80,5000 zł
2,55% 2,0000 zł
MLP Group (MLG)

Komunikaty spółki - MLPGROUP

Obniżenie progu 5% ogólnej liczby głosów w spółce MLP Group S.A. z siedzibą w Pruszkowie
Informacja o transakcjach na akcjach MLP GROUP S.A. uzyskana w trybie art. 19 MAR
Informacja o transakcjach na akcjach MLP GROUP S.A. uzyskana w trybie art. 19 MAR
Zawarcie umów objęcia akcji serii D i dookreślenie wartości podwyższonego kapitału zakładowego spółki MLP Group S.A.
Ustalenie ceny emisyjnej emitowanych przez MLP Group S.A. nowych akcji serii D oraz liczby akcji serii D, które będą przedmiotem ofert ich objęcia złożonych przez Spółkę.
Zawarcie umowy o plasowanie oraz rozpoczęcie procesu budowania księgi popytu w ramach oferty w trybie subskrypcji prywatnej emitowanych przez MLP Group S.A. nowych akcji zwykłych na okaziciela serii D
Emisja obligacji serii C1 przez MLP Group S.A.
Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu okresowego za III kwartał 2020 roku
Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej w sprawie podjęcia przez Zarząd MLP Group S.A. decyzji o podjęciu przez MLP Group S.A. analiz i prac na potrzeby przygotowania i ewentualnego podjęcia działań w celu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na podstawie upoważnienia zawartego w Statucie Spółki (kapitał docelowy) w drodze emisji akcji zwykłych w liczbie nie większej niż 1.650.000 (jeden milion sześćset pięćdziesiąt tysięcy) oraz przekazanie informacji bieżącej o podjęciu przez Zarząd uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na podstawie upoważnienia zawartego w Statucie Spółki (kapitał docelowy) w drodze emisji akcji zwykłych serii D.
Powzięcie przez Zarząd MLP Group S.A. uchwały w sprawie zmiany uchwały Zarządu MLP Group S.A. z dnia 28 września 2020 roku sprawie emisji obligacji serii C1
Powzięcie uchwały przez Zarząd MLP Group S.A. w sprawie emisji obligacji serii C1
Powzięcie zamiaru emisji obligacji
Korekta raportu bieżącego nr 9/2020 dotyczącego rejestracji zmiany Statutu spółki MLP GROUP S.A.
Rejestracja zmiany Statutu spółki MLP GROUP S.A.
Wyniki finansowe
MLPGROUP 2,55% 80,50
2020-10-30 16:43:46

Kalendarium

  • Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.