0,1722 zł
1,29% 0,0022 zł
Getin Noble Bank SA (GNB)

Akcjonariat - GETINOBLE

Dane ogólne

Kapitalizacja: 179 245 340,6172 Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji: 1 044 553 267 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 655 728 249
Liczba głosów na WZA: 1 044 553 267 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 62,78%
Kapitał akcyjny: 2 851 630 418,91 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 655 728 249
Cena nominalna akcji: 2,73 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 62,78%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 37,22%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Czarnecki Leszek poprzez: LC Corp BV, Getin Holding SA, Fundacja JLC, RB Investcom sp. z o.o., PDK SA 655 728 249 (62,78%) 655 728 249 (62,78%) 2019-01-10 MWT, GNB_1, IDA, GTN

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria F 4 000
0,00
1 000,00 0,00 93 510
93 510 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-11-17
2012-01-20
seria B 23 000
0,00
1 000,00 0,00 63 000
63 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-07-25
2012-01-20
seria C 6 000
0,00
1 000,00 0,00 69 000
69 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2009-05-15
2012-01-20
seria D 9 510
0,00
1 000,00 0,00 78 510
78 510 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2009-11-13
2012-01-20
seria E 11 000
0,00
1 000,00 0,00 89 510
89 510 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-03-09
2012-01-20
seria H - wymienna: akcje podziałowe Getin Holding SA (ZCP, w tym: 93,71% akcji Getin Noble Bank SA) parytet: 1 akcja za 2,926888 akcji Getin Holding SA 2 142 465 631
0,00
1,00 0,00 2 245 525 631
2 245 525 631,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-01-02
2012-01-20
seria G 9 550
0,00
1 000,00 0,00 103 060
1 030 600 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-01-26
2012-01-20
seria A - akcje założycielskie 2008-03-05 40 000
40 000 000,00
1 000,00 1 000,00 40 000
40 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-04-25
2012-01-20
zmiana firmy z Allianz Bank Polska SA na Get Bank SA 2011-06-10 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-07-08
split 1:1000 2011-06-10 0
0,00
1,00 0,00 103 060 000
103 060 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-08-29
zmiana firmy z Get Bank SA na Getin Noble Bank SA 2012-04-03 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-06-01
seria I - połączenie z Getin Noble Bank SA parytet wymiany 1:2,41 2012-04-03 144 617 688
270 435 076,56
1,00 1,87 2 390 143 319
2 390 143 319,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-06-01
2012-06-18
seria K - prawo poboru 1:0,0251030971754042 2012-07-10 60 000 000
96 000 000,00
1,00 1,60 2 450 143 319
2 450 143 319,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-11-09
2012-11-30
seria J - prawo poboru 1:0,0836769905846805 2012-07-10 200 000 000
200 000 000,00
1,00 1,00 2 650 143 319
2 650 143 319,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-11-09
2012-11-30
renominacja akcji 2015-12-10 0
0,00
0,91 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


