Akcjonariat - KREZUS

Dane ogólne

Kapitalizacja: 30 633 675,52 Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji: 54 702 992 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 7 693 537
Liczba głosów na WZA: 54 702 992 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 14,06%
Kapitał akcyjny: 5 470 299,20 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 7 693 537
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 14,06%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 85,94%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Central Fund of Immovables sp. z o.o. NWZ 4 775 000 (8,73%) 4 775 000 (8,73%) 2018-11-30 DRE, WSE
Krupiczewski Franciszek bezpośrednio, wraz z członkami porozumienia z 25.02.2019 2 918 537 (5,34%) 2 918 537 (5,34%) 2019-02-25 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
I emisja - utworzenie funduszu 1994-12-15 1 000 000
100 000,00
0,10 0,10 1 000 000
100 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-04-03
1995-03-31
1997-06-12
II emisja - wkład niepieniężny 1995-09-02 32 000 000
317 440 000,00
0,10 9,92 33 000 000
3 300 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-04-03
1995-09-12
1997-06-12
III emisja - wkład niepieniężny 1995-12-27 1 000 000
21 800 000,00
0,10 21,80 34 000 000
3 400 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-04-03
1996-01-16
1997-06-12
IV emisja - wkład niepieniężny 1996-04-23 500 000
18 230 000,00
0,10 36,46 34 500 000
3 450 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-04-03
1996-05-22
1997-06-12
V emisja - wkład niepieniężny 1996-05-23 400 000
24 712 000,00
0,10 61,78 34 900 000
3 490 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-04-03
1996-06-13
1997-06-12
VI emisja - wkład niepieniężny 1996-06-13 100 000
198 000,00
0,10 1,98 35 000 000
3 500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-04-03
1996-06-25
1997-06-12
obniżenie kapitału umorzenie akcji 1996-12-09 -3 973 815
0,00
0,10 0,00 31 026 185
3 102 618,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1996-12-17
obniżenie kapitału umorzenie akcji 1997-08-21 -225 106
0,00
0,10 0,00 30 771 079
3 077 107,00
KDPW:
KRS:
GPW:


obniżenie kapitału umorzenie akcji 1998-10-29 -313 000
0,00
0,10 0,00 30 460 000
3 046 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


obniżenie kapitału umorzenie akcji 1999-10-29 -401 917
0,00
0,10 0,00 30 056 124
3 005 612,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1999-12-16
obniżenie kapitału umorzenie akcji 2003-10-31 -6 715 320
0,00
0,10 0,00 23 340 804
2 334 080,40
KDPW:
KRS:
GPW:

2004-03-04
obniżenie kapitału umorzenie akcji 2005-05-17 -9 665 056
0,00
0,10 0,00 13 675 748
1 367 574,80
KDPW:
KRS:
GPW:

2005-07-06
seria B - prawo poboru 1:3 2006-03-24 41 027 244
4 102 724,40
0,10 0,10 54 702 992
5 470 299,20
KDPW:
KRS:
GPW:
2006-10-16
2006-07-24
2006-10-31
seria C - subskrypcja prywatna 2006-12-20 80 000 000
0,00
