subskrypcyjne 2011-05-09 30 000 000
10,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria D - oferta menedżerska za warranty subskrypcyjne 2011-09-27 40 000 000
10,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria E - subskrypcja prywatna za imienne warranty subskrypcyjne 2012-01-31 60 000 000
10,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria F - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne 2012-11-26 40 000 000
10,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria G - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne 2013-04-03 60 000 000
10,00
KDPW:
KRS:
GPW:


scalenie akcji 16:1 2015-09-23
160,00 15 121 217
2 419 394 720,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-02-03
2016-10-25
renumeracja akcji: seria A 2015-09-23
160,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-02-03

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Konieczek Marek bezpośrednio, w porozumieniu z Mirosławem Chrzanowskim,Janem Chachulskim,Janen Grugiel,Dawidem Smółką 779 045 5,15 779 045 5,15 2018-07-02
Krauze Ryszard . 3 603 587 (-9 754 702) 1,48 (-4,04) 3 603 587 (-9 754 702) 1,48 (-4,04) 2014-02-03
Masashi Holdings Ltd. 11 350 000 (-7 373 724) 4,69 (-3,04) 11 350 000 (-7 373 724) 4,69 (-3,04) 2013-09-12
Krauze Ryszard z Prokom Investments SA, Osiedle Wilanowskie sp. z o.o. 13 358 289 (-2 525 464) 5,52 (-1,04) 13 358 289 (-2 525 464) 5,52 (-1,04) 2013-09-11
Masashi Holdings Ltd. 18 723 724 (-15 357 122) 7,73 (-6,35) 18 723 724 (-15 357 122) 7,73 (-6,35) 2013-09-04
Krauze Ryszard z Prokom Investments SA, Osiedle Wilanowskie sp. z o.o. 15 883 753 (-5 533 736) 6,56 (-2,29) 15 883 753 (-5 533 736) 6,56 (-2,29) 2013-08-30
Masashi Holdings Ltd. 34 080 846 (-12 218 012) 14,08 (-5,05) 34 080 846 (-12 218 012) 14,08 (-5,05) 2013-08-26
Krauze Ryszard z Prokom Investments SA, Osiedle Wilanowskie sp. z o.o. 21 417 489 (-3 400 000) 8,85 (-1,40) 21 417 489 (-3 400 000) 8,85 (-1,40) 2013-08-23
Krauze Ryszard z Prokom Investments SA, Osiedle Wilanowskie sp. z o.o. 24 817 489 (-11 946 593) 10,25 (-4,94) 24 817 489 (-11 946 593) 10,25 (-4,94) 2013-08-21
Masashi Holdings Ltd. 46 298 858 (-7 000 000) 19,13 (-2,89) 46 298 858 (-7 000 000) 19,13 (-2,89) 2013-07-12
Krauze Ryszard z Prokom Investments SA, Osiedle Wilanowskie sp. z o.o. 36 764 082 (7 000 000) 15,19 (2,18) 36 764 082 (7 000 000) 15,19 (2,18) 2013-07-12
Masashi Holdings Ltd. 53 298 858 (3 730 000) 22,02 (1,54) 53 298 858 (3 730 000) 22,02 (1,54) 2013-06-28
Masashi Holdings Ltd. 49 568 858 (-9 500 000) 20,48 (-3,93) 49 568 858 (-9 500 000) 20,48 (-3,93) 2013-06-18
Masashi Holdings Ltd. 59 068 858 (13 250 879) 24,41 (5,48) 59 068 858 (13 250 879) 24,41 (5,48) 2013-05-07
Masashi Holdings Ltd. 45 817 979 (941 118) 18,93 (-2,26) 45 817 979 (941 118) 18,93 (-2,26) 2013-05-06
Krauze Ryszard z Prokom Investments SA, Osiedle Wilanowskie sp. z o.o. 29 764 082 13,01 (0,71) 29 764 082 13,01 (0,71) 2013-04-22
Krauze Ryszard z Prokom Investments SA, Osiedle Wilanowskie sp. z o.o. 29 764 082 (2 760 000) 12,30 (0,50) 29 764 082 (2 760 000) 12,30 (0,50) 2013-04-22
Krauze Ryszard z Prokom Investments SA, Osiedle Wilanowskie sp. z o.o. 27 004 082 (4 500 000) 11,80 (1,17) 27 004 082 (4 500 000) 11,80 (1,17) 2013-04-17
Tabacchi Enterprises Ltd. 10 647 290 (-828 413) 4,65 (-0,36) 10 647 290 (-828 413) 4,65 (-0,36) 2013-04-03
Tabacchi Enterprises Ltd. 11 475 703 (-9 542 487) 5,01 (-4,91) 11 475 703 (-9 542 487) 5,01 (-4,91) 2013-04-02
Krauze Ryszard z Prokom Investments SA, Osiedle Wilanowskie sp. z o.o. 22 504 082 10,63 (0,79) 22 504 082 10,63 (0,79) 2013-01-24
Krauze Ryszard z Prokom Investments SA, Osiedle Wilanowskie sp. z o.o. 22 504 082 (500 000) 9,84 (-0,55) 22 504 082 (500 000) 9,84 (-0,55) 2013-01-24
Tabacchi Enterprises Ltd. 21 018 190 9,92 (0,73) 21 018 190 9,92 (0,73) 2013-01-18
Tabacchi Enterprises Ltd. 21 018 190 (16 999 675) 9,19 (7,30) 21 018 190 (16 999 675) 9,19 (7,30) 2013-01-18
Tabacchi Enterprises Ltd. 4 018 515 (-5 283 355) 1,89 (-2,99) 4 018 515 (-5 283 355) 1,89 (-2,99) 2013-01-17
Masashi Holdings Ltd. 44 876 861 21,19 (1,57) 44 876 861 21,19 (1,57) 2013-01-09
Masashi Holdings Ltd. 44 876 861 19,62 (1,08) 44 876 861 19,62 (1,08) 2013-01-09
Masashi Holdings Ltd. 44 876 861 (-13 692 073) 18,54 (-9,12) 44 876 861 (-13 692 073) 18,54 (-9,12) 2013-01-09
Masashi Holdings Ltd. 58 568 934 (21 392 319) 27,66 (8,13) 58 568 934 (21 392 319) 27,66 (8,13) 2012-12-20
