10,6500 zł
-2,74% -0,3000 zł
Private Equity Managers (PEM)

Akcjonariat - PEMANAGER

Dane ogólne

Kapitalizacja: 36 463 139,85 Liczba dużych akcjonariuszy: 4
Liczba akcji: 3 423 769 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 2 339 628
Liczba głosów na WZA: 3 423 769 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 68,33%
Kapitał akcyjny: 3 423 769,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 2 339 628
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 68,33%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 31,67%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
MCI Management sp. z o.o. ZWZ 1 296 159 (37,86%) 1 296 159 (37,86%) 2019-06-28 -
Smorszczewski Cezary wraz z CKS Inwestycje sp. z o.o. 386 505 (11,29%) 386 505 (11,29%) 2018-12-21 -
MCI Capital SA ZWZ 379 043 (11,07%) 379 043 (11,07%) 2019-06-28 -
AMC III Moon BV NWZ 277 921 (8,12%) 277 921 (8,12%) 2017-01-09 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria G 62 326
0,00
1,00 0,00 3 423 769
3 423 769,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-06-28
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria F 26 389
0,00
1,00 0,00 3 361 443
3 361 443,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-06-28
seria A - założycielskie 2010-10-28 100 000
100 000,00
1,00 1,00 100 000
100 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2015-03-11
2011-11-25
2015-04-09
seria B - subskrypcja prywatna 2011-11-08 500 000
500 000,00
1,00 1,00 600 000
600 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2015-03-11
2011-11-21
2015-04-09
seria C - subskrypcja prywatna 2012-01-12 5 056 000
10 112 000,00
1,00 2,00 5 656 000
5 656 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2015-03-11
2012-03-06
2015-04-09
seria D - subskrypcja prywatna 2012-03-13 7 250 000
7 250 000,00
1,00 1,00 12 906 000
12 906 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2015-03-11
2012-04-17
2015-04-09
seria E - subskrypcja prywatna 2012-05-17 4 439 561
88 791 220,00
1,00 20,00 17 345 561
17 345 561,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2015-03-11
2012-06-06
2015-04-09
obniżenie kapitału umorzenie akcji 2013-12-18 -14 010 507
0,00
1,00 0,00 3 335 054
3 335 054,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-03-31
seria G - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii B1-B5 2014-03-31 333 506
19 213 280,66
1,00 57,61 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria F - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii A 2014-03-31 166 752
9 606 582,72
1,00 57,61 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria H - subskrypcja prywatna za obligacje zamienne 2015-02-07 5 850
0,00
1,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria I - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii C 2016-05-23 82 200
0,00
1,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Private Equity Managers SA 0 (-4 794) 0,00 (-0,14) 0 (-4 794) 0,00 (-0,14) 2019-09-30
MCI Management sp. z o.o. ZWZ 1 296 159 (8 884) 37,86 (0,26) 1 296 159 (8 584) 37,91 (0,29) 2019-06-28
MCI Capital SA ZWZ 379 043 (1 086) 11,07 (0,03) 379 043 (1 086) 11,09 (0,04) 2019-06-28
Smorszczewski Cezary wraz z CKS Inwestycje sp. z o.o. 386 505 (-82 000) 11,29 (-2,39) 386 505 (-82 000) 11,30 (-2,39) 2018-12-21
