39,8600 zł
-3,11% -1,2800 zł
Grupa Azoty SA (ATT)

Akcjonariat - GRUPAAZOTY

Dane ogólne

Kapitalizacja: 3 953 931 992,24 Liczba dużych akcjonariuszy: 5
Liczba akcji: 99 195 484 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 67 025 150
Liczba głosów na WZA: 99 195 484 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 67,57%
Kapitał akcyjny: 495 977 420,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 67 025 150
Cena nominalna akcji: 5,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 67,57%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 32,43%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Skarb Państwa 32 734 509 (32,99%) 32 734 509 (32,99%) 2013-04-23 OBR, , , ZFM, FAMEG, KOZIENIC, KGH, TPE, LTS, PKO, PZU, PGN, GPW, RCW, OPI, JSW, PCE, BDZ, PHN, ARP_C, PGE, ENA, PKN
Rainbee Holdings Ltd. 9 820 352 (9,89%) 9 820 352 (9,89%) 2014-10-31 -
Opansa Enterprises Ltd. 9 430 000 (9,50%) 9 430 000 (9,50%) 2017-08-24 -
TFI PZU SA portfele 8 530 189 (8,59%) 8 530 189 (8,59%) 2018-06-30 ARM, VOX, ATA, KDM, IZB, EMC, STX
NN OFE portfele, NWZ 6 510 100 (6,56%) 6 510 100 (6,56%) 2019-11-21 NFT, CDC, BTM, QMK, CIE, ATD, ENT, GKI, INP, KGH, LEN, LBT, LVC, MGT, 08N, SNK, TAR, ZMT, ZEP, ECH, TOR, MON, RWL, RBW, ART, SWG, ACG, CMR, AGO, PWX, AMC, FTE, RVU, SLV, TRN, CCC, DCR, FRO, MBR, DVL, BFT, QRS, KTY, MDG, EAT, ATG, LTX, CAV, TEN, 11B, MNC, IZB, PZU, FMF, KRU, SGN, ALR, OPL, SPL, ICE, OND, MIL, PEP, APR, BDX, ACP, TPE, SKA, CAR, MPH, STH, NWG, ERB, PEO, VRG, PBX, PKP, PKO, MOC, CPR, DAT, TIM, CTX, ABE, KGL, HUG, AML, MCR, PKN, BBD, CMP

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie PP w SA 1991-02-21 2 400 000
120 000 000,00
50,00 50,00 2 400 000
120 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2008-05-26
1991-03-01
2008-08-07
split 1:10 2008-02-25
5,00 24 000 000
120 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-04-04
seria B - subskrypcja publiczna 2008-02-25 15 116 421
296 281 851,60
5,00 19,60 39 116 421
195 582 105,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2008-05-26
2008-07-22
2008-08-07
seria C - prawo poboru 1,564718:1 2011-05-26 24 999 023
602 476 454,30
5,00 24,10 64 115 444
320 577 220,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2011-07-20
2011-08-12
2011-08-30
seria D - akcjonariusze ZA Puławy SA 2,5 akcji za 1 akcję ZA Puławy (aport) 2012-09-11 35 080 040
1 543 521 760,00
5,00 44,00 99 195 484
495 977 420,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2012-12-21
2013-01-24
2013-02-08
zmiana firmy z Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach SA na Grupa Azoty SA 2013-03-15

KDPW:
KRS:
GPW:

2013-04-22

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Uniqa OFE portfel 1 258 939 (567 939) 1,26 (0,56) 1 258 939 (567 939) 1,26 (0,56) 2018-12-31
PKO BP Bankowy OFE portfel 1 309 617 1,32 1 309 617 1,32 2018-12-31
NN OFE portfel 5 396 467 (5 247 467) 5,44 (5,29) 5 396 467 (5 247 467) 5,44 (5,29) 2018-12-31
MetLife OFE portfel 1 874 613 1,88 1 874 613 1,88 2018-12-31
Generali OFE portfel 791 983 (-1 543 539) 0,79 (-2,85) 791 983 (-1 543 539) 0,79 (-2,85) 2018-12-31
Aviva OFE Aviva Santander portfel 3 590 249 (-670 000) 3,61 (-0,68) 3 590 249 (-670 000) 3,61 (-0,68) 2018-12-31
Allianz Polska OFE portfel 224 309 0,22 224 309 0,22 2018-12-31
Aegon OFE portfele 1 473 082 1,49 1 473 082 1,49 2018-12-31
Santander TFI SA portfele 190 382 0,19 190 382 0,19 2018-06-30
PKO TFI SA portfele 229 946 0,23 229 946 0,23 2018-06-30
Millennium TFI SA portfele 43 709 0,04 43 709 0,04 2018-06-30
Ipopema TFI SA portfele 14 196 0,01 14 196 0,01 2018-06-30
Generali Investments TFI SA portfele 20 961 0,02 20 961 0,02 2018-06-30
BPS TFI SA portfele 6 657 0,01 6 657 0,01 2018-06-30
BNP Paribas TFI SA portfele 23 703 0,02 23 703 0,02 2018-06-30
Uniqa OFE portfel 691 000 0,70 691 000 0,70 2017-12-31
TFI Allianz Polska SA portfele 24 107 0,02 24 107 0,02 2017-12-31
NN OFE portfel 149 000 (-9 734 323) 0,15 (-9,81) 149 000 (-9 734 323) 0,15 (-9,81) 2017-12-31
NN OFE 9 883 323 (4 360 323) 9,96 (4,96) 9 883 323 (4 360 323) 9,96 (4,96) 2017-08-24
EBOiR 2 850 000 (-2 850 000) 2,87 (-2,13) 2 850 000 (-2 850 000) 2,87 (-2,13) 2017-08-24
EBOiR ZWZ 5 700 000 (2 850 000) 5,00 (2,13) 5 700 000 (2 850 000) 5,00 (2,13) 2017-06-30
EBOiR 2 850 000 (-2 850 000) 2,87 (-2,87) 2 850 000 (-2 850 000) 2,87 (-2,87) 2017-06-28
NN OFE portfel 5 523 000 (-4 360 323) 5,00 (-4,96) 5 523 000 (-4 360 323) 5,00 (-4,96) 2016-12-31
TFI PZU SA 8 530 189 (-100 000) 8,60 (-0,10) 8 530 189 8,60 (0,01) 2015-10-02
TFI PZU SA 8 630 189 (-59 402) 8,70 (-0,06) 8 530 189 (-159 402) 8,59 (-0,17) 2015-10-02
Opansa Enterprises Ltd. 9 450 000 9,52 9 450 000 9,52 2015-04-23
Norica Holding s.a.r.l. 10 021 348 (9 449 910) 10,00 (9,43) 10 021 348 (9 450 000) 10,00 (9,43) 2014-10-31
Norica Holding s.a.r.l. 571 438 (-19 270 262) 0,57 (-19,43) 571 348 (-19 270 352) 0,57 (-19,43) 2014-10-31
Norica Holding s.a.r.l. poprzez podmioty zależne 19 841 700 (4 625 606) 20,00 (4,67) 19 841 700 (4 625 606) 20,00 (4,67) 2014-06-09
Aviva OFE Aviva Santander 4 260 249 (-2 137 394) 4,29 (-5,68) 4 260 249 (-2 137 394) 4,29 (-5,68) 2014-05-28
Norica Holding s.a.r.l. poprzez podmioty zależne 15 216 094 (2 436 156) 15,33 (2,45) 15 216 094 (2 436 156) 15,33 (2,45) 2013-06-10
Szczypiński Witold 0 (-639) 0,00 0 (-639) 0,00 2013-05-14
TFI PZU SA 8 689 591 8,76 8 689 591 8,76 2013-04-18
EBOiR 5 700 000 5,74 5 700 000 5,74 2013-04-18
