Komunikaty spółki - ELZAB

Zawarcie Aneksu do umowy faktoringowej
Zawarcie znaczącej umowy
Zawarcie znaczącej umowy
Wypowiedzenie umowy przez Animatora Emitenta dla akcji Spółki ELZAB S.A.
Wyniki finansowe
Wyniki finansowe
Zmiana terminu publikacji raportu półrocznego za I półrocze 2019 roku
Udzielenie Prokury
Wybór Prezydium Rady Nadzorczej i członków Komitetu Audytu
Zawarcie umowy. Wykup obligacji oraz udzielenie pożyczki
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki ELZAB S.A. w dniu 28 czerwca 2019
Powołanie Członków Rady Nadzorczej ELZAB S.A.
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ELZAB S.A.
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ELZAB S.A.
Opinia Rady Nadzorczej w sprawie pokrycia straty Spółki ELZAB za rok 2018
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.