TFI PZU SA portfele 1 631 0,05 1 631 0,05 2018-06-30
Santander TFI SA portfele 118 913 3,47 118 913 3,47 (-0,01) 2018-06-30
Quercus TFI SA portfele 4 448 (-128 183) 0,13 (-3,74) 4 448 (-128 183) 0,13 (-3,75) 2018-06-30
Millennium TFI SA portfele 37 849 (-2 040) 1,11 (-0,06) 37 849 (-2 040) 1,11 (-0,06) 2018-06-30
BPS TFI SA portfele 37 (-3 663) 0,00 (-0,11) 37 (-3 663) 0,00 (-0,11) 2018-06-30
Aviva Investors Poland TFI SA portfele 73 (-72 927) 0,00 (-2,13) 73 (-72 927) 0,00 (-2,13) 2018-06-30
MCI Capital SA ZWZ 377 957 (27 316) 11,04 (0,80) 377 957 (27 316) 11,05 (0,80) 2018-06-28
Private Equity Managers SA 4 794 (-59 000) 0,14 (-1,72) 4 794 (1 000) 0,14 (0,03) 2018-06-11
Private Equity Managers SA 63 794 (60 060) 1,86 (1,75) 3 794 (60) 0,11 2018-06-01
Private Equity Managers SA 3 734 (75) 0,11 3 734 (75) 0,11 2018-05-29
Private Equity Managers SA 3 659 (60) 0,11 3 659 (60) 0,11 2018-05-24
Private Equity Managers SA 3 599 (40) 0,11 (0,01) 3 599 (40) 0,11 (0,01) 2018-05-21
Private Equity Managers SA 3 559 (55) 0,10 3 559 (55) 0,10 2018-04-18
Private Equity Managers SA 3 504 (85) 0,10 3 504 (85) 0,10 2018-04-13
Private Equity Managers SA 3 419 (150) 0,10 3 419 (150) 0,10 2018-04-11
Private Equity Managers SA 3 269 (90) 0,10 (0,01) 3 269 (90) 0,10 (0,01) 2018-02-19
Private Equity Managers SA 3 179 (25) 0,09 3 179 (25) 0,09 2018-02-16
Private Equity Managers SA 3 154 (50) 0,09 3 154 (50) 0,09 2018-02-13
Private Equity Managers SA 3 104 (50) 0,09 3 104 (50) 0,09 2018-02-12
Private Equity Managers SA 3 054 (45) 0,09 3 054 (45) 0,09 2018-02-08
Private Equity Managers SA 3 009 (300) 0,09 (0,01) 3 009 (300) 0,09 (0,01) 2018-02-06
Private Equity Managers SA 2 709 (140) 0,08 2 709 (140) 0,08 2018-02-01
Private Equity Managers SA 2 569 (140) 0,08 (0,01) 2 569 (140) 0,08 (0,01) 2018-01-31
Private Equity Managers SA 2 429 (500) 0,07 (0,01) 2 429 (500) 0,07 (0,01) 2018-01-30
Private Equity Managers SA 1 929 (368) 0,06 (0,01) 1 929 (368) 0,06 (0,01) 2018-01-23
TFI PZU SA portfele 1 631 0,05 1 631 0,05 2017-12-31
Santander TFI SA portfele 118 913 3,47 118 913 3,48 2017-12-31
Quercus TFI SA portfele 132 631 3,87 132 631 3,88 2017-12-31
NN Investment Partners TFI SA portfele 2 198 0,06 2 198 0,06 2017-12-31
Millennium TFI SA portfele 39 889 1,17 39 889 1,17 2017-12-31
BPS TFI SA portfele 3 700 0,11 3 700 0,11 2017-12-31
Aviva Investors Poland TFI SA portfele 73 000 2,13 73 000 2,13 2017-12-31
Private Equity Managers SA 1 561 (66) 0,05 (0,01) 1 561 (66) 0,05 (0,01) 2017-12-28
Smorszczewski Cezary wraz z CKS Inwestycje sp. z o.o. 468 505 13,68 468 505 13,69 2017-12-27
Smorszczewski Cezary wraz z CKS Inwestycje sp. z o.o. 468 505 13,68 468 505 13,69 2017-12-27
Smorszczewski Cezary wraz z CKS Inwestycje sp. z o.o. 468 505 13,68 468 505 13,69 2017-12-27
Smorszczewski Cezary wraz z CKS Inwestycje sp. z o.o. 468 505 13,68 468 505 13,69 2017-12-27
Smorszczewski Cezary wraz z CKS Inwestycje sp. z o.o. 468 505 (-75 500) 13,68 (-2,21) 468 505 (-75 500) 13,69 (-2,20) 2017-12-27
Private Equity Managers SA 1 495 (35) 0,04 1 495 (35) 0,04 2017-12-21
Private Equity Managers SA 1 460 (1 000) 0,04 (0,03) 1 460 (1 000) 0,04 (0,03) 2017-12-01
Smorszczewski Cezary wraz z CKS Inwestycje sp. z o.o. 544 005 (103 460) 15,89 (3,02) 544 005 (103 460) 15,89 (3,02) 2017-11-16
