Akcjonariat - NFIEMF

Dane ogólne

Kapitalizacja: 440 670 496,26 Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji: 105 676 378 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 105 676 378
Liczba głosów na WZA: 105 676 378 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 100,00%
Kapitał akcyjny: 10 567 637,80 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 105 676 378
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 100,00%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 0,00%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Krockella s.r.o. wraz z EMF Holding 4 BV 52 838 191 (50,00%) 52 838 191 (50,00%) 2016-07-26 -
Penta Investments Ltd. poprzez Bookzz Holdings Ltd. i EMF Holding 2 BV; w porozumieniu 52 838 187 (49,99%) 52 838 187 (49,99%) 2016-03-03 FEG

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
wykluczenie akcji z obrotu

KDPW:
KRS:
GPW:


2016-10-18
realizacja oferty menedżerskiej 939 375

KDPW:
KRS:
GPW:


realizacja oferty menedżerskiej 150 000
0,10 102 304 270
10 230 427,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-02-15
2007-04-16
realizacja oferty menedżerskiej 282 375
0,10 102 586 645
10 258 664,50
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-07-17
2007-08-24
realizacja oferty menedżerskiej 275 000
0,10 102 861 645
10 286 164,50
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-03-19
2008-06-04
realizacja oferty menedżerskiej 293 163
1,00 103 154 808
10 315 480,80
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-08-14
2008-09-04
seria B 150 000
0,10 103 304 808
10 330 481,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2009-04-01
2009-03-09
2009-03-30
seria C 125 000
0,10 103 429 808
10 342 981,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2009-04-01
2009-03-09
2009-03-30
seria E 30 000
0,10 103 459 808
10 345 981,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2009-04-01
2009-03-09
2009-03-30
podwyższenie kapitału seria B 68 837
0,10 103 528 645
10 352 864,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2009-08-21
2009-06-22
2009-08-31
podwyższenie kapitału seria C 200 924
0,10 103 729 569
10 372 956,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2009-08-21
2009-06-22
2009-08-31
podwyższenie kapitału seria C i E 305 000
0,10 104 034 569
10 403 456,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-04-15
2010-03-05
2010-04-20
realizacja oferty menedżerskiej seria E i F 341 809
0,10 104 376 378
10 437 637,80
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-03-01
realizacja oferty menedżerskiej seria D i G 1 300 000
0,10 105 676 378
10 567 637,80
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-06-25
wykluczenie akcji z obrotu

KDPW:
KRS:
GPW:


2016-10-18
realizacja oferty menedżerskiej 110 625
0,10 102 154 270
10 215 427,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2006-08-02
I emisja - utworzenie funduszu 1994-12-15 1 000 000
100 000,00
0,10 0,10 1 000 000
100 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-04-03
1995-03-31
1997-06-12
II emisja - wkład niepieniężny 1995-09-02 32 000 000
273 920 000,00
0,10 8,56 33 000 000
3 300 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-04-03
1995-09-12
1997-06-12
III emisja - wkład niepieniężny 1995-12-27 1 000 000
53 670 000,00
0,10 53,67 34 000 000
3 400 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-04-03
1996-02-09
1997-06-12
IV emisja - wkład niepieniężny 1996-04-23 500 000
19 645 000,00
0,10 39,29 34 500 000
3 450 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-04-03
1996-05-21
1997-06-12
V emisja - wkład niepieniężny 1996-05-23 400 000
45 532 000,00
0,10 113,83 34 900 000
3 490 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-04-03
1996-06-11
1997-06-12
VI emisja - wkład niepieniężny 1996-06-13 100 000
198 000,00
0,10 1,98 35 000 000
3 500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-04-03
1996-06-25
1997-06-12
umorzenie akcji 1996-12-09 -3 973 815
0,10 31 026 185
3 102 618,50
KDPW:
KRS:
GPW:

1996-12-20
seria B - za obligacje zamienne A1 nie przeprowadzono emisji 1997-08-21 1 850 000
0,10
KDPW:
KRS:
GPW:
1998-02-06

umorzenie akcji 1997-08-21 -225 106
0,10 30 771 079
3 077 107,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1997-09-09
umorzenie akcji brak danych o dacie rejestracji 1998-07-02 -313 038
0,10 30 458 040
3 045 804,00
KDPW:
KRS:
GPW:


umorzenie akcji 1999-10-22 -401 917
0,10 30 056 124
3 005 612,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1999-12-09
umorzenie akcji 2002-12-17 -14 893 073
0,10 15 163 051
1 516 305,10
KDPW:
KRS:
GPW:

2003-06-12
zmiana firmy z NFI Hetman SA na NFI Empik Media & Fashion SA 2004-01-12

KDPW:
KRS:
GPW:

2004-05-04
seria B - Grupa Eastbridge (aport: udziały w spółkach) 2004-01-12 94 242 562
658 755 508,38
0,10 6,99 109 405 613
10 940 561,30
KDPW:
KRS:
GPW:

2004-05-04
umorzenie akcji 2005-12-08 -7 511 968
0,10 102 043 645
10 204 364,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2006-05-24
seria B - oferta menedżerska warranty subskrypcyjne 2005-12-08 1 200 000
120 000,00
0,10 0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


realizacja oferty menedżerskiej 2006-01-31 150 000
15 000,00
0,10 0,10 109 555 610
10 955 561,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2006-03-31
seria C - oferta menedżerska 2007-07-13 1 825 000
182 500,00
0,10 0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


seria D - oferta menedżerska za warranty subskrypcyjne, zmieniona uchwałą WZA z 13.07.2009 r. 2007-07-13 300 000
2 400 000,00
0,10 8,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria E - oferta menedżerska 2007-07-13 500 000
0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


seria F - oferta menedżerska 2008-07-14 500 000
0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


seria G - ofera menedżerska za warranty serii O, P, R 2009-07-13 600 000
3 000 000,00
0,10 5,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria H - Maciej Szymański za warranty subskrypcyjne 2011-01-20 1 800 000
32 742 000,00
0,10 18,19
KDPW:
KRS:
GPW:


zmiana firmy z NFI Empik Media & Fashion SA na Empik Media & Fashion SA 2013-06-27

KDPW:
KRS:
GPW:

2013-07-31

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Krockella Ltd. poprzez Krockella s.r.o.; w porozumieniu 24 624 301 23,00 (23,00) 24 624 301 23,00 (23,00) 2016-07-05
Krockella Ltd. poprzez Krockella s.r.o.; w porozumieniu 0 (-23 554 355) 0,00 (-22,00) 0 (-23 554 355) 0,00 (-22,00) 2016-07-05
NN OFE 0 (-16 900 000) 0,00 (-15,99) 0 (-16 900 000) 0,00 (-15,99) 2016-05-02
Ondrejka Marek poprzez EMF Holding 4 BV; w porozumieniu 26 844 896 25,00 24 844 896 (-2 000 000) 23,00 (-2,00) 2016-04-28
Ondrejka Marek poprzez EMF Holding 4 BV; w porozumieniu 26 844 896 25,00 26 844 896 (2 000 000) 25,00 (2,00) 2016-04-28
Krockella Ltd. w porozumieniu 23 554 355 22,00 23 554 355 22,00 2016-04-28
Eastbridge s.a.r.l. porozumienie 0 (-25 444 676) 0,00 (-24,08) 0 (-25 444 676) 0,00 (-24,08) 2016-03-06
Ondrejka Marek poprzez Krockella Ltd., Krockella s.r.o. i EMF Holding 4 BV; w porozumieniu 26 844 896 25,00 24 844 896 23,00 2016-03-03
EMF Holding 2 BV porozumienie 0 (-12 473 010) 0,00 (-11,80) 0 (-12 473 010) 0,00 (-11,80) 2016-03-03
Penta Investments Ltd. poprzez Bookzz Holdings Ltd. 40 365 177 (-40 374 676) 38,20 (-38,20) 40 365 177 (-40 374 676) 38,20 (-38,20) 2016-02-22
EMF Holding 4 BV 26 844 896 25,40 (25,40) 26 844 896 25,40 (25,40) 2016-02-22
EMF Holding 4 BV porozumienie 0 0,00 0 0,00 2016-02-22
EMF Holding 2 BV 12 473 010 11,80 12 473 010 11,80 2016-02-22
Eastbridge s.a.r.l. 25 444 676 (-14 930 000) 24,08 (-13,92) 25 444 676 (-14 930 000) 24,08 (-13,92) 2016-02-22
NN OFE 16 900 000 (-1 100 000) 15,99 (-1,04) 16 900 000 (-1 100 000) 15,99 (-1,04) 2015-06-30
Eastbridge s.a.r.l. z Empik Centrum Investments S.a.r.l. 40 374 676 38,00 40 374 676 38,00 2014-07-15
Eastbridge s.a.r.l. z Empik Centrum Investments S.a.r.l. 40 374 676 38,00 40 374 676 38,00 2014-06-30
Penta Investments Ltd. w porozumieniu z Eastbridge Sarl, poprzez Xandora Holdings Ltd. i Empik Centrum Investments Sarl 80 739 853 (40 374 676) 76,40 (38,21) 80 739 853 (40 374 676) 76,40 (38,21) 2013-04-02
Penta Investments Ltd. poprzez Xandora Holdings Ltd. 40 365 177 (-39 733 917) 38,19 (-37,60) 40 365 177 (-39 733 917) 38,19 (-37,60) 2013-04-02
Eastbridge s.a.r.l. z Empik Centrum Investments S.a.r.l. 40 374 676 38,00 40 374 676 38,00 2013-03-29
Penta Investments Ltd. w porozumieniu z Eastbridge Sarl, poprzez Xandora Holdings Ltd. i Empik Centrum Investments Sarl 80 099 094 (227 192) 75,79 (-0,73) 80 099 094 (227 192) 75,79 (-0,73) 2012-07-20
NN OFE 18 000 000 (1 823) 17,03 (-0,21) 18 000 000 (1 823) 17,03 (-0,21) 2012-06-30
Penta Investments Ltd. w porozumieniu z Eastbridge Sarl, poprzez Xandora Holdings Ltd. i Empik Centrum Investments Sarl 79 871 902 76,52 (0,94) 79 871 902 76,52 (0,94) 2012-06-12