Tabacchi Enterprises Ltd. 9 301 870 (-400 000) 4,88 (-0,21) 9 301 870 (-400 000) 4,88 (-0,21) 2012-11-28
Tabacchi Enterprises Ltd. 9 701 870 (-7 511 656) 5,09 (-3,95) 9 701 870 (-7 511 656) 5,09 (-3,95) 2012-11-27
Krauze Ryszard z Prokom Investments SA, Osiedle Wilanowskie sp. z o.o. 22 004 082 10,39 (-1,17) 22 004 082 10,39 (-1,17) 2012-08-24
Krauze Ryszard z Prokom Investments SA, Osiedle Wilanowskie sp. z o.o. 22 004 082 (500 000) 11,56 (-5,16) 22 004 082 (500 000) 11,56 (-5,16) 2012-08-24
Masashi Holdings Ltd. 37 176 615 19,53 (1,97) 37 176 615 19,53 (1,97) 2012-08-23
Masashi Holdings Ltd. 37 176 615 (7 450 000) 17,56 (1,94) 37 176 615 (7 450 000) 17,56 (1,94) 2012-08-23
Masashi Holdings Ltd. 29 726 615 (3 900 000) 15,62 (2,05) 29 726 615 (3 900 000) 15,62 (2,05) 2012-08-13
Tabacchi Enterprises Ltd. 17 213 526 9,04 17 213 526 9,04 2012-08-09
Masashi Holdings Ltd. 25 826 615 (-800 000) 13,57 (-1,81) 25 826 615 (-800 000) 13,57 (-1,81) 2012-08-09
Masashi Holdings Ltd. 26 626 615 (-5 805 000) 15,38 (-3,35) 26 626 615 (-5 805 000) 15,38 (-3,35) 2012-07-13
Masashi Holdings Ltd. 32 431 615 (-3 900 000) 18,73 (-2,26) 32 431 615 (-3 900 000) 18,73 (-2,26) 2012-06-12
Masashi Holdings Ltd. 36 331 615 (-4 681 922) 20,99 (-2,70) 36 331 615 (-4 681 922) 20,99 (-2,70) 2012-06-04
Masashi Holdings Ltd. 41 013 537 (-3 460 832) 23,69 (-2,00) 41 013 537 (-3 460 832) 23,69 (-2,00) 2012-05-25
Masashi Holdings Ltd. 44 474 369 (-6 200 000) 25,69 (-3,58) 44 474 369 (-6 200 000) 25,69 (-3,58) 2012-05-16
Masashi Holdings Ltd. 50 674 369 (-3 500 000) 29,27 (-2,02) 50 674 369 (-3 500 000) 29,27 (-2,02) 2012-04-27
Masashi Holdings Ltd. 54 174 369 (-2 000 000) 31,29 (-1,16) 54 174 369 (-2 000 000) 31,29 (-1,16) 2012-03-19
Masashi Holdings Ltd. 56 174 369 (43 529 509) 32,45 (25,15) 56 174 369 (43 529 509) 32,45 (25,15) 2012-03-13
Masashi Holdings Ltd. 12 644 860 (-1 500 000) 7,30 (-0,87) 12 644 860 (-1 500 000) 7,30 (-0,87) 2012-03-12
Masashi Holdings Ltd. 14 144 860 (-3 400 000) 8,17 (-5,47) 14 144 860 (-3 400 000) 8,17 (-5,47) 2012-03-01
Masashi Holdings Ltd. 17 544 860 13,64 (3,51) 17 544 860 13,64 (3,51) 2012-02-28
Masashi Holdings Ltd. 17 544 860 (-3 000 000) 10,13 (-5,85) 17 544 860 (-3 000 000) 10,13 (-5,85) 2012-02-28
Krauze Ryszard z Prokom Investments SA, Osiedle Wilanowskie sp. z o.o. 21 504 082 16,72 (4,30) 21 504 082 16,72 (4,30) 2012-02-28
Krauze Ryszard z Prokom Investments SA, Osiedle Wilanowskie sp. z o.o. 21 504 082 (3 400 000) 12,42 (-1,66) 21 504 082 (3 400 000) 12,42 (-1,66) 2012-02-28
Masashi Holdings Ltd. 20 544 860 (-4 000 000) 15,98 (-3,11) 20 544 860 (-4 000 000) 15,98 (-3,11) 2012-02-14
Masashi Holdings Ltd. 24 544 860 (-2 500 000) 19,09 (-1,94) 24 544 860 (-2 500 000) 19,09 (-1,94) 2012-01-18
Masashi Holdings Ltd. 27 044 860 (-9 345 794) 21,03 (-7,27) 27 044 860 (-9 345 794) 21,03 (-7,27) 2011-12-28
Krauze Ryszard z Prokom Investments SA, Osiedle Wilanowskie sp. z o.o. 18 104 082 (9 345 794) 14,08 (4,19) 18 104 082 (9 345 794) 14,08 (4,19) 2011-12-28
Masashi Holdings Ltd. 36 390 654 (-238 899) 28,30 (-0,19) 36 390 654 (-238 899) 28,30 (-0,19) 2011-12-27
Masashi Holdings Ltd. 36 629 553 28,49 36 629 553 28,49 2011-12-16
Jałowiecki Bartosz 10 0,00 10 0,00 2011-11-14
Krauze Ryszard z Prokom Investments SA, Osiedle Wilanowskie sp. z o.o. 8 758 288 9,89 (0,37) 8 758 288 9,89 (0,37) 2011-09-30
Krauze Ryszard z Prokom Investments SA, Osiedle Wilanowskie sp. z o.o. 8 758 288 9,52 (2,71) 8 758 288 9,52 (2,71) 2011-09-30
Krauze Ryszard z Prokom Investments SA, Osiedle Wilanowskie sp. z o.o. 8 758 288 (3 500 000) 6,81 (0,88) 8 758 288 (3 500 000) 6,81 (0,88) 2011-09-30
Krauze Ryszard z Prokom Investments SA, Osiedle Wilanowskie sp. z o.o. 5 258 288 (-1 203 224) 5,93 (-3,07) 5 258 288 (-1 203 224) 5,93 (-3,07) 2011-08-23
Krauze Ryszard z Prokom Investments, Osiedle Wilanowskie 6 461 512 9,00 (0,43) 6 461 512 9,00 (0,43) 2011-08-23
Krauze Ryszard z Prokom Investments, Osiedle Wilanowskie 6 461 512 (1 203 224) 8,57 (1,59) 6 461 512 (1 203 224) 8,57 (1,59) 2011-08-23
Krauze Ryszard z Prokom Investments SA, Osiedle Wilanowskie sp. z o.o. 5 258 288 6,98 (0,32) 5 258 288 6,98 (0,32) 2011-08-23
Krauze Ryszard z Prokom Investments SA, Osiedle Wilanowskie sp. z o.o. 5 258 288 (-591 083) 6,66 (-1,62) 5 258 288 (-591 083) 6,66 (-1,62) 2011-08-23
Krauze Ryszard z Prokom Investments, Osiedle Wilanowskie 5 849 371 8,28 (0,14) 5 849 371 8,28 (0,14) 2011-07-21
Krauze Ryszard z Prokom Investments, Osiedle Wilanowskie 5 849 371 (-2 700 000) 8,14 (-3,96) 5 849 371 (-2 700 000) 8,14 (-3,96) 2011-07-21
