0,0100 zł
0,00% 0,0000 zł
Kerdos Group S.A. (KRS)

Akcjonariat - KERDOS

Dane ogólne

Kapitalizacja: 586 097,86 Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji: 58 609 786 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 8 369 502
Liczba głosów na WZA: 58 609 786 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 14,28%
Kapitał akcyjny: 58 609 786,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 8 369 502
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 14,28%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 85,72%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Kalyciok Romuald wraz z Polska Ekologia sp. z o.o., ZWZ 5 273 905 (9,00%) 5 273 905 (9,00%) 2016-06-29 SNX
Szczepaniak Paweł 3 095 597 (5,28%) 3 095 597 (5,28%) 2017-03-31 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
wykluczenie akcji z obrotu 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2018-04-19
serie B-J - Pioneer Poland US LP, Pioneer Poland UK LP lata 1995-2000 34 911
0,00
111,06 0,00 38 875
4 317 457,50
KDPW:
KRS:
GPW:
2004-04-26
2000-10-16
ogłoszenie upadłości 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-09-04
otwarcie postępowania sanacyjnego 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-05-11
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 1995-12-01 3 964
440 004,00
111,00 111,00 3 964
440 241,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2004-04-26
1995-12-07
renominacja akcji 2002-03-14 0
0,00
55,00 0,00 38 875
2 138 125,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2002-09-02
renumeracja akcji: seria A1 2002-06-19 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2002-09-02
zmiana firmy na Hygienika Euro Cristal SA 2002-12-04 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2003-01-08
split 1:55 2003-09-10 0
0,00
1,00 0,00 2 138 125
2 138 125,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2003-10-03
zmiana firmy z Hygienika Euro Cristal SA na Hygienika SA 2003-09-10 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2003-10-03
seria B - subskrypcja publiczna 2003-10-24 1 400 000
21 000 000,00
1,00 15,00 3 538 125
3 538 125,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2004-04-26
2004-06-21
2004-07-05
seria C - oferta menedżerska 2004-04-05 181 830
181 830,00
1,00 1,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2004-04-26

seria C - prawo poboru 1:2 2006-04-25 7 076 250
7 076 250,00
1,00 1,00 10 614 375
10 614 375,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2006-08-09
2006-11-23
seria D - prawo poboru 1:1 2007-04-24 10 614 375
20 167 312,50
1,00 1,90 21 228 750
21 228 750,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-11-19
2007-12-04
seria E - Lentex SA 2008-06-10 2 122 874
6 368 622,00
1,00 3,00 23 351 624
