3,8700 zł
-3,25% -0,1300 zł
M.W. Trade S.A. (MWT)

Komunikaty spółki - MWTRADE

Informacja o postępowaniu sądowym w sprawie wierzytelności przysługującej Emitentowi od Gminy Ostrowice
Informacja dotycząca prawomocnego umorzenia śledztwa w sprawie podejrzenia popełnienia przestępstwa polegającego na usiłowaniu wyłudzenia wypłaty środków pieniężnych z budżetu Skarbu Państwa poprzez zgłoszenie nieistniejących oraz prawnie nieprzysługujących wierzytelności Emitenta wobec Gminy Ostrowice.
Uruchomienie kredytu w związku z pośrednictwem kredytowym Spółki
Wyniki finansowe
Informacja o terminie rozprawy w sprawie wierzytelności przysługującej Emitentowi od Gminy Ostrowice oraz rozliczeniu aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ
Uchwały NWZ podjęte 28.08.2020 r.
Informacja dotycząca nabycia akcji Spółki przez Członka Rady Nadzorczej
Wyniki finansowe
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M.W. Trade S.A. wraz z projektami uchwał
Informacja o całkowitej przedterminowej spłacie poręczonego kredytu
Informacja dotycząca odpowiedzi Skarbu Państwa (Prokuratorii Generalnej RP) na zarzuty Emitenta od informacji Wojewody Zachodniopomorskiego w przedmiocie zgłoszenia wierzytelności przysługujących Emitentowi od Gminy Ostrowice
Informacje udzielone akcjonariuszowi poza Walnym Zgromadzeniem Spółki w trybie art. 428 KSH
Informacje udzielone akcjonariuszowi poza Walnym Zgromadzeniem Spółki w trybie art. 428 KSH
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA
MWTRADE -3,25% 3,87
2021-06-21 13:45:27

Kalendarium

  • Publikacja raportu za I półrocze 2021 roku.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.