4,9200 zł
0,00% 0,0000 zł
EMC Instytut Medyczny SA (EMC)

Komunikaty spółki - EMCINSMED

Informacja o korekcie do Raportu rocznego za rok 2018 oraz Skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2018
Wyniki finansowe
Wyniki finansowe
Decyzja o reorganizacji placówki medycznej wchodzącej w skład struktury EMC Instytut Medyczny SA - zaprzestanie działalności leczniczej oddziału.
Delegowanie Członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu Spółki EMC Instytut Medyczny SA
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 6 marca 2019 roku
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 6 marca 2019 roku
Powołanie osoby nadzorującej
Rezygnacja osoby zarządzającej
Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EMC Instytut Medyczny S.A. wraz z projektami uchwał
Rezygnacja osoby nadzorującej EMC Instytut Medyczny S.A.
Terminy publikacji przez EMC Instytut Medyczny S.A. raportów okresowych w 2019 roku
Decyzja o reorganizacji placówek medycznych wchodzących w skład Grupy EMC - zaprzestanie działalności leczniczej wybranych oddziałów.
Wyniki finansowe
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.