0,1477 zł
-0,94% -0,0014 zł
Getin Noble Bank SA (GNB)

Akcjonariat - GETINOBLE

Dane ogólne

Kapitalizacja: 154 280 517,5359 Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji: 1 044 553 267 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 654 712 158
Liczba głosów na WZA: 1 044 553 267 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 62,68%
Kapitał akcyjny: 2 851 630 418,91 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 654 712 158
Cena nominalna akcji: 2,73 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 62,68%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 37,32%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Czarnecki Leszek bezpośrednio, poprzez: LC Corp BV, Getin Holding SA 654 712 158 (62,67%) 654 712 158 (62,67%) 2021-03-19 GNB_1, GTN

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
wykluczenie akcji z obrotu

KDPW:
KRS:
GPW:


2022-10-03
seria B 23 000
1 000,00 63 000
63 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-07-25
2012-01-20
seria C 6 000
1 000,00 69 000
69 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2009-05-15
2012-01-20
seria D 9 510
1 000,00 78 510
78 510 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2009-11-13
2012-01-20
seria E 11 000
1 000,00 89 510
89 510 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-03-09
2012-01-20
seria F 4 000
1 000,00 93 510
93 510 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-11-17
2012-01-20
seria G 9 550
1 000,00 103 060
1 030 600 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-01-26
2012-01-20
seria H - wymienna: akcje podziałowe Getin Holding SA (ZCP, w tym: 93,71% akcji Getin Noble Bank SA) parytet: 1 akcja za 2,926888 akcji Getin Holding SA 2 142 465 631
1,00 2 245 525 631
2 245 525 631,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-01-02
2012-01-20
seria A - akcje założycielskie 2008-03-05 40 000
40 000 000,00
1 000,00 1 000,00 40 000
40 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-04-25
2012-01-20
split 1:1000 2011-06-10
1,00 103 060 000
103 060 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-08-29
zmiana firmy z Allianz Bank Polska SA na Get Bank SA 2011-06-10

KDPW:
KRS:
GPW:

2011-07-08
seria I - połączenie z Getin Noble Bank SA parytet wymiany 1:2,41 2012-04-03 144 617 688
270 435 076,56
1,00 1,87 2 390 143 319
2 390 143 319,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-06-01
2012-06-18
zmiana firmy z Get Bank SA na Getin Noble Bank SA 2012-04-03

KDPW:
KRS:
GPW:

2012-06-01
seria K - prawo poboru 1:0,0251030971754042 2012-07-10 60 000 000
96 000 000,00
1,00 1,60 2 450 143 319
2 450 143 319,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-11-09
2012-11-30
seria J - prawo poboru 1:0,0836769905846805 2012-07-10 200 000 000
200 000 000,00
1,00 1,00 2 650 143 319
2 650 143 319,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-11-09
2012-11-30
renominacja akcji 2015-12-10
0,91
KDPW:
KRS:
GPW:


scalenie akcji 3:1 2016-04-18
2,73 883 381 106
2 411 630 419,38
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-09-21
2016-10-03
zmiana oznaczenia akcji: seria A 2016-04-18
2,73
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-09-21
obniżenie kapitału umorzenie akcji 2016-04-18 -1
0,91 2 650 143 319
2 411 630 420,29
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-04-20
seria B - subskrypcja prywatna 2017-04-11 18 315 019
50 000 001,87
2,73 2,73 901 696 125
2 461 630 421,25
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-07-05
seria C - subskrypcja prywatna 2018-01-26 69 597 068
189 999 995,64
2,73 2,73 971 293 193
2 651 630 416,89
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-04-25
połączenie z BPI Bank Polskich Inwestycji SA bez podwyższania kapitału 2018-06-15

KDPW:
KRS:
GPW:

2018-08-01
seria D - subskrypcja prywatna 2018-07-25 36 630 037
100 000 001,01
2,73 2,73 1 007 923 230
2 751 630 417,90
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-09-04
2018-10-08
seria E - subskrypcja prywatna 2018-07-25 36 630 037
100 000 001,01
2,73 2,73 1 044 553 267
2 851 630 418,91
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-01-10