Krauze Ryszard z Prokom Investments, Osiedle Wilanowskie 8 549 371 (3 787 166) 12,10 (5,36) 8 549 371 (3 787 166) 12,10 (5,36) 2011-07-14
Krauze Ryszard z Prokom Investments, Osiedle Wilanowskie 4 762 205 6,74 (-0,43) 4 762 205 6,74 (-0,43) 2011-06-28
Krauze Ryszard z Prokom Investments, Osiedle Wilanowskie 4 762 205 (289 664) 7,17 (0,13) 4 762 205 (289 664) 7,17 (0,13) 2011-06-28
Krauze Ryszard z Prokom Investments, Osiedle Wilanowskie 4 472 541 7,04 (0,11) 4 472 541 7,04 (0,11) 2011-06-06
Krauze Ryszard z Prokom Investments, Osiedle Wilanowskie 4 472 541 6,93 (0,10) 4 472 541 6,93 (0,10) 2011-06-06
Krauze Ryszard z Prokom Investments, Osiedle Wilanowskie 4 472 541 6,83 (0,03) 4 472 541 6,83 (0,03) 2011-06-06
Krauze Ryszard z Prokom Investments, Osiedle Wilanowskie 4 472 541 6,80 (0,06) 4 472 541 6,80 (0,06) 2011-06-06
Krauze Ryszard z Prokom Investments, Osiedle Wilanowskie 4 472 541 (-2 000 000) 6,74 (-3,45) 4 472 541 (-2 000 000) 6,74 (-3,45) 2011-06-06
Krauze Ryszard z Prokom Investments, Osiedle Wilanowskie 6 472 541 (1 929 296) 10,19 (3,04) 6 472 541 (1 929 296) 10,19 (3,04) 2011-06-02
Krauze Ryszard z Prokom Investments, Osiedle Wilanowskie 4 543 245 7,15 (-0,38) 4 543 245 7,15 (-0,38) 2011-03-29
Krauze Ryszard z Prokom Investments, Osiedle Wilanowskie 4 543 245 (-1 000 000) 7,53 (-1,66) 4 543 245 (-1 000 000) 7,53 (-1,66) 2011-03-29
Krauze Ryszard z Prokom Investments, Osiedle Wilanowskie 5 543 245 (-1 081 405) 9,19 (-2,49) 5 543 245 (-1 081 405) 9,19 (-2,49) 2011-03-22
Krauze Ryszard z Prokom Investments, Osiedle Wilanowskie 6 624 650 11,68 (0,70) 6 624 650 11,68 (0,70) 2011-03-14
Krauze Ryszard z Prokom Investments, Osiedle Wilanowskie 6 624 650 (-1 700 000) 10,98 (-3,69) 6 624 650 (-1 700 000) 10,98 (-3,69) 2011-03-14
Krauze Ryszard z Prokom Investments, Osiedle Wilanowskie 8 324 650 (-2 300 000) 14,67 (-4,06) 8 324 650 (-2 300 000) 14,67 (-4,06) 2011-03-09
Krauze Ryszard z Prokom Investments, Osiedle Wilanowskie 10 624 650 (2 413 934) 18,73 (4,26) 10 624 650 (2 413 934) 18,73 (4,26) 2011-03-08
Krauze Ryszard z Prokom Investments, Osiedle Wilanowskie oraz C.Ulrich 8 210 716 (-3 586) 14,47 (0,47) 8 210 716 (-3 586) 14,47 (0,47) 2011-02-15
Krauze Ryszard z Prokom Investments, Osiedle Wilanowskie 8 214 302 (-4 996 414) 14,00 (-9,29) 8 214 302 (-4 996 414) 14,00 (-9,29) 2011-02-15
Krauze Ryszard z Prokom Investments, Osiedle Wilanowskie oraz C.Ulrich 13 210 716 (1 500 000) 23,29 (1,93) 13 210 716 (1 500 000) 23,29 (1,93) 2011-02-10
Krauze Ryszard z Prokom Investments, Osiedle Wilanowskie oraz C.Ulrich 11 710 716 21,36 (0,72) 11 710 716 21,36 (0,72) 2011-02-04
Krauze Ryszard z Prokom Investments, Osiedle Wilanowskie oraz C.Ulrich 11 710 716 (-2 000 000) 20,64 (-4,37) 11 710 716 (-2 000 000) 20,64 (-4,37) 2011-02-04
Krauze Ryszard z Prokom Investments, Osiedle Wilanowskie oraz C.Ulrich 13 710 716 (-3 586) 25,01 (-2,13) 13 710 716 (-3 586) 25,01 (-2,13) 2011-01-28
Krauze Ryszard z Prokom Investments, Osiedle Wilanowskie oraz C.Ulrich 13 714 302 27,14 (1,28) 13 714 302 27,14 (1,28) 2010-12-13
Krauze Ryszard z Prokom Investments, Osiedle Wilanowskie oraz C.Ulrich 13 714 302 25,86 (0,85) 13 714 302 25,86 (0,85) 2010-12-13
Krauze Ryszard z Prokom Investments, Osiedle Wilanowskie oraz C.Ulrich 13 714 302 (6 571 057) 25,01 (10,87) 13 714 302 (6 571 057) 25,01 (10,87) 2010-12-13
Wilski, Krzysztof Jan 30 000 0,05 (0,01) 30 000 0,05 (0,01) 2010-11-15
Wilski, Krzysztof Jan 30 000 0,04 (0,03) 30 000 0,04 (0,03) 2010-11-15
Wilski, Krzysztof Jan 30 000 0,01 (-0,04) 30 000 0,01 (-0,04) 2010-11-15
Wilski, Krzysztof Jan 30 000 0,05 (0,02) 30 000 0,05 (0,02) 2010-11-15
Wilski, Krzysztof Jan 30 000 0,03 (0,02) 30 000 0,03 (0,02) 2010-11-15
Wilski, Krzysztof Jan 30 000 0,01 (-0,03) 30 000 0,01 (-0,03) 2010-11-15
Wilski, Krzysztof Jan 30 000 0,04 (0,01) 30 000 0,04 (0,01) 2010-11-15
Wilski, Krzysztof Jan 30 000 0,03 (-0,01) 30 000 0,03 (-0,01) 2010-11-15
Wilski, Krzysztof Jan 30 000 0,04 (0,01) 30 000 0,04 (0,01) 2010-11-15
Wilski, Krzysztof Jan 30 000 0,03 (-0,01) 30 000 0,03 (-0,01) 2010-11-15
Wilski, Krzysztof Jan 30 000 0,04 (0,01) 30 000 0,04 (0,01) 2010-11-15
Wilski, Krzysztof Jan 30 000 0,03 (-0,04) 30 000 0,03 (-0,04) 2010-11-15
Wilski, Krzysztof Jan 30 000 0,07 (0,03) 30 000 0,07 (0,03) 2010-11-15
Wilski, Krzysztof Jan 30 000 0,04 (0,02) 30 000 0,04 (0,02) 2010-11-15
Wilski, Krzysztof Jan 30 000 0,02 (-0,03) 30 000 0,02 (-0,03) 2010-11-15