Norica Holding s.a.r.l. poprzez podmioty zależne 12 779 938 (2 165 092) 12,88 (2,18) 12 779 938 (2 165 092) 12,88 (2,18) 2013-04-10
Norica Holding s.a.r.l. poprzez podmioty zależne 10 614 846 (1 781 186) 10,70 (1,80) 10 614 846 (1 781 186) 10,70 (1,80) 2013-03-27
NN OFE 9 883 323 (-112 950) 9,96 (-0,11) 9 883 323 (-112 950) 9,96 (-0,11) 2013-02-13
Skarb Państwa w tym 24215617 PDA 44 764 617 (24 215 617) 45,12 (13,08) 44 764 617 (24 215 617) 45,12 (13,08) 2013-01-30
Norica Holding s.a.r.l. wraz z Agroberry Ventures Ltd. 8 833 660 (352 373) 8,90 (-4,32) 8 833 660 (352 373) 8,90 (-4,32) 2013-01-28
NN OFE w tym 3607290 PDA 9 996 273 (3 607 290) 10,07 (0,11) 9 996 273 (3 607 290) 10,07 (0,11) 2013-01-28
NN OFE 6 388 983 9,96 (3,52) 6 388 983 9,96 (3,52) 2013-01-18
NN OFE 6 388 983 (-1 882 500) 6,44 (-6,46) 6 388 983 (-1 882 500) 6,44 (-6,46) 2013-01-18
NN OFE 8 271 483 (-978 517) 12,90 (-1,52) 8 271 483 (-978 517) 12,90 (-1,52) 2013-01-14
Generali OFE 2 335 522 (-1 005 088) 3,64 (-1,57) 2 335 522 (-1 005 088) 3,64 (-1,57) 2012-10-24
PZU SA z PZU Życie SA 3 179 496 (-194 704) 4,95 (-0,31) 3 179 496 (-194 704) 4,95 (-0,31) 2012-07-24
NN OFE 9 250 000 (965 758) 14,42 (1,50) 9 250 000 (965 758) 14,42 (1,50) 2012-07-23
Generali OFE 3 340 610 (95 056) 5,21 (0,15) 3 340 610 (95 056) 5,21 (0,15) 2012-07-23
Aviva OFE Aviva Santander 6 397 643 9,97 (3,53) 6 397 643 9,97 (3,53) 2012-07-23
Aviva OFE Aviva Santander 6 397 643 (397 643) 6,44 (-2,91) 6 397 643 (397 643) 6,44 (-2,91) 2012-07-23
Norica Holding s.a.r.l. wraz z Agroberry Ventures Ltd. 8 481 287 13,22 (4,67) 8 481 287 13,22 (4,67) 2012-07-20
Norica Holding s.a.r.l. wraz z Agroberry Ventures Ltd. 8 481 287 8,55 8 481 287 8,55 2012-07-20
PZU SA z PZU Życie SA 3 374 200 (-72 859) 5,26 (-0,11) 3 374 200 (-72 859) 5,26 (-0,11) 2012-05-08
Aviva OFE Aviva Santander 6 000 000 (615 315) 9,35 (0,96) 6 000 000 (615 315) 9,35 (0,96) 2012-05-08
PZU SA z PZU Życie SA 3 447 059 (62 290) 5,37 (0,10) 3 447 059 (62 290) 5,37 (0,10) 2012-01-30
Szczypiński Witold 639 0,00 639 0,00 2012-01-23
Szczypiński Witold 639 (249) 0,00 639 (249) 0,00 2012-01-23
Marciniak Jerzy 2 000 0,00 2 000 0,00 2012-01-18
Marciniak Jerzy 2 000 0,00 2 000 0,00 2012-01-18
PZU SA z PZU Życie SA 3 384 769 (10 569) 5,27 (0,01) 3 384 769 (10 569) 5,27 (0,01) 2012-01-09
NN OFE 8 284 242 (1 553 491) 12,92 (2,43) 8 284 242 (1 553 491) 12,92 (2,43) 2011-12-29
Generali OFE 3 245 554 5,06 3 245 554 5,06 2011-12-27
Aviva OFE Aviva Santander 5 384 685 (2 384 685) 8,39 (0,73) 5 384 685 (2 384 685) 8,39 (0,73) 2011-11-14
PZU SA z PZU Życie SA 3 374 200 5,26 3 374 200 5,26 2011-10-28
Bernat Franciszek 5 0,00 5 0,00 2011-10-20
NN OFE 6 730 751 (323 400) 10,49 (0,50) 6 730 751 (323 400) 10,49 (0,50) 2011-09-23
NN OFE 6 407 351 (516 139) 9,99 (0,81) 6 407 351 (516 139) 9,99 (0,81) 2011-09-19