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Czarnecki Leszek poprzez: LC Corp BV, Getin Holding SA, Fundacja JLC, RB Investcom sp. z o.o., PDK SA 655 728 249 (36 630 037) 62,77 (3,51) 655 728 249 (36 630 037) 62,77 (3,51) 2019-01-10
Uniqa OFE portfel 5 271 798 (-8 202) 0,50 (-0,04) 5 271 798 (-8 202) 0,50 (-0,04) 2018-12-31
PKO BP Bankowy OFE portfel 11 835 668 (3 603 668) 1,13 (0,29) 11 835 668 (3 603 668) 1,13 (0,29) 2018-12-31
NN OFE portfel 42 021 963 (-1 678 068) 4,02 (-0,92) 42 021 963 (-1 678 068) 4,02 (-0,92) 2018-12-31
Czarnecki Leszek poprzez: LC Corp BV, Getin Holding SA, Fundacja JLC, RB Investcom sp. z o.o., PDK SA 619 098 212 59,26 (-2,16) 619 098 212 59,26 (-2,16) 2018-09-04
Czarnecki Leszek poprzez: LC Corp BV, Getin Holding SA, Fundacja JLC, RB Investcom sp. z o.o., PDK SA 619 098 212 (36 242 937) 61,42 (1,42) 619 098 212 (36 242 937) 61,42 (1,42) 2018-09-04
TFI PZU SA portfele 16 720 138 (-2 793 470) 1,72 (-0,28) 16 720 138 (-2 793 470) 1,72 (-0,28) 2018-06-30
TFI Allianz Polska SA portfele 6 364 271 (3 664 271) 0,65 (0,38) 6 364 271 (3 664 271) 0,65 (0,38) 2018-06-30
Quercus TFI SA portfele 2 786 248 (-1 059 464) 0,28 (-0,11) 2 786 248 (-1 059 464) 0,28 (-0,11) 2018-06-30
Ipopema TFI SA portfele 110 994 (459) 0,01 110 994 (459) 0,01 2018-06-30
Altus SA portfele 1 426 490 (526 490) 0,14 (0,05) 1 426 490 (526 490) 0,14 (0,05) 2018-06-30
Czarnecki Leszek poprzez: LC Corp BV, Getin Holding SA, Fundacja JLC, RB Investcom sp. z o.o., PDK SA 582 855 275 60,00 (2,18) 582 855 275 60,00 (2,18) 2018-05-08
Czarnecki Leszek poprzez: LC Corp BV, Getin Holding SA, Fundacja JLC, RB Investcom sp. z o.o., PDK SA 582 855 275 (71 107 238) 57,82 (1,07) 582 855 275 (71 107 238) 57,82 (1,07) 2018-05-08
Uniqa OFE portfel 5 280 000 0,54 5 280 000 0,54 2017-12-31
TFI PZU SA portfele 19 513 608 2,00 19 513 608 2,00 2017-12-31
TFI Allianz Polska SA portfele 2 700 000 0,27 2 700 000 0,27 2017-12-31
Quercus TFI SA portfele 3 845 712 0,39 3 845 712 0,39 2017-12-31
PZU OFE Złota Jesień portfel 17 052 000 1,75 17 052 000 1,75 2017-12-31
PKO BP Bankowy OFE portfel 8 232 000 0,84 8 232 000 0,84 2017-12-31
Opera TFI SA portfele 775 0,00 775 0,00 2017-12-31
Ipopema TFI SA portfele 110 535 0,01 110 535 0,01 2017-12-31
Investors TFI SA portfele 1 230 140 0,12 1 230 140 0,12 2017-12-31
Altus SA portfele 900 000 0,09 900 000 0,09 2017-12-31
Aegon OFE portfel 10 129 000 1,04 10 129 000 1,04 2017-12-31
Czarnecki Leszek poprzez: LC Corp BV, Getin Holding SA, Fundacja JLC, RB Investcom sp. z o.o., PDK SA 511 748 037 56,75 (4,07) 511 748 037 56,75 (4,07) 2017-07-05