Penta Investments Ltd. w porozumieniu z Eastbridge Sarl, poprzez Xandora Holdings Ltd. i Empik Centrum Investments Sarl 79 871 902 (44 998 696) 75,58 (42,17) 79 871 902 (40 756 855) 75,58 (38,11) 2012-06-12
Penta Investments Ltd. poprzez Xandora Holdings Ltd. 34 873 206 33,41 39 115 047 37,47 2012-05-16
Empik Centrum Investments SA 32 725 628 (-19 852 755) 30,99 (-19,54) 29 115 046 (-23 463 337) 27,00 (-23,53) 2012-05-15
Aviva OFE Aviva Santander 0 (-5 579 662) 0,00 (-5,34) 0 (-5 579 662) 0,00 (-5,34) 2012-05-11
NN OFE 17 998 177 17,24 (0,21) 17 998 177 17,24 (0,21) 2012-05-10
NN OFE 17 998 177 (2 963 178) 17,03 (2,63) 17 998 177 (2 963 178) 17,03 (2,63) 2012-05-10
Aviva OFE Aviva Santander 5 579 662 (-3 900 656) 5,34 (-3,77) 5 579 662 (-3 900 656) 5,34 (-3,77) 2012-05-10
NN OFE 15 034 999 (12 375) 14,40 (0,01) 15 034 999 (12 375) 14,40 (0,01) 2012-05-09
NN OFE 15 022 624 (5 460 124) 14,39 (5,23) 15 022 624 (5 460 124) 14,39 (5,23) 2012-05-07
NN OFE 9 562 500 (3 494 349) 9,16 (3,33) 9 562 500 (3 494 349) 9,16 (3,33) 2012-05-06
Szymański Maciej wraz z Rimu Enterprises Ltd. 341 809 0,32 (0,32) 341 809 0,32 (0,32) 2012-02-13
Szymański Maciej wraz z Rimu Enterprises Ltd. 341 809 0,00 (-0,32) 341 809 0,00 (-0,32) 2012-02-13
Szymański Maciej wraz z Rimu Enterprises Ltd. 341 809 0,32 341 809 0,32 2012-02-13
NN OFE 6 068 151 5,83 (0,02) 6 068 151 5,83 (0,02) 2011-12-20
NN OFE 6 068 151 5,81 6 068 151 5,81 2011-12-20
Grupa Eastbridge 0 (-62 578 383) 0,00 (-60,48) 0 (-62 578 383) 0,00 (-60,48) 2011-11-08
Empik Centrum Investments SA 52 578 383 50,53 (0,16) 52 578 383 50,53 (0,16) 2011-11-08
Empik Centrum Investments SA 52 578 383 50,37 52 578 383 50,37 2011-11-08
ECI Holdings s.a.r.l. 10 000 000 9,61 (0,62) 10 000 000 9,61 (0,62) 2011-11-08
ECI Holdings s.a.r.l. 10 000 000 8,99 10 000 000 8,99 2011-11-08
Aviva OFE Aviva Santander 9 480 318 9,11 (0,03) 9 480 318 9,11 (0,03) 2011-11-08
Aviva OFE Aviva Santander 9 480 318 (-1 100 000) 9,08 (-1,08) 9 480 318 (-1 100 000) 9,08 (-1,08) 2011-11-08
Aviva OFE Aviva Santander 10 580 318 (-1 773 125) 10,16 (-1,71) 10 580 318 (-1 773 125) 10,16 (-1,71) 2011-11-07
Podgórska Ewa 80 335 0,07 80 335 0,07 2011-01-21
Podgórska Ewa 80 335 0,07 (0,07) 80 335 0,07 (0,07) 2011-01-21
Podgórska Ewa 80 335 (-9 665) 0,00 (-0,08) 80 335 (-9 665) 0,00 (-0,08) 2011-01-21
Dyjas Maciej przez Jonquille Investments Ltd. 650 924 0,62 650 924 0,62 2011-01-21
Dyjas Maciej przez Jonquille Investments Ltd. 650 924 0,62 (0,62) 650 924 0,62 (0,62) 2011-01-21
Dyjas Maciej przez Jonquille Investments Ltd. 650 924 (-550 000) 0,00 (-1,15) 650 924 (-550 000) 0,00 (-1,15) 2011-01-21