0,10 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria D - prawo poboru 1:1 2006-12-20 54 702 992
0,00
0,10 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


obniżenie kapitału umorzenie akcji 2007-04-06 -10 326 639
0,00
0,10 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


zmiana firmy z II NFI SA na NFI Krezus SA 2007-04-06 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-06-21
2007-07-17
zmiana firmy z NFI Krezus SA na Krezus SA 2012-10-30 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-02-05

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Taleja sp. z o.o. 400 260 (-11 190 000) 0,73 (-20,46) 400 260 (-11 190 000) 0,73 (-20,46) 2018-11-10
Taleja sp. z o.o. 11 590 260 (-1 210 000) 21,19 (-2,21) 11 590 260 (-1 210 000) 21,19 (-2,21) 2018-11-07
Central Fund of Immovables sp. z o.o. 3 467 101 6,34 3 467 101 6,34 2018-11-07
Taleja sp. z o.o. 12 800 260 (-4 147 676) 23,40 (-7,58) 12 800 260 (-4 147 676) 23,40 (-7,58) 2018-10-15
Taleja sp. z o.o. 16 947 936 (-11 402 064) 30,98 (-20,84) 16 947 936 (-11 402 064) 30,98 (-20,84) 2018-06-13
Unibax sp. z o.o. 2 210 022 (-2 821 978) 4,04 (-5,16) 2 210 022 (-2 821 978) 4,04 (-5,16) 2017-11-28
Karkosik, Roman Krzysztof 2 724 000 (91 131) 4,98 (0,17) 2 724 000 (91 131) 4,98 (0,17) 2017-11-07
Karkosik Grażyna 2 632 869 (-2 264 131) 4,81 (-4,14) 2 632 869 (-2 264 131) 4,81 (-4,14) 2017-07-20
Karkosik, Roman Krzysztof z podmiotami zależnymi 2 632 869 (-2 798 659) 4,81 (-5,12) 2 632 869 (-2 798 659) 4,81 (-5,12) 2017-07-19
Karkosik Grażyna 4 897 000 (-717 400) 8,95 (-1,31) 4 897 000 (-717 400) 8,95 (-1,31) 2017-03-06
Unibax sp. z o.o. 5 032 000 9,20 5 032 000 9,20 2016-12-21
Karkosik Grażyna 5 614 400 (-4 545 600) 10,26 (-8,31) 5 614 400 (-4 545 600) 10,26 (-8,31) 2016-12-21
Karkosik Grażyna 10 160 000 (-2 461 710) 18,57 (-4,50) 10 160 000 (-2 461 710) 18,57 (-4,50) 2016-08-18
Karkosik, Roman Krzysztof wraz z podmiotami zależnymi 5 431 528 9,93 (0,01) 5 431 528 9,93 (0,01) 2015-10-28
Karkosik, Roman Krzysztof z podmiotami zależnymi 5 431 528 (5 193 289) 9,92 (9,49) 5 431 528 (5 193 289) 9,92 (9,49) 2015-10-28
Karkosik, Roman Krzysztof 238 239 (-61 761) 0,43 (-0,11) 238 239 (-61 761) 0,43 (-0,11) 2015-04-02
Karkosik Grażyna 12 621 710 (-2 030 510) 23,07 (-3,71) 12 621 710 (-2 030 510) 23,07 (-3,71) 2015-03-13
Karkosik Grażyna 14 652 220 (-1 504 550) 26,78 (-2,75) 14 652 220 (-1 504 550) 26,78 (-2,75) 2015-02-11
Taleja sp. z o.o. 28 350 000 (1 350 000) 51,82 (2,47) 28 350 000 (1 350 000) 51,82 (2,47) 2015-02-06
Taleja sp. z o.o. 27 000 000 49,35 27 000 000 49,35 2014-12-30
Karkosik, Roman Krzysztof 300 000 (-26 571 500) 0,54 (-48,58) 300 000 (-26 571 500) 0,54 (-48,58) 2014-12-30
Karkosik Grażyna 16 156 770 (334 200) 29,53 (0,61) 16 156 770 (334 200) 29,53 (0,61) 2014-08-07
Karkosik Grażyna 15 822 570 (-935 411) 28,92 (-1,71) 15 822 570 (-935 411) 28,92 (-1,71) 2014-08-07
Karkosik Grażyna 16 757 981 (56 851) 30,63 (0,10) 16 757 981 (56 851) 30,63 (0,10) 2013-04-23