Wilski, Krzysztof Jan 30 000 0,05 (0,01) 30 000 0,05 (0,01) 2010-11-15
Wilski, Krzysztof Jan 30 000 0,04 (0,03) 30 000 0,04 (0,03) 2010-11-15
Wilski, Krzysztof Jan 30 000 0,01 (-0,04) 30 000 0,01 (-0,04) 2010-11-15
Wilski, Krzysztof Jan 30 000 0,05 (0,01) 30 000 0,05 (0,01) 2010-11-15
Wilski, Krzysztof Jan 30 000 0,04 (0,03) 30 000 0,04 (0,03) 2010-11-15
Wilski, Krzysztof Jan 30 000 (-1 321) 0,01 (-0,15) 30 000 (-1 321) 0,01 (-0,15) 2010-11-15
Wantke Maciej 1 100 0,00 1 100 0,00 2010-11-15
Wantke Maciej 1 100 0,00 1 100 0,00 2010-11-15
Wantke Maciej 1 100 0,00 1 100 0,00 2010-11-15
Wantke Maciej 1 100 0,00 1 100 0,00 2010-11-15
Wantke Maciej 1 100 0,00 1 100 0,00 2010-11-15
Wantke Maciej 1 100 0,00 1 100 0,00 2010-11-15
Wantke Maciej 1 100 0,00 1 100 0,00 2010-11-15
Wantke Maciej 1 100 0,00 1 100 0,00 2010-11-15
Wantke Maciej 1 100 0,00 1 100 0,00 2010-11-15
Wantke Maciej 1 100 0,00 1 100 0,00 2010-11-15
Wantke Maciej 1 100 0,00 1 100 0,00 2010-11-15
Wantke Maciej 1 100 0,00 1 100 0,00 2010-11-15
Wantke Maciej 1 100 0,00 1 100 0,00 2010-11-15
Wantke Maciej 1 100 0,00 1 100 0,00 2010-11-15
Wantke Maciej 1 100 0,00 1 100 0,00 2010-11-15
Wantke Maciej 1 100 0,00 1 100 0,00 2010-11-15
Wantke Maciej 1 100 0,00 1 100 0,00 2010-11-15
Wantke Maciej 1 100 0,00 1 100 0,00 2010-11-15
Wantke Maciej 1 100 0,00 1 100 0,00 2010-11-15
Wantke Maciej 1 100 0,00 1 100 0,00 2010-11-15
Wantke Maciej 1 100 0,00 1 100 0,00 2010-11-15
Krok Franciszek 4 000 0,00 4 000 0,00 2010-11-15
Krok Franciszek 4 000 0,00 4 000 0,00 2010-11-15
Krok Franciszek 4 000 0,00 4 000 0,00 2010-11-15
Krok Franciszek 4 000 0,00 4 000 0,00 2010-11-15
Krok Franciszek 4 000 0,00 4 000 0,00 2010-11-15
Krok Franciszek 4 000 0,00 4 000 0,00 2010-11-15
Krok Franciszek 4 000 0,00 4 000 0,00 2010-11-15
Krok Franciszek 4 000 0,00 4 000 0,00 2010-11-15
Krok Franciszek 4 000 0,00 4 000 0,00 2010-11-15
Krok Franciszek 4 000 0,00 4 000 0,00 2010-11-15
Krok Franciszek 4 000 0,00 4 000 0,00 2010-11-15
Krok Franciszek 4 000 0,00 4 000 0,00 2010-11-15
Krok Franciszek 4 000 0,00 4 000 0,00 2010-11-15
Krok Franciszek 4 000 0,00 4 000 0,00 2010-11-15
Krok Franciszek 4 000 0,00 4 000 0,00 2010-11-15
Krok Franciszek 4 000 0,00 4 000 0,00 2010-11-15
Krok Franciszek 4 000 0,00 4 000 0,00 2010-11-15
Krok Franciszek 4 000 0,00 4 000 0,00 2010-11-15
Krok Franciszek 4 000 0,00 4 000 0,00 2010-11-15
Krok Franciszek 4 000 0,00 4 000 0,00 2010-11-15
Krok Franciszek 4 000 0,00 4 000 0,00 2010-11-15
Krauze Ryszard z Prokom Investments, Osiedle Wilanowskie oraz C.Ulrich 7 143 245 14,14 (-3,15) 7 143 245 14,14 (-3,15) 2010-11-09
Krauze Ryszard z Prokom Investments, Osiedle Wilanowskie oraz C.Ulrich 7 143 245 (-1 950 000) 17,29 (-4,72) 7 143 245 (-1 950 000) 17,29 (-4,72) 2010-11-09
Krauze Ryszard z Prokom Investments, Osiedle Wilanowskie oraz C.Ulrich 9 093 245 (84 821) 22,01 (0,20) 9 093 245 (84 821) 22,01 (0,20) 2010-09-29
Krauze Ryszard z Prokom Investments, Osiedle Wilanowskie oraz C.Ulrich 9 008 424 (2 469 129) 21,81 (4,80) 9 008 424 (2 469 129) 21,81 (4,80) 2010-09-27
Jałowiecki Bartosz 10 0,00 10 0,00 2010-09-01
Jałowiecki Bartosz 10 0,00 10 0,00 2010-09-01
Jałowiecki Bartosz 10 0,00 10 0,00 2010-09-01
Jałowiecki Bartosz 10 0,00 10 0,00 2010-09-01
Jałowiecki Bartosz 10 0,00 10 0,00 2010-09-01
Jałowiecki Bartosz 10 0,00 10 0,00 2010-09-01
Jałowiecki Bartosz 10 0,00 10 0,00 2010-09-01
Jałowiecki Bartosz 10 0,00 10 0,00 2010-09-01
Jałowiecki Bartosz 10 0,00 10 0,00 2010-09-01
Jałowiecki Bartosz 10 0,00 10 0,00 2010-09-01
Jałowiecki Bartosz 10 0,00 10 0,00 2010-09-01
Jałowiecki Bartosz 10 0,00 10 0,00 2010-09-01
Jałowiecki Bartosz 10 0,00 10 0,00 2010-09-01
Jałowiecki Bartosz 10 0,00 10 0,00 2010-09-01
Jałowiecki Bartosz 10 0,00 10 0,00 2010-09-01
Jałowiecki Bartosz 10 0,00 10 0,00 2010-09-01
Jałowiecki Bartosz 10 0,00 10 0,00 2010-09-01
Jałowiecki Bartosz 10 0,00 10 0,00 2010-09-01
Krauze Ryszard z Prokom Investments, Osiedle Wilanowskie oraz C.Ulrich 6 539 295 17,01 (1,03) 6 539 295 17,01 (1,03) 2010-08-27
Krauze Ryszard z Prokom Investments, Osiedle Wilanowskie oraz C.Ulrich 6 539 295 15,98 (0,15) 6 539 295 15,98 (0,15) 2010-08-27
Krauze Ryszard z Prokom Investments, Osiedle Wilanowskie oraz C.Ulrich 6 539 295 (-390 000) 15,83 (-2,20) 6 539 295 (-390 000) 15,83 (-2,20) 2010-08-27
Krauze Ryszard z Prokom Investments, Osiedle Wilanowskie oraz C.Ulrich 6 929 295 (-200 000) 18,03 (-0,52) 6 929 295 (-200 000) 18,03 (-0,52) 2010-08-18
