6,6000 zł
6,80% 0,4200 zł
Europejskie Centrum Odszkodowań SA (EUC)

Komunikaty spółki - EUCO

Wyniki finansowe
Wyniki finansowe
Odpowiedzi na pytania zadane przez Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 6 czerwca 2019 r.
Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 6 czerwca 2019 r.
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 6 czerwca 2019 r.
Wyniki finansowe
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 6 czerwca 2019 roku.
Zejście poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów w spółce Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. w Legnicy
Rekomendacja Zarządu co do przeznaczenia zysku netto Spółki osiągniętego w roku obrotowym 2018
Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej od MEDIA VENTURE CAPITAL FIZAN
Wyniki finansowe
Korekta skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej Europejskie Centrum Odszkodowań za rok 2018.
Wyniki finansowe
Wyniki finansowe
Podjęcie decyzji o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.