Karkosik Grażyna 16 701 130 (1 077 896) 30,53 (1,97) 16 701 130 (1 077 896) 30,53 (1,97) 2013-04-16
Zielińska-Dalasińska Agnieszka 500 (-7 500) 0,00 (-0,01) 500 (-7 500) 0,00 (-0,01) 2012-09-30
Jakubowski Wiesław 2 730 000 4,99 (0,99) 2 730 000 4,99 (0,99) 2012-06-30
Jakubowski Wiesław 2 730 000 4,00 2 730 000 4,00 2012-06-30
Karkosik Grażyna 15 623 234 (1 454 805) 28,56 (2,66) 15 623 234 (1 454 805) 28,56 (2,66) 2012-03-26
Karkosik Grażyna 14 168 429 (-1 496 621) 25,90 (-2,73) 14 168 429 (-1 496 621) 25,90 (-2,73) 2012-03-19
Karkosik Grażyna 15 665 050 (273 722) 28,63 (0,50) 15 665 050 (273 722) 28,63 (0,50) 2012-03-12
Karkosik Grażyna 15 391 328 (31 417) 28,13 (0,06) 15 391 328 (31 417) 28,13 (0,06) 2012-02-27
Karkosik Grażyna 15 359 911 (1 084 109) 28,07 (1,98) 15 359 911 (1 084 109) 28,07 (1,98) 2012-02-19
Karkosik Grażyna 14 275 802 (3 151 165) 26,09 (5,76) 14 275 802 (3 151 165) 26,09 (5,76) 2011-10-24
Karkosik Grażyna 11 124 637 (-2 580 571) 20,33 (-4,72) 11 124 637 (-2 580 571) 20,33 (-4,72) 2011-10-07
Karkosik Grażyna 13 705 208 (29 365) 25,05 (0,05) 13 705 208 (29 365) 25,05 (0,05) 2011-10-03
Karkosik Grażyna 13 675 843 (29 338) 25,00 (0,06) 13 675 843 (29 338) 25,00 (0,06) 2011-09-26
Karkosik Grażyna 13 646 505 (1 091 120) 24,94 (1,99) 13 646 505 (1 091 120) 24,94 (1,99) 2011-09-25
Karkosik Grażyna 12 555 385 (140 735) 22,95 (0,26) 12 555 385 (140 735) 22,95 (0,26) 2011-08-01
Karkosik Grażyna 12 414 650 (1 082 575) 22,69 (1,98) 12 414 650 (1 082 575) 22,69 (1,98) 2011-07-24
Karkosik Grażyna 11 332 075 (1 069 174) 20,71 (1,95) 11 332 075 (1 069 174) 20,71 (1,95) 2011-06-06
Karkosik Grażyna 10 262 901 (228 362) 18,76 (0,42) 10 262 901 (228 362) 18,76 (0,42) 2011-05-23
Karkosik Grażyna 10 034 539 (1 074 606) 18,34 (1,97) 10 034 539 (1 074 606) 18,34 (1,97) 2011-05-15
Karkosik Grażyna 8 959 933 (2 180 430) 16,37 (3,98) 8 959 933 (2 180 430) 16,37 (3,98) 2011-04-01
Karkosik Grażyna 6 779 503 (1 031 224) 12,39 (1,89) 6 779 503 (1 031 224) 12,39 (1,89) 2011-03-24
Karkosik Grażyna 5 748 279 (2 644 237) 10,50 (4,83) 5 748 279 (2 644 237) 10,50 (4,83) 2011-01-27
Karkosik Grażyna 3 104 042 (446 400) 5,67 (0,82) 3 104 042 (446 400) 5,67 (0,82) 2010-12-14
Karkosik Grażyna 2 657 642 (31 908) 4,85 (0,05) 2 657 642 (31 908) 4,85 (0,05) 2010-12-03
Krauze Małgorzata 1 000 0,00 1 000 0,00 2010-03-31
Krauze Małgorzata 1 000 (-1 000) 0,00 1 000 (-1 000) 0,00 2010-03-31
Krauze Małgorzata 2 000 (1 000) 0,00 2 000 (1 000) 0,00 2010-01-22
Karkosik, Roman Krzysztof z Taleja sp. z o.o. 26 871 500 (-444 193) 49,12 (-0,81) 26 871 500 (-444 193) 49,12 (-4,48) 2009-12-31
Karkosik Grażyna 2 625 734 (-145 423) 4,80 (-0,26) 2 625 734 (-145 423) 4,80 (-0,26) 2009-12-08
Karkosik Grażyna 2 771 157 (-551 467) 5,06 (-1,01) 2 771 157 (-551 467) 5,06 (-1,01) 2009-11-30
Karkosik Grażyna 3 322 624 (631 611) 6,07 (1,16) 3 322 624 (631 611) 6,07 (1,16) 2009-10-07
Karkosik Grażyna 2 691 013 4,91 2 691 013 4,91 2009-09-29