23 351 624,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2008-09-16

2008-09-16
seria F - oferta menedżerska za warranty subskrypcyjne serii A; emisja nie doszła do skutku 2009-11-23 1 000 000
0,00
1,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria G - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii B 2012-07-07 16 000 000
16 160 000,00
1,00 1,01 39 351 624
39 351 624,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-09-19
2012-11-26
seria H - subskrypcja prywatna 2013-05-27 3 930 000
7 074 000,00
1,00 1,80 43 281 624
43 281 624,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-07-01
2013-07-23
seria I - subskrypcja publiczna 2013-11-07 10 000 000
30 000 000,00
1,00 3,00 53 281 624
53 281 624,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-06-23
2014-07-23
seria F - oferta menedżerska za warranty subskrypcyjne serii A 2013-11-07 1 000 000
1 000 000,00
1,00 1,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


zmiana firmy z Hygienika SA na Kerdos Group SA 2014-07-30 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-11-07
seria J - subskrypcja prywatna 2015-06-05 5 328 162
6 873 328,98
1,00 1,29 58 609 786
58 609 786,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-07-03
renominacja akcji 2016-06-29 0
0,00
0,10 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


renominacja akcji 2017-03-21 0
0,00
0,10 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


obniżenie kapitału 2017-06-29 0
0,00
0,10 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


scalenie akcji 40:1 2017-06-29 0
0,00
4,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Szczepaniak Paweł 2 675 597 (-264 403) 4,57 (-0,45) 2 675 597 (-264 403) 4,57 (-0,45) 2017-03-22
Szczepaniak Paweł 2 940 000 5,02 2 940 000 5,02 2017-03-14
Kalyciok Romuald wraz z Polska Ekologia sp. z o.o. 3 473 925 (530 000) 5,92 (0,90) 3 473 925 (530 000) 5,92 (0,90) 2015-10-12
Kalyciok Romuald wraz z Polska Ekologia sp. z o.o. 2 943 925 5,02 2 943 925 5,02 2015-10-08
Kliniewski Kamil 1 103 193 (-9 089 954) 1,88 (-15,51) 1 103 193 (-9 089 954) 1,88 (-15,51) 2015-09-22
Kliniewski Kamil 10 193 147 (1 025 937) 17,39 (1,75) 10 193 147 (1 025 937) 17,39 (1,75) 2015-09-08
Kliniewski Kamil 9 167 210 (781 000) 15,64 (1,34) 9 167 210 (781 000) 15,64 (1,34) 2015-09-02
Kliniewski Kamil 8 386 210 (86 210) 14,30 (0,14) 8 386 210 (86 210) 14,30 (0,14) 2015-07-08
Kliniewski Kamil 8 300 000 14,16 (-1,41) 8 300 000 14,16 (-1,41) 2015-05-19
Kliniewski Kamil 8 300 000 15,57 8 300 000 15,57 2015-05-19
TFI Allianz Polska SA 2 092 903 (-993 708) 3,92 (-1,87) 2 092 903 (-993 708) 3,92 (-1,87) 2015-05-11
Kliniewski Kamil bezpośrednio i przez T.C. Capital sp. z o.o. 8 300 000 (3 300 000) 15,57 (6,19) 8 300 000 (3 300 000) 15,57 (6,19) 2014-12-17