Modecki Marek 1 000 0,00 1 000 0,00 2010-06-30
Gricuk Paweł 3 688 0,00 (-0,01) 3 688 0,00 (-0,01) 2010-06-30
Balicki Marcin 780 0,00 780 0,00 2010-06-30
Krauze Ryszard z Prokom Investments, Osiedle Wilanowskie oraz C.Ulrich 7 129 295 18,55 (-3,20) 7 129 295 18,55 (-3,20) 2010-06-21
Krauze Ryszard z Prokom Investments, Osiedle Wilanowskie oraz C.Ulrich 7 129 295 21,75 (0,04) 7 129 295 21,75 (0,04) 2010-06-21
Krauze Ryszard z Prokom Investments, Osiedle Wilanowskie oraz C.Ulrich 7 129 295 21,71 (0,09) 7 129 295 21,71 (0,09) 2010-06-21
Krauze Ryszard z Prokom Investments, Osiedle Wilanowskie oraz C.Ulrich 7 129 295 21,62 (0,48) 7 129 295 21,62 (0,48) 2010-06-21
Krauze Ryszard z Prokom Investments, Osiedle Wilanowskie oraz C.Ulrich 7 129 295 (1 323 777) 21,14 (2,08) 7 129 295 (1 323 777) 21,14 (2,08) 2010-06-21
Balicki Marcin 780 0,00 780 0,00 2010-05-17
Balicki Marcin 780 0,00 780 0,00 2010-05-17
Balicki Marcin 780 0,00 780 0,00 2010-05-17
Balicki Marcin 780 0,00 780 0,00 2010-05-17
Balicki Marcin 780 0,00 780 0,00 2010-05-17
Balicki Marcin 780 (-19 990) 0,00 (-0,06) 780 (-19 990) 0,00 (-0,06) 2010-05-17
Nihonswi AG 880 000 (-2 185 000) 2,89 (-7,17) 880 000 (-2 185 000) 2,89 (-7,17) 2010-03-30
Krauze Ryszard z Prokom Investments SA i C. Ulrich 5 805 518 19,06 (1,35) 5 805 518 19,06 (1,35) 2010-03-30
Krauze Ryszard z Prokom Investments SA i C. Ulrich 5 805 518 (-810 000) 17,71 (-4,01) 5 805 518 (-810 000) 17,71 (-4,01) 2010-03-30
Nihonswi AG 3 065 000 (1 250 000) 10,06 (4,10) 3 065 000 (1 250 000) 10,06 (4,10) 2010-03-29
Nihonswi AG 1 815 000 (-450 000) 5,96 (-1,47) 1 815 000 (-450 000) 5,96 (-1,47) 2010-03-29
Krauze Ryszard z Prokom Investments SA 6 615 518 (-3 800 000) 21,72 (-12,48) 6 615 518 (-3 800 000) 21,72 (-12,48) 2010-03-29
Nihonswi AG 2 265 000 (1 695 000) 7,43 (3,75) 2 265 000 (1 695 000) 7,43 (3,75) 2010-03-25
Krauze Ryszard z Prokom Investments SA 10 415 518 (-1 500 000) 34,20 (-4,93) 10 415 518 (-1 500 000) 34,20 (-4,93) 2010-03-25
Krauze Ryszard z Prokom Investments SA 11 915 518 (-1 100 000) 39,13 (-6,57) 11 915 518 (-1 100 000) 39,13 (-6,57) 2010-03-24
Krauze Ryszard z Prokom Investments SA 13 015 518 45,70 (0,62) 13 015 518 45,70 (0,62) 2010-03-17
Krauze Ryszard z Prokom Investments SA 13 015 518 45,08 (2,34) 13 015 518 45,08 (2,34) 2010-03-17
Krauze Ryszard z Prokom Investments SA 13 015 518 (5 378 375) 42,74 (7,87) 13 015 518 (5 378 375) 42,74 (7,87) 2010-03-17
Krauze Ryszard z Prokom Investments SA 7 637 143 34,87 (8,06) 7 637 143 34,87 (8,06) 2010-02-26
Krauze Ryszard z Prokom Investments SA 7 637 143 (-1 000 000) 26,81 (-13,31) 7 637 143 (-1 000 000) 26,81 (-13,31) 2010-02-26
Krauze Ryszard z Prokom Investments SA 8 637 143 40,12 (0,68) 8 637 143 40,12 (0,68) 2010-01-15
Krauze Ryszard z Prokom Investments SA 8 637 143 (16 250) 39,44 (-0,60) 8 637 143 (16 250) 39,44 (-0,60) 2010-01-15
Krauze Ryszard z Prokom Investments SA 8 620 893 (-1 000 000) 40,04 (-4,65) 8 620 893 (-1 000 000) 40,04 (-4,65) 2010-01-08
Balicki Marcin 20 770 (-29 230) 0,06 (-0,16) 20 770 (-29 230) 0,06 (-0,16) 2009-12-31
Krauze Ryszard z Prokom Investments SA 9 620 893 (2 503 628) 44,69 (7,28) 9 620 893 (2 503 628) 44,69 (7,28) 2009-12-09
Krauze Ryszard z Prokom Investments SA 7 117 265 37,41 (4,35) 7 117 265 37,41 (4,35) 2009-11-19
Krauze Ryszard z Prokom Investments SA 7 117 265 (746 429) 33,06 (-3,83) 7 117 265 (746 429) 33,06 (-3,83) 2009-11-19
Gricuk Paweł 3 688 0,01 (0,01) 3 688 0,01 (0,01) 2009-11-16
Gricuk Paweł 3 688 0,00 (-0,01) 3 688 0,00 (-0,01) 2009-11-16
Gricuk Paweł 3 688 0,01 3 688 0,01 2009-11-16
Gricuk Paweł 3 688 0,01 3 688 0,01 2009-11-16
Gricuk Paweł 3 688 0,01 3 688 0,01 2009-11-16
Gricuk Paweł 3 688 0,01 3 688 0,01 2009-11-16
Gricuk Paweł 3 688 0,01 3 688 0,01 2009-11-16
Gricuk Paweł 3 688 0,01 3 688 0,01 2009-11-16
Gricuk Paweł 3 688 0,01 3 688 0,01 2009-11-16
Gricuk Paweł 3 688 0,01 3 688 0,01 2009-11-16
Gricuk Paweł 3 688 0,01 (0,01) 3 688 0,01 (0,01) 2009-11-16
Balicki Marcin 50 000 0,22 (0,05) 50 000 0,22 (0,05) 2009-11-16
Balicki Marcin 50 000 0,17 50 000 0,17 2009-11-16
Balicki Marcin 50 000 0,17 (0,01) 50 000 0,17 (0,01) 2009-11-16
Balicki Marcin 50 000 0,16 (-0,10) 50 000 0,16 (-0,10) 2009-11-16
Balicki Marcin 50 000 0,26 (0,03) 50 000 0,26 (0,03) 2009-11-16
Balicki Marcin 50 000 0,23 (0,23) 50 000 0,23 (0,23) 2009-11-16
Krauze Ryszard z Prokom Investments SA 6 370 836 36,89 (3,40) 6 370 836 36,89 (3,40) 2009-10-23