Krezus SA w celu umorzenia 0 (-1 574 048) 0,00 (-2,87) 0 (-1 574 048) 0,00 (-3,01) 2009-09-24
Krezus SA w celu umorzenia 1 574 048 (-1 000 000) 2,87 (-1,83) 1 574 048 (-1 000 000) 3,01 (-2,04) 2009-09-03
Krezus SA w celu umorzenia 2 574 048 (-1 170 000) 4,70 (-2,14) 2 574 048 (-1 170 000) 5,05 (-2,31) 2009-09-01
Krauze Małgorzata 1 000 0,00 1 000 0,00 2009-03-31
Karkosik, Roman Krzysztof z Taleja sp. z o.o. 27 315 693 (-2 405 507) 49,93 (-4,40) 27 315 693 (-2 405 507) 53,60 (-4,72) 2009-03-02
Midas SA wraz z Nova Capital sp. z o.o. 2 426 206 4,43 (0,43) 2 426 206 4,76 (0,76) 2008-12-22
Midas SA wraz z Nova Capital sp. z o.o. 2 426 206 (-2 364 919) 4,00 (-4,75) 2 426 206 (-2 364 919) 4,00 (-5,40) 2008-12-22
Midas SA 4 791 125 (-135 081) 8,75 (-0,25) 4 791 125 (-135 081) 9,40 (-0,26) 2008-12-19
Midas SA wraz z Nova Capital sp. z o.o. 4 926 206 (-614 919) 9,00 (-1,12) 4 926 206 (-614 919) 9,66 (-1,21) 2008-12-19
Midas SA 5 541 125 (81 125) 10,12 (0,14) 5 541 125 (81 125) 10,87 (0,13) 2008-12-16
Karkosik, Roman Krzysztof z Taleja sp. z o.o. 29 721 200 (2 405 507) 54,33 (4,40) 29 721 200 (2 405 507) 58,32 (4,72) 2008-11-14
Karkosik, Roman Krzysztof z Taleja sp. z o.o. 27 315 693 (-6 589 048) 49,93 (-12,04) 27 315 693 (-6 589 048) 53,60 (-12,93) 2008-10-06
Karkosik, Roman Krzysztof z Taleja sp. z o.o. 33 904 741 (-51 160) 61,97 (-0,10) 33 904 741 (-51 160) 66,53 (-0,10) 2008-10-05
Karkosik, Roman Krzysztof z Taleja sp. z o.o. 33 955 901 (-89 647) 62,07 (-0,16) 33 955 901 (-89 647) 66,63 (-0,17) 2008-09-26
Karkosik, Roman Krzysztof z Taleja sp. z o.o. 34 045 548 (-539 812) 62,23 (-0,99) 34 045 548 (-539 812) 66,80 (-1,07) 2008-09-25
Zielińska-Dalasińska Agnieszka 8 000 0,01 8 000 0,01 2008-03-31
Karkosik, Roman Krzysztof z Taleja sp. z o.o. 34 585 360 (-74 972) 63,22 (-0,14) 34 585 360 (-74 972) 67,87 (-0,14) 2008-03-11
Krezus SA w celu umorzenia 3 744 048 (-122 591) 6,84 (-0,22) 3 744 048 (-122 591) 7,36 (-1,16) 2008-03-10
Karkosik, Roman Krzysztof z Taleja sp. z o.o. 34 660 332 (-5 977 734) 63,36 (-10,92) 34 660 332 (-5 977 734) 68,01 (-11,92) 2008-03-09
Midas SA 5 460 000 (-471 125) 9,98 (-0,86) 5 460 000 (-471 125) 10,74 (-0,92) 2007-08-03
Midas SA 5 931 125 10,84 (10,84) 5 931 125 11,66 (11,66) 2007-08-03
Krezus SA w celu umorzenia 3 866 639 (-5 460 000) 7,06 (-9,98) 3 866 639 (-5 460 000) 8,52 (-12,49) 2007-08-03
Karkosik, Roman Krzysztof 40 638 066 (7 050 227) 74,28 (12,88) 40 638 066 (7 050 227) 79,93 (13,86) 2007-08-02
Karkosik, Roman Krzysztof z Taleja sp. z o.o. 33 587 839 (-5 460 000) 61,40 (-9,98) 33 587 839 (-5 460 000) 66,07 (-19,98) 2007-08-02
Wiśniewski Piotr 798 0,00 798 0,00 2007-06-30
Wiśniewski Piotr 798 0,00 798 0,00 2007-06-30
Urbaniak Agnieszka 8 000 0,01 (0,01) 8 000 0,01 (0,01) 2007-06-30
Urbaniak Agnieszka 0 0,00 0 0,00 2007-06-30
Krezus SA w celu umorzenia 9 326 639 17,04 9 326 639 21,01 (0,46) 2007-05-23