Smorszczewski Cezary wraz z CKS Inwestycje sp. z o.o. 440 545 (-103 460) 12,87 (-3,02) 440 545 (-103 460) 12,87 (-3,02) 2017-11-15
Private Equity Managers SA 460 0,01 460 0,01 2017-11-10
Smorszczewski Cezary wraz z CKS Inwestycje sp. z o.o.; NWZ 544 005 (26 389) 15,89 (0,37) 544 005 (26 389) 15,89 (0,37) 2017-01-09
AMC III Moon BV NWZ 277 921 8,12 277 921 8,12 2017-01-09
AMC III Moon BV NWZ 277 921 8,12 277 921 8,12 2017-01-09
AMC III Moon BV NWZ 277 921 (-100 000) 8,12 (-2,88) 277 921 (-100 000) 8,12 (-2,88) 2017-01-09
MCI Management sp. z o.o. 1 287 275 37,60 1 287 575 37,62 (-0,01) 2016-11-03
MCI Management sp. z o.o. 1 287 275 37,60 1 287 575 37,63 2016-11-03
MCI Management sp. z o.o. 1 287 275 37,60 1 287 575 37,63 (0,02) 2016-11-03
MCI Management sp. z o.o. 1 287 275 (26 409) 37,60 (-0,20) 1 287 575 (26 709) 37,61 (-0,19) 2016-11-03
AMC III Moon BV ZWZ 377 921 11,00 (-0,33) 377 921 11,00 (-0,33) 2016-05-23
AMC III Moon BV ZWZ 377 921 11,33 (0,29) 377 921 11,33 (0,29) 2016-05-23
AMC III Moon BV ZWZ 377 921 (100 000) 11,04 (2,71) 377 921 (100 000) 11,04 (2,71) 2016-05-23
MCI Capital SA 350 641 10,24 (-0,27) 350 641 10,25 (-0,26) 2015-12-30
MCI Capital SA WZA 350 641 10,51 (0,27) 350 641 10,51 (0,27) 2015-12-30
MCI Capital SA WZA 350 641 10,24 (0,24) 350 641 10,24 (0,24) 2015-12-30
MCI Capital SA 350 641 10,00 (-0,24) 350 641 10,00 (-0,25) 2015-12-30
MCI Capital SA 350 641 10,24 350 641 10,25 2015-12-30
MCI Capital SA 350 641 (8 680) 10,24 (-0,01) 350 641 (8 680) 10,25 2015-12-30
Smorszczewski Cezary wraz z CKS Inwestycje sp. z o.o. 517 616 15,52 (0,40) 517 616 15,52 (0,40) 2015-07-09
Smorszczewski Cezary wraz z CKS Inwestycje sp. z o.o. 517 616 15,12 (-0,40) 517 616 15,12 (-0,40) 2015-07-09
Subfundusz MCI.EuroVentures 1.0. 0 (-411 863) 0,00 (-12,34) 0 (-411 863) 0,00 (-12,34) 2015-04-08
MCI Management sp. z o.o. 1 260 866 (-20) 37,80 (-0,01) 1 260 866 (-20) 37,80 (-0,01) 2015-04-08
MCI Management sp. z o.o. 1 260 886 37,81 (0,98) 1 260 886 37,81 (0,98) 2015-04-08
MCI Management sp. z o.o. 1 260 886 (61 345) 36,83 (0,87) 1 260 886 (61 345) 36,83 (0,87) 2015-04-08
Subfundusz MCI.EuroVentures 1.0. 411 863 12,34 411 863 12,34 2015-03-11
Smorszczewski Cezary 517 616 15,52 517 616 15,52 2015-03-11
MCI Management sp. z o.o. 1 199 541 35,96 1 199 541 35,96 2015-03-11
MCI Capital SA 341 961 10,25 341 961 10,25 2015-03-11
AMC III Moon BV 277 921 8,33 277 921 8,33 2015-03-11
Ogółem 3 335 054 0 3 335 054 0 2014-03-31

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2018-10-09 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,93 zł
2018-07-09 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,93 zł
2017-11-16 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,93 zł
2017-09-08 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,93 zł
2016-09-30 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 6,41 zł
2016-07-15 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 8,00 zł
2016-06-29 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 14,41 zł
2015-07-24 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 12,04 zł
2015-07-10 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 12,04 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.