zmiana oznaczenia akcji: seria A 2016-04-18 0
0,00
2,73 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-09-21
scalenie akcji 3:1 2016-04-18 0
0,00
2,73 0,00 883 381 106
2 411 630 419,38
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-09-21
2016-10-03
obniżenie kapitału umorzenie akcji 2016-04-18 -1
0,00
0,91 0,00 2 650 143 319
2 411 630 420,29
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-04-20
seria B - subskrypcja prywatna 2017-04-11 18 315 019
50 000 001,87
2,73 2,73 901 696 125
2 461 630 421,25
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-07-05
seria C - subskrypcja prywatna 2018-01-26 69 597 068
189 999 995,64
2,73 2,73 971 293 193
2 651 630 416,89
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-04-25
połączenie z BPI Bank Polskich Inwestycji SA bez podwyższania kapitału 2018-06-15 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-08-01
seria D - subskrypcja prywatna 2018-07-25 36 630 037
100 000 001,01
2,73 2,73 1 007 923 230
2 751 630 417,90
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-09-04
2018-10-08
seria E - subskrypcja prywatna 2018-07-25 36 630 037
100 000 001,01
2,73 2,73 1 044 553 267
2 851 630 418,91
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-01-10

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
PKO BP Bankowy OFE portfel 11 835 668 (3 603 668) 1,13 (0,28) 11 835 668 (3 603 668) 1,13 (0,28) 2018-12-31
NN OFE portfel 42 021 963 (-1 678 068) 4,02 (-0,93) 42 021 963 (-1 678 068) 4,02 (-0,93) 2018-12-31
AXA Polska OFE portfel 5 271 798 (-8 202) 0,50 (-0,04) 5 271 798 (-8 202) 0,50 (-0,04) 2018-12-31
Ogółem 1 007 923 230 (36 630 037) 0 1 007 923 230 (36 630 037) 0 2018-09-04
Czarnecki Leszek poprzez: LC Corp BV, Getin Holding SA, Fundacja JLC, RB Investcom sp. z o.o., PDK SA 619 098 212 61,42 (2,15) 619 098 212 61,42 (2,15) 2018-09-04
Czarnecki Leszek poprzez: LC Corp BV, Getin Holding SA, Fundacja JLC, RB Investcom sp. z o.o., PDK SA 619 098 212 (36 242 937) 59,27 (-0,74) 619 098 212 (36 242 937) 59,27 (-0,74) 2018-09-04
TFI PZU SA portfele 16 720 138 (-2 793 470) 1,66 (-0,35) 16 720 138 (-2 793 470) 1,66 (-0,35) 2018-06-30
TFI Allianz Polska SA portfele 6 364 271 (3 664 271) 0,63 (0,35) 6 364 271 (3 664 271) 0,63 (0,35) 2018-06-30
Quercus TFI SA portfele 2 786 248 (-1 059 464) 0,28 (-0,12) 2 786 248 (-1 059 464) 0,28 (-0,12) 2018-06-30
Ipopema TFI SA portfele 110 994 (459) 0,01 110 994 (459) 0,01 2018-06-30
Aviva Investors Poland TFI SA portfele 484 551 (57 252) 0,05 (0,01) 484 551 (57 252) 0,05 (0,01) 2018-06-30
Altus SA portfele 1 426 490 (526 490) 0,14 (0,05) 1 426 490 (526 490) 0,14 (0,05) 2018-06-30
Czarnecki Leszek poprzez: LC Corp BV, Getin Holding SA, Fundacja JLC, RB Investcom sp. z o.o., PDK SA 582 855 275 60,01 (2,18) 582 855 275 60,01 (2,18) 2018-05-08
Czarnecki Leszek poprzez: LC Corp BV, Getin Holding SA, Fundacja JLC, RB Investcom sp. z o.o., PDK SA 582 855 275 (71 107 238) 57,83 (1,08) 582 855 275 (71 107 238) 57,83 (1,08) 2018-05-08
Ogółem 971 293 193 (69 597 068) 0 971 293 193 (69 597 068) 0 2018-04-25