Krezus SA w celu umorzenia 9 326 639 17,04 9 326 639 20,55 2007-05-23
Krezus SA w celu umorzenia 9 326 639 (-1 000 000) 17,04 (-1,83) 9 326 639 (-1 000 000) 20,55 (-2,55) 2007-05-23
Karkosik, Roman Krzysztof 39 047 839 (-1 447 500) 71,38 (-2,64) 39 047 839 (-1 447 500) 86,05 (-3,19) 2007-05-23
Karkosik, Roman Krzysztof 40 495 339 (447 500) 74,02 (0,82) 40 495 339 (447 500) 89,24 (-1,00) 2007-05-04
Supernova Capital SA 0 0,00 0 0,00 2007-02-19
Supernova Capital SA 0 0,00 0 0,00 2007-02-19
Supernova Capital SA 0 (-40 047 839) 0,00 (-73,20) 0 (-40 047 839) 0,00 (-73,20) 2007-02-19
Karkosik, Roman Krzysztof 40 047 839 73,20 40 047 839 90,24 2007-02-19
Supernova Capital SA 40 047 839 (8 139 657) 73,20 (14,88) 40 047 839 (8 139 657) 73,20 (14,88) 2007-02-16
Krezus SA w celu umorzenia 10 326 639 (314 455) 18,87 (0,57) 10 326 639 (314 455) 23,10 (4,80) 2007-02-02
Supernova Capital SA 31 908 182 (-788 344) 58,32 (-1,45) 31 908 182 (-11 114 983) 58,32 (-20,32) 2006-12-14
Krezus SA w celu umorzenia 10 012 184 (-314 455) 18,30 (-57,21) 10 012 184 (-314 455) 18,30 (-57,21) 2006-11-28
Supernova Capital SA 32 696 526 (661 000) 59,77 (1,21) 43 023 165 (10 987 639) 78,64 (20,08) 2006-09-29
Supernova Capital SA 32 035 526 (-1 322 000) 58,56 (-2,41) 32 035 526 (-1 322 000) 58,56 (-2,41) 2006-09-29
Supernova Capital SA 33 357 526 (-263 273) 60,97 (-0,49) 33 357 526 (-263 273) 60,97 (-0,49) 2006-09-28
Supernova Capital SA 33 620 799 (-528 391) 61,46 (-0,96) 33 620 799 (-528 391) 61,46 (-0,96) 2006-09-08
Supernova Capital SA 34 149 190 (-95 872) 62,42 (-0,18) 34 149 190 (-95 872) 62,42 (-0,18) 2006-09-04
Supernova Capital SA 34 245 062 (-38 804) 62,60 (-0,07) 34 245 062 (-38 804) 62,60 (-0,07) 2006-08-21
Supernova Capital SA 34 283 866 (-43 429) 62,67 (-0,08) 34 283 866 (-43 429) 62,67 (-0,08) 2006-08-18
Supernova Capital SA 34 327 295 (32 680 169) 62,75 (50,71) 34 327 295 (32 680 169) 62,75 (50,71) 2006-07-26
Supernova Capital SA 1 647 126 12,04 (9,03) 1 647 126 12,04 (9,03) 2006-05-18
Supernova Capital SA 1 647 126 (-1 400 821) 3,01 (-19,27) 1 647 126 (-1 400 821) 3,01 (-19,27) 2006-05-18
Supernova Capital SA 3 047 947 (-1 500) 22,28 (-0,01) 3 047 947 (-1 500) 22,28 (-0,01) 2006-05-16
Supernova Capital SA 3 049 447 (-19 350) 22,29 (-0,14) 3 049 447 (-19 350) 22,29 (-0,14) 2006-05-12
Supernova Capital SA 3 068 797 (-79 150) 22,43 (-0,58) 3 068 797 (-79 150) 22,43 (-0,58) 2006-04-26
Krezus SA w celu umorzenia 10 326 639 75,51 (56,64) 10 326 639 75,51 (56,64) 2006-02-15
Krezus SA w celu umorzenia 10 326 639 (1 049 398) 18,87 (-48,96) 10 326 639 (1 049 398) 18,87 (-48,96) 2006-02-15
Krezus SA w celu umorzenia 9 277 241 (2 275 000) 67,83 (16,63) 9 277 241 (2 275 000) 67,83 (16,63) 2006-01-12
CA IB Investment Management SA zarządzane fundusze 601 122 (-129 871) 4,39 (-0,95) 601 122 (-129 871) 4,39 (-0,95) 2005-08-17
Supernova Capital SA 3 147 947 (-4 250 079) 23,01 (-31,08) 3 147 947 (-4 250 079) 23,01 (-31,08) 2005-08-12
