Komunikaty spółki - PEMUG

Wyniki finansowe
Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PME S.A.
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PME S.A.
Rezygnacja osoby nadzorującej
Zawiadomienie od Pana Tomasza Domogały w trybie art. 69 w zw. z art. 69a ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorgnizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
Zawiadomienie od TDJ S.A. w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
Informacja o transakcji na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR
Informacja o transakcji na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR
Powołanie osób nadzorujących
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ PME S.A.
Treść uchwał podjętych przez ZWZ PME S.A.
Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały dotyczącego sprawy objętej porządkiem obrad ZWZ oraz zgłoszenie kandydatur na członka Rady Nadzorczej PME S.A.
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie PME S.A.
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PME S.A.
Wyniki finansowe
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.