0,1572 zł
3,90% 0,0059 zł
Getin Noble Bank SA (GNB)

Akcjonariat - GETINOBLE

Dane ogólne

Kapitalizacja: 164 203 773,5724 Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji: 1 044 553 267 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 654 712 158
Liczba głosów na WZA: 1 044 553 267 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 62,68%
Kapitał akcyjny: 2 851 630 418,91 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 654 712 158
Cena nominalna akcji: 2,73 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 62,68%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 37,32%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Czarnecki Leszek bezpośrednio, poprzez: LC Corp BV, Getin Holding SA 654 712 158 (62,67%) 654 712 158 (62,67%) 2021-03-19 GNB_1, GTN

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria F 4 000
1 000,00 93 510
93 510 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-11-17
2012-01-20
seria B 23 000
1 000,00 63 000
63 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-07-25
2012-01-20
seria C 6 000
1 000,00 69 000
69 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2009-05-15
2012-01-20
seria D 9 510
1 000,00 78 510
78 510 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2009-11-13
2012-01-20
seria E 11 000
1 000,00 89 510
89 510 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-03-09
2012-01-20
seria H - wymienna: akcje podziałowe Getin Holding SA (ZCP, w tym: 93,71% akcji Getin Noble Bank SA) parytet: 1 akcja za 2,926888 akcji Getin Holding SA 2 142 465 631
1,00 2 245 525 631
2 245 525 631,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-01-02
2012-01-20
seria G 9 550
1 000,00 103 060
1 030 600 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-01-26
2012-01-20
seria A - akcje założycielskie 2008-03-05 40 000
40 000 000,00
1 000,00 1 000,00 40 000
40 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-04-25
2012-01-20
zmiana firmy z Allianz Bank Polska SA na Get Bank SA 2011-06-10

KDPW:
KRS:
GPW:

2011-07-08
split 1:1000 2011-06-10
1,00 103 060 000
103 060 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-08-29
zmiana firmy z Get Bank SA na Getin Noble Bank SA 2012-04-03

KDPW:
KRS:
GPW:

2012-06-01
seria I - połączenie z Getin Noble Bank SA parytet wymiany 1:2,41 2012-04-03 144 617 688
270 435 076,56
1,00 1,87 2 390 143 319
2 390 143 319,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-06-01
2012-06-18
seria K - prawo poboru 1:0,0251030971754042 2012-07-10 60 000 000
96 000 000,00
1,00 1,60 2 450 143 319
2 450 143 319,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-11-09
2012-11-30
seria J - prawo poboru 1:0,0836769905846805 2012-07-10 200 000 000
200 000 000,00
1,00 1,00 2 650 143 319
2 650 143 319,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-11-09
2012-11-30
renominacja akcji 2015-12-10
0,91
KDPW:
KRS:
GPW:


zmiana oznaczenia akcji: seria A 2016-04-18
2,73
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-09-21
scalenie akcji 3:1 2016-04-18
2,73 883 381 106
2 411 630 419,38
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-09-21
2016-10-03
obniżenie kapitału umorzenie akcji 2016-04-18 -1
0,91 2 650 143 319
2 411 630 420,29
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-04-20
seria B - subskrypcja prywatna 2017-04-11 18 315 019
50 000 001,87
2,73 2,73 901 696 125
2 461 630 421,25
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-07-05
seria C - subskrypcja prywatna 2018-01-26 69 597 068
189 999 995,64
2,73 2,73 971 293 193
2 651 630 416,89
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-04-25
połączenie z BPI Bank Polskich Inwestycji SA bez podwyższania kapitału 2018-06-15

KDPW:
KRS:
GPW:

2018-08-01
seria D - subskrypcja prywatna 2018-07-25 36 630 037
100 000 001,01
2,73 2,73 1 007 923 230
2 751 630 417,90
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-09-04
2018-10-08
seria E - subskrypcja prywatna 2018-07-25 36 630 037
100 000 001,01
2,73 2,73 1 044 553 267
2 851 630 418,91
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-01-10