CA IB Investment Management SA zarządzane fundusze 730 993 (-1 237 702) 5,34 (-9,05) 730 993 (-1 237 702) 5,34 (-9,05) 2005-08-12
Krezus SA w celu umorzenia 7 002 241 51,20 (51,20) 7 002 241 51,20 (51,20) 2005-08-10
Skarbiec TFI SA w imieniu Skarbiec-Depozytowy FIODPW i Sezam FIZ 1 367 573 10,00 (7,50) 1 367 573 10,00 (7,50) 2005-08-09
Skarbiec TFI SA w imieniu Skarbiec-Depozytowy FIODPW i Sezam FIZ 1 367 573 2,50 1 367 573 2,50 2005-08-09
Supernova Capital SA 7 398 026 (-2 735 146) 54,09 (-20,00) 7 398 026 (-2 735 146) 54,09 (-20,00) 2005-08-05
CA IB Investment Management SA zarządzane fundusze 1 968 695 (-8 163 277) 14,39 (-29,01) 1 968 695 (-8 164 277) 14,39 (-29,02) 2005-08-05
Supernova Capital SA 10 133 172 (200) 74,09 (30,68) 10 133 172 (200) 74,09 (30,68) 2005-07-25
Ogółem 13 675 748 (-9 665 056) 0 13 675 748 (-9 665 056) 0 2005-07-06
Krezus SA umorzenie 0 (-9 665 051) 0,00 (-41,40) 0 (-9 665 051) 0,00 (-41,40) 2005-07-06
Rockbridge TFI SA 601 122 (-673 368) 2,60 (-2,40) 601 122 (-673 368) 2,00 (-3,00) 2005-05-11
porozumienie inwestorów 0 (-7 365 008) 0,00 (-24,50) 0 (-7 365 008) 0,00 (-24,50) 2005-05-09
Krezus SA w celu umorzenia 9 665 051 41,40 (41,40) 9 665 051 41,40 (41,40) 2005-05-09
Rockbridge TFI SA 1 274 490 5,00 1 274 490 5,00 2005-04-27
Supernova Capital SA 10 132 972 43,41 (-30,68) 10 132 972 43,41 (-30,68) 2004-12-30
Supernova Capital SA 10 132 972 (-7 365 008) 74,09 (-0,87) 10 132 972 (-7 365 008) 74,09 (-0,87) 2004-12-30
Skarb Państwa 0 (-2 133 535) 0,00 (-9,14) 0 (-2 133 535) 0,00 (-9,14) 2004-12-14
Supernova Capital SA 17 497 980 74,96 17 497 980 74,96 2004-11-17
CA IB Investment Management SA zarządzanie aktywami 10 131 972 (-7 366 008) 43,40 (-31,56) 10 132 972 (-7 365 008) 43,41 (-31,55) 2004-11-17
CA IB Investment Management SA zarządzanie aktywami 17 497 980 74,96 (74,96) 17 497 980 74,96 (74,96) 2004-11-17
CA IB Investment Management SA zarządzanie aktywami 0 (-1 892 299) 0,00 (-6,29) 0 (-1 892 299) 0,00 (-6,29) 2004-11-17
PZU SA z PZU Życie SA 0 (-6 050 995) 0,00 (-20,13) 0 (-6 050 995) 0,00 (-20,13) 2004-11-16
Skarb Państwa 2 133 535 (-482 586) 9,14 (-2,06) 2 133 535 (-482 586) 9,14 (-2,06) 2004-06-28
Ogółem 23 340 804 (-6 715 320) 0 23 340 804 (-6 715 320) 0 2004-03-04
Krezus SA umorzenie 0 (-6 715 320) 0,00 (-22,34) 0 0,00 2004-03-04
CA IB Investment Management SA zarządzanie aktywami 1 892 299 6,29 (-1,81) 1 892 299 6,29 (-1,81) 2004-02-26
CA IB Investment Management SA zarządzanie aktywami 1 892 299 8,10 1 892 299 8,10 2004-02-26
Skarb Państwa 2 616 121 11,20 (2,50) 2 616 121 11,20 (2,50) 2004-02-20
Skarb Państwa 2 616 121 (-1 892 298) 8,70 (-6,30) 2 616 121 (-1 892 298) 8,70 (-6,30) 2004-02-20
porozumienie inwestorów NFI Progres SA i NFI Kwiatkowski SA 7 365 008 24,50 (-7,05) 7 365 008 24,50 (-7,05) 2003-05-06
porozumienie inwestorów NFI Progres SA i NFI Kwiatkowski SA 7 365 008 (427 983) 31,55 (8,47) 7 365 008 (427 983) 31,55 (8,47) 2003-05-06
