4,8700 zł
1,46% 0,0700 zł
NTT System SA (NTT)

Komunikaty spółki - NTTSYSTEM

Wyniki finansowe
Wyniki finansowe
Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego i jednostkowego raportu rocznego za 2020 rok
Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego i jednostkowego raportu rocznego za 2020 rok
Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego i jednostkowego raportu rocznego za 2020 rok
Terminy i zakres publikacji raportów okresowych NTT System S.A. w 2021 roku
Podpisanie aneksu do umowy faktoringu z PKO Faktoring S.A.
Podpisanie aneksu do umowy faktoringu z Coface Poland Factoring Sp. z o.o.
Podpisanie aneksu do umowy faktoringu z PKO Faktoring S.A.
Zawarcie Aneksu do umowy limitu kredytowego wielocelowego z Bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oraz ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego
Wyniki finansowe
Aneksy do umów kredytowych z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie
Zmiana terminu publikacji raportu okresowego NTT System S.A. za III kwartał 2020 roku
Informacja o wybranych wstępnych, szacunkowych skonsolidowanych danych finansowych Grupy Kapitałowej NTT System S.A. za III kwartał 2020 roku
Podpisanie aneksu do umowy faktoringu z Pekao Faktoring Sp.o.o.
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.