Czarnecki Leszek poprzez: LC Corp BV, Getin Holding SA, Fundacja JLC, RB Investcom sp. z o.o., PDK SA 511 748 037 (-968 551 018) 52,68 (-3,17) 511 748 037 (-968 551 018) 52,68 (-3,17) 2017-07-05
NN OFE 43 700 031 (-23 839 969) 4,94 (-2,70) 43 700 031 (-23 839 969) 4,94 (-2,70) 2017-04-18
NN OFE portfel 67 540 000 (6 951 000) 7,64 (0,79) 67 540 000 (6 951 000) 7,64 (0,79) 2016-12-31
NN OFE 60 589 000 (-121 178 000) 6,85 60 589 000 (-121 178 000) 6,85 2016-03-21
NN OFE 181 767 000 6,85 181 767 000 6,85 2016-03-21
NN OFE 181 767 000 (-10 585 805) 6,85 (-1,71) 181 767 000 (-10 585 805) 6,85 (-1,71) 2016-03-21
Rosiński Krzysztof 2 110 573 (-844 166) 0,07 (-0,04) 2 110 573 (-844 166) 0,07 (-0,04) 2014-05-28
Rosiński Krzysztof 2 954 739 (2 146 578) 0,11 (0,08) 2 954 739 (2 146 578) 0,11 (0,08) 2014-05-15
Spyra Krzysztof poprzez International Consultancy Strategy Implementation BV i KKBBK Investments Ltd. 18 309 039 (-1 000 000) 0,69 (-0,03) 18 309 039 (-1 000 000) 0,69 (-0,03) 2014-03-25
Spyra Krzysztof poprzez International Consultancy Strategy Implementation BV i KKBBK Investments Ltd. 19 309 039 (-1 449 022) 0,72 (-0,06) 19 309 039 (-1 449 022) 0,72 (-0,06) 2014-03-04
Spyra Krzysztof poprzez International Consultancy Strategy Implementation BV i KKBBK Investments Ltd. 20 758 061 (-20 865 514) 0,78 (-0,79) 20 758 061 (-20 865 514) 0,78 (-0,79) 2013-12-31
Spyra Krzysztof z KKBBK Investments Ltd. 41 623 575 (-350 109) 1,57 (-0,01) 41 623 575 (-350 109) 1,57 (-0,01) 2013-11-25
Szczechura Maciej 22 936 0,00 22 936 0,00 2013-09-20
Stefurak Radosław 28 745 (22 936) 0,00 28 745 (22 936) 0,00 2013-09-20
Rosiński Krzysztof 808 161 (697 651) 0,03 (0,03) 808 161 (697 651) 0,03 (0,03) 2013-09-20
Karolkiewicz Karol 76 737 (22 936) 0,00 76 737 (22 936) 0,00 2013-09-20
Baliński Remigiusz 521 521 (-9) 0,01 521 521 (-9) 0,01 2013-09-20
Baliński Remigiusz 521 530 (39 709) 0,01 521 530 (39 709) 0,01 2013-09-20
Czarnecki Leszek poprzez: LC Corp BV, Getin Holding SA, Fundacja JLC, RB Investcom sp. z o.o., PDK SA 1 480 299 055 (986 866 037) 55,85 1 480 299 055 (986 866 037) 55,85 2013-07-29
Czarnecki Leszek poprzez: LC Corp BV, Getin Holding SA, Fundacja JLC, RB Investcom sp. z o.o., PDK SA 493 433 018 55,85 (1,13) 493 433 018 55,85 (1,13) 2013-07-29
Czarnecki Leszek poprzez: LC Corp BV, Getin Holding SA, Fundacja JLC, RB Investcom sp. z o.o., PDK SA 493 433 018 (-932 951 799) 54,72 (0,90) 493 433 018 (-932 951 799) 54,72 (0,90) 2013-07-29
Czarnecki Leszek poprzez: LC Corp BV, Getin Holding SA, Fundacja JLC, RB Investcom sp. z o.o., PDK SA 1 426 384 817 (-53 914 238) 53,82 (-2,03) 1 426 384 817 (-53 914 238) 53,82 (-2,03) 2013-07-29
