Akcjonariat - ELZAB

Dane ogólne

Kapitalizacja: 27 110 244 Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji: 16 137 050 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 13 060 468
Liczba głosów na WZA: 16 282 930 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 80,93%
Kapitał akcyjny: 22 142 962,40 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 13 134 268
Cena nominalna akcji: 1,37 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 80,66%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 19,07%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Comp SA 12 246 639 (75,89%) 12 320 439 (77,59%) 2018-03-31 NVS
Rockbridge TFI SA portfele; wraz z funduszami Altus TFI SA 813 829 (5,04%) 813 829 (5,12%) 2020-07-28 TOW, OVI, CMP, OPN
Elzab SA 405 662 (2,51%) 405 662 (0,00%) 2017-12-21 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie PP w SA 1992-11-16 810 000
15,00 810 000
12 150 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-12-18
1992-01-02
1998-05-13
obniżenie kapitału 1993-12-21
13,60 810 000
11 016 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1994-11-17
seria B - prawo poboru, wybrani inwestorzy 1997-07-31 150 000
2 040 000,00
13,60 13,60 960 000
13 056 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-12-18
1997-09-17
2007-09-14
seria C - subskrypcja publiczna 1997-09-11 306 000
22 032 000,00
13,60 72,00 1 266 000
17 217 600,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-12-18
1998-03-11
1998-05-13
umorzenie akcji 2000-06-08 -14 454
13,60 1 251 546
17 217 600,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2000-08-17
seria D - subskrypcja publiczna 2004-05-07 362 159
5 541 032,70
13,60 15,30 1 613 705
22 142 962,40
KDPW:
KRS:
GPW:
2004-05-14
2004-09-22
2004-11-02
split 1:10 2008-01-07
1,36 16 137 050
22 142 962,40
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-03-31
2008-04-30
seria E udziałowcy Exorigo Sp. z o.o. oraz UPOS System Sp. z o.o. 2009-02-19 49 862 190
149 586 570,00
1,36 3,00
KDPW:
KRS:
GPW:


połączenie z Medesa sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2009-04-29

KDPW:
KRS:
GPW:

2009-07-31

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Rockbridge TFI SA portfele; wraz z funduszami Altus TFI SA 1 513 687 9,38 1 513 687 9,53 2018-12-11
Altus SA porfele 142 273 (-1 358 765) 0,88 (-8,42) 142 273 (-1 358 765) 0,90 (-8,55) 2018-12-04
Altus SA porfele 1 501 038 9,30 1 501 038 9,45 2018-06-30
Altus SA poprzez fundusze inwestycyjne 1 501 038 (679 592) 9,30 (4,21) 1 501 038 (679 592) 9,45 (4,02) 2018-03-31
Altus SA poprzez fundusze inwestycyjne 821 446 5,09 821 446 5,43 2015-11-30
Comp SA 12 246 639 (-1 956 755) 75,89 (-12,12) 12 320 439 (-1 956 755) 81,54 (-6,14) 2015-09-30