TFI PZU SA portfele 19 513 608 2,01 19 513 608 2,01 2017-12-31
TFI Allianz Polska SA portfele 2 700 000 0,28 2 700 000 0,28 2017-12-31
Quercus TFI SA portfele 3 845 712 0,40 3 845 712 0,40 2017-12-31
PZU OFE Złota Jesień portfel 17 052 000 1,76 17 052 000 1,76 2017-12-31
PKO BP Bankowy OFE portfel 8 232 000 0,85 8 232 000 0,85 2017-12-31
Opera TFI SA portfele 775 0,00 775 0,00 2017-12-31
OFE Pocztylion portfel 5 118 000 0,53 5 118 000 0,53 2017-12-31
NN Investment Partners TFI SA portfele 13 269 337 1,37 13 269 337 1,37 2017-12-31
Ipopema TFI SA portfele 110 535 0,01 110 535 0,01 2017-12-31
Investors TFI SA portfele 1 230 140 0,13 1 230 140 0,13 2017-12-31
BPS TFI SA portfele 80 000 0,01 80 000 0,01 2017-12-31
AXA Polska OFE portfel 5 280 000 0,54 5 280 000 0,54 2017-12-31
Aviva OFE Aviva Santander portfel 44 249 000 (-74 458 643) 4,56 (-0,72) 44 249 000 (-74 458 643) 4,56 (-0,72) 2017-12-31
Aviva Investors Poland TFI SA portfele 427 299 0,04 427 299 0,04 2017-12-31
Altus SA portfele 900 000 0,09 900 000 0,09 2017-12-31
Aegon OFE portfel 10 129 000 1,04 10 129 000 1,04 2017-12-31
Ogółem 901 696 125 (18 315 019) 0 901 696 125 (18 315 019) 0 2017-07-05
Czarnecki Leszek poprzez: LC Corp BV, Getin Holding SA, Fundacja JLC, RB Investcom sp. z o.o., PDK SA 511 748 037 56,75 (4,06) 511 748 037 56,75 (4,06) 2017-07-05
Czarnecki Leszek poprzez: LC Corp BV, Getin Holding SA, Fundacja JLC, RB Investcom sp. z o.o., PDK SA 511 748 037 (-914 636 780) 52,69 (-1,13) 511 748 037 (-914 636 780) 52,69 (-2,27) 2017-07-05
Aviva PTE Aviva BZ WBK SA 44 181 044 (-142 956) 4,90 (-0,12) 44 181 044 (-142 956) 4,90 (-0,12) 2017-07-05
NN OFE 43 700 031 (-23 839 969) 4,95 (-2,70) 43 700 031 (-23 839 969) 4,95 (-2,70) 2017-04-18
NN OFE portfel 67 540 000 (-114 227 000) 7,65 (0,79) 67 540 000 (-114 227 000) 7,65 (0,79) 2016-12-31
Aviva PTE Aviva BZ WBK SA portfel 44 324 000 5,02 (0,10) 44 324 000 5,02 (0,10) 2016-12-31
Aviva PTE Aviva BZ WBK SA portfel 44 324 000 (-12 856 000) 4,92 (-1,55) 44 324 000 (-12 856 000) 4,92 (-1,55) 2016-12-31
Ogółem 883 381 106 (-1 766 762 213) 0 883 381 106 (-1 766 762 213) 0 2016-09-21
Getin Noble Bank SA 1 0,00 1 0,00 2016-04-18
Getin Noble Bank SA 1 0,00 1 0,00 2016-04-18
Getin Noble Bank SA 1 0,00 1 0,00 2016-04-18
NN OFE 181 767 000 6,86 (0,86) 181 767 000 6,86 (0,86) 2016-03-21
NN OFE 181 767 000 6,00 181 767 000 6,00 2016-03-21
NN OFE 181 767 000 (121 178 000) 6,00 (-0,86) 181 767 000 (121 178 000) 6,00 (-0,86) 2016-03-21
NN OFE 60 589 000 (-131 763 805) 6,86 (-1,70) 60 589 000 (-131 763 805) 6,86 (-1,70) 2016-03-21
Aviva PTE Aviva BZ WBK SA WZA 57 180 000 (-114 360 000) 6,47 57 180 000 (-114 360 000) 6,47 2015-12-10
Aviva PTE Aviva BZ WBK SA WZA 171 540 000 6,47 (0,47) 171 540 000 6,47 (0,47) 2015-12-10
Aviva PTE Aviva BZ WBK SA WZA 171 540 000 6,00 171 540 000 6,00 2015-12-10
Rosiński Krzysztof 2 110 573 0,00 (-0,07) 2 110 573 0,00 (-0,07) 2014-05-28
Rosiński Krzysztof 2 110 573 (-844 166) 0,07 (-0,04) 2 110 573 (-844 166) 0,07 (-0,04) 2014-05-28
Rosiński Krzysztof 2 954 739 (2 146 578) 0,11 (0,08) 2 954 739 (2 146 578) 0,11 (0,08) 2014-05-15