Czarnecki Leszek poprzez: LC Corp BV, Getin Holding SA, Fundacja JLC, RB Investcom sp. z o.o., PDK SA 1 480 299 055 (58 047 337) 55,85 (2,19) 1 480 299 055 (58 047 337) 55,85 (2,19) 2013-07-29
Czarnecki Leszek przez LC Corp BV, Getin Holding SA, Fundacja Jolanty i Laszka Czarneckich, RB Investcom sp. zo.o., PDK SA 1 422 251 718 (1 031 526 259) 53,66 (38,92) 1 422 251 718 (1 031 526 259) 53,66 (38,92) 2013-07-17
Kühn Maurycy z Valoro Investments Ltd. 45 861 116 (30 842) 1,73 (0,01) 45 861 116 (30 842) 1,73 (0,01) 2013-07-16
Stefurak Radosław 5 809 (-2 611) 0,00 5 809 (-2 611) 0,00 2013-07-12
Spyra Krzysztof z KKBBK Investments Ltd. 41 973 684 (-8 840) 1,58 41 973 684 (-8 840) 1,58 2013-07-12
Rosiński Krzysztof 110 510 (-56 988) 0,00 110 510 (-56 988) 0,00 2013-07-12
LC Corp BV 1 031 525 653 (-25 439 952) 38,92 (-0,96) 1 031 525 653 (-25 439 952) 38,92 (-0,96) 2013-07-12
Kühn Maurycy z Valoro Investments Ltd. i ASK Investments SA, w tym 1056751 PDA 45 830 274 (-38 919) 1,72 (-0,01) 45 830 274 (-38 919) 1,72 (-0,01) 2013-07-12
Czarnecki Leszek przez Getin Holding SA, Fundacja Jolanty i Laszka Czarneckich, RB Investcom sp. zo.o., PDK SA 390 725 459 (-10 469 116) 14,74 (-0,39) 390 725 459 (-10 469 116) 14,74 (-0,39) 2013-07-12
Baliński Remigiusz 481 821 (-11 804) 0,01 481 821 (-11 804) 0,01 2013-07-12
Kühn Maurycy z Valoro Investments Ltd. i ASK Investments SA, w tym 1056751 PDA 45 869 193 (38 919) 1,73 (0,01) 45 869 193 (38 919) 1,73 (0,01) 2013-07-09
Kühn Maurycy z Valoro Investments Ltd. i ASK Investments SA, w tym 1056751 PDA 45 830 274 (-8 257) 1,72 45 830 274 (-8 257) 1,72 2013-07-09
Spyra Krzysztof z KKBBK Investments Ltd. i ASK Investments SA, w tym 758949 PDA 41 982 524 1,58 41 982 524 1,58 2013-07-03
Kühn Maurycy z Valoro Investments Ltd. i ASK Investments SA, w tym 1056751 PDA 45 838 531 1,72 45 838 531 1,72 2013-07-03
Kühn Maurycy z A.Nagelkerken Holding BV i ASK Investments SA, w tym 1056751 PDA 45 838 531 (99 255) 1,72 45 838 531 (99 255) 1,72 2013-04-25
Baliński Remigiusz w tym 76230 PDA 493 625 (-493 625) 0,01 (-0,02) 493 625 (-493 625) 0,01 (-0,02) 2013-02-21
LC Corp BV 1 056 965 605 (103 698 739) 39,88 1 056 965 605 (103 698 739) 39,88 2012-12-13
Develia SA 1 056 965 605 39,88 1 056 965 605 39,88 2012-12-13
Czarnecki Leszek przez Getin Holding SA, Fundacja Jolanty i Laszka Czarneckich, RB Investcom sp. zo.o., PDK SA 401 194 575 15,13 401 194 575 15,13 2012-12-13
Stefurak Radosław w tym 8420 PDA 8 420 0,00 8 420 0,00 2012-10-15
Stefurak Radosław w tym 8420 PDA 8 420 0,00 8 420 0,00 2012-10-15
