0,6400 zł
-1,54% -0,0100 zł
Europejskie Centrum Odszkodowań SA (EUC)

Komunikaty spółki - EUCO

Wyniki finansowe
Głosowanie nad układem z pominięciem zgromadzenia wierzycieli
Złożenie przez Emitenta propozycji układowych w Sądzie restrukturyzacyjnym
Wyniki finansowe
Zmiana terminu publikacji raportu okresowego
Zatwierdzenie spisu wierzytelności
Oddalenie przez Sąd upadłościowy wniosków o ogłoszenie upadłości spółek zależnych
Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 27 czerwca 2023 r.
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27 czerwca 2023 r.
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 czerwca 2023 roku.
Wyniki finansowe
Wyniki finansowe
Korekta skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej EuCO za rok 2022.
Wyniki finansowe
Wyniki finansowe
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.