Krauze Ryszard z Prokom Investments SA 6 370 836 (-285 714) 33,49 (-5,05) 6 370 836 (-285 714) 33,49 (-5,05) 2009-10-23
Krauze Ryszard z Prokom Investments SA 6 656 550 (-460 715) 38,54 (-2,67) 6 656 550 (-460 715) 38,54 (-2,67) 2009-10-14
Krauze Ryszard z Prokom Investments SA 7 117 265 (-300 000) 41,21 (-4,52) 7 117 265 (-300 000) 41,21 (-4,52) 2009-10-08
Modecki Marek 1 000 0,00 1 000 0,00 2009-08-31
Modecki Marek 1 000 0,00 1 000 0,00 2009-08-31
Modecki Marek 1 000 0,00 1 000 0,00 2009-08-31
Modecki Marek 1 000 0,00 1 000 0,00 2009-08-31
Modecki Marek 1 000 0,00 1 000 0,00 2009-08-31
Modecki Marek 1 000 0,00 1 000 0,00 2009-08-31
Modecki Marek 1 000 0,00 1 000 0,00 2009-08-31
Modecki Marek 1 000 0,00 1 000 0,00 2009-08-31
Modecki Marek 1 000 0,00 1 000 0,00 2009-08-31
Modecki Marek 1 000 0,00 1 000 0,00 2009-08-31
Modecki Marek 1 000 0,00 1 000 0,00 2009-08-31
Modecki Marek 1 000 0,00 1 000 0,00 2009-08-31
Modecki Marek 1 000 0,00 1 000 0,00 2009-08-31
Krauze Ryszard z Prokom Investments SA 7 417 265 45,73 (2,78) 7 417 265 45,73 (2,78) 2009-08-31
Krauze Ryszard z Prokom Investments SA 7 417 265 42,95 (-14,82) 7 417 265 42,95 (-14,82) 2009-08-31
Nihonswi AG 570 000 (-580 445) 3,68 (-5,28) 570 000 (-580 445) 3,68 (-5,28) 2009-08-26
Nihonswi AG 1 150 445 8,96 (1,54) 1 150 445 8,96 (1,54) 2009-08-26
Nihonswi AG 1 150 445 (570 000) 7,42 (2,90) 1 150 445 (570 000) 7,42 (2,90) 2009-08-26
Krauze Ryszard z Prokom Investments SA 7 417 265 57,77 (9,88) 7 417 265 57,77 (9,88) 2009-08-26
Krauze Ryszard z Prokom Investments SA 7 417 265 (-570 000) 47,89 (-3,68) 7 417 265 (-570 000) 47,89 (-3,68) 2009-08-26
Krauze Ryszard z Prokom Investments SA 7 987 265 51,57 (-10,64) 7 987 265 51,57 (-10,64) 2009-08-26
Krauze Ryszard z Prokom Investments SA 7 987 265 (3 349 674) 62,21 (26,09) 7 987 265 (3 349 674) 62,21 (26,09) 2009-08-24
Transcontinental Fund Ltd. 192 900 (-600 000) 1,50 (-4,67) 192 900 (-600 000) 1,50 (-4,67) 2009-07-24
Nihonswi AG 580 445 (-25 000) 4,52 (-0,19) 580 445 (-25 000) 4,52 (-0,19) 2009-07-09
Nihonswi AG 605 445 (-501 870) 4,71 (-4,43) 605 445 (-501 870) 4,71 (-4,43) 2009-07-08
Szachniewicz Zbigniew 31 321 0,00 (-0,24) 31 321 0,00 (-0,24) 2009-06-30
Maciąg Grzegorz 21 321 0,00 (-0,16) 21 321 0,00 (-0,16) 2009-06-30
Górka Dariusz 51 321 0,00 (-0,39) 51 321 0,00 (-0,39) 2009-06-30
Wilski, Krzysztof Jan 31 321 0,16 (0,07) 31 321 0,16 (0,07) 2009-05-15
Wilski, Krzysztof Jan 31 321 0,09 (-0,05) 31 321 0,09 (-0,05) 2009-05-15
Wilski, Krzysztof Jan 31 321 0,14 (0,05) 31 321 0,14 (0,05) 2009-05-15
Wilski, Krzysztof Jan 31 321 0,09 (-0,05) 31 321 0,09 (-0,05) 2009-05-15
Wilski, Krzysztof Jan 31 321 0,14 (0,06) 31 321 0,14 (0,06) 2009-05-15
Wilski, Krzysztof Jan 31 321 0,08 (-0,03) 31 321 0,08 (-0,03) 2009-05-15
Wilski, Krzysztof Jan 31 321 0,11 (0,04) 31 321 0,11 (0,04) 2009-05-15
Wilski, Krzysztof Jan 31 321 0,07 (-0,03) 31 321 0,07 (-0,03) 2009-05-15
Wilski, Krzysztof Jan 31 321 0,10 (0,03) 31 321 0,10 (0,03) 2009-05-15
Wilski, Krzysztof Jan 31 321 0,07 (-0,17) 31 321 0,07 (-0,17) 2009-05-15
Wilski, Krzysztof Jan 31 321 0,24 (0,14) 31 321 0,24 (0,14) 2009-05-15
Wilski, Krzysztof Jan 31 321 0,10 (-0,09) 31 321 0,10 (-0,09) 2009-05-15
Wilski, Krzysztof Jan 31 321 0,19 (0,10) 31 321 0,19 (0,10) 2009-05-15
Wilski, Krzysztof Jan 31 321 0,09 (-0,09) 31 321 0,09 (-0,09) 2009-05-15
Wilski, Krzysztof Jan 31 321 0,18 (0,09) 31 321 0,18 (0,09) 2009-05-15
Wilski, Krzysztof Jan 31 321 (30 000) 0,09 (0,08) 31 321 (30 000) 0,09 (0,08) 2009-05-15
Szachniewicz Zbigniew 31 321 0,24 (0,04) 31 321 0,24 (0,04) 2009-05-15
Szachniewicz Zbigniew 31 321 (30 000) 0,20 (0,19) 31 321 (30 000) 0,20 (0,19) 2009-05-15
Raycliffe Resources Ltd. 700 297 5,45 (1,45) 700 297 5,45 (1,45) 2009-05-15
Raycliffe Resources Ltd. 700 297 (10) 4,00 (-1,45) 700 297 (10) 4,00 (-1,45) 2009-05-15
Maciąg Grzegorz 21 321 0,16 (0,03) 21 321 0,16 (0,03) 2009-05-15
Maciąg Grzegorz 21 321 (20 000) 0,13 (0,12) 21 321 (20 000) 0,13 (0,12) 2009-05-15
Gricuk Paweł 0 (-270 348) 0,00 (-2,10) 0 (-270 348) 0,00 (-2,10) 2009-05-15
Grelowski Maciej 31 321 0,18 (0,09) 31 321 0,18 (0,09) 2009-05-15
Grelowski Maciej 31 321 0,09 (0,04) 31 321 0,09 (0,04) 2009-05-15
Grelowski Maciej 31 321 0,05 (0,01) 31 321 0,05 (0,01) 2009-05-15
Grelowski Maciej 31 321 0,04 (0,03) 31 321 0,04 (0,03) 2009-05-15
Grelowski Maciej 31 321 0,01 (-0,15) 31 321 0,01 (-0,15) 2009-05-15
Grelowski Maciej 31 321 0,16 (0,07) 31 321 0,16 (0,07) 2009-05-15
Grelowski Maciej 31 321 0,09 (0,04) 31 321 0,09 (0,04) 2009-05-15
