18,5000 zł
-2,37% -0,4500 zł
Private Equity Managers (PEM)

Akcjonariat - PEMANAGER

Dane ogólne

Kapitalizacja: 63 339 726,5 Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji: 3 423 769 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 1 574 080
Liczba głosów na WZA: 3 423 769 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 45,98%
Kapitał akcyjny: 3 423 769,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 1 574 080
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 45,98%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 54,02%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
MCI Management sp. z o.o. ZWZ 1 296 159 (37,85%) 1 296 159 (37,85%) 2019-06-28 -
AMC III Moon BV NWZ 277 921 (8,11%) 277 921 (8,11%) 2017-01-09 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
wykluczenie akcji z obrotu

KDPW:
KRS:
GPW:


2021-06-29
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria G 62 326
1,00 3 423 769
3 423 769,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-06-28
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria F 26 389
1,00 3 361 443
3 361 443,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-06-28
seria A - założycielskie 2010-10-28 100 000
100 000,00
1,00 1,00 100 000
100 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2015-03-11
2011-11-25
2015-04-09
seria B - subskrypcja prywatna 2011-11-08 500 000
500 000,00
1,00 1,00 600 000
600 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2015-03-11
2011-11-21
2015-04-09
seria C - subskrypcja prywatna 2012-01-12 5 056 000
10 112 000,00
1,00 2,00 5 656 000
5 656 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2015-03-11
2012-03-06
2015-04-09
seria D - subskrypcja prywatna 2012-03-13 7 250 000
7 250 000,00
1,00 1,00 12 906 000
12 906 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2015-03-11
2012-04-17
2015-04-09
seria E - subskrypcja prywatna 2012-05-17 4 439 561
88 791 220,00
1,00 20,00 17 345 561
17 345 561,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2015-03-11
2012-06-06
2015-04-09
obniżenie kapitału umorzenie akcji 2013-12-18 -14 010 507
1,00 3 335 054
3 335 054,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-03-31
seria G - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii B1-B5 2014-03-31 333 506
19 213 280,66
1,00 57,61
KDPW:
KRS:
GPW:


seria F - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii A 2014-03-31 166 752
9 606 582,72
1,00 57,61
KDPW:
KRS:
GPW:


seria H - subskrypcja prywatna za obligacje zamienne 2015-02-07 5 850
1,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria I - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii C 2016-05-23 82 200
1,00
KDPW:
KRS:
GPW:


połączenie z MCI Capital ASI SA 2021-04-20

KDPW:
KRS:
GPW:

2021-06-21

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
MCI Capital ASI SA 425 483 (20 467) 12,43 (0,60) 425 483 (20 467) 12,43 (0,60) 2020-08-03
MCI Capital ASI SA 405 016 (25 973) 11,83 (0,76) 405 016 (25 973) 11,83 (0,76) 2020-07-07
MCI Management sp. z o.o. ZWZ 1 296 159 (8 884) 37,86 (0,26) 1 296 159 (8 584) 37,91 (0,28) 2019-06-28
MCI Capital ASI SA ZWZ 379 043 (1 086) 11,07 (0,03) 379 043 (1 086) 11,07 (0,02) 2019-06-28
Smorszczewski Cezary wraz z CKS Inwestycje sp. z o.o. 386 505 (-82 000) 11,29 (-2,39) 386 505 (-82 000) 11,29 (-2,40) 2018-12-21
TFI PZU SA portfele 1 631 0,05 1 631 0,05 2018-06-30
Quercus TFI SA portfele 4 448 (-128 183) 0,13 (-3,74) 4 448 (-128 183) 0,13 (-3,75) 2018-06-30
MCI Capital ASI SA ZWZ 377 957 (27 316) 11,04 (0,53) 377 957 (27 316) 11,05 (0,54) 2018-06-28
TFI PZU SA portfele 1 631 0,05 1 631 0,05 2017-12-31
Quercus TFI SA portfele 132 631 3,87 132 631 3,88 2017-12-31
Smorszczewski Cezary wraz z CKS Inwestycje sp. z o.o. 468 505 (-75 500) 13,68 (-2,21) 468 505 (-75 500) 13,69 (-2,20) 2017-12-27
Smorszczewski Cezary wraz z CKS Inwestycje sp. z o.o. 544 005 (103 460) 15,89 (3,02) 544 005 (103 460) 15,89 (3,02) 2017-11-16
Smorszczewski Cezary wraz z CKS Inwestycje sp. z o.o. 440 545 (-103 460) 12,87 (-3,02) 440 545 (-103 460) 12,87 (-3,02) 2017-11-15
Smorszczewski Cezary wraz z CKS Inwestycje sp. z o.o.; NWZ 544 005 (26 389) 15,89 (0,37) 544 005 (26 389) 15,89 (0,37) 2017-01-09
AMC III Moon BV NWZ 277 921 (-100 000) 8,12 (-2,88) 277 921 (-100 000) 8,12 (-2,88) 2017-01-09
MCI Management sp. z o.o. 1 287 275 (26 389) 37,60 (-0,21) 1 287 575 (26 689) 37,63 (-0,18) 2016-11-03
AMC III Moon BV ZWZ 377 921 11,00 (-0,33) 377 921 11,00 (-0,33) 2016-05-23
AMC III Moon BV ZWZ 377 921 (100 000) 11,33 (3,00) 377 921 (100 000) 11,33 (3,00) 2016-05-23
MCI Capital ASI SA WZA 350 641 10,51 (0,27) 350 641 10,51 (0,26) 2015-12-30
MCI Capital ASI SA 350 641 (8 680) 10,24 (-0,01) 350 641 (8 680) 10,25 2015-12-30
Smorszczewski Cezary wraz z CKS Inwestycje sp. z o.o. 517 616 15,52 (0,40) 517 616 15,52 (0,40) 2015-07-09
Smorszczewski Cezary wraz z CKS Inwestycje sp. z o.o. 517 616 15,12 (-0,40) 517 616 15,12 (-0,40) 2015-07-09
Subfundusz MCI.EuroVentures 1.0. 0 (-411 863) 0,00 (-12,34) 0 (-411 863) 0,00 (-12,34) 2015-04-08
MCI Management sp. z o.o. 1 260 886 37,81 (0,98) 1 260 886 37,81 (0,98) 2015-04-08
MCI Management sp. z o.o. 1 260 886 (20) 36,83 (-0,97) 1 260 886 (20) 36,83 (-0,97) 2015-04-08
MCI Management sp. z o.o. 1 260 866 (61 325) 37,80 (1,84) 1 260 866 (61 325) 37,80 (1,84) 2015-04-08
Subfundusz MCI.EuroVentures 1.0. 411 863 12,34 411 863 12,34 2015-03-11
Smorszczewski Cezary 517 616 15,52 517 616 15,52 2015-03-11
MCI Management sp. z o.o. 1 199 541 35,96 1 199 541 35,96 2015-03-11
MCI Capital ASI SA 341 961 10,25 341 961 10,25 2015-03-11
AMC III Moon BV 277 921 8,33 277 921 8,33 2015-03-11

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2018-10-09 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,93 zł
2018-07-09 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,93 zł
2017-11-16 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,93 zł
2017-09-08 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,93 zł
2016-09-30 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 6,41 zł
2016-07-15 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 8,00 zł
2016-06-29 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 14,41 zł
2015-07-24 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 12,04 zł
2015-07-10 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 12,04 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.