0,0100 zł
0,00% 0,0000 zł
Hydrobudowa Polska SA (HBP)

Akcjonariat - HBPOLSKA

Dane ogólne

Kapitalizacja: 2 105 584,45 Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji: 210 558 445 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 82 302 263
Liczba głosów na WZA: 210 558 445 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 39,09%
Kapitał akcyjny: 210 558 445,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 82 302 263
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 39,09%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 60,91%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
PBG SA w restrukturyzacji 82 302 263 (39,08%) 82 302 263 (39,08%) 2012-09-19 HBD, EPD, RFK

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku

KDPW:
KRS:
GPW:

2012-09-13
seria A - przekształcenie PP w SA 1992-11-06 10 353
517 650,00
50,00 50,00 10 353
517 650,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-07-10
1993-02-24
2007-09-18
seria B 1997-05-31 1 647
82 350,00
50,00 50,00 12 000
600 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-07-10

2007-09-18
seria C 1998-05-31 12 000
600 000,00
50,00 50,00 24 000
1 200 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-07-10

2007-09-18
seria D podwyższenie z kapitału rezerwowego 1998-11-07 10 000
50,00 34 000
1 700 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-07-10

2007-09-18
seria E podwyższenie z kapitału rezerwowego 1999-06-19 10 000
50,00 44 000
2 200 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-07-10

2007-09-18
seria F - Technologie Gazowe Piecobiogaz sp. z o.o. 2002-04-10 33 000
1 650 000,00
50,00 50,00 77 000
3 850 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-07-10

2007-09-18
seria G - Technologie Gazowe Piecobiogaz sp. z o.o. 2003-02-24 43 000
2 150 000,00
50,00 50,00 120 000
6 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-07-10

2007-09-18
seria H - PBG SA 2005-03-31 150 000
7 500 000,00
50,00 50,00 270 000
13 500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-07-10

2007-09-18
seria I - PBG SA 2005-10-19 1 200 000
60 000 000,00
50,00 50,00 1 470 000
73 500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-07-10

2007-09-18
zmiana firmy z Hydrobudowa Włocławek SA na Hydrobudowa Polska SA 2007-04-05

KDPW:
KRS:
GPW:

2008-01-10
seria J - połączeniowe akcjonariusze Hydrobudowy Śląsk (1 akcja Hydr.Śl. = 0,3873 akcji Hydr.Wł.) 2007-04-05 1 303 464
50,00 2 773 464
138 673 200,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-07-10
2007-08-27
2007-09-18
split 1:50 2007-11-08
1,00 138 673 200
138 673 200,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-12-18
2008-01-31
seria K - subskrypcja publiczna 2007-11-19 35 000 000
308 000 000,00
1,00 8,80 173 673 200
173 673 200,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2008-03-28
2008-05-21
2008-06-16
seria L - akcjonariusze Hydrobudowa 9 PIB SA 2008-08-18 36 885 245
1,00 210 558 445
210 558 445,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-09-30
2009-01-21
połączenie z HYDROBUDOWA 9 SA bez podwyższania kapitału 2011-11-29

KDPW:
KRS:
GPW:

2012-01-04

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
NN OFE 9 536 344 (-10 500 000) 4,52 (-4,99) 9 536 344 (-10 500 000) 4,52 (-4,99) 2012-11-14
NN OFE 20 036 344 (-2 000 000) 9,51 (-0,95) 20 036 344 (-2 000 000) 9,51 (-0,95) 2012-09-10
PBG SA w restrukturyzacji 92 801 390 (-7 617 435) 44,07 (-3,62) 92 801 390 (-7 617 435) 44,07 (-3,62) 2012-09-06
NN OFE 22 036 344 (-1 202 637) 10,46 (-0,57) 22 036 344 (-1 202 637) 10,46 (-0,57) 2012-09-04
PBG SA w restrukturyzacji 100 418 825 (-18 154 900) 47,69 (-8,62) 100 418 825 (-18 154 900) 47,69 (-8,62) 2012-08-10
PBG SA w restrukturyzacji 118 573 725 (-4 278 574) 56,31 (-2,03) 118 573 725 (-4 278 574) 56,31 (-2,03) 2012-08-02
PBG SA w restrukturyzacji 122 852 299 (-3 884 227) 58,34 (-1,85) 122 852 299 (-3 884 227) 58,34 (-1,85) 2012-07-24
PBG SA w restrukturyzacji 126 736 526 (-6 012 166) 60,19 (-2,85) 126 736 526 (-6 012 166) 60,19 (-2,85) 2012-07-06
Ciechanowski Jerzy 122 000 0,05 122 000 0,05 2012-05-15
Szkudlarczyk Przemysław 49 100 0,02 (0,02) 49 100 0,02 (0,02) 2011-05-12
Szkudlarczyk Przemysław 49 100 (13 000) 0,00 (-0,01) 49 100 (13 000) 0,00 (-0,01) 2011-05-12
Krzyżaniak Jacek 82 500 0,00 (-0,03) 82 500 0,00 (-0,03) 2011-05-12
Krzyżaniak Jacek 82 500 (73 500) 0,03 (0,03) 82 500 (73 500) 0,03 (0,03) 2011-05-12
Czarny-Kropiwnicki Radosław 60 000 0,02 60 000 0,02 2011-05-12
Tamborski Szymon 3 202 695 1,00 (-0,52) 3 202 695 1,00 (-0,52) 2010-11-15
Tamborski Szymon 3 202 695 (20 000) 1,52 (0,01) 3 202 695 (20 000) 1,52 (0,01) 2010-11-15
Oppenheim Robert 0 (-16) 0,00 0 (-16) 0,00 2010-11-15
NN OFE 23 238 981 (2 533 749) 11,03 (1,20) 23 238 981 (2 533 749) 11,03 (1,20) 2010-10-20
NN OFE 20 705 232 (10 155 232) 9,83 (4,82) 20 705 232 (10 155 232) 9,83 (4,82) 2010-10-19
Szkudlarczyk Przemysław 36 100 0,01 (0,01) 36 100 0,01 (0,01) 2010-06-30
Oppenheim Robert 16 0,00 16 0,00 2010-06-30
Tamborski Szymon 3 182 695 1,51 3 182 695 1,51 2010-05-10
Szkudlarczyk Przemysław 0 (-16 100) 0,00 0 (-16 100) 0,00 2010-05-10
PBG SA w restrukturyzacji 132 748 692 (650 507) 63,04 (0,31) 132 748 692 (650 507) 63,04 (0,31) 2010-04-12
Oppenheim Robert 0 (-605 507) 0,00 (-0,28) 0 (-605 507) 0,00 (-0,28) 2010-04-12
Krzyżaniak Jacek 9 000 0,00 9 000 0,00 2010-03-22
PBG SA w restrukturyzacji 132 098 185 (2 371 377) 62,73 (1,12) 132 098 185 (2 371 377) 62,73 (1,12) 2009-12-28
BZ WBK Asset Management SA 5 457 675 (-7 050 000) 2,59 (-3,35) 5 457 675 (-7 050 000) 2,59 (-3,35) 2009-12-23
BZ WBK Asset Management SA 12 507 675 (1 273 919) 5,94 (-2,16) 12 507 675 (1 273 919) 5,94 (-2,16) 2009-12-22
NN Investment Partners TFI SA 10 210 606 (-279 900) 4,84 (-0,14) 10 210 606 (-279 900) 4,84 (-0,14) 2009-12-18
NN Investment Partners TFI SA 10 490 506 (-6 792 394) 4,98 (-4,97) 10 490 506 (-6 792 394) 4,98 (-4,97) 2009-12-16
Zwolak Joanna 0 (-1) 0,00 0 (-1) 0,00 2009-11-09
Szkudlarczyk Przemysław 16 100 0,00 16 100 0,00 2009-11-09
Krzyżaniak Jacek 9 000 0,00 9 000 0,00 2009-11-09
Oppenheim Robert 605 507 0,28 605 507 0,28 2009-06-30
Stobiecki Piotr 1 000 0,00 1 000 0,00 2009-06-04
PBG SA w restrukturyzacji 129 726 808 (128 376 808) 61,61 (-30,22) 129 726 808 (128 376 808) 61,61 (-30,22) 2008-11-06
Hydrobudowa Polska SA w upadłości likwidacyjnej 0 0,00 0 0,00 2008-07-14