Elzab SA 1 173 755 7,27 (7,27) 1 173 755 0,00 2013-08-28
Comp SA wraz z akcjami własnymi Elzab SA 14 203 394 (664 233) 88,01 (4,11) 14 277 194 (1 177 505) 87,68 (7,23) 2013-08-28
Jonitaco Holdings Ltd. poprzez Relpol 2 sp. z o.o. 0 (-1 040 422) 0,00 (-6,44) 0 (-1 040 422) 0,00 (-6,38) 2012-08-24
Comp SA wraz z akcjami własnymi Elzab SA 13 539 161 83,90 13 099 689 (-510 272) 80,45 (-3,13) 2012-08-24
Comp SA wraz z akcjami własnymi Elzab SA 13 539 161 83,90 13 609 961 (510 272) 83,58 (3,13) 2012-08-24
Jonitaco Holdings Ltd. poprzez Relpol 2 sp. z o.o. 1 040 422 (-382 783) 6,44 (-2,37) 1 040 422 (-382 783) 6,38 (-2,36) 2012-08-23
Jonitaco Holdings Ltd. poprzez Relpol 2 sp. z o.o. 1 423 205 (-17 979) 8,81 (-0,12) 1 423 205 (-17 979) 8,74 (0,36) 2011-09-05
Comp SA wraz z akcjami własnymi Elzab SA 13 539 161 (2 792 428) 83,90 (17,31) 13 099 689 (2 352 956) 80,45 (14,45) 2011-08-24
Comp SA wraz z akcjami własnymi Elzab SA 10 746 733 66,59 10 746 733 66,00 2011-06-09
Elzab SA w celu umorzenia 0 (-510 272) 0,00 (-3,16) 0 (-510 272) 0,00 2011-04-18
Jonitaco Holdings Ltd. poprzez Relpol 2 sp. z o.o. i Exorigo sp. z o.o. 1 441 184 8,93 1 441 184 8,38 (-0,75) 2010-12-13
Jonitaco Holdings Ltd. poprzez Relpol 2 sp. z o.o. i Exorigo sp. z o.o. 1 441 184 (-434) 8,93 1 441 184 (-434) 9,13 (0,75) 2010-12-13
Jonitaco Holdings Ltd. poprzez Relpol 2 sp. z o.o. i Exorigo sp. z o.o. 1 441 618 (-13 281) 8,93 (-0,08) 1 441 618 (-13 281) 8,38 (-0,08) 2010-12-10
Jonitaco Holdings Ltd. poprzez Relpol 2 sp. z o.o. i Exorigo sp. z o.o. 1 454 899 (531) 9,01 1 454 899 (531) 8,46 (0,01) 2010-12-03
Jonitaco Holdings Ltd. poprzez Relpol 2 sp. z o.o. i Exorigo sp. z o.o. 1 454 368 (-27 943) 9,01 (-0,17) 1 454 368 (-27 943) 8,45 (-0,16) 2010-12-03
Relpol 2 sp. z o.o. 1 171 588 (-3 353 040) 7,00 (-21,03) 1 171 588 (-3 353 040) 5,99 (-20,16) 2010-11-24
Jonitaco Holdings Ltd. poprzez Relpol 2 sp. z o.o. i Exorigo sp. z o.o. 1 482 311 9,18 1 482 311 8,61 2010-11-24
Astramowicz Jarek 343 642 2,12 (0,12) 411 442 2,39 (0,39) 2010-11-24
Astramowicz Jarek 343 642 (-934 980) 2,00 (-5,92) 411 442 (-934 980) 2,00 (-5,78) 2010-11-24
ARP SA 290 415 (-831 156) 1,79 (-5,16) 290 415 (-831 156) 1,68 (-4,80) 2010-11-23
Polsin Private Ltd. 0 (-1 689 510) 0,00 (-10,46) 0 (-1 725 550) 0,00 (-10,03) 2010-09-15
Polsin Private Ltd. 1 689 510 (1 485 853) 10,46 (-5,81) 1 725 550 (1 379 465) 10,03 (-8,66) 2010-07-13
Elzab SA w celu umorzenia 510 272 3,16 510 272 0,00 2009-12-15
Elzab SA w celu umorzenia 510 272 (3 477) 3,16 (0,02) 510 272 (3 477) 0,00 2009-12-15
Dudziuk Paweł 34 000 0,00 34 000 0,00 2009-11-13
Elzab SA w celu umorzenia 506 795 (40 242) 3,14 (0,25) 506 795 (40 242) 0,00 2009-09-08
Dudziuk Andrzej 34 000 0,00 34 000 0,00 2009-08-31