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Czarnecki Leszek poprzez: LC Corp BV, Getin Holding SA, Fundacja JLC, RB Investcom sp. z o.o., PDK SA 655 728 249 (36 630 037) 62,78 (1,36) 655 728 249 (36 630 037) 62,78 (1,36) 2019-01-10
Uniqa OFE portfel 5 271 798 (-8 202) 0,50 (-0,04) 5 271 798 (-8 202) 0,50 (-0,04) 2018-12-31
PKO BP Bankowy OFE portfel 11 835 668 (3 603 668) 1,13 (0,28) 11 835 668 (3 603 668) 1,13 (0,28) 2018-12-31
NN OFE portfel 42 021 963 (-1 678 068) 4,02 (-0,93) 42 021 963 (-1 678 068) 4,02 (-0,93) 2018-12-31
Czarnecki Leszek poprzez: LC Corp BV, Getin Holding SA, Fundacja JLC, RB Investcom sp. z o.o., PDK SA 619 098 212 61,42 (2,15) 619 098 212 61,42 (2,15) 2018-09-04
Czarnecki Leszek poprzez: LC Corp BV, Getin Holding SA, Fundacja JLC, RB Investcom sp. z o.o., PDK SA 619 098 212 (36 242 937) 59,27 (-0,74) 619 098 212 (36 242 937) 59,27 (-0,74) 2018-09-04
TFI PZU SA portfele 16 720 138 (-2 793 470) 1,66 (-0,35) 16 720 138 (-2 793 470) 1,66 (-0,35) 2018-06-30
TFI Allianz Polska SA portfele 6 364 271 (3 664 271) 0,63 (0,35) 6 364 271 (3 664 271) 0,63 (0,35) 2018-06-30
Quercus TFI SA portfele 2 786 248 (-1 059 464) 0,28 (-0,12) 2 786 248 (-1 059 464) 0,28 (-0,12) 2018-06-30
Ipopema TFI SA portfele 110 994 (459) 0,01 110 994 (459) 0,01 2018-06-30
Altus SA portfele 1 426 490 (526 490) 0,14 (0,05) 1 426 490 (526 490) 0,14 (0,05) 2018-06-30
Czarnecki Leszek poprzez: LC Corp BV, Getin Holding SA, Fundacja JLC, RB Investcom sp. z o.o., PDK SA 582 855 275 60,01 (2,18) 582 855 275 60,01 (2,18) 2018-05-08
Czarnecki Leszek poprzez: LC Corp BV, Getin Holding SA, Fundacja JLC, RB Investcom sp. z o.o., PDK SA 582 855 275 (71 107 238) 57,83 (1,08) 582 855 275 (71 107 238) 57,83 (1,08) 2018-05-08
Uniqa OFE portfel 5 280 000 0,54 5 280 000 0,54 2017-12-31
TFI PZU SA portfele 19 513 608 2,01 19 513 608 2,01 2017-12-31
TFI Allianz Polska SA portfele 2 700 000 0,28 2 700 000 0,28 2017-12-31
Quercus TFI SA portfele 3 845 712 0,40 3 845 712 0,40 2017-12-31
PKO BP Bankowy OFE portfel 8 232 000 0,85 8 232 000 0,85 2017-12-31
Opera TFI SA portfele 775 0,00 775 0,00 2017-12-31
NN Investment Partners TFI SA portfele 13 269 337 1,37 13 269 337 1,37 2017-12-31
Ipopema TFI SA portfele 110 535 0,01 110 535 0,01 2017-12-31
Investors TFI SA portfele 1 230 140 0,13 1 230 140 0,13 2017-12-31
BPS TFI SA portfele 80 000 0,01 80 000 0,01 2017-12-31
Aviva OFE Aviva Santander portfel 44 249 000 (-74 458 643) 4,56 (-0,72) 44 249 000 (-74 458 643) 4,56 (-0,72) 2017-12-31
Altus SA portfele 900 000 0,09 900 000 0,09 2017-12-31
Aegon OFE portfel 10 129 000 1,04 10 129 000 1,04 2017-12-31
Czarnecki Leszek poprzez: LC Corp BV, Getin Holding SA, Fundacja JLC, RB Investcom sp. z o.o., PDK SA 511 748 037 56,75 (4,06) 511 748 037 56,75 (4,06) 2017-07-05
Czarnecki Leszek poprzez: LC Corp BV, Getin Holding SA, Fundacja JLC, RB Investcom sp. z o.o., PDK SA 511 748 037 (18 315 019) 52,69 (-3,17) 511 748 037 (18 315 019) 52,69 (-3,17) 2017-07-05