Krezus SA 6 715 320 (192 208) 22,34 (0,64) 0 0,00 2003-04-14
Krezus SA 6 523 112 (1 800 000) 21,70 (5,99) 0 0,00 2003-04-10
Krezus SA 4 723 112 (245 154) 15,71 (0,82) 0 0,00 2003-03-28
Krezus SA 4 477 958 (141 000) 14,89 (0,47) 0 (-4 336 958) 0,00 (-14,42) 2002-12-10
Krezus SA w celu odsprzedaży 4 336 958 (390 714) 14,42 (1,30) 4 336 958 (390 714) 14,42 (1,30) 2002-11-18
porozumienie inwestorów NFI Progres SA i NFI Kwiatkowski SA 6 937 025 (172 997) 23,08 (0,58) 6 937 025 (172 997) 23,08 (0,58) 2002-10-02
Krezus SA w celu odsprzedaży 3 946 244 (1 898) 13,12 3 946 244 (1 898) 13,12 2002-07-08
Krezus SA w celu odsprzedaży 3 944 346 (40 000) 13,12 (0,13) 3 944 346 (40 000) 13,12 (0,13) 2002-07-05
Krezus SA w celu odsprzedaży 3 904 346 (24 894) 12,99 (0,09) 3 904 346 (24 894) 12,99 (0,09) 2002-07-04
Krezus SA w celu odsprzedaży 3 879 452 (183 445) 12,90 (0,61) 3 879 452 (183 445) 12,90 (0,61) 2002-07-03
Krezus SA w celu odsprzedaży 3 696 007 (40 000) 12,29 (0,13) 3 696 007 (40 000) 12,29 (0,13) 2002-07-01
Krezus SA 3 656 007 (30 000) 12,16 (0,10) 3 656 007 (30 000) 12,16 (0,10) 2002-06-28
porozumienie inwestorów NFI Progres SA i NFI Kwiatkowski SA 6 764 028 (846 800) 22,50 (2,81) 6 764 028 (846 800) 22,50 (2,81) 2002-01-24
Krezus SA 3 626 007 (10 000) 12,06 (0,03) 3 626 007 (10 000) 12,06 (0,03) 2002-01-22
Krezus SA 3 616 007 (10 000) 12,03 (0,03) 3 616 007 (10 000) 12,03 (0,03) 2002-01-21
Krezus SA 3 606 007 (10 000) 12,00 (0,04) 3 606 007 (10 000) 12,00 (0,04) 2002-01-18
Krezus SA 3 596 007 (40 000) 11,96 (0,13) 3 596 007 (40 000) 11,96 (0,13) 2002-01-17
Krezus SA 3 556 007 (646 997) 11,83 (2,15) 3 556 007 (646 997) 11,83 (2,15) 2002-01-10
Krezus SA 2 909 010 (52 000) 9,68 (0,17) 2 909 010 (52 000) 9,68 (0,17) 2002-01-03
Deutsche Bank AG przez Deutsche Bank Securities Inc. 1 034 100 (-750 000) 3,44 (-2,50) 1 034 100 (-750 000) 3,44 (-2,50) 2002-01-03
Krezus SA 2 857 010 (60 000) 9,51 (0,20) 2 857 010 (60 000) 9,51 (0,20) 2002-01-02
Krezus SA 2 797 010 (797 010) 9,31 (2,66) 2 797 010 (797 010) 9,31 (2,66) 2001-12-31
Deutsche Bank AG przez Deutsche Bank Securities Inc. 1 784 100 (1 596 800) 5,94 (5,32) 1 784 100 (1 596 800) 5,94 (5,32) 2001-12-04
Deutsche Bank AG przez Deutsche Bank Securities Inc. 187 300 (-1 596 800) 0,62 (-5,32) 187 300 (-1 596 800) 0,62 (-5,32) 2001-12-03
Deutsche Bank AG przez Deutsche Bank Securities Inc. 1 784 100 (-1 798 255) 5,94 (-5,98) 1 784 100 (-1 798 255) 5,94 (-5,98) 2001-10-24
Krezus SA 2 000 000 (1 000 000) 6,65 (3,32) 2 000 000 (1 000 000) 6,65 (3,32) 2001-10-16
Krezus SA 1 000 000 3,33 1 000 000 3,33 2001-10-11
PZU SA z PZU Życie SA 6 050 995 20,13 (-5,79) 6 050 995 20,13 (-5,79) 2001-10-10
PZU SA z PZU Życie SA 6 050 995 (35 000) 25,92 (5,90) 6 050 995 (35 000) 25,92 (5,90) 2001-10-10
Soho Development SA przystšpienie do porozumienia 0 (-2 017 452) 0,00 (-6,71) 0 (-2 017 452) 0,00 (-6,71) 2001-10-04
porozumienie inwestorów NFI Progres SA i NFI Kwiatkowski SA 5 917 228 19,69 5 917 228 19,69 2001-10-04