Elzab SA w celu umorzenia 466 553 (60 891) 2,89 (0,38) 466 553 (60 891) 0,00 2009-08-10
ARP SA 1 121 571 (2 000) 6,95 (0,02) 1 121 571 (2 000) 6,48 (0,01) 2009-05-15
ARP SA 1 119 571 (120 161) 6,93 (0,74) 1 119 571 (120 161) 6,47 (0,82) 2009-02-27
Relpol 2 sp. z o.o. 4 524 628 (-1 261 672) 28,03 (-7,82) 4 524 628 (-1 261 672) 26,15 (-7,29) 2009-02-04
Astramowicz Jarek 1 278 622 7,92 1 346 422 7,78 2009-02-04
Olszewski Artur 0 (-17 887) 0,00 (-0,11) 0 (-17 887) 0,00 (-0,10) 2008-11-14
Dudziuk Paweł 34 000 0,00 34 000 0,00 2008-11-14
Relpol 2 sp. z o.o. 5 786 300 35,85 5 786 300 33,44 2008-11-07
Imperio ASI SA 0 (-5 856 225) 0,00 (-36,29) 0 (-5 924 025) 0,00 (-34,23) 2008-11-07
Warchoł Janusz 81 218 (-1 000 000) 0,00 (-6,70) 81 218 (-1 000 000) 0,00 (-6,24) 2008-10-08
Warchoł Janusz 1 081 218 (976 218) 6,70 (0,20) 1 081 218 (976 218) 6,24 (0,38) 2008-10-07
Imperio ASI SA przez podmioty zależne 5 856 225 (19 465) 36,29 (0,13) 5 924 025 (19 465) 34,23 (0,11) 2008-09-16
Olszewski Artur 17 887 (-7 723) 0,11 (-0,04) 17 887 (-7 723) 0,10 (-0,04) 2008-08-13
Imperio ASI SA przez podmioty zależne 5 836 760 (16 950) 36,16 (0,10) 5 904 560 (84 750) 34,12 (0,49) 2008-07-01
Imperio ASI SA przez podmioty zależne 5 819 810 (16 560) 36,06 (0,10) 5 819 810 (-51 240) 33,63 (0,40) 2008-06-30
Elzab SA w celu umorzenia 405 662 (5 000) 2,51 (0,03) 405 662 (5 000) 0,00 2008-06-25
Elzab SA w celu umorzenia 400 662 (5 000) 2,48 (0,03) 400 662 (5 000) 0,00 2008-06-24
Elzab SA w celu umorzenia 395 662 (10 000) 2,45 (0,07) 395 662 (10 000) 0,00 2008-06-23
Elzab SA w celu umorzenia 385 662 (8 000) 2,38 (0,04) 385 662 (8 000) 0,00 2008-06-20
Elzab SA w celu umorzenia 377 662 (12 000) 2,34 (0,08) 377 662 (12 000) 0,00 2008-06-19
Elzab SA w celu umorzenia 365 662 (12 000) 2,26 (0,07) 365 662 (12 000) 0,00 2008-06-18
Elzab SA w celu umorzenia 353 662 (8 000) 2,19 (0,05) 353 662 (8 000) 0,00 2008-06-16
Elzab SA w celu umorzenia 345 662 (15 395) 2,14 (0,10) 345 662 (15 395) 0,00 2008-06-11
Elzab SA w celu umorzenia 330 267 (18 227) 2,04 (0,11) 330 267 (18 227) 0,00 2008-06-10
Elzab SA w celu umorzenia 312 040 (16 378) 1,93 (0,10) 312 040 (16 378) 0,00 2008-06-09
Elzab SA w celu umorzenia 295 662 (13 500) 1,83 (0,09) 295 662 (13 500) 0,00 2008-06-06
Elzab SA w celu umorzenia 282 162 (15 218) 1,74 (0,09) 282 162 (15 218) 0,00 2008-06-05
Elzab SA w celu umorzenia 266 944 (6 500) 1,65 (0,04) 266 944 (6 500) 0,00 2008-06-04
Elzab SA w celu umorzenia 260 444 (2 453) 1,61 (0,02) 260 444 (2 453) 0,00 2008-06-03
Elzab SA w celu umorzenia 257 991 (12 043) 1,59 (0,07) 257 991 (12 043) 0,00 2008-06-02
Elzab SA w celu umorzenia 245 948 (87) 1,52 245 948 (87) 0,00 2008-05-30
Elzab SA w celu umorzenia 245 861 (5 000) 1,52 (0,03) 245 861 (5 000) 0,00 2008-05-28