Podgórska Ewa 90 000 (30 000) 0,08 (0,03) 90 000 (30 000) 0,08 (0,03) 2010-09-30
Podgórska Ewa 60 000 0,05 60 000 0,05 2010-06-30
Dyjas Maciej przez Jonquille Investments Ltd. 1 200 924 (69 761) 1,15 (0,06) 1 200 924 (69 761) 1,15 (0,06) 2010-06-30
Aviva OFE Aviva Santander 12 353 443 (1 953 443) 11,87 (1,85) 12 353 443 (1 953 443) 11,87 (1,85) 2010-05-14
Aviva OFE Aviva Santander 10 400 000 10,02 (0,03) 10 400 000 10,02 (0,03) 2010-02-16
Aviva OFE Aviva Santander 10 400 000 (2 437) 9,99 (-0,05) 10 400 000 (2 437) 9,99 (-0,05) 2010-02-16
Podgórska Ewa 60 000 0,05 (0,05) 60 000 0,05 (0,05) 2010-01-18
Podgórska Ewa 60 000 (30 000) 0,00 (-0,02) 60 000 (30 000) 0,00 (-0,02) 2010-01-18
Aviva OFE Aviva Santander 10 397 563 10,04 (0,02) 10 397 563 10,04 (0,02) 2009-05-11
Aviva OFE Aviva Santander 10 397 563 (186 254) 10,02 (0,16) 10 397 563 (186 254) 10,02 (0,16) 2009-05-11
Aviva OFE Aviva Santander 10 211 309 9,86 (9,86) 10 211 309 9,86 (9,86) 2009-05-08
Grupa Eastbridge 62 578 383 60,48 (0,16) 62 578 383 60,48 (0,16) 2009-03-09
Grupa Eastbridge 62 578 383 60,32 (0,17) 62 578 383 60,32 (0,17) 2009-03-09
Grupa Eastbridge 62 578 383 (251 709) 60,15 (-0,27) 62 578 383 (251 709) 60,15 (-0,27) 2009-03-09
Podgórska Ewa 30 000 0,02 30 000 0,02 2009-01-20
Podgórska Ewa 30 000 0,02 30 000 0,02 2009-01-20
Dyjas Maciej przez Jonquille Investments Limited 1 131 163 1,09 1 131 163 1,09 2009-01-20
Dyjas Maciej przez Jonquille Investments Limited 1 131 163 (275 000) 1,09 (0,26) 1 131 163 (275 000) 1,09 (0,26) 2009-01-20
Grupa Eastbridge 62 326 674 (-251 709) 60,42 (-0,24) 62 326 674 (-251 709) 60,42 (-0,24) 2008-10-31
Grupa Eastbridge 62 578 383 (-2 298 726) 60,66 (-2,41) 62 578 383 (-2 298 726) 60,66 (-2,41) 2008-10-31
Grupa Eastbridge 64 877 109 63,07 (0,18) 64 877 109 63,07 (0,18) 2008-06-18
Grupa Eastbridge 64 877 109 (-2 550 000) 62,89 (-2,83) 64 877 109 (-2 550 000) 62,89 (-2,83) 2008-06-18
Dyjas Maciej przez Jonquille Investments Limited 856 163 (138 163) 0,83 (0,14) 856 163 (138 163) 0,83 (0,14) 2008-05-27
Dyjas Maciej przez Jonquille Investments Limited 718 000 (275 000) 0,69 (0,26) 718 000 (275 000) 0,69 (0,26) 2008-01-29
Aviva OFE Aviva Santander 0 (-5 500 000) 0,00 (-5,36) 0 (-5 500 000) 0,00 (-5,36) 2007-12-31
Dyjas Maciej przez Jonquille Investments Limited 443 000 (-250 000) 0,43 (-0,24) 443 000 (-250 000) 0,43 (-0,24) 2007-12-17
Aviva OFE Aviva Santander 5 500 000 (305 353) 5,36 (0,28) 5 500 000 (305 353) 5,36 (0,28) 2007-06-30
Chenczke Tomasz 0 (-19 000) 0,00 (-0,01) 0 (-19 000) 0,00 (-0,01) 2007-06-27
Dyjas Maciej przez Jonquille Investments Limited 693 000 0,67 693 000 0,67 2007-06-05