Hydrobudowa Polska SA w upadłości likwidacyjnej 0 (-26 800) 0,00 (-0,01) 0 (-26 800) 0,00 2008-07-14
NN Investment Partners TFI SA 17 282 900 9,95 (1,75) 17 282 900 9,95 (1,75) 2008-07-11
NN Investment Partners TFI SA 17 282 900 (-100 000) 8,20 (-1,80) 17 282 900 (-100 000) 8,20 (-1,80) 2008-07-11
NN Investment Partners TFI SA 17 382 900 (3 392 800) 10,00 (-0,08) 17 382 900 (3 392 800) 10,00 (-0,08) 2008-07-07
NN OFE 10 550 000 5,01 (-2,59) 10 550 000 5,01 (-2,59) 2008-05-09
NN OFE w tym 10200000 PDA 10 550 000 7,60 (1,53) 10 550 000 7,60 (1,53) 2008-05-09
NN OFE w tym 10200000 PDA 10 550 000 6,07 10 550 000 6,07 2008-05-09
BZ WBK Asset Management SA 11 233 756 8,10 (1,64) 11 233 756 8,10 (1,64) 2008-04-29
BZ WBK Asset Management SA 11 233 756 6,46 (1,13) 11 233 756 6,46 (1,13) 2008-04-29
BZ WBK Asset Management SA 11 233 756 (56 284) 5,33 (-2,73) 11 233 756 (56 284) 5,33 (-2,73) 2008-04-29
BZ WBK Asset Management SA 11 177 472 (10 700 000) 8,06 (7,72) 11 177 472 (10 700 000) 8,06 (7,72) 2008-04-28
BZ WBK Asset Management SA 477 472 0,34 477 472 0,34 2008-04-27
Hydrobudowa Polska SA w upadłości likwidacyjnej 26 800 0,01 26 800 0,00 2008-03-31
Zwierzchowski Andrzej 4 850 (4 753) 0,00 4 850 (4 753) 0,00 2008-02-14
Stobiecki Piotr 1 000 0,00 1 000 0,00 2008-02-14
NN Investment Partners TFI SA 13 990 100 10,08 (2,03) 13 990 100 10,08 (2,03) 2007-12-31
NN Investment Partners TFI SA 13 990 100 (13 710 298) 8,05 (-2,03) 13 990 100 (13 710 298) 8,05 (-2,03) 2007-12-31
NN Investment Partners TFI SA 279 802 (80 294) 10,08 (2,89) 279 802 (80 294) 10,08 (2,89) 2007-12-31
Zwolak Joanna 1 (-49) 0,00 1 (-49) 0,00 2007-11-04
Zwolak Joanna 50 0,00 50 0,00 2007-11-04
Zwierzchowski Andrzej 97 (-4 753) 0,00 97 (-4 753) 0,00 2007-11-04
Wiśniewska Małgorzata 0 (-21 120) 0,00 (-1,43) 0 (-21 120) 0,00 (-1,43) 2007-11-04
Kasprzak Edward 438 100 (429 338) 0,00 (-0,31) 438 100 (429 338) 0,00 (-0,31) 2007-11-04
Kasprzak Edward 8 762 (-429 338) 0,31 8 762 (-429 338) 0,31 2007-11-04
Kasprzak Edward 438 100 0,31 438 100 0,31 2007-11-04
Dusiło Jarosław 3 (-147) 0,00 3 (-147) 0,00 2007-11-04
Dusiło Jarosław 150 0,00 150 0,00 2007-11-04
Deutsche Bank AG przez DWS Polska TFI SA 77 791 (-123 072) 2,80 (-4,44) 77 791 (-123 072) 2,80 (-4,44) 2007-09-24
NN Investment Partners TFI SA 199 508 7,19 199 508 7,19 2007-09-21
Deutsche Bank AG przez DWS Polska TFI SA 200 863 7,24 200 863 7,24 2007-09-21
Wiśniewski Jerzy 92 208 6,27 (2,95) 92 208 6,27 (2,95) 2005-10-19
Wiśniewski Jerzy 92 208 3,32 92 208 3,32 2005-10-19
Wiśniewska Małgorzata 21 120 1,43 (0,67) 21 120 1,43 (0,67) 2005-10-19
Wiśniewska Małgorzata 21 120 0,76 21 120 0,76 2005-10-19
PBG SA w restrukturyzacji 1 350 000 (-757 946) 91,83 (15,83) 1 350 000 (-757 946) 91,83 (15,83) 2005-10-19
PBG SA w restrukturyzacji 2 107 946 (-103 289 354) 76,00 2 107 946 (-103 289 354) 76,00 2005-10-19
PBG SA w restrukturyzacji 105 397 300 76,00 (15,32) 105 397 300 76,00 (15,32) 2005-10-19
PBG SA w restrukturyzacji 105 397 300 60,68 (10,63) 105 397 300 60,68 (10,63) 2005-10-19
PBG SA w restrukturyzacji 105 397 300 50,05 105 397 300 50,05 2005-10-19
Zwierzchowski Andrzej 4 850 0,00 4 850 0,00 0000-00-00

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2008-01-30 Split 1:50
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.