83,0000 zł
-2,12% -1,8000 zł
Polenergia S.A. (PEP)

Komunikaty spółki - PEP

UDZIAŁ SPÓŁKI ZALEŻNEJ POLENERGIA S.A. W AUKCJI GŁÓWNEJ W RAMACH RYNKU MOCY NA ROK DOSTAW 2027
ZŁOŻENIE POZWU PRZEZ SPÓŁKĘ ZALEŻNĄ POLENERGIA S.A. – POLENERGIA OBRÓT S.A. PRZECIWKO JERONIMO MARTINS POLSKA S.A.
Wyniki finansowe
WYROK SĄDU APELACYJNEGO W GDAŃSKU ODDALAJĄCY APELACJĘ POZWANEGO W SPRAWIE Z POWÓDZTWA AMON SP. Z O.O. O USTALENIE BEZSKUTECZNOŚCI OŚWIADCZEŃ O WYPOWIEDZENIU UMÓW ORAZ O ZAPŁATĘ ODSZKODOWANIA
WSTĘPNE WYBRANE SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE ZA DZIEWIĘĆ MIESIĘCY 2022 ROKU
POWOŁANIE CZŁONKA RADY NADZORCZEJ POLENERGIA S.A.
REZYGNACJA Z PEŁNIENIA FUNKCJI CZŁONKA RADY NADZORCZEJ POLENERGIA S.A.
ZAWARCIE UMOWY O DOFINANSOWANIE
ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE STANU POSIADANIA
ZWIĘKSZENIE LIMITU ZAANGAŻOWANIA W RAMACH UMOWY POŻYCZKI ZAWARTEJ ZE SPÓŁKĄ ZALEŻNĄ EMITENTA
DECYZJA PREZESA UOKIK O WYDANIU ZGODY NA KONCENTRACJĘ POPRZEZ UTWORZENIE WSPÓLNEGO PRZEDSIĘBIORCY (JOINT VENTURE) PRZEZ POLENERGIA S.A. ORAZ MODUS ENERGY AB
Wyniki finansowe
WSTĘPNE WYBRANE SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2022
OTRZYMANIE PRZEZ SPÓŁKĘ ZALEŻNĄ WEZWANIA DO ZAPŁATY
Wyniki finansowe
PEP -2,12% 83,00
2023-03-21 17:00:00

Kalendarium

  • Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok.

  • NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela z prawem poboru, oferty publicznej akcji nowej emisji, zmiany statutu oraz zmiany "Polityki wynagrodzeń członków zarządu i RN".

  • Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2023 roku.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.