Elzab SA w celu umorzenia 240 861 (5 000) 1,49 (0,03) 240 861 (5 000) 0,00 2008-05-27
Elzab SA w celu umorzenia 235 861 (1 836) 1,46 (0,01) 235 861 (1 836) 0,00 2008-05-26
Elzab SA w celu umorzenia 234 025 (3 000) 1,45 (0,02) 234 025 (3 000) 0,00 2008-05-23
Elzab SA w celu umorzenia 231 025 (4 720) 1,43 (0,03) 231 025 (4 720) 0,00 2008-05-21
Elzab SA w celu umorzenia 226 305 (1 200) 1,40 (0,01) 226 305 (1 200) 0,00 2008-05-19
Olszewski Artur 25 610 (20 470) 0,15 (-0,16) 25 610 (20 470) 0,14 (-0,14) 2008-05-15
Elzab SA w celu umorzenia 225 105 (5 000) 1,39 (0,03) 225 105 (5 000) 0,00 2008-05-15
Imperio ASI SA przez podmioty zależne 5 803 250 35,96 5 871 050 33,23 (-0,70) 2008-05-14
Imperio ASI SA przez podmioty zależne 5 803 250 (5 328 544) 35,96 (6,55) 5 871 050 (5 389 564) 33,93 (6,89) 2008-05-14
Elzab SA w celu umorzenia 220 105 (5 000) 1,36 (0,03) 220 105 (5 000) 0,00 2008-05-14
Elzab SA w celu umorzenia 215 105 (5 000) 1,33 (0,03) 215 105 (5 000) 0,00 2008-05-13
Elzab SA w celu umorzenia 210 105 (315) 1,30 210 105 (315) 0,00 2008-05-12
Elzab SA w celu umorzenia 209 790 (5 000) 1,30 (0,04) 209 790 (5 000) 0,00 2008-05-09
Elzab SA w celu umorzenia 204 790 (5 000) 1,26 (0,03) 204 790 (5 000) 0,00 2008-05-07
Elzab SA w celu umorzenia 199 790 (180 311) 1,23 (0,03) 199 790 (180 311) 0,00 2008-05-05
Elzab SA w celu umorzenia 19 479 (-175 311) 1,20 19 479 (-175 311) 0,00 2008-04-29
Elzab SA w celu umorzenia 194 790 (175 518) 1,20 (0,01) 194 790 (175 518) 0,00 2008-04-29
Elzab SA w celu umorzenia 19 272 (166) 1,19 (0,01) 19 272 (166) 0,00 2008-04-28
Elzab SA w celu umorzenia 19 106 (247) 1,18 (0,02) 19 106 (247) 0,00 2008-04-25
Elzab SA w celu umorzenia 18 859 (500) 1,16 (0,03) 18 859 (500) 0,00 2008-04-24
Elzab SA w celu umorzenia 18 359 (500) 1,13 (0,03) 18 359 (500) 0,00 2008-04-23
Elzab SA w celu umorzenia 17 859 (500) 1,10 (0,03) 17 859 (500) 0,00 2008-04-22
Elzab SA w celu umorzenia 17 359 (491) 1,07 (0,03) 17 359 (491) 0,00 2008-04-17
Elzab SA w celu umorzenia 16 868 (452) 1,04 (0,03) 16 868 (452) 0,00 2008-04-16
Elzab SA w celu umorzenia 16 416 (396) 1,01 (0,02) 16 416 (396) 0,00 2008-04-15
Elzab SA w celu umorzenia 16 020 (364) 0,99 (0,02) 16 020 (364) 0,00 2008-04-10
Elzab SA w celu umorzenia 15 656 (361) 0,97 (0,03) 15 656 (361) 0,00 2008-04-09
Elzab SA w celu umorzenia 15 295 (337) 0,94 (0,02) 15 295 (337) 0,00 2008-04-08
Elzab SA w celu umorzenia 14 958 (361) 0,92 (0,02) 14 958 (361) 0,00 2008-04-07
Elzab SA w celu umorzenia 14 597 (348) 0,90 (0,02) 14 597 (348) 0,00 2008-04-02
Elzab SA w celu umorzenia 14 249 (413) 0,88 (0,03) 14 249 (413) 0,00 2008-04-01
Elzab SA w celu umorzenia 13 836 (312) 0,85 (0,02) 13 836 (312) 0,00 2008-03-31
Elzab SA w celu umorzenia 13 524 (500) 0,83 (0,03) 13 524 (500) 0,00 2008-03-28