Kliniewski Kamil przez T.C. Capital sp. z o.o. 5 000 000 (-3 200 000) 9,38 (-6,00) 5 000 000 (-3 200 000) 9,38 (-6,00) 2014-12-04
Kliniewski Kamil bezpośrednio i przez T.C. Capital sp. z o.o. 8 200 000 (63 366) 15,38 (0,11) 8 200 000 (63 366) 15,38 (0,11) 2014-12-04
TFI Allianz Polska SA 3 086 611 5,79 3 086 611 5,79 2014-11-26
Noble Funds TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 2 485 702 (-403 743) 4,66 (-0,76) 2 485 702 (-403 743) 4,66 (-0,76) 2014-08-27
BB Royal Holding SA 5 620 (-7 542 680) 0,01 (-14,15) 5 620 (-7 542 680) 0,01 (-14,15) 2014-08-04
Noble Funds TFI SA na ZWZ 2 889 445 (578 422) 5,42 (1,09) 2 889 445 (578 422) 5,42 (1,09) 2014-07-31
Ogółem 53 281 624 (10 000 000) 0 53 281 624 (10 000 000) 0 2014-06-23
Kliniewski Kamil wraz z T.C. Capital sp. z o.o. 8 136 634 (2 451 700) 15,27 (2,14) 8 136 634 (2 451 700) 15,27 (2,14) 2014-06-20
BB Royal Holding SA 7 548 300 14,16 7 548 300 14,16 2014-06-20
Kliniewski Kamil wraz z T.C. Capital sp. z o.o. 5 684 934 13,13 (2,47) 5 684 934 13,13 (2,47) 2014-04-04
Kliniewski Kamil wraz z T.C. Capital sp. z o.o. 5 684 934 (-490 000) 10,66 (-3,60) 5 684 934 (-490 000) 10,66 (-3,60) 2014-04-04
Noble Funds TFI SA 2 311 023 4,33 (-1,00) 2 311 023 4,33 (-1,00) 2014-01-08
Noble Funds TFI SA 2 311 023 (784 419) 5,33 (1,81) 2 311 023 (784 419) 5,33 (1,81) 2014-01-08
Noble Funds TFI SA 1 526 604 (-822 025) 3,52 (-1,90) 1 526 604 (-822 025) 3,52 (-1,90) 2013-12-20
Kliniewski Kamil wraz z T.C. Capital sp. z o.o. 6 174 934 (490 000) 14,26 (1,13) 6 174 934 (490 000) 14,26 (1,13) 2013-12-18
Kliniewski Kamil wraz z T.C. Capital sp. z o.o. 5 684 934 (-2 000 000) 13,13 (-4,62) 5 684 934 (-2 000 000) 13,13 (-4,62) 2013-12-18
Noble Funds TFI SA 2 348 629 5,42 2 348 629 5,42 2013-10-25
Kliniewski Kamil wraz z T.C. Capital sp. z o.o. 7 684 934 (-1 606 134) 17,75 (-5,86) 7 684 934 (-1 606 134) 17,75 (-5,86) 2013-10-23
Allianz FIO wraz z Funduszem Bezpieczna Jesień SFIO 2 250 875 5,20 (0,98) 2 250 875 5,20 (0,98) 2013-07-29
Allianz FIO wraz z Funduszem Bezpieczna Jesień SFIO 2 250 875 4,22 2 250 875 4,22 2013-07-29
Włodarski Wiesław 2 018 000 4,66 (-0,46) 2 018 000 4,66 (-0,46) 2013-07-23
Ogółem 43 281 624 (3 930 000) 0 43 281 624 (3 930 000) 0 2013-07-01
XTO Capital Ltd. 450 387 (-1 800 000) 1,14 (-4,57) 450 387 (-1 800 000) 1,14 (-4,57) 2013-02-06
XTO Capital Ltd. 2 250 387 (-1 611 000) 5,71 (-4,10) 2 250 387 (-1 611 000) 5,71 (-4,10) 2013-02-05
Kliniewski Kamil wraz z T.C. Capital sp. z o.o. 9 291 068 23,61 (2,15) 9 291 068 23,61 (2,15) 2012-12-21
Kliniewski Kamil wraz z T.C. Capital sp. z o.o. 9 291 068 (4 132 307) 21,46 (8,36) 9 291 068 (4 132 307) 21,46 (8,36) 2012-12-21
Kliniewski Kamil wraz z T.C. Capital sp. z o.o. 5 158 761 (-3 807 921) 13,10 (-9,68) 5 158 761 (-3 807 921) 13,10 (-9,68) 2012-12-20