Dyjas Maciej przez Jonquille Investments Limited 693 000 (282 375) 0,67 (0,27) 693 000 (282 375) 0,67 (0,27) 2007-06-05
Aviva OFE Aviva Santander 5 194 647 5,08 (0,02) 5 194 647 5,08 (0,02) 2007-02-07
Aviva OFE Aviva Santander 5 194 647 5,06 5 194 647 5,06 2007-02-07
Dyjas Maciej przez Jonquille Investments Limited 410 625 0,40 (0,40) 410 625 0,40 (0,40) 2007-01-25
Kłudkiewicz Katarzyna 0 (-19 000) 0,00 (-0,01) 0 (-19 000) 0,00 (-0,01) 2006-12-31
Grupa Eastbridge 67 427 109 65,72 (-0,28) 67 427 109 65,72 (-0,28) 2006-12-31
Grupa Eastbridge 67 427 109 (-232 317) 66,00 (-0,23) 67 427 109 (-232 317) 66,00 (-0,23) 2006-12-31
Grupa Eastbridge 67 659 426 (-2 320 825) 66,23 (-2,34) 67 659 426 (-2 320 825) 66,23 (-2,34) 2006-11-15
Handlowy-Investments II s.a.r.l. 0 (-10 179 175) 0,00 (-9,97) 0 (-10 179 175) 0,00 (-9,97) 2006-10-27
Bank Austria Creditanstalt AG 488 524 0,00 488 524 0,00 2006-10-26
Kłudkiewicz Katarzyna 19 000 0,01 19 000 0,01 2006-10-25
Chenczke Tomasz 19 000 0,01 19 000 0,01 2006-10-25
Handlowy-Investments II s.a.r.l. 10 179 175 9,97 (0,01) 10 179 175 9,97 (0,01) 2006-07-26
Handlowy-Investments II s.a.r.l. 10 179 175 9,96 10 179 175 9,96 2006-07-26
Grupa Eastbridge 69 980 251 68,57 (0,07) 69 980 251 68,57 (0,07) 2006-07-21
Grupa Eastbridge 69 980 251 (-22 911 492) 68,50 (-22,53) 69 980 251 (-22 911 492) 68,50 (-22,53) 2006-07-21
Grupa Eastbridge 92 891 743 (12 732 317) 91,03 (17,87) 92 891 743 (12 732 317) 91,03 (17,87) 2006-07-07
EMF SA w celu umorzenia 0 (-7 511 968) 0,00 (-6,86) 0 (-7 511 968) 0,00 2006-05-24
Grupa Eastbridge 80 159 426 73,16 (-5,39) 80 159 426 73,16 (-5,39) 2006-04-21
Grupa Eastbridge 80 159 426 (-4 310 101) 78,55 (1,35) 80 159 426 (-4 310 101) 78,55 (1,35) 2006-04-21
Dyjas Maciej 0 (-323 853) 0,00 (-0,29) 0 (-323 853) 0,00 (-0,29) 2006-04-06
Grupa Eastbridge 84 469 527 (-12 878 310) 77,20 (-11,77) 84 469 527 (-12 878 310) 77,20 (-11,77) 2005-09-30
Dyjas Maciej 323 853 (-1 000 000) 0,29 (-0,91) 323 853 (-1 000 000) 0,29 (-0,91) 2005-09-07
Bank Austria Creditanstalt AG grupa HVB 0 (-7 345 093) 0,00 (-6,71) 0 (-7 345 093) 0,00 (-6,71) 2005-09-07
EMF SA w celu umorzenia 7 511 968 (1 726 541) 6,86 (-31,29) 7 511 968 (1 726 541) 0,00 2005-07-05
Grupa Eastbridge 97 347 837 (-507 749) 88,97 (-0,47) 97 347 837 (-507 749) 88,97 (-0,47) 2005-01-06
Dyjas Maciej 1 323 853 1,20 1 323 853 1,20 2004-09-13
Grupa Eastbridge 97 855 586 (127 406) 89,44 (0,11) 97 855 586 (127 406) 89,44 (0,11) 2004-07-16
Grupa Eastbridge 97 728 180 89,33 97 728 180 89,33 2004-05-04
Bank Austria Creditanstalt AG grupa HVB 7 345 093 (-5 786 597) 6,71 (-79,89) 7 345 093 (-5 786 597) 6,71 (-79,89) 2004-05-04
EMF SA w celu odsprzedaży 5 785 427 38,15 (38,15) 5 785 427 0,00 2003-12-23