Elzab SA w celu umorzenia 13 024 (500) 0,80 (0,03) 13 024 (500) 0,00 2008-03-27
Elzab SA w celu umorzenia 12 524 (500) 0,77 (0,03) 12 524 (500) 0,00 2008-03-25
Elzab SA w celu umorzenia 12 024 (500) 0,74 (0,03) 12 024 (500) 0,00 2008-03-18
Elzab SA w celu umorzenia 11 524 (78) 0,71 (0,01) 11 524 (78) 0,00 2008-03-17
Elzab SA w celu umorzenia 11 446 (917) 0,70 (0,05) 11 446 (917) 0,00 2008-03-06
Elzab SA w celu umorzenia 10 529 (620) 0,65 (0,04) 10 529 (620) 0,00 2008-03-03
Olszewski Artur 5 140 (-46 260) 0,31 5 140 (-46 260) 0,28 (-0,01) 2008-02-29
Olszewski Artur 51 400 (33 185) 0,31 (-0,81) 51 400 (33 185) 0,29 (-0,72) 2008-02-29
Imperio ASI SA przez podmioty zależne 474 706 (-4 272 354) 29,41 481 486 (-4 333 374) 27,04 (-0,22) 2008-02-29
Imperio ASI SA przez podmioty zależne 4 747 060 (4 166 735) 29,41 (-6,55) 4 814 860 (4 227 755) 27,26 (-5,52) 2008-02-29
Elzab SA w celu umorzenia 9 909 (1 198) 0,61 (0,08) 9 909 (1 198) 0,00 2008-02-29
Elzab SA w celu umorzenia 8 711 (460) 0,53 (0,02) 8 711 (460) 0,00 2008-02-28
Elzab SA w celu umorzenia 8 251 (971) 0,51 (0,06) 8 251 (971) 0,00 2008-02-27
Elzab SA w celu umorzenia 7 280 (587) 0,45 (0,04) 7 280 (587) 0,00 2008-02-22
Elzab SA w celu umorzenia 6 693 (859) 0,41 (0,05) 6 693 (859) 0,00 2008-02-20
Elzab SA w celu umorzenia 5 834 (724) 0,36 (0,05) 5 834 (724) 0,00 2008-02-15
Elzab SA w celu umorzenia 5 110 (392) 0,31 (0,02) 5 110 (392) 0,00 2008-02-11
Elzab SA w celu umorzenia 4 718 (775) 0,29 (0,05) 4 718 (775) 0,00 2008-02-08
Elzab SA w celu umorzenia 3 943 (777) 0,24 (0,05) 3 943 (777) 0,00 2008-02-07
Elzab SA w celu umorzenia 3 166 (743) 0,19 (0,04) 3 166 (743) 0,00 2008-02-06
Elzab SA w celu umorzenia 2 423 (878) 0,15 (0,06) 2 423 (878) 0,00 2008-02-05
Elzab SA w celu umorzenia 1 545 (370) 0,09 (0,02) 1 545 (370) 0,00 2008-02-04
Elzab SA w celu umorzenia 1 175 0,07 (0,07) 1 175 0,00 2008-01-07
Skarb Państwa 40 668 (-4 985) 2,52 (-1,09) 40 668 (-4 985) 1,83 (-0,62) 2007-12-31
Warchoł Janusz 105 000 (-945 000) 6,50 105 000 (-945 000) 5,86 (-0,08) 2007-11-26
Warchoł Janusz 1 050 000 6,50 1 050 000 5,94 (-0,12) 2007-11-26
Warchoł Janusz 1 050 000 6,50 1 050 000 6,06 2007-11-26
Wiatr, Dariusz Krzysztof 12 895 (-116 055) 0,79 12 895 (-116 055) 0,71 (-0,01) 2007-11-14
Wiatr, Dariusz Krzysztof 128 950 0,79 (0,79) 128 950 0,72 (0,72) 2007-11-14
Wiatr, Dariusz Krzysztof 128 950 0,00 128 950 0,00 2007-11-14
Olszewski Artur 18 215 1,12 18 215 1,01 2007-11-14
Relpol 5 sp. z o.o. 37 000 (-824 706) 2,29 (-51,10) 37 000 (-979 486) 2,06 (-43,86) 2007-11-05
Imperio ASI SA przez podmioty zależne 580 325 35,96 587 105 (-422 476) 32,78 (-12,83) 2007-11-05
ARP SA 999 410 6,19 999 410 5,65 (-0,12) 2007-11-05