Kliniewski Kamil wraz z T.C. Capital sp. z o.o. 8 966 682 22,78 8 966 682 22,78 2012-12-20
Włodarski Wiesław 2 018 000 5,12 (0,46) 2 018 000 5,12 (0,46) 2012-12-13
Włodarski Wiesław 2 018 000 (850 000) 4,66 (-0,34) 2 018 000 (850 000) 4,66 (-0,34) 2012-12-13
Kliniewski Kamil wraz z T.C. Capital sp. z o.o. i FXELITE Investments Ltd. 8 966 682 (510 990) 22,78 (1,30) 8 966 682 (510 990) 22,78 (1,30) 2012-11-27
XTO Capital Ltd. 3 861 387 9,81 3 861 387 9,81 2012-11-26
Ogółem 39 351 624 (16 000 000) 0 39 351 624 (16 000 000) 0 2012-11-26
Kliniewski Kamil wraz z T.C. Capital sp. z o.o. i FXELITE Investments Ltd. 8 455 692 (6 107 921) 21,48 (11,43) 8 455 692 (6 107 921) 21,48 (11,43) 2012-11-26
Kliniewski Kamil wraz z T.C. Capital sp.zo.o. 2 347 771 10,05 (4,09) 2 347 771 10,05 (4,09) 2012-10-31
Kliniewski Kamil wraz z T.C. Capital sp.zo.o. 2 347 771 (-2 300 000) 5,96 (-13,94) 2 347 771 (-2 300 000) 5,96 (-13,94) 2012-10-31
Kliniewski Kamil wraz z T.C. Capital sp.zo.o. 4 647 771 (400 000) 19,90 (1,71) 4 647 771 (400 000) 19,90 (1,71) 2012-10-01
Kliniewski Kamil wraz z T.C. Capital sp.zo.o. 4 247 771 (527 323) 18,19 (2,26) 4 247 771 (527 323) 18,19 (2,26) 2012-09-12
Kliniewski Kamil wraz z T.C. Capital sp.zo.o. 3 720 448 (-353 900) 15,93 (-1,51) 3 720 448 (-353 900) 15,93 (-1,51) 2012-07-27
Kliniewski Kamil wraz z T.C. Capital sp.zo.o. 4 074 348 (-1 234 100) 17,44 (-5,29) 4 074 348 (-1 234 100) 17,44 (-5,29) 2012-07-23
Włodarski Wiesław 1 168 000 5,00 (2,04) 1 168 000 5,00 (2,04) 2012-07-19
Włodarski Wiesław 1 168 000 2,96 (0,96) 1 168 000 2,96 (0,96) 2012-07-19
Włodarski Wiesław 1 168 000 2,00 1 168 000 2,00 2012-07-19
Kliniewski Kamil wraz z T.C. Capital sp.zo.o. 5 308 448 (13 607) 22,73 (0,06) 5 308 448 (13 607) 22,73 (0,06) 2012-06-11
Kliniewski Kamil wraz z T.C. Capital sp.zo.o. 5 294 841 (114 925) 22,67 (0,49) 5 294 841 (114 925) 22,67 (0,49) 2012-06-08
Szostak Piotr 15 005 (-1 784 995) 0,06 (-7,64) 15 005 (-1 784 995) 0,06 (-7,64) 2012-06-06
Kliniewski Kamil wraz z T.C. Capital sp.zo.o. 5 179 916 (-20 368) 22,18 (-0,08) 5 179 916 (-20 368) 22,18 (-0,08) 2012-06-06
Kliniewski Kamil wraz z T.C. Capital sp.zo.o. 5 200 284 (-41 101) 22,26 (-0,18) 5 200 284 (-41 101) 22,26 (-0,18) 2012-06-06
Kliniewski Kamil wraz z T.C. Capital sp.zo.o. 5 241 385 (-38 038) 22,44 (-0,16) 5 241 385 (-38 038) 22,44 (-0,16) 2012-06-06
Kliniewski Kamil wraz z T.C. Capital sp.zo.o. 5 279 423 (1 881 684) 22,60 (8,05) 5 279 423 (1 881 684) 22,60 (8,05) 2012-06-06
Szostak Piotr 1 800 000 (371 193) 7,70 (1,59) 1 800 000 (371 193) 7,70 (1,59) 2012-05-15
Sukacz Dawid 0 (-100 000) 0,00 (-0,42) 0 (-100 000) 0,00 (-0,42) 2012-05-15
Kliniewski Kamil wraz z T.C. Capital sp.zo.o. 3 397 739 (10) 14,55 (0,55) 3 397 739 (10) 14,55 (0,55) 2012-05-15
