Komunikaty spółki - ELZAB

Zawarcie Aneksu do umowy faktoringowej
Wyniki finansowe
Zmiana terminu publikacji raportu za I półrocze 2022 r.
Podjęcie decyzji o działaniach zmierzających do optymalizacji kosztów
Rejestracja przez sąd zmiany statutu Emitenta
Powołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki
Przeznaczenie wypracowanego zysku Spółki ZUK „ELZAB” S.A. za rok obrotowy 2021
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki ZUK „ELZAB” S.A. w dniu 30 czerwca 2022 r.
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ZUK „ELZAB” S.A. w dniu 30 czerwca 2022 r.
Wybór Audytora
Podjęcie decyzji o działaniach zmierzających do optymalizacji kosztów
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ELZAB SA
Opinia Rady Nadzorczej w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok 2021
Rekomendacja Zarządu w sprawie przeznaczenia wyniku Spółki ELZAB za rok 2021
Wyniki finansowe
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.