Spyra Krzysztof z International Consultancy Strategy Implementation BV i ASK Investments SA 41 982 524 1,58 41 982 524 1,58 2012-10-15
Spyra Krzysztof z International Consultancy Strategy Implementation BV i ASK Investments SA 41 982 524 (758 949) 1,58 (-0,14) 41 982 524 (758 949) 1,58 (-0,14) 2012-10-15
Rosiński Krzysztof w tym 137372 PDA 167 498 0,00 167 498 0,00 2012-10-15
Rosiński Krzysztof w tym 137372 PDA 167 498 (137 372) 0,00 167 498 (137 372) 0,00 2012-10-15
Kühn Maurycy z A.Nagelkerken Holding BV i ASK Investments SA, w tym 1056751 PDA 45 739 276 1,72 45 739 276 1,72 2012-10-15
Kühn Maurycy z A.Nagelkerken Holding BV i ASK Investments SA, w tym 1056751 PDA 45 739 276 (1 056 751) 1,72 (-0,14) 45 739 276 (1 056 751) 1,72 (-0,14) 2012-10-15
Karolkiewicz Karol w tym 4154 PDA 53 801 0,00 53 801 0,00 2012-10-15
Karolkiewicz Karol 53 801 (4 154) 0,00 53 801 (4 154) 0,00 2012-10-15
Develia SA w tym 103696677 PDA 1 056 965 605 (79 766 675) 39,88 (3,01) 1 056 965 605 (79 766 675) 39,88 (3,01) 2012-10-15
Czarnecki Leszek przez Getin Holding SA, Fundacja Jolanty i Laszka Czarneckich, RB Investcom sp. zo.o., PDK SA, w tym 39359630 PDA PDA 401 194 575 (30 276 640) 15,13 (1,14) 401 194 575 (30 276 640) 15,13 (1,14) 2012-10-15
Baliński Remigiusz w tym 76230 PDA 987 250 (76 230) 0,03 987 250 (76 230) 0,03 2012-10-15
Develia SA w tym 23930002 PDA 977 198 930 (23 930 002) 36,87 (-3,01) 977 198 930 (23 930 002) 36,87 (-3,01) 2012-10-08
Czarnecki Leszek przez Getin Holding SA, Fundacja Jolanty i Laszka Czarneckich, RB Investcom sp. zo.o., PDK SA, w tym 9082990 PDA 370 917 935 (9 082 990) 13,99 (0,34) 370 917 935 (9 082 990) 13,99 (0,34) 2012-10-08
Czarnecki Leszek poprzez: Getin Holding SA, Fundacja JLC, RB Investcom sp. z o.o., PDK SA 361 834 945 (111 476 257) 13,65 (3,18) 361 834 945 (111 476 257) 13,65 (3,18) 2012-06-30
Develia SA 953 268 928 39,88 (3,91) 953 268 928 39,88 (3,91) 2012-06-29
Develia SA 953 268 928 35,97 953 268 928 35,97 2012-06-29
Develia SA 953 268 928 35,97 953 268 928 35,97 2012-06-29
Czarnecki Leszek 250 358 688 10,47 (1,03) 250 358 688 10,47 (1,03) 2012-06-29
Czarnecki Leszek 250 358 688 9,44 250 358 688 9,44 2012-06-29
Czarnecki Leszek 250 358 688 (-1 064 735 837) 9,44 (-45,58) 250 358 688 (-1 064 735 837) 9,44 (-45,58) 2012-06-29
Spyra Krzysztof z International Consultancy Strategy Implementation BV i ASK Investments SA 41 223 575 1,72 (0,17) 41 223 575 1,72 (0,17) 2012-06-18
Spyra Krzysztof z International Consultancy Strategy Implementation BV i ASK Investments SA 41 223 575 1,55 41 223 575 1,55 2012-06-18
