82,0000 zł
-1,20% -1,0000 zł
MLP Group (MLG)

Komunikaty spółki - MLPGROUP

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej MLP Group S.A.
Wyniki finansowe
Asymilacja obligacji serii C1 z obligacjami serii C MLP Group S.A.
Wyznaczenie pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii C1 MLP Group S.A.
Komunikat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w sprawie daty rejestracji praw do akcji serii D MLP Group S.A.
Informacja o dopuszczeniu i wprowadzeniu do obrotu giełdowego praw do akcji serii D MLP Group S.A.
Oświadczenie KDPW w sprawie rejestracji w depozycie papierów wartościowych praw do akcji serii D MLP Group S.A.
Obniżenie progu 5% ogólnej liczby głosów w spółce MLP Group S.A. z siedzibą w Pruszkowie
Informacja o transakcjach na akcjach MLP GROUP S.A. uzyskana w trybie art. 19 MAR
Informacja o transakcjach na akcjach MLP GROUP S.A. uzyskana w trybie art. 19 MAR
Zawarcie umów objęcia akcji serii D i dookreślenie wartości podwyższonego kapitału zakładowego spółki MLP Group S.A.
Ustalenie ceny emisyjnej emitowanych przez MLP Group S.A. nowych akcji serii D oraz liczby akcji serii D, które będą przedmiotem ofert ich objęcia złożonych przez Spółkę.
Zawarcie umowy o plasowanie oraz rozpoczęcie procesu budowania księgi popytu w ramach oferty w trybie subskrypcji prywatnej emitowanych przez MLP Group S.A. nowych akcji zwykłych na okaziciela serii D
Emisja obligacji serii C1 przez MLP Group S.A.
Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu okresowego za III kwartał 2020 roku
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.