EMF SA grupa BACA AG 0 (-5 549 220) 0,00 (-36,59) 0 (-5 549 220) 0,00 2003-12-23
EMF SA w celu odsprzedaży 5 549 220 (-120 457) 36,59 (-0,80) 5 549 220 (-120 457) 0,00 2003-12-03
EMF SA w celu odsprzedaży 5 669 677 (-115 750) 37,39 (-0,76) 5 669 677 (-115 750) 0,00 2003-12-01
Bank Austria Creditanstalt AG grupa HVB 13 131 690 (636 597) 86,60 (45,03) 13 131 690 (636 597) 86,60 (45,03) 2003-07-18
EMF SA w celu odsprzedaży 5 785 427 38,15 (38,15) 5 785 427 0,00 2003-07-16
EMF SA umorzenie 0 (-14 893 073) 0,00 (-49,55) 0 (-14 893 073) 0,00 2003-06-12
Skarb Państwa 0 (-4 439 821) 0,00 (-14,77) 0 (-4 439 821) 0,00 (-14,77) 2002-12-05
EMF SA w celu umorzenia 14 893 073 49,55 (49,55) 14 893 073 0,00 2002-12-05
Bank Austria Creditanstalt AG 12 495 093 41,57 (-40,83) 12 495 093 41,57 (-40,83) 2002-12-05
Bank Austria Creditanstalt AG 12 495 093 (-1 201 700) 82,40 (36,83) 12 495 093 (-1 201 700) 82,40 (36,83) 2002-12-05
Bank Austria Creditanstalt AG przez podmioty zależne, w tym NFI Hetman SA 13 696 793 (-7 445 973) 45,57 (-24,77) 13 696 793 (-80 000) 45,57 (-0,27) 2002-03-14
Bank Austria Creditanstalt AG przez podmioty zależne, w tym NFI Hetman SA 21 142 766 (200 000) 70,34 (0,66) 13 776 793 45,84 2001-10-30
Bank Austria Creditanstalt AG przez podmioty zależne, w tym NFI Hetman SA 20 942 766 (406 416) 69,68 (1,35) 13 776 793 45,84 2001-10-27
EMF SA zależny od Bank Austria AG 0 (-406 415) 0,00 (-1,35) 0 (-406 415) 0,00 2001-10-26
EMF SA 406 415 1,35 406 415 0,00 2001-10-26
Bank Austria Creditanstalt AG przez podmioty zależne 20 536 350 (5 485 722) 68,33 (18,25) 13 776 793 (-1 220 595) 45,84 (-4,06) 2001-09-22
Bank Austria Creditanstalt AG przez podmioty zależne - wraz z zarzšdzaniem aktywami 15 050 628 (1 272 235) 50,08 (4,24) 14 997 388 (1 218 995) 49,90 (4,06) 2001-04-23
AGK Consulting sp. z o.o. 685 094 (-1 480 473) 2,28 (-4,93) 685 094 (-1 480 473) 2,28 (-4,93) 2000-12-27
Bank Austria Creditanstalt AG przez podmioty zależne 13 778 393 (2 258 310) 45,84 (7,51) 13 778 393 (2 258 310) 45,84 (7,51) 2000-09-18
Skarb Państwa 4 439 821 (-68 598) 14,77 (-0,23) 4 439 821 (-68 598) 14,77 (-0,23) 2000-02-29
Bank Austria Creditanstalt AG przez Bank Austria Creditanstalt International AG 11 520 083 (2 447 688) 38,33 (8,15) 11 520 083 (2 447 688) 38,33 (8,15) 2000-02-07
PZU SA z PZU Życie SA 1 500 (-2 337 888) 0,00 (-7,78) 1 500 (-2 337 888) 0,00 (-7,78) 2000-01-31
PZU SA z PZU Życie SA 2 339 388 (-2 165 567) 7,78 (-7,21) 2 339 388 (-2 165 567) 7,78 (-7,21) 2000-01-17
AGK Consulting sp. z o.o. 2 165 567 7,21 2 165 567 7,21 2000-01-17
Skarb Państwa 4 508 419 (-333 319) 15,00 (-0,90) 4 508 419 (-333 319) 15,00 (-0,90) 1999-12-08