ARP SA 999 410 (899 469) 6,19 999 410 (899 469) 5,77 (0,19) 2007-11-05
ARP SA 99 941 6,19 99 941 5,58 2007-11-05
Imperio ASI SA przez podmioty zależne 580 325 35,96 1 009 581 45,61 (-10,76) 2007-10-22
Imperio ASI SA przez podmioty zależne 580 325 (-50 000) 35,96 (-3,10) 1 009 581 (-50 000) 56,37 (8,50) 2007-10-22
Imperio ASI SA przez podmioty zależne 630 325 (-300 000) 39,06 (-18,59) 1 059 581 (-300 000) 47,87 (-13,55) 2007-09-28
Relpol 5 sp. z o.o. 861 706 (824 706) 53,39 (51,10) 1 016 486 (831 486) 45,92 (37,57) 2007-09-27
Relpol 5 sp. z o.o. 37 000 2,29 185 000 8,35 2007-09-27
MWCR SpA 0 (-930 325) 0,00 (-57,65) 0 (-1 359 581) 0,00 (-61,41) 2007-09-24
Imperio ASI SA przez podmioty zależne 930 325 57,65 1 359 581 61,42 2007-09-24
Biały Tadeusz 15 000 0,00 (-0,92) 15 000 0,00 (-0,67) 2007-08-14
Biały Tadeusz 15 000 0,92 15 000 0,67 2007-08-14
Biały Tadeusz 15 000 (200) 0,92 (0,01) 15 000 (200) 0,67 (0,01) 2007-08-14
Biały Tadeusz 14 800 (50) 0,91 14 800 (50) 0,66 2007-02-28
Biały Tadeusz 14 750 (-450) 0,91 (-0,03) 14 750 (-450) 0,66 (-0,02) 2006-12-31
Opiela Stefan 2 046 0,00 2 046 0,00 2006-08-04
Malok Jerzy 3 315 0,20 3 315 0,14 2006-08-04
Malok Jerzy 3 315 (-29 835) 0,20 3 315 (-29 835) 0,14 (-0,04) 2006-08-04
Malok Jerzy 33 150 0,20 (0,20) 33 150 0,18 (0,18) 2006-08-04
Malok Jerzy 33 150 (29 835) 0,00 (-0,20) 33 150 (29 835) 0,00 (-0,14) 2006-08-04
Ciesielski Jerzy 180 0,01 180 0,00 2006-08-04
Ciesielski Jerzy 180 (-1 620) 0,01 180 (-1 620) 0,00 (-0,01) 2006-08-04
Ciesielski Jerzy 1 800 0,01 (0,01) 1 800 0,01 (0,01) 2006-08-04
Ciesielski Jerzy 1 800 0,00 1 800 0,00 2006-08-04
Biernat Jerzy 4 259 (-38 331) 0,26 4 259 (-38 331) 0,19 (-0,05) 2006-08-04
Biernat Jerzy 42 590 0,26 42 590 0,24 (-0,03) 2006-08-04
Biernat Jerzy 42 590 (38 331) 0,26 42 590 (38 331) 0,27 (0,08) 2006-08-04
Biernat Jerzy 4 259 0,26 4 259 0,19 2006-08-04
Biały Tadeusz 15 200 0,94 15 200 0,68 2006-07-27
Malok Jerzy 3 315 0,20 3 315 0,14 2004-10-19
Biernat Jerzy 4 259 0,26 4 259 0,19 2004-10-19
MWCR SpA 930 325 57,65 1 359 581 61,41 (-0,01) 2004-09-22
MWCR SpA 930 325 (309 150) 57,65 (8,59) 1 359 581 (309 150) 61,42 (4,69) 2004-09-22
MWCR SpA 621 175 (86 634) 49,06 (6,84) 1 050 431 (93 404) 56,73 (5,04) 2003-04-22
Polsin Private Ltd. 203 657 16,27 (3,65) 346 085 18,69 (3,06) 2003-02-13
Polsin Private Ltd. 203 657 12,62 346 085 15,63 2003-02-13
Polsin Private Ltd. 203 657 12,62 346 085 15,63 (-3,69) 2003-02-13
Polsin Private Ltd. 203 657 (-1 832 913) 12,62 346 085 (-3 114 765) 19,32 (-0,27) 2003-02-13
Polsin Private Ltd. 2 036 570 12,62 3 460 850 19,59 (-0,41) 2003-02-13
Polsin Private Ltd. 2 036 570 (1 832 841) 12,62 (-8,60) 3 460 850 (3 114 693) 20,00 (-2,19) 2003-02-13
Relpol SA przez podmioty zależne 0 (-349 388) 0,00 (-27,60) 0 (-771 874) 0,00 (-41,69) 2000-11-02