Aviva PTE Aviva BZ WBK SA 44 181 044 (-142 956) 4,90 (-0,12) 44 181 044 (-142 956) 4,90 (-0,12) 2017-07-05
NN OFE 43 700 031 (-23 839 969) 4,95 (-2,70) 43 700 031 (-23 839 969) 4,95 (-2,70) 2017-04-18
NN OFE portfel 67 540 000 (-114 227 000) 7,65 (0,79) 67 540 000 (-114 227 000) 7,65 (0,79) 2016-12-31
Aviva PTE Aviva BZ WBK SA portfel 44 324 000 5,02 (0,10) 44 324 000 5,02 (0,10) 2016-12-31
Aviva PTE Aviva BZ WBK SA portfel 44 324 000 (-127 216 000) 4,92 (-1,55) 44 324 000 (-127 216 000) 4,92 (-1,55) 2016-12-31
Getin Noble Bank SA 1 0,00 1 0,00 2016-04-18
Getin Noble Bank SA 1 0,00 1 0,00 2016-04-18
Getin Noble Bank SA 1 0,00 1 0,00 2016-04-18
NN OFE 181 767 000 6,86 (0,86) 181 767 000 6,86 (0,86) 2016-03-21
NN OFE 181 767 000 (121 178 000) 6,00 (-0,86) 181 767 000 (121 178 000) 6,00 (-0,86) 2016-03-21
NN OFE 60 589 000 (-131 763 805) 6,86 (-1,70) 60 589 000 (-131 763 805) 6,86 (-1,70) 2016-03-21
Aviva PTE Aviva BZ WBK SA WZA 171 540 000 6,47 (0,47) 171 540 000 6,47 (0,47) 2015-12-10
Aviva PTE Aviva BZ WBK SA WZA 171 540 000 (114 360 000) 6,00 (-0,47) 171 540 000 (114 360 000) 6,00 (-0,47) 2015-12-10
Aviva PTE Aviva BZ WBK SA WZA 57 180 000 6,47 57 180 000 6,47 2015-12-10
Rosiński Krzysztof 2 110 573 (-844 166) 0,00 (-0,11) 2 110 573 (-844 166) 0,00 (-0,11) 2014-05-28
Rosiński Krzysztof 2 954 739 (2 146 578) 0,11 (0,08) 2 954 739 (2 146 578) 0,11 (0,08) 2014-05-15
Spyra Krzysztof poprzez International Consultancy Strategy Implementation BV i KKBBK Investments Ltd. 18 309 039 (-1 000 000) 0,69 (-0,03) 18 309 039 (-1 000 000) 0,69 (-0,03) 2014-03-25
Spyra Krzysztof poprzez International Consultancy Strategy Implementation BV i KKBBK Investments Ltd. 19 309 039 (-1 449 022) 0,72 (-0,06) 19 309 039 (-1 449 022) 0,72 (-0,06) 2014-03-04
Spyra Krzysztof poprzez International Consultancy Strategy Implementation BV i KKBBK Investments Ltd. 20 758 061 (-20 865 514) 0,78 (-0,79) 20 758 061 (-20 865 514) 0,78 (-0,82) 2013-12-31
Getin Noble Bank SA zakup akcji własnych 0 (-53 914 238) 0,00 (-2,03) 0 (-53 914 238) 0,00 2013-12-30
Spyra Krzysztof z KKBBK Investments Ltd. 41 623 575 (-350 109) 1,57 (0,57) 41 623 575 (-350 109) 1,60 (0,60) 2013-11-25
Getin Noble Bank SA zakup akcji własnych 53 914 238 (-45 873) 2,03 53 914 238 (-45 873) 0,00 2013-09-27
Szczechura Maciej 22 936 0,00 22 936 0,00 2013-09-20
Stefurak Radosław 28 745 (22 936) 0,00 28 745 (22 936) 0,00 2013-09-20
Rosiński Krzysztof 808 161 (697 651) 0,03 (0,03) 808 161 (697 651) 0,03 (0,03) 2013-09-20
Karolkiewicz Karol 76 737 (22 936) 0,00 76 737 (22 936) 0,00 2013-09-20
Getin Noble Bank SA zakup akcji własnych 53 960 111 (-997 699) 2,03 (-0,04) 53 960 111 (-997 699) 0,00 2013-09-20
Baliński Remigiusz 521 521 (-9) 0,01 (0,01) 521 521 (-9) 0,02 (0,02) 2013-09-20
Baliński Remigiusz 521 530 (39 709) 0,00 (-0,01) 521 530 (39 709) 0,00 (-0,01) 2013-09-20
Getin Noble Bank SA zakup akcji własnych 54 957 810 (-4 133 099) 2,07 (-0,15) 54 957 810 (-4 133 099) 0,00 2013-07-29