Spyra Krzysztof poprzez International Consultancy Strategy Implementation BV i KKBBK Investments Ltd. 18 309 039 (-1 000 000) 0,69 (-0,03) 18 309 039 (-1 000 000) 0,69 (-0,03) 2014-03-25
Spyra Krzysztof poprzez International Consultancy Strategy Implementation BV i KKBBK Investments Ltd. 19 309 039 (-1 449 022) 0,72 (-0,06) 19 309 039 (-1 449 022) 0,72 (-0,06) 2014-03-04
Spyra Krzysztof poprzez International Consultancy Strategy Implementation BV i KKBBK Investments Ltd. 20 758 061 (-20 865 514) 0,78 (-0,79) 20 758 061 (-20 865 514) 0,78 (-0,82) 2013-12-31
Getin Noble Bank SA zakup akcji własnych 0 0,00 0 0,00 2013-12-30
Getin Noble Bank SA zakup akcji własnych 0 (-53 914 238) 0,00 (-2,03) 0 (-53 914 238) 0,00 (-2,07) 2013-12-30
Spyra Krzysztof z KKBBK Investments Ltd. 41 623 575 (-350 109) 1,57 (-0,01) 41 623 575 (-350 109) 1,60 (-0,01) 2013-11-25
Getin Noble Bank SA zakup akcji własnych 53 914 238 (-45 873) 2,03 53 914 238 (-45 873) 2,07 2013-09-27
Szczechura Maciej 22 936 0,00 22 936 0,00 2013-09-20
Szczechura Maciej 22 936 0,00 22 936 0,00 2013-09-20
Stefurak Radosław 28 745 0,00 28 745 0,00 2013-09-20
Stefurak Radosław 28 745 (22 936) 0,00 28 745 (22 936) 0,00 2013-09-20
Rosiński Krzysztof 808 161 (697 651) 0,03 (0,03) 808 161 (697 651) 0,03 (0,03) 2013-09-20
Karolkiewicz Karol 76 737 0,00 76 737 0,00 2013-09-20
Karolkiewicz Karol 76 737 (22 936) 0,00 76 737 (22 936) 0,00 2013-09-20
Getin Noble Bank SA zakup akcji własnych 53 960 111 (-997 699) 2,03 (-0,04) 53 960 111 (-997 699) 2,07 (-0,05) 2013-09-20
Baliński Remigiusz 521 521 (-9) 0,01 521 521 (-9) 0,02 2013-09-20
Baliński Remigiusz 521 530 0,01 (0,01) 521 530 0,02 (0,02) 2013-09-20
Baliński Remigiusz 521 530 (39 709) 0,00 (-0,01) 521 530 (39 709) 0,00 (-0,01) 2013-09-20
Getin Noble Bank SA zakup akcji własnych 54 957 810 (-4 133 099) 2,07 (-0,15) 54 957 810 (-4 133 099) 2,12 (-0,10) 2013-07-29
Czarnecki Leszek poprzez: LC Corp BV, Getin Holding SA, Fundacja JLC, RB Investcom sp. z o.o., PDK SA 1 426 384 817 (-53 914 238) 53,82 (-2,03) 1 426 384 817 (-53 914 238) 54,96 (-0,89) 2013-07-29
Czarnecki Leszek poprzez: LC Corp BV, Getin Holding SA, Fundacja JLC, RB Investcom sp. z o.o., PDK SA 1 480 299 055 55,85 (0,85) 1 480 299 055 55,85 (0,85) 2013-07-29
Czarnecki Leszek poprzez: LC Corp BV, Getin Holding SA, Fundacja JLC, RB Investcom sp. z o.o., PDK SA 1 480 299 055 55,00 1 480 299 055 55,00 2013-07-29
Czarnecki Leszek poprzez: LC Corp BV, Getin Holding SA, Fundacja JLC, RB Investcom sp. z o.o., PDK SA 1 480 299 055 (986 866 037) 55,00 (-0,86) 1 480 299 055 (986 866 037) 55,00 (-0,86) 2013-07-29
Czarnecki Leszek poprzez: LC Corp BV, Getin Holding SA, Fundacja JLC, RB Investcom sp. z o.o., PDK SA 493 433 018 55,86 (1,14) 493 433 018 55,86 (1,14) 2013-07-29
Czarnecki Leszek poprzez: LC Corp BV, Getin Holding SA, Fundacja JLC, RB Investcom sp. z o.o., PDK SA 493 433 018 (-928 818 700) 54,72 (1,06) 493 433 018 (-928 818 700) 54,72 (-0,17) 2013-07-29