MWCR SpA 534 541 (349 388) 42,22 (27,59) 957 027 (771 874) 51,69 (41,69) 2000-11-02
Relpol SA przez podmioty zależne 349 388 (-185 153) 27,60 (-14,62) 771 874 (-185 153) 41,69 (-10,00) 2000-10-26
MWCR SpA 185 153 14,63 185 153 10,00 2000-10-26
Relpol SA przez podmioty zależne 534 541 42,22 957 027 51,69 2000-10-17
Elzab SA umorzenie 0 (-14 454) 0,00 (-1,14) 0 (-14 454) 0,00 2000-08-17
Skarb Państwa 45 653 (-40 668) 3,61 (-3,21) 45 653 (-40 668) 2,45 (-2,18) 2000-02-29
Elzab SA w celu umorzenia 14 454 (1 000) 1,14 (0,08) 14 454 (1 000) 0,00 1999-04-22
Elzab SA w celu umorzenia 13 454 (5 454) 1,06 (0,43) 13 454 (5 454) 0,00 1999-04-19
Elzab SA w celu umorzenia 8 000 0,63 8 000 0,00 1999-03-05
Relpol SA 534 541 42,22 957 027 51,69 (0,40) 1999-01-28
Relpol SA 534 541 (7 428) 42,22 (0,58) 957 027 (16 082) 51,29 (0,86) 1999-01-28
Relpol SA 527 113 (6 000) 41,64 (0,48) 940 945 (-17 700) 50,43 (-0,94) 1998-09-30
Skarb Państwa 86 321 (-121 332) 6,82 (-9,58) 86 321 (-121 332) 4,63 (-6,50) 1998-05-29
Relpol SA 521 113 41,16 958 645 (23 700) 51,37 (1,27) 1998-05-29
Skarb Państwa 207 653 16,40 (-5,23) 207 653 11,13 (-2,18) 1997-11-19
Skarb Państwa 207 653 21,63 207 653 13,31 1997-11-19
Relpol SA 521 113 41,16 (-13,12) 934 945 50,10 (-9,83) 1997-11-19
Relpol SA 521 113 54,28 934 945 59,93 1997-11-19
Polsin Private Ltd. 203 729 21,22 (5,13) 346 157 22,19 (3,49) 1997-11-19
Polsin Private Ltd. 203 729 16,09 346 157 18,70 (0,15) 1997-11-19
Polsin Private Ltd. 203 729 16,09 346 157 18,55 1997-11-19

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2016-09-21 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,52 zł
2016-09-07 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,52 zł
2015-07-23 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,89 zł
2015-07-07 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,89 zł
2008-04-29 Split 1:10
2007-08-10 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,45 zł
2007-07-20 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,45 zł
2006-06-20 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 3,45 zł
2006-06-02 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 3,45 zł
2005-07-20 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,65 zł
2005-07-05 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,65 zł
2003-07-15 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,69 zł
2003-07-15 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,69 zł
2003-06-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 3,38 zł
1999-07-05 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,50 zł
1999-06-18 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,50 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.