Grelowski Maciej 31 321 0,05 (0,01) 31 321 0,05 (0,01) 2009-05-15
Grelowski Maciej 31 321 0,04 (0,03) 31 321 0,04 (0,03) 2009-05-15
Grelowski Maciej 31 321 0,01 (-0,13) 31 321 0,01 (-0,13) 2009-05-15
Grelowski Maciej 31 321 0,14 (0,05) 31 321 0,14 (0,05) 2009-05-15
Grelowski Maciej 31 321 0,09 (0,04) 31 321 0,09 (0,04) 2009-05-15
Grelowski Maciej 31 321 0,05 (0,02) 31 321 0,05 (0,02) 2009-05-15
Grelowski Maciej 31 321 0,03 (-0,11) 31 321 0,03 (-0,11) 2009-05-15
Grelowski Maciej 31 321 0,14 (0,06) 31 321 0,14 (0,06) 2009-05-15
Grelowski Maciej 31 321 0,08 (0,04) 31 321 0,08 (0,04) 2009-05-15
Grelowski Maciej 31 321 0,04 (0,01) 31 321 0,04 (0,01) 2009-05-15
Grelowski Maciej 31 321 0,03 (-0,08) 31 321 0,03 (-0,08) 2009-05-15
Grelowski Maciej 31 321 0,11 (0,04) 31 321 0,11 (0,04) 2009-05-15
Grelowski Maciej 31 321 0,07 (0,03) 31 321 0,07 (0,03) 2009-05-15
Grelowski Maciej 31 321 0,04 (0,01) 31 321 0,04 (0,01) 2009-05-15
Grelowski Maciej 31 321 0,03 (-0,07) 31 321 0,03 (-0,07) 2009-05-15
Grelowski Maciej 31 321 0,10 (0,03) 31 321 0,10 (0,03) 2009-05-15
Grelowski Maciej 31 321 0,07 (0,03) 31 321 0,07 (0,03) 2009-05-15
Grelowski Maciej 31 321 0,04 (0,02) 31 321 0,04 (0,02) 2009-05-15
Grelowski Maciej 31 321 0,02 (-0,22) 31 321 0,02 (-0,22) 2009-05-15
Grelowski Maciej 31 321 0,24 (0,14) 31 321 0,24 (0,14) 2009-05-15
Grelowski Maciej 31 321 0,10 (0,04) 31 321 0,10 (0,04) 2009-05-15
Grelowski Maciej 31 321 0,06 (0,02) 31 321 0,06 (0,02) 2009-05-15
Grelowski Maciej 31 321 0,04 (0,03) 31 321 0,04 (0,03) 2009-05-15
Grelowski Maciej 31 321 0,01 (-0,18) 31 321 0,01 (-0,18) 2009-05-15
Grelowski Maciej 31 321 0,19 (0,10) 31 321 0,19 (0,10) 2009-05-15
Grelowski Maciej 31 321 0,09 (0,04) 31 321 0,09 (0,04) 2009-05-15
Grelowski Maciej 31 321 0,05 (0,01) 31 321 0,05 (0,01) 2009-05-15
Grelowski Maciej 31 321 0,04 (0,03) 31 321 0,04 (0,03) 2009-05-15
Grelowski Maciej 31 321 (30 000) 0,01 31 321 (30 000) 0,01 2009-05-15
Górka Dariusz 51 321 0,39 (0,06) 51 321 0,39 (0,06) 2009-05-15
Górka Dariusz 51 321 (50 000) 0,33 (0,32) 51 321 (50 000) 0,33 (0,32) 2009-05-15
Balicki Marcin 0 (-13 517) 0,00 (-0,10) 0 (-13 517) 0,00 (-0,10) 2009-05-15
Wilski, Krzysztof Jan 1 321 0,01 (-0,01) 1 321 0,01 (-0,01) 2009-05-05
Transcontinental Fund Ltd. 792 900 6,17 (-7,46) 792 900 6,17 (-7,46) 2009-05-05
Szachniewicz Zbigniew 1 321 0,01 (-0,01) 1 321 0,01 (-0,01) 2009-05-05
Raycliffe Resources Ltd. 700 287 5,45 (-0,33) 700 287 5,45 (-0,33) 2009-05-05
Nihonswi AG 1 107 315 9,14 (0,52) 1 107 315 9,14 (0,52) 2009-05-05
Nihonswi AG 1 107 315 (-45 000) 8,62 (-0,89) 1 107 315 (-45 000) 8,62 (-0,89) 2009-05-05
Maciąg Grzegorz 1 321 0,01 (-0,01) 1 321 0,01 (-0,01) 2009-05-05
Landsgate Marketing Ltd. 655 548 5,10 (1,10) 655 548 5,10 (1,10) 2009-05-05
Landsgate Marketing Ltd. 655 548 4,00 (-1,41) 655 548 4,00 (-1,41) 2009-05-05
Krauze Ryszard z Prokom Investments SA 4 637 591 (-591 425) 36,12 (-4,60) 4 637 591 (-591 425) 36,12 (-4,60) 2009-05-05
Krauze Ryszard z Prokom Investments SA 5 229 016 (591 425) 40,72 (2,42) 5 229 016 (591 425) 40,72 (2,42) 2009-05-05
Gricuk Paweł 270 348 2,10 (-0,88) 270 348 2,10 (-0,88) 2009-05-05
Grelowski Maciej 1 321 0,01 (-0,01) 1 321 0,01 (-0,01) 2009-05-05
Górka Dariusz 1 321 0,01 (-0,01) 1 321 0,01 (-0,01) 2009-05-05
Balicki Marcin 13 517 0,10 (-0,04) 13 517 0,10 (-0,04) 2009-05-05
Nihonswi AG 1 152 315 (-203 933) 9,51 (-1,69) 1 152 315 (-203 933) 9,51 (-1,69) 2009-05-04
Nihonswi AG 1 356 248 (526 220) 11,20 (4,35) 1 356 248 (526 220) 11,20 (4,35) 2009-04-20
Nihonswi AG 830 028 (-167 911) 6,85 (-1,39) 830 028 (-167 911) 6,85 (-1,39) 2009-04-18
Nihonswi AG 997 939 (-40 000) 8,24 (-0,33) 997 939 (-40 000) 8,24 (-0,33) 2009-03-24
Nihonswi AG 1 037 939 (-150 292) 8,57 (-4,56) 1 037 939 (-150 292) 8,57 (-4,56) 2009-03-23
Krauze Ryszard z Prokom Investments SA 4 637 591 (3 575) 38,30 (-12,91) 4 637 591 (3 575) 38,30 (-12,91) 2009-03-16
Raycliffe Resources Ltd. 700 287 5,78 700 287 5,78 2009-03-12
Landsgate Marketing Ltd. 655 548 5,41 655 548 5,41 2009-03-12
Gricuk Paweł 270 348 2,98 (0,75) 270 348 2,98 (0,75) 2009-03-02
Gricuk Paweł 270 348 (246 031) 2,23 (1,82) 270 348 (246 031) 2,23 (1,82) 2009-03-02
Balicki Marcin 13 517 (12 301) 0,14 (0,12) 13 517 (12 301) 0,14 (0,12) 2009-03-02
Krauze Ryszard z Prokom Investments SA 4 634 016 51,21 (12,94) 4 634 016 51,21 (12,94) 2009-02-16
Krauze Ryszard z Prokom Investments SA 4 634 016 (2 087 234) 38,27 (-1,84) 4 634 016 (2 087 234) 38,27 (-1,84) 2009-02-16