Midas SA przystšpienie do porozumienia 0 (-2 986 263) 0,00 (-9,94) 0 (-2 986 263) 0,00 (-9,94) 2001-10-04
Soho Development SA 2 017 452 (440 701) 6,71 (1,46) 2 017 452 (440 701) 6,71 (1,46) 2000-10-26
PZU SA z PZU Życie SA 6 015 995 (500 000) 20,02 (1,67) 6 015 995 (500 000) 20,02 (1,67) 2000-10-26
Midas SA 2 986 263 (1 409 513) 9,94 (4,69) 2 986 263 (1 409 513) 9,94 (4,69) 2000-10-26
Bank Pekao SA 0 (-1 544 076) 0,00 (-5,14) 0 (-1 544 076) 0,00 (-5,14) 2000-08-31
PZU SA z PZU Życie SA 5 515 995 (1 300 000) 18,35 (4,32) 5 515 995 (1 300 000) 18,35 (4,32) 2000-04-06
PZU SA z PZU Życie SA 4 215 995 (-1 800 000) 14,03 (-5,99) 4 215 995 (-1 800 000) 14,03 (-5,99) 2000-04-03
Deutsche Bank AG przez Deutsche Bank Securities Inc. 3 582 355 (1 334 898) 11,92 (4,44) 3 582 355 (1 334 898) 11,92 (4,44) 2000-03-06
PZU SA z PZU Życie SA 6 015 995 (-2 170 862) 20,02 (-7,22) 6 015 995 (-2 170 862) 20,02 (-7,22) 2000-02-29
Soho Development SA 1 576 751 (589 142) 5,25 (2,01) 1 576 751 (589 142) 5,25 (2,01) 2000-01-11
Midas SA 1 576 750 (393 487) 5,25 (1,37) 1 576 750 (393 487) 5,25 (1,37) 2000-01-11
Expandia Finance a.s. z Expandia Polska SA 0 (-3 078 697) 0,00 (-10,24) 0 (-3 078 697) 0,00 (-10,24) 1999-12-31
Soho Development SA 987 609 3,24 987 609 3,24 1999-12-17
Midas SA 1 183 263 3,88 1 183 263 3,88 1999-12-17
Skarb Państwa 4 508 419 (-401 917) 15,00 (-1,12) 4 508 419 (-401 917) 15,00 (-1,12) 1999-12-16
Ogółem 30 056 124 (-401 917) 0 30 056 124 (-401 917) 0 1999-12-16
Deutsche Bank AG przez Deutsche Bank Securities Inc. 2 247 457 7,48 (0,10) 2 247 457 7,48 (0,10) 1999-12-02
Deutsche Bank AG przez Deutsche Bank Securities Inc. 2 247 457 7,38 2 247 457 7,38 1999-12-02
PZU SA z PZU Życie SA 8 186 857 27,24 (0,36) 8 186 857 27,24 (0,36) 1999-08-03
PZU SA z PZU Życie SA 8 186 857 (2 170 862) 26,88 (7,13) 8 186 857 (2 170 862) 26,88 (7,13) 1999-08-03
PZU SA z PZU Życie SA 6 015 995 (1 736 738) 19,75 (5,84) 6 015 995 (1 736 738) 19,75 (5,84) 1999-02-24
Skarb Państwa 4 910 336 16,12 4 910 336 16,12 1999-02-01
Expandia Finance a.s. z Expandia Polska SA 3 078 697 10,24 (0,23) 3 078 697 10,24 (0,23) 1998-11-12
Expandia Finance a.s. z Expandia Polska SA 3 078 697 10,01 3 078 697 10,01 1998-11-12
Ogółem 30 458 041 (-313 038) 0 30 458 041 (-313 038) 0 1998-10-30
PZU SA z PZU Życie SA 4 279 257 (2 677 142) 13,91 (8,70) 4 279 257 (2 677 142) 13,91 (8,70) 1998-09-23
Credit Suisse First Boston 517 878 1,68 517 878 1,68 1998-08-23
Bank Pekao SA 1 544 076 5,14 (0,12) 1 544 076 5,14 (0,12) 1998-06-16
Bank Pekao SA 1 544 076 5,02 1 544 076 5,02 1998-06-16
Expandia Finance a.s. z Expandia Polska SA 3 078 697 10,01 3 078 697 10,01 1998-02-10
PZU SA z PZU Życie SA 1 602 115 5,21 1 602 115 5,21 1997-12-10
Ogółem 30 771 079 0 30 771 079 0 1997-08-21

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2006-04-20 Prawo poboru 1:3
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.