16,4000 zł
0,61% 0,1000 zł
P.A. Nova SA (NVA)

Komunikaty spółki - PANOVA

Przeniesienie praw i obowiązków wynikających z umowy o roboty budowlane
Rejestracja połączenia Emitenta ze spółką zależną Galeria Zamoyska Sp. z o.o. przez sąd rejestrowy
P.A. Nova Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
Zawarcie aneksu do umowy o kredyt w rachunku bieżącym
Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu P.A. NOVA S.A.
Wybór Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej P.A. NOVA S.A.
Powołanie osób zarządzających
Powołanie osób nadzorujących
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.A. Nova S.A.
Zgłoszenie kandydatury na członka Rady Nadzorczej Emitenta
Zgłoszenie kandydatury na członka Rady Nadzorczej Emitenta
Zawarcie umowy najmu powierzchni handlowej
Zgłoszenie kandydatury na członka Rady Nadzorczej Emitenta
Zgłoszenie kandydatury na członka Rady Nadzorczej Emitenta
Wyniki finansowe
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.