Sukacz Dawid 100 000 0,42 100 000 0,42 2011-11-14
Kliniewski Kamil wraz z Trade Company & Consulting sp. z o.o. 3 397 729 14,00 3 397 729 14,00 2011-09-23
Kliniewski Kamil wraz z T.C. Capital sp.zo.o. 3 397 729 14,00 (-0,55) 3 397 729 14,00 (-0,55) 2011-09-23
Kliniewski Kamil wraz z Trade Company & Consulting sp. z o.o. 3 397 729 (98 500) 14,55 (0,43) 3 397 729 (98 500) 14,55 (0,43) 2011-06-13
Kliniewski Kamil wraz z Trade Company & Consulting sp. z o.o. 3 299 229 (354 544) 14,12 (1,51) 3 299 229 (354 544) 14,12 (1,51) 2011-05-13
Kliniewski Kamil wraz z Trade Company & Consulting sp. z o.o. 2 944 685 (141 266) 12,61 (0,61) 2 944 685 (141 266) 12,61 (0,61) 2011-05-12
Lentex SA 900 000 (-1 222 874) 3,85 (-6,15) 900 000 (-1 222 874) 3,85 (-6,15) 2011-05-02
Rubicon Partners SA 10 561 (-1 158 000) 0,04 (-4,96) 10 561 (-1 158 000) 0,04 (-4,96) 2011-01-31
Rubicon Partners SA 1 168 561 5,00 1 168 561 5,00 2010-06-30
Kliniewski Kamil 2 803 419 (35 000) 12,00 (0,15) 2 803 419 (35 000) 12,00 (0,15) 2010-05-20
Kliniewski Kamil 2 768 419 (252 531) 11,85 (1,08) 2 768 419 (252 531) 11,85 (1,08) 2010-05-18
Moska Krzysztof 1 101 000 (-100 000) 4,71 (-0,43) 1 101 000 (-100 000) 4,71 (-0,43) 2010-04-29
Moska Krzysztof 1 201 000 (-1 532 750) 5,14 (-6,56) 1 201 000 (-1 532 750) 5,14 (-6,56) 2010-04-28
Kliniewski Kamil 2 515 888 (135 238) 10,77 (0,58) 2 515 888 (135 238) 10,77 (0,58) 2009-12-31
Pioneer Pekao IM SA 1 154 537 (-20 545) 4,94 (-0,09) 1 154 537 (-20 545) 4,94 (-0,09) 2009-10-14
Pioneer Pekao IM SA 1 175 082 (-426 414) 5,03 (-1,82) 1 175 082 (-426 414) 5,03 (-1,82) 2009-10-13
Kliniewski Kamil 2 380 650 (50 000) 10,19 (0,21) 2 380 650 (50 000) 10,19 (0,21) 2009-10-01
Kliniewski Kamil 2 330 650 (630 600) 9,98 (2,70) 2 330 650 (630 600) 9,98 (2,70) 2009-09-30
Szostak Piotr 1 428 807 6,11 1 428 807 6,11 2009-09-09
Kliniewski Kamil 1 700 050 (530 133) 7,28 (2,28) 1 700 050 (530 133) 7,28 (2,28) 2009-08-31
Pioneer Pekao IM SA 1 601 496 (533 206) 6,85 (1,82) 1 601 496 (533 206) 6,85 (1,82) 2009-06-30
Kliniewski Kamil 1 169 917 5,00 1 169 917 5,00 2009-05-29
Moska Krzysztof z Prymus sp. z o.o. 2 733 750 (419 750) 11,70 (1,80) 2 733 750 (419 750) 11,70 (1,80) 2009-02-20
Moska Krzysztof 2 314 000 (-509 750) 9,90 (-3,40) 2 314 000 (-509 750) 9,90 (-3,40) 2009-02-20
Ogółem 23 351 624 (2 122 874) 0 23 351 624 (2 122 874) 0 2008-09-16
Szymański Jakub 1 069 850 5,03 (0,45) 1 069 850 5,03 (0,45) 2008-08-29
Szymański Jakub 1 069 850 (-30 150) 4,58 (-0,60) 1 069 850 (-30 150) 4,58 (-0,60) 2008-08-29
Moska Krzysztof z Prymus sp. z o.o. 2 823 750 13,30 (1,21) 2 823 750 13,30 (1,21) 2008-08-27
Moska Krzysztof z Prymus sp. z o.o. 2 823 750 (-210 335) 12,09 (-2,20) 2 823 750 (-210 335) 12,09 (-2,20) 2008-08-27
