0,1477 zł
-0,94% -0,0014 zł
Getin Noble Bank SA (GNB)

Wyniki finansowe - GETINOBLE			

Skonsolidowane raporty kwartalne

II Q 2021 III Q 2021 IV Q 2021 I Q 2022
Waluta PLN PLN PLN PLN
Przychody z tytułu odsetek (tys.) 306 486 298 907 342 205 451 511
Przychody z tytułu prowizji (tys.) 55 606 45 236 43 723 40 662
Wynik na działalności bankowej (tys.) 295 432 264 475 275 912 381 382
Zysk (strata) brutto (tys.) 12 216 19 942 -991 904 27 919
Zysk (strata) netto (tys.)* 3 523 11 189 -995 594 18 550
Amortyzacja (tys.) 39 310 38 271 38 484 36 316
Aktywa (tys.) 48 385 101 48 749 520 48 370 501 45 754 247
Kapitał własny (tys.)* 1 841 076 1 826 208 616 500 527 636
Liczba akcji (tys. szt.) 1 044 553,267 1 044 553,267 1 044 553,267 1 044 553,267
Wartość księgowa na akcję (zł) 1,763 1,748 0,590 0,505
Zysk na akcję (zł) 0,003 0,011 -0,953 0,018
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.