Czarnecki Leszek poprzez: LC Corp BV, Getin Holding SA, Fundacja JLC, RB Investcom sp. z o.o., PDK SA 493 433 018 55,86 (1,14) 493 433 018 55,86 (1,14) 2013-07-29
Czarnecki Leszek poprzez: LC Corp BV, Getin Holding SA, Fundacja JLC, RB Investcom sp. z o.o., PDK SA 493 433 018 (-932 951 799) 54,72 (0,90) 493 433 018 (-932 951 799) 54,72 (-0,24) 2013-07-29
Czarnecki Leszek poprzez: LC Corp BV, Getin Holding SA, Fundacja JLC, RB Investcom sp. z o.o., PDK SA 1 426 384 817 (-53 914 238) 53,82 (-1,18) 1 426 384 817 (-53 914 238) 54,96 (-0,04) 2013-07-29
Czarnecki Leszek poprzez: LC Corp BV, Getin Holding SA, Fundacja JLC, RB Investcom sp. z o.o., PDK SA 1 480 299 055 55,00 1 480 299 055 55,00 2013-07-29
Czarnecki Leszek poprzez: LC Corp BV, Getin Holding SA, Fundacja JLC, RB Investcom sp. z o.o., PDK SA 1 480 299 055 (58 047 337) 55,00 (1,34) 1 480 299 055 (58 047 337) 55,00 (0,11) 2013-07-29
Czarnecki Leszek przez LC Corp BV, Getin Holding SA, Fundacja Jolanty i Laszka Czarneckich, RB Investcom sp. zo.o., PDK SA 1 422 251 718 (1 031 526 259) 53,66 (38,92) 1 422 251 718 (1 031 526 259) 54,89 (39,82) 2013-07-17
Kühn Maurycy z Valoro Investments Ltd. 45 861 116 (30 842) 1,00 45 861 116 (30 842) 1,00 2013-07-16
Stefurak Radosław 5 809 (-2 611) 0,00 5 809 (-2 611) 0,00 2013-07-12
Spyra Krzysztof z KKBBK Investments Ltd. 41 973 684 (-8 840) 1,00 41 973 684 (-8 840) 1,00 2013-07-12
Rosiński Krzysztof 110 510 (-56 988) 0,00 110 510 (-56 988) 0,00 2013-07-12
LC Corp BV 1 031 525 653 (-25 439 952) 38,00 (-1,88) 1 031 525 653 (-25 439 952) 39,00 (-0,88) 2013-07-12
Kühn Maurycy z Valoro Investments Ltd. i ASK Investments SA, w tym 1056751 PDA 45 830 274 1,00 (-0,72) 45 830 274 1,00 (-0,76) 2013-07-12
Getin Noble Bank SA zakup akcji własnych 59 090 909 2,22 59 090 909 0,00 2013-07-12
Czarnecki Leszek przez Getin Holding SA, Fundacja Jolanty i Laszka Czarneckich, RB Investcom sp. zo.o., PDK SA 390 725 459 (-10 469 116) 14,74 (-0,39) 390 725 459 (-10 469 116) 15,07 (-0,06) 2013-07-12
Baliński Remigiusz 481 821 (-11 804) 0,01 481 821 (-11 804) 0,01 2013-07-12
Kühn Maurycy z Valoro Investments Ltd. i ASK Investments SA, w tym 1056751 PDA 45 830 274 (-38 919) 1,72 (-0,01) 45 830 274 (-38 919) 1,76 (0,03) 2013-07-09
Kühn Maurycy z Valoro Investments Ltd. i ASK Investments SA, w tym 1056751 PDA 45 869 193 (30 662) 1,73 (0,73) 45 869 193 (30 662) 1,73 (0,73) 2013-07-09
Spyra Krzysztof z KKBBK Investments Ltd. i ASK Investments SA, w tym 758949 PDA 41 982 524 1,00 (-0,71) 41 982 524 1,00 (-0,71) 2013-07-03
Kühn Maurycy z Valoro Investments Ltd. i ASK Investments SA, w tym 1056751 PDA 45 838 531 1,00 (-0,72) 45 838 531 1,00 (-0,72) 2013-07-03
Kühn Maurycy z A.Nagelkerken Holding BV i ASK Investments SA, w tym 1056751 PDA 45 838 531 (99 255) 1,72 (-0,14) 45 838 531 (99 255) 1,72 (-0,14) 2013-04-25
Baliński Remigiusz w tym 76230 PDA 493 625 (-493 625) 0,01 (-0,02) 493 625 (-493 625) 0,01 (-0,02) 2013-02-21