Czarnecki Leszek przez LC Corp BV, Getin Holding SA, Fundacja Jolanty i Laszka Czarneckich, RB Investcom sp. zo.o., PDK SA 1 422 251 718 (1 031 526 259) 53,66 (38,92) 1 422 251 718 (1 031 526 259) 54,89 (39,82) 2013-07-17
Kühn Maurycy z Valoro Investments Ltd. i ASK Investments SA 45 861 116 1,73 (0,73) 45 861 116 1,77 (0,77) 2013-07-16
Kühn Maurycy z Valoro Investments Ltd. 45 861 116 1,00 45 861 116 1,00 2013-07-16
Kühn Maurycy z Valoro Investments Ltd. 45 861 116 (30 842) 1,00 45 861 116 (30 842) 1,00 2013-07-16
Stefurak Radosław 5 809 (-2 611) 0,00 5 809 (-2 611) 0,00 2013-07-12
Spyra Krzysztof z KKBBK Investments Ltd. i ASK Investments SA 41 973 684 1,58 (0,58) 41 973 684 1,61 (0,61) 2013-07-12
Spyra Krzysztof z KKBBK Investments Ltd. 41 973 684 (-8 840) 1,00 41 973 684 (-8 840) 1,00 2013-07-12
Rosiński Krzysztof 110 510 (-56 988) 0,00 110 510 (-56 988) 0,00 2013-07-12
LC Corp BV 1 031 525 653 38,92 (0,92) 1 031 525 653 39,81 (0,81) 2013-07-12
LC Corp BV 1 031 525 653 (-25 439 952) 38,00 (-1,88) 1 031 525 653 (-25 439 952) 39,00 (-0,88) 2013-07-12
Kühn Maurycy z Valoro Investments Ltd. i ASK Investments SA, w tym 1056751 PDA 45 830 274 (-38 919) 1,00 (-0,73) 45 830 274 (-38 919) 1,00 (-0,73) 2013-07-12
Getin Noble Bank SA zakup akcji własnych 59 090 909 2,22 59 090 909 2,22 2013-07-12
Czarnecki Leszek przez Getin Holding SA, Fundacja Jolanty i Laszka Czarneckich, RB Investcom sp. zo.o., PDK SA 390 725 459 (-10 469 116) 14,74 (-0,39) 390 725 459 (-10 469 116) 15,07 (-0,06) 2013-07-12
Baliński Remigiusz 481 821 (-11 804) 0,01 481 821 (-11 804) 0,01 2013-07-12
Kühn Maurycy z Valoro Investments Ltd. i ASK Investments SA, w tym 1056751 PDA 45 869 193 (38 919) 1,73 (0,01) 45 869 193 (38 919) 1,73 (-0,03) 2013-07-09
Kühn Maurycy z Valoro Investments Ltd. i ASK Investments SA, w tym 1056751 PDA 45 830 274 (-8 257) 1,72 (0,72) 45 830 274 (-8 257) 1,76 (0,76) 2013-07-09
Spyra Krzysztof z KKBBK Investments Ltd. i ASK Investments SA, w tym 758949 PDA 41 982 524 1,00 (-0,58) 41 982 524 1,00 (-0,58) 2013-07-03
Kühn Maurycy z Valoro Investments Ltd. i ASK Investments SA, w tym 1056751 PDA 45 838 531 1,00 (-0,72) 45 838 531 1,00 (-0,72) 2013-07-03
Kühn Maurycy z A.Nagelkerken Holding BV i ASK Investments SA, w tym 1056751 PDA 45 838 531 (99 255) 1,72 (-0,14) 45 838 531 (99 255) 1,72 (-0,14) 2013-04-25
Baliński Remigiusz w tym 76230 PDA 493 625 (-493 625) 0,01 (-0,02) 493 625 (-493 625) 0,01 (-0,02) 2013-02-21
LC Corp BV 1 056 965 605 (103 698 739) 39,88 1 056 965 605 (103 698 739) 39,88 2012-12-13
Develia SA 1 056 965 605 39,88 1 056 965 605 39,88 2012-12-13
Develia SA 1 056 965 605 39,88 1 056 965 605 39,88 2012-12-13
Czarnecki Leszek przez Getin Holding SA, Fundacja Jolanty i Laszka Czarneckich, RB Investcom sp. zo.o., PDK SA 401 194 575 15,13 401 194 575 15,13 2012-12-13
Ogółem 2 650 143 319 0 2 650 143 319 0 2012-10-26
Ogółem 2 650 143 319 (200 000 000) 0 2 650 143 319 (200 000 000) 0 2012-10-26
Stefurak Radosław w tym 8420 8 420 0,00 8 420 0,00 2012-10-15
Stefurak Radosław w tym 8420 PDA 8 420 0,00 8 420 0,00 2012-10-15
Stefurak Radosław w tym 8420 PDA 8 420 0,00 8 420 0,00 2012-10-15