Lentex SA 2 122 874 10,00 (0,91) 2 122 874 10,00 (0,91) 2008-08-14
Lentex SA 2 122 874 9,09 2 122 874 9,09 2008-08-14
Pioneer Pekao IM SA 1 068 290 5,03 (0,46) 1 068 290 5,03 (0,46) 2008-07-09
Pioneer Pekao IM SA 1 068 290 (656 250) 4,57 (0,69) 1 068 290 (656 250) 4,57 (0,69) 2008-07-09
NN Investment Partners TFI SA 891 939 (-180 764) 4,20 (-0,85) 891 939 (-180 764) 4,20 (-0,85) 2008-07-04
NN Investment Partners TFI SA 1 072 703 (222 703) 5,05 (-2,95) 1 072 703 (222 703) 5,05 (-2,95) 2008-06-29
Pekao Pioneer PTE SA 0 (-598 150) 0,00 (-5,63) 0 (-598 150) 0,00 (-5,63) 2008-02-14
Szymański Jakub 1 100 000 5,18 1 100 000 5,18 2008-01-21
Ciaś Filip 0 (-3 000) 0,00 (-0,02) 0 (-3 000) 0,00 (-0,02) 2007-12-21
Moska Krzysztof z Prymus sp. z o.o. 3 034 085 (407 067) 14,29 (1,92) 3 034 085 (407 067) 14,29 (1,92) 2007-12-17
Moska Krzysztof z Prymus sp. z o.o. 2 627 018 (162 924) 12,37 (0,77) 2 627 018 (162 924) 12,37 (0,77) 2007-12-14
Moska Krzysztof z Prymus sp. z o.o. 2 464 094 (237 050) 11,60 (1,11) 2 464 094 (237 050) 11,60 (1,11) 2007-12-07
Moska Krzysztof z Prymus sp. z o.o. 2 227 044 (809 119) 10,49 (-2,86) 2 227 044 (809 119) 10,49 (-2,86) 2007-12-04
Obrębski Józef 0 (-1 073 502) 0,00 (-10,11) 0 (-1 073 502) 0,00 (-10,11) 2007-11-16
Ogółem 21 228 750 (10 614 375) 0 21 228 750 (10 614 375) 0 2007-10-24
Dutkiewicz Ewa 403 979 (-203 664) 1,90 (-3,82) 403 979 (-203 664) 1,90 (-3,82) 2007-10-22
Ciaś Filip 3 000 0,02 3 000 0,02 2007-10-12
Dutkiewicz Ewa 607 643 5,72 607 643 5,72 2007-10-11
Obrębski Józef 1 073 502 (25 000) 10,11 (0,24) 1 073 502 (25 000) 10,11 (0,24) 2007-10-07
Moska Krzysztof z Prymus sp. z o.o. 1 417 925 (107 705) 13,35 (1,01) 1 417 925 (107 705) 13,35 (1,01) 2007-10-04
Obrębski Józef 1 048 502 (242 769) 9,87 (2,28) 1 048 502 (242 769) 9,87 (2,28) 2007-10-01
Moska Krzysztof z Prymus sp. z o.o. 1 310 220 (53 695) 12,34 (0,51) 1 310 220 (53 695) 12,34 (0,51) 2007-08-13
Moska Krzysztof wraz z Prymus sp. z o.o. 1 256 525 (65 590) 11,83 (0,61) 1 256 525 (65 590) 11,83 (0,61) 2007-08-09
Obrębski Józef 805 733 7,59 805 733 7,59 2007-07-27
Opera TFI SA 526 233 (-205 000) 4,95 (-1,93) 526 233 (-205 000) 4,95 (-1,93) 2007-07-19
Moska Krzysztof 1 190 935 (141 579) 11,22 (1,34) 1 190 935 (141 579) 11,22 (1,34) 2007-07-19
Opera TFI SA 731 233 (-438 532) 6,88 (-4,14) 731 233 (-438 532) 6,88 (-4,14) 2007-07-18
Opera TFI SA 1 169 765 (-61 431) 11,02 (-0,57) 1 169 765 (-61 431) 11,02 (-0,57) 2007-07-17
Opera TFI SA 1 231 196 (-196 957) 11,59 (-1,86) 1 231 196 (-196 957) 11,59 (-1,86) 2007-07-16
Pekao Pioneer PTE SA 598 150 5,63 598 150 5,63 2007-05-21
Opera TFI SA 1 428 153 (308 975) 13,45 (2,91) 1 428 153 (308 975) 13,45 (2,91) 2007-04-27
Opera TFI SA 1 119 178 (79 875) 10,54 (0,75) 1 119 178 (79 875) 10,54 (0,75) 2007-04-24