LC Corp BV 1 056 965 605 (103 698 739) 39,88 (0,88) 1 056 965 605 (103 698 739) 39,88 (0,88) 2012-12-13
Develia SA 1 056 965 605 39,88 1 056 965 605 39,88 2012-12-13
Czarnecki Leszek przez Getin Holding SA, Fundacja Jolanty i Laszka Czarneckich, RB Investcom sp. zo.o., PDK SA 401 194 575 15,13 401 194 575 15,13 2012-12-13
Stefurak Radosław w tym 8420 PDA 8 420 0,00 8 420 0,00 2012-10-15
Stefurak Radosław w tym 8420 PDA 8 420 0,00 8 420 0,00 2012-10-15
Spyra Krzysztof z International Consultancy Strategy Implementation BV i ASK Investments SA 41 982 524 1,71 (0,13) 41 982 524 1,71 (0,13) 2012-10-15
Spyra Krzysztof z International Consultancy Strategy Implementation BV i ASK Investments SA 41 982 524 (758 949) 1,58 (0,58) 41 982 524 (758 949) 1,58 (0,58) 2012-10-15
Rosiński Krzysztof w tym 137372 PDA 167 498 0,00 167 498 0,00 2012-10-15
Rosiński Krzysztof w tym 137372 PDA 167 498 (137 372) 0,00 167 498 (137 372) 0,00 2012-10-15
Kühn Maurycy z A.Nagelkerken Holding BV i ASK Investments SA, w tym 1056751 PDA 45 739 276 1,86 (0,14) 45 739 276 1,86 (0,14) 2012-10-15
Kühn Maurycy z A.Nagelkerken Holding BV i ASK Investments SA, w tym 1056751 PDA 45 739 276 (1 056 751) 1,72 (-0,14) 45 739 276 (1 056 751) 1,72 (-0,14) 2012-10-15
Karolkiewicz Karol w tym 4154 PDA 53 801 0,00 53 801 0,00 2012-10-15
Karolkiewicz Karol 53 801 (4 154) 0,00 53 801 (4 154) 0,00 2012-10-15
Develia SA w tym 103696677 PDA 1 056 965 605 (79 766 675) 39,88 (3,01) 1 056 965 605 (79 766 675) 39,88 (3,01) 2012-10-15
Czarnecki Leszek przez Getin Holding SA, Fundacja Jolanty i Laszka Czarneckich, RB Investcom sp. zo.o., PDK SA, w tym 39359630 PDA PDA 401 194 575 (30 276 640) 15,13 (1,14) 401 194 575 (30 276 640) 15,13 (1,14) 2012-10-15
Baliński Remigiusz w tym 76230 PDA 987 250 (76 230) 0,03 987 250 (76 230) 0,03 2012-10-15
Develia SA w tym 23930002 PDA 977 198 930 (23 930 002) 36,87 (-3,01) 977 198 930 (23 930 002) 36,87 (-3,01) 2012-10-08
Czarnecki Leszek przez Getin Holding SA, Fundacja Jolanty i Laszka Czarneckich, RB Investcom sp. zo.o., PDK SA, w tym 9082990 PDA 370 917 935 (9 082 990) 13,99 (0,34) 370 917 935 (9 082 990) 13,99 (0,34) 2012-10-08
Czarnecki Leszek poprzez: Getin Holding SA, Fundacja JLC, RB Investcom sp. z o.o., PDK SA 361 834 945 (111 476 257) 13,65 (3,18) 361 834 945 (111 476 257) 13,65 (3,18) 2012-06-30
Develia SA 953 268 928 39,88 (0,98) 953 268 928 39,88 (0,98) 2012-06-29
Develia SA 953 268 928 38,90 (2,93) 953 268 928 38,90 (2,93) 2012-06-29
Develia SA 953 268 928 35,97 953 268 928 35,97 2012-06-29
Czarnecki Leszek 250 358 688 10,47 (0,26) 250 358 688 10,47 (0,26) 2012-06-29
Czarnecki Leszek 250 358 688 10,21 (0,77) 250 358 688 10,21 (0,77) 2012-06-29
Czarnecki Leszek 250 358 688 (-1 064 735 837) 9,44 (-45,58) 250 358 688 (-1 064 735 837) 9,44 (-45,58) 2012-06-29
Spyra Krzysztof z International Consultancy Strategy Implementation BV i ASK Investments SA 41 223 575 1,00 (-0,68) 41 223 575 1,00 (-0,68) 2012-06-18