Krauze Ryszard z Prokom Investments SA 2 546 782 40,11 (11,97) 2 546 782 40,11 (11,97) 2009-02-09
Krauze Ryszard z Prokom Investments SA 2 546 782 (30 519) 28,14 (-11,49) 2 546 782 (30 519) 28,14 (-11,49) 2009-02-09
Nihonswi AG 1 188 231 13,13 (3,32) 1 188 231 13,13 (3,32) 2009-02-03
Nihonswi AG 1 188 231 (-10 000) 9,81 (-3,43) 1 188 231 (-10 000) 9,81 (-3,43) 2009-02-03
Nihonswi AG 1 198 231 (-123 100) 13,24 (-7,57) 1 198 231 (-123 100) 13,24 (-7,57) 2009-02-02
Krauze Ryszard z Prokom Investments SA 2 516 263 (25 533) 39,63 (0,40) 2 516 263 (25 533) 39,63 (0,40) 2009-01-28
Grablewski Zenon 12 159 0,00 (-0,20) 12 159 0,00 (-0,20) 2009-01-16
Nihonswi AG 1 321 331 20,81 (6,21) 1 321 331 20,81 (6,21) 2009-01-13
Nihonswi AG 1 321 331 (-15 000) 14,60 (-6,45) 1 321 331 (-15 000) 14,60 (-6,45) 2009-01-13
Nihonswi AG 1 336 331 (-120 429) 21,05 (-1,89) 1 336 331 (-120 429) 21,05 (-1,89) 2009-01-12
Krauze Ryszard z Prokom Investments SA 2 490 730 (-100 000) 39,23 (-1,58) 2 490 730 (-100 000) 39,23 (-1,58) 2008-11-14
Krauze Ryszard z Prokom Investments SA 2 590 730 (103 586) 40,81 (0,46) 2 590 730 (103 586) 40,81 (0,46) 2008-11-07
Krauze Ryszard z Prokom Investments SA 2 487 144 (-103 586) 40,35 (-1,68) 2 487 144 (-103 586) 40,35 (-1,68) 2008-11-07
Krauze Ryszard z Prokom Investments SA 2 590 730 42,03 2 590 730 42,03 2008-11-07
Nihonswi AG 1 456 760 (-4 600) 22,94 (-0,08) 1 456 760 (-4 600) 22,94 (-0,08) 2008-11-06
Nihonswi AG 1 461 360 (-279 104) 23,02 (-5,21) 1 461 360 (-279 104) 23,02 (-5,21) 2008-11-05
Nihonswi AG 1 740 464 28,23 (0,82) 1 740 464 28,23 (0,82) 2008-10-09
Nihonswi AG 1 740 464 (100 000) 27,41 (0,80) 1 740 464 (100 000) 27,41 (0,80) 2008-10-09
Krauze Ryszard z Prokom Investments SA 2 590 730 (-58 824) 42,03 (-0,95) 2 590 730 (-58 824) 42,03 (-0,95) 2008-08-14
Nihonswi AG 1 640 464 (58 824) 26,61 (0,95) 1 640 464 (58 824) 26,61 (0,95) 2008-07-23
Nihonswi AG 1 581 640 (360 447) 25,66 (5,85) 1 581 640 (360 447) 25,66 (5,85) 2008-06-09
Krauze Ryszard z Prokom Investments SA 2 649 554 (-214 246) 42,98 (-3,48) 2 649 554 (-365 390) 42,98 (-5,93) 2008-06-09
Nihonswi AG 1 221 193 (4 943) 19,81 (-3,19) 1 221 193 (4 943) 19,81 (-3,19) 2008-04-10
Krauze Ryszard z Prokom Investments SA 2 863 800 (-151 144) 46,46 (-2,45) 3 014 944 48,91 2008-03-31
Krauze Ryszard z Prokom Investments SA 3 014 944 48,91 (-2,42) 3 014 944 48,91 (-2,42) 2008-03-31
Krauze Ryszard z Prokom Investments SA 3 014 944 51,33 (2,42) 3 014 944 51,33 (2,42) 2008-03-06
Krauze Ryszard z Prokom Investments SA 3 014 944 (151 144) 48,91 (0,15) 3 014 944 (151 144) 48,91 (0,15) 2008-03-06
Krauze Ryszard z Prokom Investments SA 2 863 800 (-5 000) 48,76 (-5,51) 2 863 800 (-5 000) 48,76 (-5,51) 2008-02-29
Wilski, Krzysztof Jan 1 321 0,02 1 321 0,02 2007-08-14
Szachniewicz Zbigniew 1 321 0,02 1 321 0,02 2007-08-14
Maciąg Grzegorz 1 321 0,02 1 321 0,02 2007-08-14
Gricuk Paweł 24 317 0,41 24 317 0,41 2007-08-14
Grelowski Maciej 1 321 0,02 1 321 0,02 2007-08-14
Grablewski Zenon 12 159 0,20 12 159 0,20 2007-08-14
Górka Dariusz 1 321 0,02 1 321 0,02 2007-08-14
Balicki Marcin 1 216 0,02 1 216 0,02 2007-08-14
Transcontinental Fund Ltd. 792 900 13,63 (0,13) 792 900 13,63 (0,13) 2006-12-29
Transcontinental Fund Ltd. 792 900 13,50 (0,64) 792 900 13,50 (0,64) 2006-12-29
Transcontinental Fund Ltd. 792 900 12,86 (0,37) 792 900 12,86 (0,37) 2006-12-29
Transcontinental Fund Ltd. 792 900 12,49 (3,73) 792 900 12,49 (3,73) 2006-12-29
Transcontinental Fund Ltd. 792 900 8,76 (2,22) 792 900 8,76 (2,22) 2006-12-29
Transcontinental Fund Ltd. 792 900 6,54 (-8,45) 792 900 6,54 (-8,45) 2006-12-29
Transcontinental Fund Ltd. 792 900 14,99 792 900 14,99 2006-12-29
Nihonswi AG 1 216 250 23,00 (2,09) 1 216 250 23,00 (2,09) 2006-12-29
Nihonswi AG 1 216 250 20,91 (0,21) 1 216 250 20,91 (0,21) 2006-12-29
Nihonswi AG 1 216 250 20,70 (0,97) 1 216 250 20,70 (0,97) 2006-12-29
Nihonswi AG 1 216 250 19,73 1 216 250 19,73 2006-12-29
Krauze Ryszard z Prokom Investments SA 2 868 800 54,27 (4,94) 2 868 800 54,27 (4,94) 2006-12-29
Krauze Ryszard z Prokom Investments SA 2 868 800 49,33 (0,49) 2 868 800 49,33 (0,49) 2006-12-29
Krauze Ryszard z Prokom Investments SA 2 868 800 48,84 2 868 800 48,84 2006-12-29
Advastor Services Ltd. 264 300 5,00 (0,46) 264 300 5,00 (0,46) 2006-12-29
Advastor Services Ltd. 264 300 4,54 264 300 4,54 2006-12-29

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2016-10-25 Split 16:1
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.