NN OFE w tym PDA 5 891 212 9,18 5 891 212 9,18 2011-08-12
Klikowicz Tomasz 190 0,00 190 0,00 2011-05-16
Klikowicz Tomasz 190 0,00 190 0,00 2011-05-16
Klikowicz Tomasz 190 0,00 190 0,00 2011-05-16
PGNiG SA 0 (-4 000 001) 0,00 (-10,22) 0 (-4 000 001) 0,00 (-10,22) 2011-04-15
Skarb Państwa 20 549 000 32,04 (11,33) 20 549 000 32,04 (11,33) 2011-04-11
Skarb Państwa 20 549 000 20,71 (-31,82) 20 549 000 20,71 (-31,82) 2011-04-11
Skarb Państwa 20 549 000 (19 189 400) 52,53 (46,87) 20 549 000 (19 189 400) 52,53 (46,87) 2011-04-11
Bernat Franciszek 5 0,00 5 0,00 2011-01-18
Bernat Franciszek 5 (-385) 0,00 5 (-385) 0,00 2011-01-18
Aviva OFE Aviva Santander 3 000 000 7,66 (2,99) 3 000 000 7,66 (2,99) 2010-11-19
Aviva OFE Aviva Santander 3 000 000 (332 141) 4,67 (-2,15) 3 000 000 (332 141) 4,67 (-2,15) 2010-11-19
Aviva OFE Aviva Santander 2 667 859 (767 859) 6,82 (1,97) 2 667 859 (767 859) 6,82 (1,97) 2010-04-27
Aviva OFE Aviva Santander 1 900 000 4,85 1 900 000 4,85 2010-04-26
Ciech SA 0 (-2 560 000) 0,00 (-6,54) 0 (-2 560 000) 0,00 (-6,54) 2010-04-22
Pieńkowski Krzysztof 0 (-730) 0,00 0 (-730) 0,00 2010-02-19
Wais Jan 0 (-590) 0,00 0 (-590) 0,00 2009-11-16
Wais Jan 590 (200) 0,00 590 (200) 0,00 2009-08-21
Pieńkowski Krzysztof 730 (340) 0,00 730 (340) 0,00 2008-11-16
Wais Jan 390 0,00 390 0,00 2008-08-14
Szczypiński Witold 390 0,00 390 0,00 2008-08-14
Szczypiński Witold 390 0,00 390 0,00 2008-08-14
Pieńkowski Krzysztof 390 0,00 390 0,00 2008-08-14
Bernat Franciszek 390 0,00 390 0,00 2008-08-14
PGNiG SA 4 000 001 10,22 4 000 001 10,22 2008-06-20
Ciech SA 2 560 000 6,54 2 560 000 6,54 2008-06-18
Skarb Państwa 1 359 600 5,66 (2,19) 1 359 600 5,66 (2,19) 2008-04-04
Skarb Państwa 1 359 600 3,47 1 359 600 3,47 2008-04-04

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2018-08-08 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,25 zł
2018-07-25 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,25 zł
2017-08-23 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,79 zł
2017-08-04 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,79 zł
2016-07-11 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,84 zł
2016-06-20 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,84 zł
2014-07-09 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
2014-06-18 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
2013-05-24 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,50 zł
2013-04-22 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,50 zł
2011-07-08 Prawo poboru 39116421:24999023
2011-07-08 Prawo poboru 1:0.63909279941
2009-11-06 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,68 zł
2009-08-31 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,34 zł
2009-06-26 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,02 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.