Bank Austria Creditanstalt AG przez Bank Austria Creditanstalt International AG 9 072 395 30,18 (0,39) 9 072 395 30,18 (0,39) 1999-10-22
Bank Austria Creditanstalt AG przez Bank Austria Creditanstalt International AG 9 072 395 (2 319 845) 29,79 (7,62) 9 072 395 (2 319 845) 29,79 (7,62) 1999-10-22
Bank Austria Creditanstalt AG przez Bank Austria Creditanstalt International AG 6 752 550 (1 621 202) 22,17 (5,32) 6 752 550 (1 621 202) 22,17 (5,32) 1999-09-02
PZU SA z PZU Życie SA 4 504 955 14,99 (0,20) 4 504 955 14,99 (0,20) 1999-08-31
PZU SA z PZU Życie SA 4 504 955 (-1 522 902) 14,79 (-5,00) 4 504 955 (-1 522 902) 14,79 (-5,00) 1999-08-31
Midas SA 987 599 3,24 987 599 3,24 1999-08-31
Soho Development SA 1 330 222 (20 000) 4,37 (0,07) 1 330 222 (20 000) 4,37 (0,07) 1999-08-06
Skarb Państwa 4 841 738 (-68 598) 15,90 (-0,22) 4 841 738 (-68 598) 15,90 (-0,22) 1999-08-06
Bank Austria Creditanstalt AG przez Bank Austria Creditanstalt International AG 5 131 348 (20 000) 16,85 (0,07) 5 131 348 (20 000) 16,85 (0,07) 1999-08-06
Soho Development SA 1 310 222 4,30 1 310 222 4,30 1999-06-07
PTR SA 1 487 904 4,89 1 487 904 4,89 1999-06-07
Bank Pekao SA 1 131 398 3,71 1 131 398 3,71 1999-06-07
Bank Austria Creditanstalt AG przez Bank Austria Creditanstalt International AG 5 111 348 (11 300) 16,78 (0,04) 5 111 348 (11 300) 16,78 (0,04) 1999-06-07
PZU SA z PZU Życie SA 6 027 857 (2 429 953) 19,79 (7,98) 6 027 857 (2 429 953) 19,79 (7,98) 1999-02-26
Bank Austria Creditanstalt AG przez Bank Austria Creditanstalt International AG 5 100 048 (705 006) 16,74 (2,31) 5 100 048 (705 006) 16,74 (2,31) 1999-02-11
Bank Austria Creditanstalt AG przez Bank Austria Creditanstalt International AG 4 395 042 (1 436 874) 14,43 (4,82) 4 395 042 (1 436 874) 14,43 (4,82) 1999-02-11
Skarb Państwa 4 910 336 16,12 4 910 336 16,12 1999-02-01
PZU SA z PZU Życie SA 3 597 904 (628 931) 11,81 (2,06) 3 597 904 (628 931) 11,81 (2,06) 1999-01-19
PZU SA z PZU Życie SA 2 968 973 (428 615) 9,75 (1,49) 2 968 973 (428 615) 9,75 (1,49) 1999-01-19
Bank Austria Creditanstalt AG przez Bank Austria Creditanstalt International AG 2 958 168 9,61 2 958 168 9,61 1998-09-24
PZU SA z PZU Życie SA 2 540 358 8,26 2 540 358 8,26 1998-09-23
Credit Suisse First Boston 564 498 1,83 564 498 1,83 1998-09-23

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2011-11-03 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,19 zł
2011-10-18 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,19 zł
2011-01-12 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,19 zł
2010-12-01 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,19 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.