1,7600 zł
0,00% 0,0000 zł
JHM Development SA (JHM)

Komunikaty spółki - JHMDEV

Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 roku.
Wprowadzenie do obrotu obligacji serii C i serii D
Skonsolidowany rozszerzony Raport Grupy Kapitałowej JHM DEVELOPMENT za okres od 1 stycznia 2020 roku do 30 września 2020 roku.
Zawiadomienie o transakcjach na obligacjach Emitenta.
Emisja obligacji serii „D”
Rozszerzony raport półroczny Grupy Kapitałowej JHM DEVELOPMENT za okres od 1 stycznia 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku.
Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku.
Zaistnienie zdarzenia, o którym mowa w punkcie 8.2.03 pkt j) Warunków Emisji Obligacji serii B
Powzięcie informacji o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie uchwały w sprawie wycofania z obrotu na Głównym Rynku GPW akcji Spółki JHM DEVELOPMENT S.A.
Powzięcie informacji o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie uchwały w sprawie wycofania z obrotu na Głównym Rynku GPW akcji Spółki JHM DEVELOPMENT S.A.
Powzięcie informacji o wydaniu decyzji przez Komisję Nadzoru Finansowego w przedmiocie udzielenia zezwolenia na wycofanie akcji JHM DEVELOPMENT S.A. z obrotu na rynku regulowanym
Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. odbytym w dniu 30 czerwca 2020 roku
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. w dniu 30 czerwca 2020 roku, informacje o odstąpieniu od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, informacje o sprzeciwach zgłoszonych do protokołu podczas obrad zgromadzenia
Przydział obligacji serii „C”
Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. odbytym w dniu 09 czerwca 2020 roku
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.