70,0000 zł
4,01% 2,7000 zł
ML System SA (MLS)

Wyniki finansowe - MLSYSTEM			

Skonsolidowane raporty kwartalne

II Q 2021 III Q 2021 IV Q 2021 I Q 2022
Waluta PLN PLN PLN PLN
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 46 133 49 029 67 367 54 931
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 4 068 -1 190 1 892 -1 701
Zysk (strata) brutto (tys.) 3 751 -1 409 1 264 -2 713
Zysk (strata) netto (tys.)* 3 675 -1 830 360 -2 750
Amortyzacja (tys.) 4 385 6 124 6 570 7 025
EBITDA (tys.) 8 453 4 934 8 462 5 324
Aktywa (tys.) 357 947 374 699 390 215 375 609
Kapitał własny (tys.)* 147 566 145 736 146 200 143 450
Liczba akcji (tys. szt.) 6 379,999 6 484,243 6 484,243 6 484,243
Zysk na akcję (zł) 0,576 -0,282 0,056 -0,424
Wartość księgowa na akcję (zł) 23,129 22,475 22,547 22,123
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.