Spyra Krzysztof z International Consultancy Strategy Implementation BV i ASK Investments SA 41 982 524 1,58 (-0,13) 41 982 524 1,58 (-0,13) 2012-10-15
Spyra Krzysztof z International Consultancy Strategy Implementation BV i ASK Investments SA 41 982 524 (758 949) 1,71 (-0,01) 41 982 524 (758 949) 1,71 (-0,01) 2012-10-15
Rosiński Krzysztof w tym 137372 PDA 167 498 0,00 167 498 0,00 2012-10-15
Rosiński Krzysztof w tym 137372 PDA 167 498 (137 372) 0,00 167 498 (137 372) 0,00 2012-10-15
Kühn Maurycy z A.Nagelkerken Holding BV i ASK Investments SA, w tym 1056751 PDA 45 739 276 1,86 (0,14) 45 739 276 1,86 (0,14) 2012-10-15
Kühn Maurycy z A.Nagelkerken Holding BV i ASK Investments SA, w tym 1056751 PDA 45 739 276 (1 056 751) 1,72 (-0,10) 45 739 276 (1 056 751) 1,72 (-0,10) 2012-10-15
Karolkiewicz Karol w tym 4154 PDA 53 801 0,00 53 801 0,00 2012-10-15
Karolkiewicz Karol 53 801 0,00 53 801 0,00 2012-10-15
Karolkiewicz Karol w tym 4154 PDA 53 801 (4 154) 0,00 53 801 (4 154) 0,00 2012-10-15
Develia SA w tym 103696677 PDA 1 056 965 605 (79 766 675) 39,88 (3,01) 1 056 965 605 (79 766 675) 39,88 (3,01) 2012-10-15
Czarnecki Leszek przez Getin Holding SA, Fundacja Jolanty i Laszka Czarneckich, RB Investcom sp. zo.o., PDK SA, w tym 39359630 PDA PDA 401 194 575 (30 276 640) 15,13 (1,14) 401 194 575 (30 276 640) 15,13 (1,14) 2012-10-15
Baliński Remigiusz w tym 76230 PDA 987 250 (76 230) 0,03 987 250 (76 230) 0,03 2012-10-15
Ogółem 2 450 143 319 (60 000 000) 0 2 450 143 319 (60 000 000) 0 2012-10-12
Develia SA w tym 23930002 PDA 977 198 930 (23 930 002) 36,87 (-3,01) 977 198 930 (23 930 002) 36,87 (-3,01) 2012-10-08
Czarnecki Leszek przez Getin Holding SA, Fundacja Jolanty i Laszka Czarneckich, RB Investcom sp. zo.o., PDK SA, w tym 9082990 PDA 370 917 935 (9 082 990) 13,99 (0,34) 370 917 935 (9 082 990) 13,99 (0,34) 2012-10-08
Czarnecki Leszek poprzez: Getin Holding SA, Fundacja JLC, RB Investcom sp. z o.o., PDK SA 361 834 945 (111 476 257) 13,65 (3,44) 361 834 945 (111 476 257) 13,65 (3,44) 2012-06-30
Develia SA 953 268 928 39,88 (0,98) 953 268 928 39,88 (0,98) 2012-06-29
Develia SA 953 268 928 38,90 (2,93) 953 268 928 38,90 (2,93) 2012-06-29
Develia SA 953 268 928 35,97 953 268 928 35,97 2012-06-29
Czarnecki Leszek 250 358 688 10,21 (0,77) 250 358 688 10,21 (0,77) 2012-06-29
Czarnecki Leszek 250 358 688 9,44 (-1,03) 250 358 688 9,44 (-1,03) 2012-06-29
Czarnecki Leszek 250 358 688 (-1 064 735 837) 10,47 (-44,55) 250 358 688 (-1 064 735 837) 10,47 (-44,55) 2012-06-29
Spyra Krzysztof 41 223 575 1,72 (0,72) 41 223 575 1,72 (0,72) 2012-06-18
Spyra Krzysztof z International Consultancy Strategy Implementation BV i ASK Investments SA 41 223 575 1,00 41 223 575 1,00 2012-06-18
Spyra Krzysztof z International Consultancy Strategy Implementation BV i ASK Investments SA 41 223 575 1,00 (-0,68) 41 223 575 1,00 (-0,68) 2012-06-18
Spyra Krzysztof z International Consultancy Strategy Implementation BV i ASK Investments SA 41 223 575 1,68 41 223 575 1,68 2012-06-18
Rosiński Krzysztof 30 126 0,00 30 126 0,00 2012-06-18
Rosiński Krzysztof 30 126 0,00 30 126 0,00 2012-06-18