Rosiński Krzysztof 30 126 0,00 30 126 0,00 2012-06-18
Rosiński Krzysztof 30 126 0,00 30 126 0,00 2012-06-18
LC Corp BV 953 266 866 (7 068 054) 39,88 (-2,25) 953 266 866 (7 068 054) 39,88 (-2,25) 2012-06-18
Kühn Maurycy z A.Nagelkerken Holding BV i ASK Investments SA 44 682 525 1,86 (0,18) 44 682 525 1,86 (0,18) 2012-06-18
Kühn Maurycy z A.Nagelkerken Holding BV i ASK Investments SA 44 682 525 (44 582 525) 1,68 (1,68) 44 682 525 (44 582 525) 1,68 (1,68) 2012-06-18
Karolkiewicz Karol 49 647 0,00 49 647 0,00 2012-06-18
Karolkiewicz Karol 49 647 0,00 49 647 0,00 2012-06-18
Czarnecki Leszek pośrednio przez LC Corp BV 1 315 094 525 (-7 286) 55,02 1 315 094 525 (-7 286) 55,02 2012-06-18
Czarnecki Leszek pośrednio przez LC Corp BV 1 315 101 811 (14 718 586) 55,02 (-2,88) 1 315 101 811 (14 718 586) 55,02 (-2,88) 2012-06-18
Baliński Remigiusz 911 020 0,03 911 020 0,03 2012-06-18
Baliński Remigiusz 911 020 0,03 911 020 0,03 2012-06-18
Baliński Remigiusz 911 020 (191 100) 0,03 911 020 (191 100) 0,03 2012-06-18
Kühn Maurycy 100 000 0,00 100 000 0,00 2012-06-13
NN OFE 192 352 805 8,56 (0,52) 192 352 805 8,56 (0,52) 2012-01-19
NN OFE 192 352 805 8,04 (0,79) 192 352 805 8,04 (0,79) 2012-01-19
NN OFE 192 352 805 7,25 192 352 805 7,25 2012-01-19
NN OFE 192 352 805 7,25 192 352 805 7,25 2012-01-19
LC Corp BV 946 198 812 42,13 (2,55) 946 198 812 42,13 (2,55) 2012-01-19
LC Corp BV 946 198 812 39,58 946 198 812 39,58 2012-01-19
Kula Longin 6 222 0,00 6 222 0,00 2012-01-19
Kula Longin 6 222 0,00 6 222 0,00 2012-01-19
Kula Longin 6 222 0,00 6 222 0,00 2012-01-19
Kula Longin 6 222 0,00 6 222 0,00 2012-01-19
Getin Holding SA 108 035 709 (4 975 709) 4,81 (0,23) 108 035 709 (4 975 709) 4,81 (0,23) 2012-01-19
Czarnecki Leszek z LC Corp BV i Getin Holding SA 1 300 383 225 (1 054 700 955) 57,90 (46,96) 1 300 383 225 (1 054 700 955) 57,90 (46,96) 2012-01-19
Czarnecki Leszek 245 682 270 10,94 (0,67) 245 682 270 10,94 (0,67) 2012-01-19
Czarnecki Leszek 245 682 270 10,27 245 682 270 10,27 2012-01-19
Baliński Remigiusz 719 920 0,03 719 920 0,03 2012-01-19
Baliński Remigiusz 719 920 0,03 719 920 0,03 2012-01-19
Getin Holding SA 103 060 000 (360 000) 4,58 (-95,42) 103 060 000 (360 000) 4,58 (-95,42) 2012-01-18
Getin Holding SA 102 700 000 100,00 (95,43) 102 700 000 100,00 (95,43) 2011-10-21
Getin Holding SA 102 700 000 4,57 102 700 000 4,57 2011-10-21

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2016-10-03 Split 3:1
2012-09-07 Prawo poboru 2450143319:60000000
2012-09-07 Prawo poboru 2450143319:200000000
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.