0,0540 zł
0,00% 0,0000 zł
Open Finance SA (OPF)

Komunikaty spółki - OPENFIN

INFORMACJE O OSOBIE ZARZĄDZAJĄCEJ
WYDANIE POSTANOWIENIA O OGŁOSZENIU UPADŁOŚCI OPEN FINANCE S.A.
Wyniki finansowe
KOREKTA RAPORTÓW ROCZNYCH ZA 2021 ROK
Wyniki finansowe
ODMOWA WYDANIA OPINII PRZEZ BIEGŁEGO REWIDENTA
Wyniki finansowe
Wyniki finansowe
ZMIANA TERMINU PRZEKAZANIA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI JEDNOSTKOWEGO RAPORTU ROCZNEGO ORAZ SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ROCZNEGO ZA ROK OBROTOWY 2021
COFNIĘCIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE POŚREDNICTWA KREDYTU HIPOTECZNEGO
INFORMACJA O OTRZYMANIU ŻĄDANIA NATYCHMIASTOWEGO WYKUPU OBLIGACJI SERII K
INFORMACJA O ZAWARCIU POROZUMIENIA DO UMOWY Z DORADCĄ
INFORMACJA O ROZWIĄZANIU POROZUMIENIA Z AKCJONARIUSZEM SPÓŁKI OPEN LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIE S.A.
NIEZREALIZOWANIE POSTANOWIEŃ WARUNKÓW EMISJI OBLIGACJI SERII J i K
INFORMACJA O ZABEZPIECZENIU MAJĄTKU I USTANOWIENIU TYMCZASOWEGO NADZORCY SĄDOWEGO
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.