Opera TFI SA 1 039 303 (400 831) 9,79 (3,78) 1 039 303 (400 831) 9,79 (3,78) 2007-04-23
NN Investment Partners TFI SA 850 000 8,00 (4,00) 850 000 8,00 (4,00) 2007-04-04
NN Investment Partners TFI SA 850 000 4,00 850 000 4,00 2007-04-04
Zientara Maciej 0 (-67 510) 0,00 (-0,63) 0 (-67 510) 0,00 (-0,63) 2007-03-30
Zientara Maciej 67 510 (-1 000 098) 0,63 (-9,42) 67 510 (-1 000 098) 0,63 (-9,42) 2007-03-14
Zientara Maciej 1 067 608 (10 000) 10,05 (0,09) 1 067 608 (10 000) 10,05 (0,09) 2007-03-08
Opera TFI SA 638 472 6,01 638 472 6,01 2007-03-02
Moska Krzysztof 1 049 356 (226 426) 9,88 (2,13) 1 049 356 (226 426) 9,88 (2,13) 2007-02-28
Moska Krzysztof 822 930 7,75 822 930 7,75 2007-02-16
Pioneer Pekao IM SA 412 040 (-111 238) 3,88 (-1,04) 412 040 (-111 238) 3,88 (-1,04) 2007-02-07
Pioneer Pekao IM SA 523 278 (-387 667) 4,92 (-3,66) 523 278 (-387 667) 4,92 (-3,66) 2007-02-05
Zientara Maciej 1 057 608 (719 608) 9,96 (6,78) 1 057 608 (719 608) 9,96 (6,78) 2006-08-09
Pioneer Pekao IM SA 910 945 (710 945) 8,58 (2,93) 910 945 (710 945) 8,58 (2,93) 2006-08-09
Ogółem 10 614 375 (7 076 250) 0 10 614 375 (7 076 250) 0 2006-08-09
Kryca Bogdan 0 (-680 135) 0,00 (-19,22) 0 (-680 135) 0,00 (-19,22) 2006-04-06
Kryca Bogdan 680 135 (-165 000) 19,22 (-4,66) 680 135 (-165 000) 19,22 (-4,66) 2006-04-05
Zientara Maciej 338 000 3,18 (-6,37) 338 000 3,18 (-6,37) 2006-03-17
Zientara Maciej 338 000 9,55 338 000 9,55 2006-03-17
Kryca Bogdan 845 135 (-852 000) 23,88 (-55,49) 845 135 (-852 000) 23,88 (-55,49) 2006-03-17
Stępniewicz Hubert 137 120 (5 890) 3,87 (-2,26) 137 120 (5 890) 3,87 (-2,26) 2005-06-29
PZU Życie SA 161 672 (-68 328) 4,56 (-1,94) 161 672 (-68 328) 4,56 (-1,94) 2005-06-13
PKO BP Bankowy OFE 87 575 (-212 425) 2,47 (-6,00) 87 575 (-212 425) 2,47 (-6,00) 2004-10-10
PZU Życie SA 230 000 6,50 230 000 6,50 2004-06-21
PKO BP Bankowy OFE 300 000 8,47 300 000 8,47 2004-06-21
Pioneer Pekao IM SA 200 000 5,65 (3,77) 200 000 5,65 (3,77) 2004-06-21
Pioneer Pekao IM SA 200 000 1,88 200 000 1,88 2004-06-21
Ogółem 3 538 125 (1 400 000) 0 3 538 125 (1 400 000) 0 2004-06-21
Zaleski, Jacek Jan 117 975 5,51 (2,18) 117 975 5,51 (2,18) 2004-04-05
Zaleski, Jacek Jan 117 975 3,33 117 975 3,33 2004-04-05
Stępniewicz Hubert 131 230 6,13 (2,43) 131 230 6,13 (2,43) 2004-04-05
Stępniewicz Hubert 131 230 3,70 131 230 3,70 2004-04-05
Ogółem 2 138 125 0 2 138 125 0 2004-04-05
Kryca Bogdan 1 697 135 79,37 (31,41) 1 697 135 79,37 (31,41) 2004-04-05
Kryca Bogdan 1 697 135 47,96 1 697 135 47,96 2004-04-05
Kołakowski Stefan 131 230 6,13 (2,43) 131 230 6,13 (2,43) 2004-04-05
Kołakowski Stefan 131 230 3,70 131 230 3,70 2004-04-05

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2007-05-18 Prawo poboru 1:1
2006-05-22 Prawo poboru 1:2
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.