1,2700 zł
2,42% 0,0300 zł
Pamapol SA (PMP)

Komunikaty spółki - PAMAPOL

Zawarcie przez Emitenta i spółki zależne aneksu do umowy kredytu konsorcjalnego
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PAMAPOL S.A. na dzień 30 lipca 2020 roku wraz z projektami uchwał
Decyzja Zarządu Pamapol S.A. o wprowadzeniu do porządku obrad najbliższego ZWZ punktu dotyczącego podjęcia uchwały uchylającej Uchwałę Delistingową
Wyniki finansowe
Zawarcie przez spółkę zależną WZPOW umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju
Zawarcie przez spółkę zależną Mitmar Sp. z o.o. umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju
Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2020 r.
Wyniki finansowe
Wyniki finansowe
Otrzymanie zawiadomienia na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej
Powiadomienie o transakcji osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze
Zmiany w składzie Zarządu PAMAPOL S.A.
Uzyskanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju rekomendacji dofinansowania projektów złożonych przez spółki zależne Pamapol S.A.
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 r.
Zawarcie kolejnej umowy z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020
PAMAPOL 2,42% 1,27
2020-07-03 17:00:00

Kalendarium

  • ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.