LC Corp BV 953 266 866 39,88 (0,88) 953 266 866 39,88 (0,88) 2012-06-18
LC Corp BV 953 266 866 (7 068 054) 39,00 (-3,13) 953 266 866 (7 068 054) 39,00 (-3,13) 2012-06-18
Kühn Maurycy z A.Nagelkerken Holding BV i ASK Investments SA 44 682 525 1,82 (-0,04) 44 682 525 1,82 (-0,04) 2012-06-18
Kühn Maurycy z A.Nagelkerken Holding BV i ASK Investments SA 44 682 525 (44 582 525) 1,86 (1,86) 44 682 525 (44 582 525) 1,86 (1,86) 2012-06-18
Karolkiewicz Karol 49 647 0,00 49 647 0,00 2012-06-18
Karolkiewicz Karol 49 647 0,00 49 647 0,00 2012-06-18
Czarnecki Leszek pośrednio przez LC Corp BV 1 315 094 525 (-7 286) 55,02 1 315 094 525 (-7 286) 55,02 2012-06-18
Czarnecki Leszek pośrednio przez LC Corp BV 1 315 101 811 (1 069 419 541) 55,02 (44,08) 1 315 101 811 (1 069 419 541) 55,02 (44,08) 2012-06-18
Baliński Remigiusz 911 020 0,03 911 020 0,03 2012-06-18
Baliński Remigiusz 911 020 0,03 911 020 0,03 2012-06-18
Baliński Remigiusz 911 020 (191 100) 0,03 911 020 (191 100) 0,03 2012-06-18
Kühn Maurycy 100 000 0,00 100 000 0,00 2012-06-13
Ogółem 2 390 143 319 (144 617 688) 0 2 390 143 319 (144 617 688) 0 2012-06-01
Aviva OFE Aviva Santander 118 707 643 5,28 (0,32) 118 707 643 5,28 (0,32) 2012-01-25
Aviva OFE Aviva Santander 118 707 643 4,96 118 707 643 4,96 2012-01-25
NN OFE 192 352 805 8,56 (0,52) 192 352 805 8,56 (0,52) 2012-01-19
NN OFE 192 352 805 8,04 (0,19) 192 352 805 8,04 (0,19) 2012-01-19
NN OFE 192 352 805 7,85 (0,60) 192 352 805 7,85 (0,60) 2012-01-19
NN OFE 192 352 805 7,25 192 352 805 7,25 2012-01-19
LC Corp BV 946 198 812 42,13 (2,55) 946 198 812 42,13 (2,55) 2012-01-19
LC Corp BV 946 198 812 39,58 946 198 812 39,58 2012-01-19
Kula Longin 6 222 0,00 6 222 0,00 2012-01-19
Kula Longin 6 222 0,00 6 222 0,00 2012-01-19
Kula Longin 6 222 0,00 6 222 0,00 2012-01-19
Kula Longin 6 222 0,00 6 222 0,00 2012-01-19
Kula Longin 6 222 0,00 6 222 0,00 2012-01-19
Getin Holding SA 108 035 709 (4 975 709) 4,81 (0,23) 108 035 709 (4 975 709) 4,81 (0,23) 2012-01-19
Czarnecki Leszek 245 682 270 (-1 054 700 955) 10,94 (-46,96) 245 682 270 (-1 054 700 955) 10,94 (-46,96) 2012-01-19
Czarnecki Leszek z LC Corp BV i Getin Holding SA 1 300 383 225 (1 054 700 955) 57,90 (46,96) 1 300 383 225 (1 054 700 955) 57,90 (46,96) 2012-01-19
Czarnecki Leszek 245 682 270 10,94 (0,67) 245 682 270 10,94 (0,67) 2012-01-19
Czarnecki Leszek 245 682 270 10,27 245 682 270 10,27 2012-01-19
Baliński Remigiusz 719 920 0,03 719 920 0,03 2012-01-19
Baliński Remigiusz 719 920 0,03 719 920 0,03 2012-01-19
Getin Holding SA 103 060 000 (360 000) 4,58 (-95,42) 103 060 000 (360 000) 4,58 (-95,42) 2012-01-18
Ogółem 2 245 525 631 (2 142 825 631) 0 2 245 525 631 (2 142 825 631) 0 2012-01-02
Getin Holding SA 102 700 000 100,00 (95,43) 102 700 000 100,00 (95,43) 2011-10-21
Getin Holding SA 102 700 000 4,57 102 700 000 4,57 2011-10-21
Ogółem 102 700 000 0 102 700 000 0 2011-08-29

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2016-10-03 Split 3:1
2012-09-07 Prawo poboru 2450143319:60000000
2012-09-07 Prawo poboru 2450143319:200000000
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.