Spyra Krzysztof z International Consultancy Strategy Implementation BV i ASK Investments SA 41 223 575 1,68 41 223 575 1,68 2012-06-18
Rosiński Krzysztof 30 126 0,00 30 126 0,00 2012-06-18
Rosiński Krzysztof 30 126 0,00 30 126 0,00 2012-06-18
LC Corp BV 953 266 866 (7 068 054) 39,00 (-0,58) 953 266 866 (7 068 054) 39,00 (-0,58) 2012-06-18
Kühn Maurycy z A.Nagelkerken Holding BV i ASK Investments SA 44 682 525 1,86 (0,04) 44 682 525 1,86 (0,04) 2012-06-18
Kühn Maurycy z A.Nagelkerken Holding BV i ASK Investments SA 44 682 525 (44 582 525) 1,82 (1,82) 44 682 525 (44 582 525) 1,82 (1,82) 2012-06-18
Karolkiewicz Karol 49 647 0,00 49 647 0,00 2012-06-18
Karolkiewicz Karol 49 647 0,00 49 647 0,00 2012-06-18
Czarnecki Leszek pośrednio przez LC Corp BV 1 315 094 525 (-7 286) 55,02 1 315 094 525 (-7 286) 55,02 2012-06-18
Czarnecki Leszek pośrednio przez LC Corp BV 1 315 101 811 (1 069 419 541) 55,02 (44,08) 1 315 101 811 (1 069 419 541) 55,02 (44,08) 2012-06-18
Baliński Remigiusz 911 020 0,03 911 020 0,03 2012-06-18
Baliński Remigiusz 911 020 0,03 911 020 0,03 2012-06-18
Baliński Remigiusz 911 020 (191 100) 0,03 911 020 (191 100) 0,03 2012-06-18
Kühn Maurycy 100 000 0,00 100 000 0,00 2012-06-13
Aviva OFE Aviva Santander 118 707 643 5,28 (0,32) 118 707 643 5,28 (0,32) 2012-01-25
Aviva OFE Aviva Santander 118 707 643 4,96 118 707 643 4,96 2012-01-25
NN OFE 192 352 805 8,56 (0,52) 192 352 805 8,56 (0,52) 2012-01-19
NN OFE 192 352 805 8,04 (0,19) 192 352 805 8,04 (0,19) 2012-01-19
NN OFE 192 352 805 7,85 (0,60) 192 352 805 7,85 (0,60) 2012-01-19
NN OFE 192 352 805 7,25 192 352 805 7,25 2012-01-19
LC Corp BV 946 198 812 39,58 (-2,55) 946 198 812 39,58 (-2,55) 2012-01-19
LC Corp BV 946 198 812 42,13 946 198 812 42,13 2012-01-19
Kula Longin 6 222 0,00 6 222 0,00 2012-01-19
Kula Longin 6 222 0,00 6 222 0,00 2012-01-19
Kula Longin 6 222 0,00 6 222 0,00 2012-01-19
Kula Longin 6 222 0,00 6 222 0,00 2012-01-19
Getin Holding SA 108 035 709 (4 975 709) 4,81 (0,23) 108 035 709 (4 975 709) 4,81 (0,23) 2012-01-19
Czarnecki Leszek 245 682 270 10,94 (0,67) 245 682 270 10,94 (0,67) 2012-01-19
Czarnecki Leszek 245 682 270 (-1 054 700 955) 10,27 (-47,63) 245 682 270 (-1 054 700 955) 10,27 (-47,63) 2012-01-19
Czarnecki Leszek z LC Corp BV i Getin Holding SA 1 300 383 225 57,90 1 300 383 225 57,90 2012-01-19
Baliński Remigiusz 719 920 0,03 719 920 0,03 2012-01-19
Baliński Remigiusz 719 920 0,03 719 920 0,03 2012-01-19
Getin Holding SA 103 060 000 (360 000) 4,58 (-95,42) 103 060 000 (360 000) 4,58 (-95,42) 2012-01-18
Getin Holding SA 102 700 000 100,00 (95,43) 102 700 000 100,00 (95,43) 2011-10-21
Getin Holding SA 102 700 000 4,57 102 700 000 4,57 2011-10-21

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2016-10-03 Split 3:1
2012-09-07 Prawo poboru 2450143319:60000000
2012-09-07 Prawo poboru 2450143319:200000000
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.